COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

donderdag 15 juni 2017

Herzele : De Lions Club schenkt een auto weg 2017


Nathalie D'Hauwers  uit St-Lievens-Houtem beleefde gisteren de verrassing van haar leven.

Ze kreeg totaal onverwacht een prachtig geschenk.

In de toonzalen van Toyota Garage Badisco te Herzele mocht ze uit de handen van de Voorzitter van de Lions Club Herzele, de heer Koen De Moor, en in het bijzijn van Burgemeester Johan Van Tittelboom de sleutel in ontvangst nemen van een prachtige wagen.

Die eer en het genoegen viel haar te beurt omdat ze de bezitter was van het winnende biljet van de tombola die Lions Club Herzele organiseerde naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Lions Club.

Het geluk was des te groter omdat Nathalie en haar echtgenoot in het bezit waren gekomen van dat winnende biljet via goede vrienden.

Die hadden hen immers met Pasen bedacht met een erg uitgebreid Paasontbijt onder de vorm van een Paasmand die te koop werd aangeboden door de Lions Club. In die mand vonden ze een tombola-biljet dat nu de hoofdprijs opleverde.

Voorzitter De Moor was opgetogen en bijzonder fier dat hij de sleutel van het blinkende witte en goed uitgeruste voertuig aan twee heel gelukkige mensen mocht overhandigen.

Natuurlijk werd zijn gevoel gedeeld door alle aanwezige clubleden inbegrepen de zaakvoerder van het Toyota-filiaal.

Nathalie en haar man dankten op hun beurt uitvoerig de organisatoren en natuurlijk ook hun vrienden die hen het biljet cadeau deden.

Die vrienden mogen nu ook steeds met hen meerijden, voegden ze er met een kwinkslag nog aan toe !

Dat er bij deze gebeurtenis een glaasje diende gedronken leidt geen twijfel.

Eddy De Moor

vrijdag 9 juni 2017

Herzele : VillaVIP wordt echte thuis voor mensen met een beperking 2017


Op donderdag 8 juni 2017 verzamelden de Burgemeester, de Voorzitter van het OCMW, leden van de gemeenteraad, tal van mandatarissen uit verschillende geledingen, afgevaardigden van VillaVIP, van NV De Zilvertorens en de firma Danilith NV in de cafetaria van het WZC Ter Leen.

Reden voor deze feestelijke bijeenkomst was de eerstesteenlegging van een mooie comfortabele kangoeroe-woning op de terreinen van het zogenaamde "Zorgdorp" tegenover het bestaande rusthuis.

Deze kangoeroe-woning wordt er door de firma Danilith NV gebouwd op vraag van het OCMW van Herzele en in opdracht van de vzw VillaVIP uit Kortrijk. Het wordt de eerste woning die VillaVIP in Vlaanderen bouwt. Een tweede gelijkaardig project voor Bredene is ook al in voorbereiding.

VillaVIP wil via de bouw en de exploitatie van de kangoeroe-woningen drie doelstellingen realiseren ten gunste van personen met een aangeboren beperking:

- Het bieden van uitgebreide kansen en keuzevrijheid;
- Het creëren van een vertrouwde en veilige thuis met persoonlijke en warme zorg;
- Het bieden van een gezellige én betaalbare thuis.

Met de eerstesteenlegging van een VillaVIP in Herzele wil men die doelstellingen ook zeer concreet waarmaken in Herzele voor mensen uit de gemeente en uit de buurt van Herzele. Het is daarom ook een bijzondere meerwaarde dat de kangoeroe-woning precies midden op de zogenaamde zorgsite wordt opgetrokken. Geen wonder dat de Voorzitter van het OCMW, Rita Vandenoostende en met haar de mandatarissen van het OCMW en natuurlijk ook de Burgemeester hierover zo opgetogen klonken tijdens de speeches die ze gaven.

“Niet zomaar een huis of een tehuis, maar een echte thuis”, zei woordvoerster Caroline Schelstraete van VillaVIP, waarmee ze de genoemde objectieven meteen breed onderlijnde. Ze gaf ook aan dat het woord VIP voor haar niet staat, zoals velen zouden denken, voor "Very Important People", maar voor Veilig, Inclusief en Participatief.

De kangoeroe-woning zal bewoond worden door een zorgkoppel samen met maximaal 10 mede-inwonende mensen met een beperking. Zij zullen kunnen genieten van de zorgen die door het koppel geboden worden. Dat mag echt letterlijk genomen worden. Het zorgkoppel bepaalt zelf wie er kan komen inwonen en het zal "waken" over die mensen. Het zal zich daarbij laten omringen met personeelsleden (vrijwilligers en bezoldigden) die de verzorgende taken naar behoren en met kennis van zaken kunnen uitvoeren.

Het zorgkoppel treedt op als zelfstandig ondernemer en wordt volledig ondersteund door de koepelvzw VillaVIP. De leden van het koppel zullen uiteraard (moeten) beschikken over de vaardigheden die nodig zijn.

Het zogenaamde ‘zorgkoppel’ dat vanaf 2018 de zorgwoning zal leiden bestaat uit Marijke De Clercq en Pieter Van Der Heyden. Beiden zijn geboren in de Denderstreek en werken voorlopig nog in het dagcentrum Kompas te Gent.

De opening van de VillaVIP is voorzien in de loop van 2018.

Uiteraard kon er na de eerstesteenlegging door de aanwezigen nagepraat worden bij een aangepast hapje en drankje.

Foto's van het gebeuren zijn te bekijken door HIER te klikken.

Eddy De Moor

donderdag 1 juni 2017

Herzele : GBS De Kersentuin op bezoek bij de politie 2017

Bij de politiepost te Herzele
Lander De Vulder van de klas van het 3de leerjaar in de GBS De Kersentuin te Herzele heeft de tekenwedstrijd gewonnen die door de politiezone Herzele/Zottegem/St-Lievens-Houtem werd uitgeschreven.

Als gevolg daarvan won hij tegelijk ook een bezoek aan de politiepost van Herzele én die van Zottegem en hij mocht daarbij alle leerlingen van zijn klas meebrengen.

Dat bezoek vond plaats op dinsdag 30 mei 2017.

Rond 8u45h kwamen de leerlingen, begeleid door hun leerkrachten, aan bij de politiepost te Herzele. Daar gingen ze, samen met de juffen, de directrice Els de Durpel, Schepen Jan Van Damme en verschillende politiemannen fier op de foto.

Bij de politiepost te Zottegem
Daarna bracht de bus hen naar de politiepost van Zottegem. Daar wachtte hen eveneens een uitgebreide ontvangst en daar kregen ze ook een erg leerrijk programma aangeboden.

De leerlingen kregen alles te horen over de uitrusting van de politiemannen en ze vonden dat uiteraard erg boeiend.

Nadat ze tijdens de pauze genoten hadden van de koffiekoeken met choco en/of fruitsap wachtte hen een demonstratie met politiepaarden en dat werd onmiddellijk gevolgd door een bezoek aan de brandweer.

Lander De Vulder met zijn winnende tekening
Vlak voor de middag werden de enthousiaste leerlingen dan ook nog rondgeleid langs de cellen en gingen ze kijken naar de behendigheidspiste en de voertuigen. Tenslotte mochten ook de politiehonden nog hun kunnen tonen tijdens een demonstratie.

Hierna was het toch wel tijd om alles een beetje te laten bezinken en dat konden de jongens en meisjes doen tijdens de middagpauze waar pizza met een drankje werd geserveerd.


De winnende tekening
Daarna gingen ze natuurlijk allemaal nogmaals graag op de foto want intussen was ook burgemeester De Potter van Zottegem aangekomen en hij ging uiteraard graag met de leerlingen op de foto staan.

Nu was het moment van afscheid gekomen en na de uitwisseling van dankwoorden (zeker ook voor politieman Paul Van Damme, die er voor had gezorgd dat alles vlekkeloos kon verlopen)
vertrokken de leerlingen en hun juffen na deze wel erg interessante uitstap weer naar hun school.


Eddy De Moor