COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 25 september 2017

Ressegem (Herzele) : Kermisweek-end september 2017

Onder een stralende zon was er in het week-end van 23, 24 en 25/09/2017 kermis in Ressegem.

De organisatie van dit week-end was grotendeels in handen van de Gezinsbond aldaar en dat is al jaren het geval.

Zij zorgen voor een druk bijgewoonde rommel- en antiekmarkt op zaterdag. Op zondag kwamen de eerste feestvierders al vroeg opdagen voor het aperitiefconcert in de schaduw van de kerk. Bij deze gelegenheid speelde het duo Eddy en André de mooiste liedjes uit hun repertoire. André deed dat op accordeon en hij werd daarbij uitstekend begeleid door Eddy met de drums.

's Avonds was het dan de beurt aan Tom De Bie en de Imkers. De naam van dit ensemble doet het niet direct vermoeden maar het is een steengoede coverband die er in slaagde ambiance te creëren en die naarmate de avond vorderde nog aan te zwengelen.

Het kermisweek-end werd op de derde dag traditiegetrouw afgesloten met een dag van ambiance in en rond de tent onder begeleiding van DJ Willy. Ook op deze maandag was er gans de dag veel volk aanwezig.

Een groep van "gezworen Ressegemse vrienden" gaat eerst naar de jaarlijkse zielmis. Tijdens die plechtige mis herdenken ze de vrienden die hen ontvallen zijn. Dat doen ze al jaren en ze doen er alles aan om deze traditie in ere te houden. Nadien zakken ze af naar de tent waar ze een intens moment van ontmoeting vieren. Sommigen zien mekaar regelmatig, anderen slechts enkele keren per jaar maar "het moment van de zielmis", zoals ze dat noemen, willen ze voor geen geld missen.

Vele jonge Ressegemnaren  volgen nu al hun voorbeeld en zij zorgen - zoals iemand in de groep opmerkte - voor de opvolging én de continuïteit van het gebeuren.

DJ Willy had zijn beste plaatjes meegebracht - muziek voor jong en minder jong - en slaagde er vrij makkelijk in om volk op de dansvloer te krijgen nog voor de "werkende" leden van de Gezinsbond de hapjes voor het middageten hadden klaargemaakt en rondgedeeld.

Het leidt geen twijfel dat de drankjes, de dansjes en de babbel meehielpen de "honger" aan te zwengelen.

Naarmate de avond viel en de feestvreugde en het amusement van de dag zwaarder en zwaarder begonnen te wegen liepen de tent en het plein ervoor stilaan leeg.

Ressegem kende opnieuw een geweldig en geslaagd feestelijk kermisweek-end.

Sfeerfoto's : klik HIER


Eddy De Moorvrijdag 22 september 2017

Herzele : Seniorenbeurs 2017


Op donderdag 21 september 2017 organiseerde de ouderenadviesraad van de gemeente Herzele i.s.m met het OCMW Dienstencentrum 't Ryckbosch een beurs voor senioren in Cultuurcentrum De Wattenfabriek.

Tal van organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks werken rond ouderenzorg en/of 50-plussers-verenigen hadden een stand ingericht in de grote zaal van het centrum aan het Solleveld. Zij wilden op die manier hun activiteiten en doelstellingen kenbaar en duidelijk maken bij het publiek.

Ook de politie van de lokale zone was present en gaf er gedegen uitleg op o.a het vlak van inbraak- en diefstalpreventie.

Ook enkele handelaars tekenden present omdat zij producten aanbieden die in trek zijn of kunnen zijn bij senioren.

Tijdens de beurs werd ook een nieuwe brochure verdeeld die nuttige informatie bevat en mensen begeleidt bij het ouder worden in de gemeente. Deze brochure is uiteraard ook nog steeds verkrijgbaar bij het dienstencentrum 't Ryckbosch.

Leerlingen van het Atheneum Herzele boden tijdens de duur van de beurs aan diegenen die daar belangstelling voor hadden diverse handverzorgingen aan.

In de namddag bracht het gelegenheidstheater 'Vergeet ons niet' een mooie en boeiende voorstelling met als titel "Het Hansheimerproject". In het toneelstuk moet Margot, een succesvolle actrice de sluipende dementie machteloos onder gaan. Deze voorstelling kon rekenen op een uitgebreide belangstelling.

Laat op de namiddag werd nog een demonstratie Salsa dansen uitgevoerd en konden diegenen die goesting kregen het zelf ook proberen.

Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 18 september 2017

Herzele : Met De Hellebaard vzw naar Het Meetjesland 2017

Op zaterdag 16 september 2017 trokken tientallen leden van de Heemkundige Kring De Hellebaard vzw uit Herzele naar Het Meetjesland voor een gegidste rondrit.

Het thema van de uitstap werd gevormd door de conflicten die er in die streek hebben plaatsgevonden, conflicten tussen volkeren en landen maar ook conflicten van de bevolking en het landschap tegen het water.

Het krekengebied in het noorden van Het Meetjesland getuigt bevoorbeeld van de enorme strijd die er gevoerd werd tegen de zee. De bewaard gebleven Baileybrug in St-Laureins getuigt dan weer van de strijd die er, aan het eind van de 2de wereldoorlog, gevoerd werd tussen de Canadezen en Polen enerzijds en de Duitsers anderzijds. Van die strijd getuigt ook het Canadees kerkhof  en een privé-museum in die buurt.

De zeer professionele gidsen gaven deskundige commentaar en die liet toe inzichten te verwerven over de invloed van de diverse conflicten op zowel het landschap en de bevolking als de cultuur, ... van de streek doorheen de eeuwen heen.

Het was een intellectueel en fysiek vermoeiende maar zeer interessante en leerrijke uitstap.


Sfeerfoto's : Klik HIEREddy De Moor

Herzele: Dag van de veiligheidsdiensten 2017

Op zondag 17 september 2017 loeide de sirene meer dan eens in de omgeving van het station te Herzele. Gelukkig was er daar geen onheil te bespeuren. Wel verzamelden er honderden nieuwsgierige mensen en allen wisten zij dat in en rond de brandweerkazerne de veiligheidsdiensten van de gemeente opendeur hielden.

Zowel de Brandweer als het Rode Kruis en de Politie maar ook de Mug van het AZ Zottegem stelden er hun materiaal en uitrusting tentoon. Tegelijk gaven ze allerlei demonstraties en konden de belangstellenden er o.a vernemen wat ze kunnen doen in geval een frietketel vuur vat of iemand tekenen van een hartinfarct vertoont. De politie demonstreerde het waterkanon en toonden aan hoe nuttig een politiehond wel kan zijn.

Zeer deskundig ook was enerzijds de uitleg die door een brandweerofficier gegeven werd bij het blussen met schuim van een uitslaande brand en anderzijds hoe door een spoedarts de rol uitgelegd werd van de Mug bij ongevallen.

Natuurlijk zorgden de organisatoren dat een drankje en een hapje tijdens dit evenement niet ontbraken en verzorgde Radio Star live een radioprogramma met tal van interviews van o.a Burgemeester Van Tittelboom, brandweercommandant Van Waeyenberghe , verschillende politiemensen en diverse hulpverleners.

Ook de kinderen konden er hun hartje ophalen bij tal van animatiestandjes maar ze konden ook hun prille ambitie om misschien later het korps der hulpverleners te vervoegen daadwerkelijk aantonen. Dat deden ze door, onder de deskundige leiding van gedreven brandweermannen, vlammen omver te spuiten en daarbij een echte waterslang te hanteren of door een ritje te maken met een echte brandweerwagen of door mee te rijden met een terreinwagen van het Rode Kruis.

Anderen lieten zich dan weer verleiden - en dat waren heus niet alleen de allerkleinsten - om occasioneel slachtoffer te zijn van een verzorgings-oefening bij het Rode Kruis, of zich (voor de gelegenheid) te laten verzorgen én wegvoeren met een ziekenwagen.

Wie wilde ervaren hoe het voelt te verblijven en de weg te vinden in een ruimte gevuld met dikke rook kon alvast de sensatie ervan voelen in een tent die met dat doel was opgesteld door de brandweer.

Sommige kinderen en hun begeleiders gingen dan weer graag de lucht in. Dat deden ze met de kraanwagen van de brandweer. Daartoe werden ze uiteraard vooraf afdoende beveiligd en ingesnoerd.

Het reddingsteam van de Vlaamse Ardennen liet zien hoe ze in uiterst gevaarlijke en risicovolle omstandigheden toch de juiste technieken en materialen met succes kunnen aanwenden om mensen te ontzetten uit benarde situaties.

Deze kennismakingsdag met de veiligheidsdiensten was uiterst interessant en de organisatie ervan was zeer goed voorbereid. De bezoekers konden gerustgesteld én met kennis van zaken huiswaarts keren.

Sfeerfoto's : Klik HIER

Eddy De Moor

zondag 10 september 2017

De website "Het gebeurde in Herzele" bestaat 10 jaar !

Op 9 september 2007 werd het eerste fotoverslag gepubliceerd op deze website.

Intussen werden 493 fotoverslagen gepubliceerd en bezochten meer dan 95.000 mensen de website en hebben zij samen meer dan 165.000 pagina's bekeken.

De foto's van de eerste reportage kan u HIER nog eens bekijken :

Eddy De Moor

Ressegem (Herzele) : OKRA viert 50 jaar bestaan 2017

 Op vrijdag 9 september 2017 vierde de seniorenvereniging OKRA te Ressegem haar 50-jarig bestaan.
Bij deze gelegenheid kwamen de leden en sympathisanten samen in de St Mauritiuskerk van de gemeente. E.H Dreelinck ging voor in een plechtige mis die ook werd opgedragen aan de overleden leden van de vereniging.

Na de mis werden de leden en ook genodigden van andere OKRA-verenigingen getrakteerd op een aangename receptie in de lokalen van het oud klooster.

Huidig voorzitter Mevr Eliane Vereeken heette iedereen welkom en schetste tegelijk de geschiedenis van de vereniging voor zover daarvan nog voldoende gedetailleerde sporen konden teruggevonden worden.

Kijkend naar de toekomst drukte ze haar bezorgdheid uit over de mogelijkheden die zullen bestaan voor de vereniging voor wat betreft de accommodatie voor vergaderingen en andere clubactiviteiten. Uit goede bron heeft ze inmiddels wel vernomen, zo bevestigde ze, dat de gebruikelijke zaal in het oude klooster nog enige tijd zal kunnen gebruikt worden. Het zal echter een uitdaging worden om op zoek te gaan naar anderen mogelijke accomodaties.

Nadien volgde een uitgebreid en zeer gewaardeerd feestmaal.

Foto's : klik HIER

Eddy De Moor