COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

vrijdag 26 januari 2018

Herzele : Prijswinnaars van de gedichtenwedstrijd werden gevierd 2018

Op donderdag 25 januari 2018 werden de deelnemers aan de jaarlijkse gedichtenwedstrijd door het College van Burgemeester en Schepenen en door de leden van de werkgroep Poëzie uitgenodigd in de Wattenfabriek.

Daar werden de winnaars in de verschillende categorieën bekend gemaakt en mochten ze - in aanwezigheid van de juryleden - een mooie prijs in ontvangst nemen.

Sarah De Moor leidde de academische zitting. Sommige leerlingen van de plaatselijke academie voor podiumkunsten zorgden voor muzikale intermezzo's en anderen lazen voor uit de winnende gedichten.

Sarah De Moor wees erop - in naam van de jury - dat menige inzending de wenkbrauwen had doen fronsen niet zozeer door de uitmuntende kwaliteit van de ingezonden tekst maar wel door het vaak erg slordig gebruik van woorden en zinnen en het hoge aantal spellingsfouten bij het gebruik van de Nederlandse taal. Zij gaf ook aan dat enkele inzendingen helemaal niet beantwoordden aan het gestelde thema van de wedstrijd én dat daarnaast sommige inzendingen eerder deden denken aan een tekenwedstrijd dan aan een gedichtenwedstrijd. Zij voegde er onmiddellijk aan toe dat dergelijke inzendingen uiteraard niet konden worden weerhouden.

De jury gelooft dat streng zijn in deze materie de enige manier is om de kwaliteit van de inzendingen én van de wedstrijd in de toekomst te waarborgen. Ze legt in de boodschap die ze hieromtrent geeft ook een bijzondere uitnodiging aan de "dichters" en "dichters in spe" om in de toekomst met meer zorg tewerk te gaan.

Uit de weerhouden inzendingen koos de jury toch unaniem de verdiende winnaars en ze bedacht hen allen met een mooie prijs.

De jeugdburgemeester en één van zijn jeugdschepenen waren present om een aantal prijzen te overhandigen. Zij werden bijgestaan door de schepen van Cultuur Sofie Hoefman én de coördinator van de jeugddienst.

Tot slot van de feestelijke zitting, die werd bijgewoond door tal van "dichters", vrienden, familie en sympathisanten, las "gouden stem" uit Herzele, Peter Creemers, nog het winnende gedicht in de categorie "Volwassenen" voor.

Daarna verzamelden de winnaars, de juryleden en de voorzitter van de cultuurraad Patricia De Corte voor een fotoshoot waarna ze konden genieten van een erg gewaardeerde receptie in de mediabox.

Foto's : klik HIER

Eddy De Moor
zondag 7 januari 2018

Herzele : Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de gemeente 2018


Op zondag 7 januari 2018 nodigden de burgemeester en de leden van het schepencollege alle inwoners uit in de Wattenfabriek om nieuwjaarswensen uit wisselen.

Er werd verzameld op de Groenlaan ter hoogte van het beeld "House on Basement" van kunstenaar Van Oers. De gemeente Herzele won dit beeld in 2017 via de inzet van vele personeelsleden en inwoners van de gemeente. De gemeente nam deel aan de wedstrijd van Radio 2 met als titel "Een thuis voor een beeld".

Het beeld werd in de voorbije maanden ter plaatse gebracht en gebouwd op de plaats waar een huis werd afgebroken. De burgemeester mocht nu niet alleen het beeld inhuldigen, hij nam deze gelegenheid ook te baat om het lint door te knippen van een nieuwe voet- en fietsweg. Deze weg verbindt de Groenlaan met het Solleveld.

Het was bijgevolg nu ook erg makkelijk voor de vele aanwezigen bij de huldiging om al direct - onder begeleiding van passende "fanfaremuziek" - in stoet naar de Wattenfabriek aan het Solleveld te trekken via de nieuwe weg.

In de Wattenfabriek wachtten nog veel meer mensen hen op. Daar dankte de burgemeester iedereen voor hun aanwezigheid en hij bood in zijn naam maar ook in naam van alle leden van het schepencollege de beste wensen aan voor het nieuwe jaar. Hij gaf nog toelichting bij enkele op stapel staande projecten die in de loop van 2018 moeten worden gerealiseerd en hief nadien samen met alle aanwezigen het glas op een gezond en voorspoedig 2018.

Nadien kon iedereen genieten bij een drankje en een hapje van een aangename ontmoeting met vrienden, buren, kennissen en medebewoners van Herzele.


Voor foto's : klik HIER

Eddy De Moor