COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

vrijdag 27 januari 2017

Herzele : De winnaars van de gedichtenwedstrijd werden gelauwerd 2017

In de Wattenfabriek had de academische zitting plaats tijdens dewelke de winnaars van de gedichtenwedstrijd van Herzele werden gelauwerd.

Leerlingen van de plaatselijke academie zorgden in aanwezigheid van de juryleden, Schepen van Cultuur Sofie Hoefman en tal van deelnemers, familie en sympathisanten voor de animatie met woorden en muziek.

Opgemerkt jurylid was dit jaar Peter Terrin, winnaar in 2012 van de AKO literatuurprijs.

De voorzitter van de jury gaf toelichting bij de beoordeling van de ingezonden gedichten. Ze had moeten vaststellen dat het thema "Humor" dat dit jaar aan bod kwam toch niet zo makkelijk terug te vinden was in de teksten. Dat was daarom een reden om bepaalde inzendingen niet te weerhouden. Opnieuw hebben de juryleden moeten vaststellen - en ze vinden dat erg jammer - dat sommige inzendingen plagiaat vertoonden met eerder geschreven teksten.
Uiteindelijk werden de winnaars gekozen uit de (streng beoordeelde) weerhouden inzendingen.
Naast een aantal eervolle vermeldingen kwamen de volgende dichters als winnaars uit de bus  en kregen zij naast de felicitaties van de jury ook nog een waardevol geschenk.

Categorie 1: Volwassenen

3de prijs
"Garde"
Marnix Raes - Herzele

2de prijs
"Danse macabre"
Hervé Deleu - Menen

1ste prijs
"Agorafobie
Eerste diagnoses begin 18de eeuw"
Erwin Evens -  Dworp





Categorie 2: 2de graad Basisonderwijs

3de prijs
"Een aap"
Briek Van Damme - Herzele

2de prijs
"Olijf en kaas"
Julia Bourgeois

1ste prijs
"Op een bankje"
Mads Hermans - Herzele

Categorie 3: 3de graad Basisonderwijs 

3de prijs
"In de wolken"
Rozenblaadje
Anna Van Impe - Herzele

2de prijs
"Lach"
Axel De Landsheere - Herzele

1ste prijs
"De dierenparade"
Bram Scheerlinck


Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor


woensdag 25 januari 2017

Herzele : Gedichten op de markt 2017


Naar aanleiding van de gedichtendag werden vandaag op de wekelijkse markt te Herzele gedichten voorgelezen.


Iedereen mocht voor de microfoon gaan staan en een zelf gekozen of zelf gemaakt gedicht voorlezen.

Tegelijk werd aan diegenen die dat deden maar ook aan de toehoorders en eventuele dichters in spe een kom warme tomatensoep aangeboden.

Uiteraard ontbraken de lettertjes ook in de soep niet. Wie de juiste woorden niet tijdig vond kon misschien de letters voor een goed gedicht toch nog ergens in de soep vinden ...

Wat verder op de markt stond nog een letterkraam. Eentje van een gans andere aard want hier konden de voorbijgangers volledige woorden vinden. Die woorden werden op een groot bord gekleefd en ze vormden op die manier op hun beurt volle zinnen.

De inspiratie van het moment creëerde zodoende een al of niet rijmend gedicht. Dit letters- en woordenspel werd georganiseerd en naar de markt gebracht door de leraars en leerlingen van het Sint-Paulus-instituut uit Herzele.

Met dit zowaar lyrische gebeuren op de markt werd de gedichtenweek ingezet. Aanstaande donderdagavond volgt de prijsuitreiking van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd in de Wattenfabriek om 19h.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 9 januari 2017

Herzele : Personeelsfeest 2017

In de Wattenfabriek te Herzele verzamelden in de eerste week van januari 2017 de personeelsleden van de gemeente voor het jaarlijkse personeelsfeest ter gelegenheid van het nieuwe jaar.

Er werden uiteraard veel goede wensen voor een gezond, gelukkig en vredevol nieuw jaar uitgewisseld tussen de personeelsleden zelf maar ook met de Burgemeester en de Schepenen.

De Burgemeester zelf sprak iedereen toe en in zijn nieuwjaarswens riep hij iedereen op om in 2017 zo mogelijk nog beter dan ooit te doen ten dienste van de bevolking. Hij vermeldde in dat verband de tendens die bij de overheid bestaat om sommige taken en projecten toe te wijzen aan geëngageerde burgers en hen daarvoor de nodige middelen te geven. Terwijl de Burgemeester niet twijfelt aan de uitvoerbaarheid van dergelijke werkwijze - voorbeelden bestaan immers in andere landen - stelt hij zich toch ietwat sceptisch op. Tegelijk verzekert hij dat hijzelf en de personeelsleden van de gemeente alle dagen klaar staan om de burger te dienen op alle vlakken.

Hij gelooft rotsvast in de capaciteiten, de inzet en de betrokkenheid van het personeel. Hij voegt er onmiddellijk ook een lijstje aan toe van projecten die in uitvoering zijn, van projecten die in voorbereiding zijn en andere die beslist werden. Hij verwees naar de gerealiseerde nieuwe cafetaria in het WZC, naar de aan gang zijnde bouw van een nieuw rusthuis, naar de beslissing die genomen werd tot verwerving van sportterreinen en naar de aanleg van een kunstgrasveld en een wielerpiste maar ook naar de inrichting van een museum in een voormalige pastorij. Hij feliciteerde de leden van het team die er voor zorgden dat Herzele een nieuw tijdschrift rijker is door de komst van de #HZ (de naam van het krantje dat elke inwoner eind 2016 in de bus kreeg en dat ook in de toekomst twee-maandelijks zal krijgen).
De burgervader feliciteerde eveneens de fotograaf met de lopende fototentoonstelling in de Wattenfabriek dewelke een duidelijk, mooi en realistisch beeld ophangt (nu al voor de derde keer) van wat er in de loop van het voorbije jaar in Herzele gebeurde.

Ten slotte werd er geklonken op het nieuwe jaar en nodigde het bestuur iedereen uit voor een gezellig feest met hapjes, drankjes, muziek en heel veel collegialiteit en plezier.

Voor meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor



zondag 8 januari 2017

Herzele : De 10de Driekoningentocht van de Sterzingers 2017

Voor de 10de keer nu al toerden de Sterzingers op 6 januari 2017 doorheen de gemeente Herzele. In dit jubileumjaar traden ze ook op in de kerk van Steenhuize. Ze waren daar uitzonderlijk versterkt door Michel Van Gheluwe en Ilse Vromans van de groep Ishtar.

Voorafgaand aan het optreden in Steenhuize en nadien ook in Woubrechtegem en Sint-Lievens-Esse gingen ze ook naar goede gewoonte zingen in de vernieuwde cafetaria van het Woon- en Zorgcentrum.

Dirigent Patrick Gaublomme zorgde ervoor dat de zangers en zangeressen (die uiteraard hun uiterste best deden) mooi in de maat bleven op de tonen van accordeonist Leo Vander Sypt.

De Drie Koningen, alias Paul De Braeckeleer, Luc De Decker en Jozef Noë kweten zich opnieuw zeer voortreffelijk van hun edele taak.

De ontvangst in Ter Leen door OCMW-voorzitter Rita Vandenoostende was zoals steeds erg warm en hartelijk. De bewoners, familieleden en sympathisanten waren opgetogen over de sfeer die er heerste en ze deden bij wijlen ook erg hun best om de liedjes mee te zingen of althans mee te neuriën.

Tijdens de pauze moest menig zanger en zangeres zijn/haar keel een beetje spoelen, een kwestie van de liedjes na de pauze zo mogelijk nog helderder te kunnen laten klinken.

Secretaris van het OCMW, Rudi De Coensel, sprak de Sterzingers ook op zijn beurt toe en hij bracht zijn belofte van het vorige jaar in herinnering. Op dat moment had hij met name gezien dat de cafetaria veel te klein werd om alle zangers en bezoekers/luisteraars op een goede manier te ontvangen. Hij had er de belofte aan gekoppeld dat hij ervoor zou zorgen dat tegen het jaar 2017 - de tiende verjaardag van de Sterzingers, de cafetaria zou vergroot en vernieuwd zijn en hoewel hij zelf ook wel aangaf dat er nog andere redenen hebben meegeholpen op dit project te justifiëren mocht hij toch - met een kwinkslag - onderlijnen dat de verantwoordelijken voor het bestuur van het OCMW woord hadden gehouden.

De Sterzingers brachten nog een warm verjaardagslied ter gelegenheid van één van de jarige aanwezigen in de zaal en ze werden tenslotte met geschenkjes overladen, niet alleen als dank voor hun geslaagd optreden maar ook ter gelegenheid van hun 10-jarig jubileum.

Meer foto's vindt u HIER !

Eddy De Moor

donderdag 5 januari 2017

Herzele : Kinderen leren balletjes in tomatensaus klaarmaken 2017

Op dinsdag 3 januari 2017 konden kinderen te Herzele met de Grabbelpas leren koken. Het menu dat ze mochten klaarmaken bestond uit balletjes in tomatensaus met aardappelpurée.
Ze mochten daarvoor de pas gerenoveerde en vernieuwde infrastructuur van het LDC 't Ryckbosch gebruiken waar ze verwelkomd werden door de medewerkers aldaar, door de lokale jeugdcoördinator en door enkele stagiairs.
De Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met het pasje, dat je kan kopen bij de jeugddienst, krijg je toegang tot het menu: een unieke combinatie van sport, spel, creativiteit, knutselen, uitstappen, film,,... Grabbelpassers worden uitgenodigd om volgens eigen ritme, zin, aard en mogelijkheden zijn of haar keuzes te maken. Spel en plezier staan hierin centraal.
In Vlaanderen zijn er, naast de gemeente Herzele nog ongeveer 79 gemeentebesturen die Grabbelpasactiviteiten organiseren. Het leuke is dat je met je Grabbelpasje ook kan deelnemen aan activiteiten van één van de andere deelnemende gemeenten.
De foto's geven een beeld van hoe het er in de "jeugdkeuken" aan toe ging. U vindt ze door HIER te klikken.

Eddy De Moor