COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

woensdag 22 november 2017

Herzele : St Cécilia-mis met Vivace in de St Martinuskerk 2017

Op zondag 19 november 2017 had in de St Martinuskerk te Herzele een plechtige misviering plaats ter ere van St Cécilia, de patrones van de muzikanten en voor de overleden leden van de muziekvereniging.

In deze mis ging EH P. Dreelinck voor en de misviering werd opgeluisterd door het orkest Vivace uit Herzele onder de leiding van de heer Andy Asselman.

Talrijke gelovigen en belangstellenden woonden de viering bij.

De Voorzitter, Gerard De Cooman, bracht hulde aan de overleden muzikanten.

Voor foto's klik HIER

Eddy De Moor

maandag 13 november 2017

Ressegem (Herzele) : Huldigingsplechtigheid voor de gesneuvelden en oud-strijders 2017

Ter gelegenheid van 11 november 2017 werd er aan het monument voor de gesneuvelden der twee wereldoorlogen te Ressegem een herdenkingsplechtigheid georganiseerd.

Dit moment werd geleid door John Van Impe in naam van de Oudstrijdersbond in aanwezigheid van verschillende uniform- en vaandeldragers en burgers.

De heer Van Impe sprak de herinnerings- en huldigingsrede uit en Schepen Benjamin Rogiers legde, in naam van het gemeentebestuur, bloemen neer aan het monument.

Tijdens deze ingetogen hulde werden de nationale volksliederen en de last post gespeeld op trompet.

Na de plechtigheid werd bijzondere aandacht gegeven aan de vlag van de oud-strijders van Ressegem, een vlag die zeer kort na de eerste wereldoorlog werd aangeschaft en bij talrijke huldigingen en herinneringsmomenten door verschillende vaandeldragers werd gedragen.

Deze vlag, die aan vervanging toe is, wordt nu opgeborgen en weldra door een nieuwe vervangen.

Voor meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

Herzele : Cultuurklassen 2017

In de Wattenfabriek te Herzele worden opnieuw op verschillende dagen en gedurende verschillende weken meerdere klassen uit diverse basisscholen van de gemeente uitgenodigd. De leerlingen krijgen er onder andere een gedegen uitleg over de verschillende conflicten die zich in het verleden voordeden en uiteraard wordt daarbij veel aandacht besteed aan WO I en WO II.

Gaby Redant en André Valentijn, beiden vertegenwoordigers en bestuursleden van de Heemkundige Kring De Hellebaard vzw van Herzele verzorgen de uiteenzettingen en zij maken daarbij gebruik van een zeer uitgebreid arsenaal van documentatiemateriaal.

Op dinsdag 7 november 2017 was het de beurt aan de leerlingen van het derde en vierde studiejaar van de basisschool St-Katrien van Steenhuize. Deze leerlingen volgden de uiteenzettingen met bijzonder veel aandacht en betrokkenheid.

Voor meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor