COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

dinsdag 26 december 2017

Herzele : Radio Star presenteert de 200 klassiekers op vinyl 2017

Op Kerstdag 2017 presenteerde Radio Star 200 klassieke liedjes en ze werden allemaal gedraaid op een klassieke platendraaier. Het waren immers ook klassieke "45-toeren-vinyl-plaatjes".

Ze kwamen allen uit de uitgebreide verzameling van Herzelenaar Michel Raes die al sinds zijn jeugd niet alleen een fervent liefhebber van pop-muziek is maar ook een gepassioneerd verzamelaar van (vinyl-)platen.

Michel stelde de plaatjes graag ter beschikking. Hij had ook de volgorde waarin de plaatjes geklasseerd waren bepaald én hij was - samen met zijn echtgenote Viviane - in de studio aanwezig om bij een aantal liedjes anekdotes en/of weetjes te vertellen. Hij was ook de opsteller van enkele vragen die door de luisteraars in de loop van de dag konden worden beantwoord. Uit de juiste antwoorden werd dan telkens een winnaar getrokken - uiteraard werden daarvoor onschuldige handen ingeschakeld - en die kon rekenen op een mooie prijs die uiteraard met muziek te maken had.

Els, Evy en Danny waren naarstige radiomakers die de plaatjes keurig aankondigden terwijl de technici Andy, Damien en Erwin zich foutloos van hun taken kweten.

Schepen Benjamin Rogiers - toevallig op bezoek in de studio - werd al snel ingeschakeld om inkomende telefoons te beantwoorden, antwoorden te noteren en de trekkingen te organiseren. Alle studio-gasten waren het nadien roerend eens over het feit dat hij die taken zeer naar behoren uitvoerde en ze feliciteerden iedereen van Radio Star met het geslaagde aangename programma.

De kerstsfeer in de studio was uitgelaten, hapjes en drankjes waren voorhanden zelfs al kon worden vastgesteld dat sommigen nog teerden op wat ze op Kerstavond hadden verorberd.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor


Herzele : Fototentoonstelling HRZL2017 in de Wattenfabriek 2018

Vanaf 27 december 2017 tot 27 januari 2018 worden opnieuw - nu al voor de 4de keer - meer dan 250 foto's tentoon gesteld in het cultuurhuis De Wattenfabriek. Deze foto's geven een beeld van meer dan 52 evenementen die in de loop van het jaar 2017 in Herzele plaats hadden.

Iedereen is van harte welkom en de toegang is volledig gratis.

Wie zijn of haar favoriete foto's kenbaar maakt maakt bovendien kans op één van de gemeentelijke geschenkbonnen die liggen te wachten aan het einde van de tentoonstelling.Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 11 december 2017

Herzele : Radio Star live in dienstencentrum 't Ryckbosch 2017

Op zondag 10 december 2017 was Radio Star te gast in het dienstencentrum 't Ryckbosch. Dit evenement is intussen een klassieker geworden in Herzele.

Vanaf 8h 's morgens liep de cafetaria van het dienstencentrum vol want diegenen die zich hadden ingeschreven konden er genieten van een uitgebreid ontbijt.

Vanaf 10h was het dan de beurt aan de radiomakers voor de start van het groot wekelijks verzoekprogramma, deze keer live vanuit de cafetaria.

Presentatrice Els Coppens moest (wegens privé-afspraken) de afwezigheid dulden van haar collega Evi Baeyens met wie ze elke zondag afwisselend dit programma presenteert. Ze kon echter rekenen op een enthousiaste en deskundige ploeg van techniekers die alles ver van tevoren hadden klaargezet en terdege hadden uitgetest.

De stapel aangevraagde plaatjes was groot, de uitbundigheid van het publiek niet minder groot en bijgevolg zat de sfeer er snel goed in.

Zanger en entertainer Nico was de eerste van de aangekondigde artiesten die een live-optreden verzorgde. Hij werd vooraf uitvoerig geïnterviewd door Els en bracht daarna op zijn alom gekende manier enkele van zijn "gekende" liedjes. De mensen in de zaal waren zichtbaar erg blij en uitbundig en ze genoten ervan.

Intussen was de matige sneeuwval, die vanaf 's morgens over Herzele viel, uitgegroeid tot een heuse sneeuwstorm en niet alleen in Herzele en omgeving maar over gans Vlaanderen. Dit zorgde voor binnenkomende telefoontjes van de in Herzele verwachte gasten met de melding dat ze her en der in het verkeer vastzaten en nog amper vooruitkwamen.

De mensen van Radio Star en de mensen in de zaal hielden er de sfeer in en lieten zich niet van de wijs brengen. Zij bleven hopen dat zowel Danny De Roover, Salim Seghers als Herbert Verhaeghe toch de sneeuwgladheid zouden overwinnen. En dat geschiedde ook.

Intussen hadden de techniekers de voorziene uitzendingstijd gevoelig verlengd zodat alle zangers hun liedjes nog live voor de vele luisteraars konden ter ore brengen.

Danny De Roover had zijn dochter meegebracht en hij zong samen met haar een erg gewaardeerd duet waarna hij ook nog verschillende eigen nummers vertolkte.

Salim Seghers, die uit het verre Limburg kwam gegleden, bracht enkele mooie klassiekers uit zijn repertoire en kondigde zijn plannen aan om binnenkort een CD uit te brengen waarop hij mopjes combineert met liedjes. Het publiek werd er zowaar nieuwsgierig van.

Tenslotte sloot Herbert Verhaeghe het optreden van de live-gasten af.

WZC Ter Leen en het Dienstencentrum 't Ryckbosch beleefden weerom een (muzikale) hoogdag met dank aan Els en haar Radio Star Crew en met dank aan het enthousiasme van de gasten - die alles op alles hadden gezet om in Herzele te geraken - en uiteraard met dank aan de vele aanwezige sympathisanten.

Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

woensdag 22 november 2017

Herzele : St Cécilia-mis met Vivace in de St Martinuskerk 2017

Op zondag 19 november 2017 had in de St Martinuskerk te Herzele een plechtige misviering plaats ter ere van St Cécilia, de patrones van de muzikanten en voor de overleden leden van de muziekvereniging.

In deze mis ging EH P. Dreelinck voor en de misviering werd opgeluisterd door het orkest Vivace uit Herzele onder de leiding van de heer Andy Asselman.

Talrijke gelovigen en belangstellenden woonden de viering bij.

De Voorzitter, Gerard De Cooman, bracht hulde aan de overleden muzikanten.

Voor foto's klik HIER

Eddy De Moor

maandag 13 november 2017

Ressegem (Herzele) : Huldigingsplechtigheid voor de gesneuvelden en oud-strijders 2017

Ter gelegenheid van 11 november 2017 werd er aan het monument voor de gesneuvelden der twee wereldoorlogen te Ressegem een herdenkingsplechtigheid georganiseerd.

Dit moment werd geleid door John Van Impe in naam van de Oudstrijdersbond in aanwezigheid van verschillende uniform- en vaandeldragers en burgers.

De heer Van Impe sprak de herinnerings- en huldigingsrede uit en Schepen Benjamin Rogiers legde, in naam van het gemeentebestuur, bloemen neer aan het monument.

Tijdens deze ingetogen hulde werden de nationale volksliederen en de last post gespeeld op trompet.

Na de plechtigheid werd bijzondere aandacht gegeven aan de vlag van de oud-strijders van Ressegem, een vlag die zeer kort na de eerste wereldoorlog werd aangeschaft en bij talrijke huldigingen en herinneringsmomenten door verschillende vaandeldragers werd gedragen.

Deze vlag, die aan vervanging toe is, wordt nu opgeborgen en weldra door een nieuwe vervangen.

Voor meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

Herzele : Cultuurklassen 2017

In de Wattenfabriek te Herzele worden opnieuw op verschillende dagen en gedurende verschillende weken meerdere klassen uit diverse basisscholen van de gemeente uitgenodigd. De leerlingen krijgen er onder andere een gedegen uitleg over de verschillende conflicten die zich in het verleden voordeden en uiteraard wordt daarbij veel aandacht besteed aan WO I en WO II.

Gaby Redant en André Valentijn, beiden vertegenwoordigers en bestuursleden van de Heemkundige Kring De Hellebaard vzw van Herzele verzorgen de uiteenzettingen en zij maken daarbij gebruik van een zeer uitgebreid arsenaal van documentatiemateriaal.

Op dinsdag 7 november 2017 was het de beurt aan de leerlingen van het derde en vierde studiejaar van de basisschool St-Katrien van Steenhuize. Deze leerlingen volgden de uiteenzettingen met bijzonder veel aandacht en betrokkenheid.

Voor meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 30 oktober 2017

Herzele : Lezing over DNA-analyse in familiekunde 2017

Op zaterdag 28 oktober 2017 gaf Dr. M. Larmuseau van de KUL in Herzele een lezing over de genetische revolutie in familiekunde. Hij deed dat op uitnodiging van de lokale heemkundige kring De Hellebaard vzw.

De voorzitter van de vzw, Antoine Fonck, verwelkomde de spreker én de aanwezigen en verzorgde de inleiding van de voordracht.

De talrijk opgekomen belangstellenden luisterden daarna met erg veel aandacht naar de voordracht waarbij Dr. Larmuseau van het universitair laboratorium van forensische genetica en moleculaire archeologie op een algemeen begrijpbare manier toelichtte hoe de wetenschap over het DNA van de mens heeft bijgedragen tot de familiekunde.

Hoewel het DNA (een biochemische molecule) dat fungeert als de belangrijkste drager van erfelijk materiaal reeds bekend is sedert 1869 werden heel veel stappen in de studie ervan doorlopen vooraleer in 2001 pas de DNA-sequenties (de volgorde van de samenstellende delen) van het menselijke DNA werden gepubliceerd.

De verdere exploratie en studie hiervan lieten wetenschappers toe allerlei testen te ontwikkelen die een antwoord konden bieden op tal van vragen die zich (kunnen) stellen in de familiekunde.

Wie is afstammeling van wie? Wie heeft familiebanden met wie? Waar liggen de roots van bepaalde families, enz ...?

Dr. Larmuseau gaf uitleg bij de bestaande toepassingen van de DNA-testen die zijn ontwikkeld én hoe zij worden ingezet en tot welke resultaten ze (kunnen) leiden.

Hij toonde de verschillen aan tussen de Y-chromosoom DNA- analyse en de mitochondriale DNA-analyse waarbij de eerste wordt ingezet voor de vaderlijn- en de tweede voor moederlijn-verwantschapsbepaling.

De heer Larmuseau antwoordde met veel deskundigheid op de vragen die hem na de uiteenzetting door mensen uit het publiek werden gesteld.

Dat DNA ook in de familiekunde veel meer kan vertellen en verklaren dan voorheen voor mogelijk werd genomen is zonder meer duidelijk. Toch zijn er ook nog veel domeinen die meer onderzoek vergen. Dat werd door elke toehoorder van de lezing bewezen geacht.

Eddy De Moor

maandag 16 oktober 2017

Herzele : Verwendag in de BiB 2017

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseerde de bibliotheek van Herzele een verwendag voor haar trouwe bezoekers maar ook voor al wie de BiB genegen is of er de weg naartoe nog maar pas heeft gevonden.

De BiB in de Wattenfabriek is niet aan haar proefstuk toe want ook in het verleden boden ze al menige keren een verwendag aan.

Bij zo'n gelegenheid mag een fijn en smakelijk ontbijt natuurlijk niet ontbreken en dus waren de koffiekoeken en croissants uiteraard ruimschoots aanwezig en ze waren vergezeld van heerlijk ruikende koffie en andere passende drankjes. Wie liever een stukje fruit wou vond zijn gading in de fruitmand.

Sommige leden van de uitbatingsploeg van de BiB zijn op veel terreinen bedreven. Dat wisten echter alleen heel erg ingewijden en bijgevolg was het een verrassing dat speciale gezonde dessertjes op basis van appelsien en nootjes werden aangeboden dewelke door een lid van de ploeg waren klaargemaakt.

Leerlingen van het atheneum van Herzele verzorgden de nagels en handen van wie dat wilde en liefhebbers van rug- en nekmassage konden dan weer bij een ander specialist terecht. Wie eerder van een, uit Japan overgewaaide, been- en voetmassage wou genieten diende de BiB ook al niet te verlaten.

Kleutertjes verrasten het publiek met een mooie samenzang en leerlingen van de muziekacademie toonden, begeleid door hun leerkracht, het resultaat van wat ze leren en reeds kunnen en ze deden dat in een "open klas".

Een lerares piano gaf dan weer op haar beurt een voorproefje van de virtuositeit waar ze haar leerlingen toe opleidt.

Uiteraard kon iedereen continu het aanbod van de plaatselijke bibliotheek ontdekken en voor diegenen die er al thuis zijn was het een goed moment om geleende boeken terug te brengen en eventueel nieuwe mee naar huis te nemen.

Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor


zondag 15 oktober 2017

Ressegem (Herzele) : Tentoonstelling ADEM, een ontmoeting tussen woord en beeld 2017

Op vrijdag 13 oktober 2017 werd in de Pastorie van Ressegem onder ruime belangstelling de tentoonstelling Breath (Adem) geopend. Schepen voor Cultuur, Sofie Hoefman verzorgde de inleiding op de tentoonstelling en onderstreepte het palmares waarover beide kunstenaars nu al beschikken.

Katrin Dekoninck stelt er een selectie uit haar werk tentoon en dat wordt naadloos geweven in woordenspel van Steven Van Der Heyden.

Het werk van Katrin geeft de mens in al zijn eerlijkheid en eenzaamheid weer en op een indringende manier beroert ze de toeschouwer in verschillende disciplines.

Ze legt zich vooral toe op het maken van levensgrote sculpturen in klei maar ze is ook erg vaardig in tekenen, schilderen en handgemaakte animaties. Haar gedegen technische kennis en sterkte zorgen ervoor dat haar beelden "ademen". Met sereniteit en grote eenvoud geeft ze gestalte aan de zoekende mens.


Identiteit en de verglijdende tijd die daarbij gesuggereerd worden zijn thema's die naadloos overvloeien in de teksten van Steven Van Der Heyden. Hij slaagt erin met woorden de deur op een kier te zetten, een toegang naar dialoog en verankering. Zijn teksten zorgen aldus voor een ware "ontmoeting van woord en beeld".

Katrin Dekoninck, leeft en werkt als ontwerpster en freelance kunstenares in België. Naast haar eigen artistiek werk, ontwerpt Katrin regelmatig in opdracht voor bedrijven of architecten.

Steven Van Der Heyden is een ervaren schrijver van poëzie maar ook actief als schilder, maakt creaties in keramiek en is bedreven in de kunstzinnige verwerking van glas.

Poëzie is voor hem uitrusten op gedachten, een stukje onthaasting uit de maalstroom der alledaagsheid.

Zijn gedichten zijn vaak filosofische mijmeringen, zo zegt hij, waarin hij probeert bewust te doorleven en dingen niet als vanzelfsprekend te nemen. Het zijn voor hem persoonlijke zoektochten naar eenvoud, balans en echtheid.

Hij schrijft poëzie omdat hij zich graag laat raken door het schijnbaar "gewone". Want niets is wat het lijkt, de realiteit van vandaag kan er morgen alweer anders uit zien.

De mooie, boeiende en erg verzorgde tentoonstelling is nog te bekijken in de Pastorie, Sint-Mauritsplein te Ressegem op zondagen 15/10, 22/10 en 29/10/2017 maar ook op de zaterdagen 21/10 en 28/10/2017 telkens van 10u tot 17u.

Eddy De Moor


zondag 8 oktober 2017

Herzele : Nacht van de Wattenfabriek 2017

Op vrijdagavond 6 oktober 2017 vierde Herzele de 5de verjaardag van de Wattenfabriek en ze deed dat met de organisatie van een "Nacht van de Wattenfabriek".

Vanaf 19 u tot 23 u was er voor elke belangstellende wel een passend onderwerp, workshop, film of muziekvoorstelling geprogrammeerd.

De academie voor podium- en beeldende kunsten, die gehuisvest is in het gebouw, hield "open klas" en Jennifer Vrielinck was gastvrouw in een poëziesalon dat continu geopend was.

Tom Kenis, Ludo De Witte en Hans Geybels verzorgden lezingen in de leeszaal van de bibliotheek terwijl de breiclub TikTek doorlopend demonstraties en begeleiding gaf tijdens een workshop in de grote zaal. Daar konden nieuwsgierigen ook deelnemen aan een workshop van MOOOOD en kon er naar hartelust geproefd worden van thee tijdens de verschillende sessies van tea-tasting aangeboden en verzorgd door Söshun.

Kinderen werden ook bijzonder aangetrokken door een teken- en schilderworkshop waar ze een eigen draagtas konden maken met de "nacht van de wattenfabriek" als thema voor het kleur-, teken- en schilderwerk.

Maya Wuytack gaf als dichteres het beste van zichzelf tijdens verschillende voorleessessies waarbij ze het ritme van de teksten onderstreepte met bijhorend geluid.

Films werden dan weer vertoond in de mediabox en Piet Sonck promote er zijn benefi(lm)etavond van 31/10/2017 die ook in de Wattenfabriek zal doorgaan.

Alle bezoekers werden verwelkomd door Schepen van Cultuur Sophie Hoefman en zij bedacht iedereen met een leuke verrassing. Gedurende de ganse avond was er uiteraard ook feesttaart en allerlei lekkers voorhanden.

De nacht werd afgesloten met een optreden van Amoy Fanray.
Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

zondag 1 oktober 2017

Herzele : Women's Cycling Fan Day en Fiets/MTB Happening van de Wijngaardvrienden 2017

De Wijngaardvrienden, een wielertoeristenclub uit Borsbeke, organiseerde in het week-end van 30 sept en 1 okt 2017 een fiets- en MTB happening. Dit event is intussen ook een echte traditie geworden.

Het toeval wou dat deze sportieve gebeurtenis dit jaar samenviel met de Women's Cycling Fan Day 2017 die doorging te Gent in en rond het Wielercentrum Eddy Merckx. Ook deze organisatie was dit jaar aan haar tweede editie toe en staat volledig in het teken van het wielrennen voor meisjes en vrouwen en de promotie ervan.

Tal van bekende wielrensters verleenden dan ook hun medewerking aan dit gebeuren. Tijdens de fanday stelde de organisatie ook een roos wielershirt beschikbaar. Per verkocht shirt doneert de organisatie 10€ aan Pink Ribbon en steunt hiermee de strijd tegen borstkanker.

In Gent stond een hele reeks activiteiten op het programma en één daarvan was de groepswielertocht van 65 km voor vrouwen.

Deze tocht leidde de deelneemsters naar het sportcentrum De Steenoven te Herzele waar ook de start- en aankomstplaats lag voor de deelnemers aan de happening van De Wijngaardvrienden.

Daar werden de vrouwelijke wielrensters zeer speciaal ontvangen en konden zij genieten van energiedrank, energierijke versnaperingen en kregen ze daarbovenop ook nog een goodiepakket mee.

Na de verdiende rust- en verzorgingspauze verlieten de dames opnieuw Herzele en reden zij terug naar Gent. Jammer dat zij dat - zoals zoveel sportievelingen die kwamen opdagen - in de regen dienden te doen.

Deelnemers - vrouwen én mannen - aan de happening van de Wijngaardvrienden maalden hun tochtje af in en rond Herzele en ook zij konden in De Steenoven rekenen op verzorging, ontspanning én verwenning. Toch waren sommige mannen een beetje jaloers bij het zien hoe hun vrouwelijke collega's zo speciaal verwend werden en in de schijnwerpers werden geplaatst. Naar verluid hoopten sommigen stiekem voor één dagje vrouw te kunnen zijn!

Profwielrenster Sophie De Vuyst, die volop bezig is met revalidatie na haar erg zwaar ongeval in juni van dit jaar, kwam de vrouwen (en ook wel een beetje de mannen) een hart onder de riem steken en aanmoedigen. Zij gaf ook de start van de kidstoer, een rondrit van 25 km voor jonge deelnemers onder begeleiding van ervaren wegkapiteins.

Zij gaf die start samen met federaal parlementslid Carina Van Cauter, "leading lady" binnen de Koninklijke Belgische Wielerbond

De politica is voorzitter van de nieuwe vrouwencommissie, die de volgende jaren zowel in de competities, als in het wielertoerisme voor meer vrouwen op de racefiets moet zorgen. Mevrouw Van Cauter is ook lid van de raad van bestuur en van het dagelijkse bestuur van de Bond.

Ook burgemeester Johan Van Tittelboom kwam kijken en alle sportievelingen groeten. Schepen voor Sport in Herzele S. Lauwaert maakte deel uit van de ploeg der organisatoren die alles in goede banen moest leiden in en rond de Steenoven.

Ondanks de regen kwamen toch tal van fietsminnaars opdagen en samen met de organisatoren - in Gent én in Herzele - maakten zij er een geweldig week-end van.

Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 25 september 2017

Ressegem (Herzele) : Kermisweek-end september 2017

Onder een stralende zon was er in het week-end van 23, 24 en 25/09/2017 kermis in Ressegem.

De organisatie van dit week-end was grotendeels in handen van de Gezinsbond aldaar en dat is al jaren het geval.

Zij zorgen voor een druk bijgewoonde rommel- en antiekmarkt op zaterdag. Op zondag kwamen de eerste feestvierders al vroeg opdagen voor het aperitiefconcert in de schaduw van de kerk. Bij deze gelegenheid speelde het duo Eddy en André de mooiste liedjes uit hun repertoire. André deed dat op accordeon en hij werd daarbij uitstekend begeleid door Eddy met de drums.

's Avonds was het dan de beurt aan Tom De Bie en de Imkers. De naam van dit ensemble doet het niet direct vermoeden maar het is een steengoede coverband die er in slaagde ambiance te creëren en die naarmate de avond vorderde nog aan te zwengelen.

Het kermisweek-end werd op de derde dag traditiegetrouw afgesloten met een dag van ambiance in en rond de tent onder begeleiding van DJ Willy. Ook op deze maandag was er gans de dag veel volk aanwezig.

Een groep van "gezworen Ressegemse vrienden" gaat eerst naar de jaarlijkse zielmis. Tijdens die plechtige mis herdenken ze de vrienden die hen ontvallen zijn. Dat doen ze al jaren en ze doen er alles aan om deze traditie in ere te houden. Nadien zakken ze af naar de tent waar ze een intens moment van ontmoeting vieren. Sommigen zien mekaar regelmatig, anderen slechts enkele keren per jaar maar "het moment van de zielmis", zoals ze dat noemen, willen ze voor geen geld missen.

Vele jonge Ressegemnaren  volgen nu al hun voorbeeld en zij zorgen - zoals iemand in de groep opmerkte - voor de opvolging én de continuïteit van het gebeuren.

DJ Willy had zijn beste plaatjes meegebracht - muziek voor jong en minder jong - en slaagde er vrij makkelijk in om volk op de dansvloer te krijgen nog voor de "werkende" leden van de Gezinsbond de hapjes voor het middageten hadden klaargemaakt en rondgedeeld.

Het leidt geen twijfel dat de drankjes, de dansjes en de babbel meehielpen de "honger" aan te zwengelen.

Naarmate de avond viel en de feestvreugde en het amusement van de dag zwaarder en zwaarder begonnen te wegen liepen de tent en het plein ervoor stilaan leeg.

Ressegem kende opnieuw een geweldig en geslaagd feestelijk kermisweek-end.

Sfeerfoto's : klik HIER


Eddy De Moorvrijdag 22 september 2017

Herzele : Seniorenbeurs 2017


Op donderdag 21 september 2017 organiseerde de ouderenadviesraad van de gemeente Herzele i.s.m met het OCMW Dienstencentrum 't Ryckbosch een beurs voor senioren in Cultuurcentrum De Wattenfabriek.

Tal van organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks werken rond ouderenzorg en/of 50-plussers-verenigen hadden een stand ingericht in de grote zaal van het centrum aan het Solleveld. Zij wilden op die manier hun activiteiten en doelstellingen kenbaar en duidelijk maken bij het publiek.

Ook de politie van de lokale zone was present en gaf er gedegen uitleg op o.a het vlak van inbraak- en diefstalpreventie.

Ook enkele handelaars tekenden present omdat zij producten aanbieden die in trek zijn of kunnen zijn bij senioren.

Tijdens de beurs werd ook een nieuwe brochure verdeeld die nuttige informatie bevat en mensen begeleidt bij het ouder worden in de gemeente. Deze brochure is uiteraard ook nog steeds verkrijgbaar bij het dienstencentrum 't Ryckbosch.

Leerlingen van het Atheneum Herzele boden tijdens de duur van de beurs aan diegenen die daar belangstelling voor hadden diverse handverzorgingen aan.

In de namddag bracht het gelegenheidstheater 'Vergeet ons niet' een mooie en boeiende voorstelling met als titel "Het Hansheimerproject". In het toneelstuk moet Margot, een succesvolle actrice de sluipende dementie machteloos onder gaan. Deze voorstelling kon rekenen op een uitgebreide belangstelling.

Laat op de namiddag werd nog een demonstratie Salsa dansen uitgevoerd en konden diegenen die goesting kregen het zelf ook proberen.

Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 18 september 2017

Herzele : Met De Hellebaard vzw naar Het Meetjesland 2017

Op zaterdag 16 september 2017 trokken tientallen leden van de Heemkundige Kring De Hellebaard vzw uit Herzele naar Het Meetjesland voor een gegidste rondrit.

Het thema van de uitstap werd gevormd door de conflicten die er in die streek hebben plaatsgevonden, conflicten tussen volkeren en landen maar ook conflicten van de bevolking en het landschap tegen het water.

Het krekengebied in het noorden van Het Meetjesland getuigt bevoorbeeld van de enorme strijd die er gevoerd werd tegen de zee. De bewaard gebleven Baileybrug in St-Laureins getuigt dan weer van de strijd die er, aan het eind van de 2de wereldoorlog, gevoerd werd tussen de Canadezen en Polen enerzijds en de Duitsers anderzijds. Van die strijd getuigt ook het Canadees kerkhof  en een privé-museum in die buurt.

De zeer professionele gidsen gaven deskundige commentaar en die liet toe inzichten te verwerven over de invloed van de diverse conflicten op zowel het landschap en de bevolking als de cultuur, ... van de streek doorheen de eeuwen heen.

Het was een intellectueel en fysiek vermoeiende maar zeer interessante en leerrijke uitstap.


Sfeerfoto's : Klik HIEREddy De Moor

Herzele: Dag van de veiligheidsdiensten 2017

Op zondag 17 september 2017 loeide de sirene meer dan eens in de omgeving van het station te Herzele. Gelukkig was er daar geen onheil te bespeuren. Wel verzamelden er honderden nieuwsgierige mensen en allen wisten zij dat in en rond de brandweerkazerne de veiligheidsdiensten van de gemeente opendeur hielden.

Zowel de Brandweer als het Rode Kruis en de Politie maar ook de Mug van het AZ Zottegem stelden er hun materiaal en uitrusting tentoon. Tegelijk gaven ze allerlei demonstraties en konden de belangstellenden er o.a vernemen wat ze kunnen doen in geval een frietketel vuur vat of iemand tekenen van een hartinfarct vertoont. De politie demonstreerde het waterkanon en toonden aan hoe nuttig een politiehond wel kan zijn.

Zeer deskundig ook was enerzijds de uitleg die door een brandweerofficier gegeven werd bij het blussen met schuim van een uitslaande brand en anderzijds hoe door een spoedarts de rol uitgelegd werd van de Mug bij ongevallen.

Natuurlijk zorgden de organisatoren dat een drankje en een hapje tijdens dit evenement niet ontbraken en verzorgde Radio Star live een radioprogramma met tal van interviews van o.a Burgemeester Van Tittelboom, brandweercommandant Van Waeyenberghe , verschillende politiemensen en diverse hulpverleners.

Ook de kinderen konden er hun hartje ophalen bij tal van animatiestandjes maar ze konden ook hun prille ambitie om misschien later het korps der hulpverleners te vervoegen daadwerkelijk aantonen. Dat deden ze door, onder de deskundige leiding van gedreven brandweermannen, vlammen omver te spuiten en daarbij een echte waterslang te hanteren of door een ritje te maken met een echte brandweerwagen of door mee te rijden met een terreinwagen van het Rode Kruis.

Anderen lieten zich dan weer verleiden - en dat waren heus niet alleen de allerkleinsten - om occasioneel slachtoffer te zijn van een verzorgings-oefening bij het Rode Kruis, of zich (voor de gelegenheid) te laten verzorgen én wegvoeren met een ziekenwagen.

Wie wilde ervaren hoe het voelt te verblijven en de weg te vinden in een ruimte gevuld met dikke rook kon alvast de sensatie ervan voelen in een tent die met dat doel was opgesteld door de brandweer.

Sommige kinderen en hun begeleiders gingen dan weer graag de lucht in. Dat deden ze met de kraanwagen van de brandweer. Daartoe werden ze uiteraard vooraf afdoende beveiligd en ingesnoerd.

Het reddingsteam van de Vlaamse Ardennen liet zien hoe ze in uiterst gevaarlijke en risicovolle omstandigheden toch de juiste technieken en materialen met succes kunnen aanwenden om mensen te ontzetten uit benarde situaties.

Deze kennismakingsdag met de veiligheidsdiensten was uiterst interessant en de organisatie ervan was zeer goed voorbereid. De bezoekers konden gerustgesteld én met kennis van zaken huiswaarts keren.

Sfeerfoto's : Klik HIER

Eddy De Moor

zondag 10 september 2017

De website "Het gebeurde in Herzele" bestaat 10 jaar !

Op 9 september 2007 werd het eerste fotoverslag gepubliceerd op deze website.

Intussen werden 493 fotoverslagen gepubliceerd en bezochten meer dan 95.000 mensen de website en hebben zij samen meer dan 165.000 pagina's bekeken.

De foto's van de eerste reportage kan u HIER nog eens bekijken :

Eddy De Moor

Ressegem (Herzele) : OKRA viert 50 jaar bestaan 2017

 Op vrijdag 9 september 2017 vierde de seniorenvereniging OKRA te Ressegem haar 50-jarig bestaan.
Bij deze gelegenheid kwamen de leden en sympathisanten samen in de St Mauritiuskerk van de gemeente. E.H Dreelinck ging voor in een plechtige mis die ook werd opgedragen aan de overleden leden van de vereniging.

Na de mis werden de leden en ook genodigden van andere OKRA-verenigingen getrakteerd op een aangename receptie in de lokalen van het oud klooster.

Huidig voorzitter Mevr Eliane Vereeken heette iedereen welkom en schetste tegelijk de geschiedenis van de vereniging voor zover daarvan nog voldoende gedetailleerde sporen konden teruggevonden worden.

Kijkend naar de toekomst drukte ze haar bezorgdheid uit over de mogelijkheden die zullen bestaan voor de vereniging voor wat betreft de accommodatie voor vergaderingen en andere clubactiviteiten. Uit goede bron heeft ze inmiddels wel vernomen, zo bevestigde ze, dat de gebruikelijke zaal in het oude klooster nog enige tijd zal kunnen gebruikt worden. Het zal echter een uitdaging worden om op zoek te gaan naar anderen mogelijke accomodaties.

Nadien volgde een uitgebreid en zeer gewaardeerd feestmaal.

Foto's : klik HIER

Eddy De Moor

woensdag 30 augustus 2017

Herzele : Coverband "Chez Kit" werd apotheose van de burchtconcerten 2017

De coverband "Chez Kit" met frontzanger Stijn Van Den Driessche sloot op dinsdag 29 augustus 2017 het seizoen van de zomerse burchtconcerten in Herzele af. Het was een schot in de roos!

Het burchtplein achter de burchtruïne in het centrum van Herzele was dit keer veel te klein. Geen vierkante meter bleef onbenut, een drankje bemachtigen was een haast onbegonnen opdracht, zelfs de leden van het gemeentebestuur die de tapkranen bedienden konden aan dat euvel geen oplossing bieden. Geen mens echter die daarover kloeg, de muziek, de ambiance bij jong en oud  en het zomerse weer maakten alles goed. De zangeres van Chez Kit, Eline en de frontman Stijn gaven het beste van zichzelf tijdens een wervelend optreden en ze werden daarbij ondersteund en gesteund door ongezien goede muzikanten.

Ook op de burchtweide hadden honderden mensen, Herzelenaren maar ook uit de omliggende gemeenten een plaatsje gevonden en luisterden en genoten graag mee. De verschillende kraampjes met ijsjes en andere lekkere dingen deden goede zaken.

Het einde van de show kwam er veel te snel aan, geen mens die tijd had gevonden om ook maar één keer het uur in het oog te houden. Dit spetterend optreden aan de voet van de Herzeelse burcht, gehuld in een erg sfeervolle en aangepaste belichting, was een waardig en door iedereen gewaardeerd afsluitmoment van de zomerse burchtconcerten die sinds jaren in Herzele worden georganiseerd.

Sferfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 28 augustus 2017

Herzele : Vlastreffen 2017

Op zondag 27 augustus 2017 werd het centrum van de gemeente Herzele een centrum voor motorliefhebbers.

De 28ste editie van het Vlastreffen, een motoren-happening en -tocht met start en aankomst te Kortrijk  maakte een middagstop in Herzele en men was er voorbereid op hun komst.

Ze waren met 1800 en er waren in Herzele tal van handelaars die gretig hebben ingespeeld op de passage van de stoere vrouwen en mannen met ronkende, blinkende en dikwijls veelkleurige en soms erg excentrieke en futuristische machines. Verspreid over de Groenlaan stonden tal van standjes opgesteld. Niemand diende honger en/of dorst terug mee te nemen naar Kortrijk.

Omdat het goed weer was kwamen uiteraard ook tal van kijklustigen opdagen en zij genoten van de pracht en praal van vele motoren.

Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

Woubrechtegem (Herzele) : Thomas Naudts sprint naar de zege 2017

Net zoals vorig jaar kon junior Thomas NAUDTS (Lochristi) de winst in de kermiskoers voor junioren op zondag 27 augustus 2017 te Woubrechtegem op zijn naam schrijven.

Nadat hij al van bij het begin van de 82,9 km lange wedstrijd zeer actief was geweest in de koers kon ook niemand hem voorbij in de nijdige berg-op-sprint op het Heilig Hart-plein te Woubrechtegem.

De tweede plaats ging in de fel bevochten sprint naar Kelvin COCKAERT (Bredene) gevolgd door Aaron STOCKX (Torhout).

Sfeerfoto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 21 augustus 2017

Herzele : Sasha Weemaes wint finale-rit van de Ronde van Oost-Vlaanderen 2017

Sasha Weemaes (EFC-R&R-Vulsteke) won met veel overtuiging de sprint van de laatste rit van de Ronde van Oost-Vlaanderen in de Kerkstraat te Herzele.

Nadat de renners (U23) eerder etappes te verwerken kregen in Vlierzele, Maldegem, Haasdonk en Maarkedal dienden ze op zondag 20 augustus 2017 aan de slag te gaan in en omheen Herzele voor de finale rit door de Vlaamse Ardennen.

Het werd een dag zonder regen. Dat zorgde bij velen reeds voor heel wat opluchting want in de voorbije etappes hadden ze al heel wat af te rekenen gehad met regen en wind.

Er werd gestart in de schaduw van het Schepenhuis om 13u30. Na een ronde van +/- 27 km doorheen de deelgemeenten van Herzele kwamen de renners een eerste keer voorbij aan de streep. Een kleine groep had zich dan al afgescheiden en zij konden beginnen aan een grote tour van +/- 78 km doorheen het heuvelachtige gebied van de Vlaamse Ardennen met o.a de beklimming van de Berendries.

Bij de tweede doortocht in de Kerkstraat had nog steeds een kleine groep renners voorsprong en daarmee konden zij, begeleid door de hemelse klanken van de lokale beiaard bovenop het Schepenhuis, de resterende twee ronden van +/- 23 km in Herzele aanvatten.

Dezelfde renners luisterden ook bij het ingaan van de laatste ronde naar de slotbel maar lang zou het niet duren om het peloton, waaruit intussen toch heel wat renners werden gelost, op snelheid te laten komen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zij enkele kilometers voor de aankomst alsnog de aansluiting konden verwezenlijken met de kopgroep en samen de sprint konden voorbereiden.

In die sprint, die in de Kerkstraat licht bergop loopt, toonde Sasha Weemaes zich superieur en won met twee fietslengten voorsprong op Maxime Moncassin, die tweede werd en Robbe Ghys die met een mooie derde plaats kon pronken.

Hiermee kwam een eind aan de Ronde van Oost-Vlaanderen, editie 2017, en lagen ook de eindklassementen vast.

Het algemeen klassement (blauwe trui) werd gewonnen door Sander De Pestel, voormalig Belgisch Kampioen bij de junioren (2016). Hij ging Brent Van Moer en Edward Walsh (Canada) vooraf in de stand.

Sander De Pestel werd daarenboven ook winnaar van de witte en rode trui, dewelke respectievelijk werden uitgereikt aan de beste jongere en de beste streekrenner.

Milan Menten won de puntentrui (groen) terwijl Edward Walsh de bergprijs won (oranje trui).

De renner die het grootste aantal punten binnenhaalde bij de rushes kreeg de gele trui. Die eer was weggelegd voor Thibau Verhofstadt.

Lotto Soudal, tevens ook de ploeg van Sander De Pestel, won overtuigend het ploegenklassement.

Tenslotte won Arne De Groote de prijs voor de strijdlustigste renner. Hij kreeg de trofee Daan Myngheer uit handen van diens vader. Daan, een beloftevol renner van 22 jaar stierf in 2016 aan de gevolgen van een hartstilstand tijdens het Internationaal Wegcriterium.

Sfeerfoto's zijn hier te bezichtigen.

Eddy De Moordinsdag 15 augustus 2017

Borsbeke (Herzele) : Jaarlijkse paarden-ommegang 2017

Naar goede gewoonte had op 15 augustus 2017 te Borsbeke de jaarlijkse paardenwijding en -ommegang plaats.

Ondanks dat uitlopers van onweersbuien de streek nog steeds bedreigden kwamen toch heel wat paarden en hun ruiters en begeleiders opdagen in de Borsbekestraat.

Er werd verzameld aan café De Brug en om 15u00 stipt zette de stoet zich in beweging voor een ommegang doorheen de omgeving.

Daarna zouden de paarden en hun gezelschap ook nog gewijd worden hetgeen hen zou moeten beschermen tegen kwalen en ongevallen.

Sfeerfoto's zijn hier te bekijken.

Eddy De Moor

donderdag 10 augustus 2017

Herzele : Song City 2017 - Persvoorstelling 2017


De Wattenfabriek was op maandag 8 augustus 2017 de plaats voor een wel heel speciaal persmoment.

Organisator Luc Standaert kwam er de wedergeboorte voorstellen van (zijn) "Song City".

Song City is de naam voor een gebeuren dat zich in de week van 25 september 2017 zal afspelen in Herzele. Een reeks van songwriters, zangers en muzikanten zonderen zich dan af van de wereld met maar één doel voor ogen, het creëren van een nieuw muzikaal nummer. Aan het eind van de week, op 30 september met name, brengen ze dan life de presentatie van hun creaties tijdens een groot concert aan de Burcht te Herzele vanaf 20u00.

Song City vond in het verleden reeds tweemaal plaats, in 2007 en 2008, telkens te Zottegem. Die edities leverden direct en indirect veel mooie songs op : denken we maar aan "Poison", "A simple life", "Welcome home" van Stan Van Samang, "The Ride", "Out of my hands" van Milow, "Dansen op U2" van Udo, "Keizer van de nacht" en "Slaapt de zon" van Eva De Roovere, "Heartbreaker" van Natalia, "Waar je ook maar bent" van Will Tura, ...

Eeen selectie van artiesten (aanwezig op persmoment)
met Luc Standaert (organisator rechts op de foto)
Ook Yasmine schreef daar een song, het was haar allerlaatste, "Kwart voor tijd" is de titel, het werd een tekst om diep over na te denken.

Aan de editie van 2017, die zal doorgaan in de Wattenfabriek, zullen de volgende artiesten deelnemen: Def Dames Dope, Kurt Burgelman (van Biezebaaze en Partie Party), Udo, Sabien Tiels en Mira maar ook de buitenlanders, Elliott Murphy, Fischer-Z en Peter Kingsbery alias Cock Robin.

De liedjes die ze zullen gemaakt hebben tijdens hun verblijf van een week in Herzele brengen ze, zoals gezegd, tijdens een concert en dat zal uiteraard een absolute wereldpremière zijn. Natuurlijk brengen ze tegelijk ook een selectie uit hun bekendste liedjes. Dat wordt dus een niet te missen evenement in Herzele.

Tijdens de persconferentie in de Wattenfabriek, die druk bijgewoond werd door Radio, TV en geschreven pers, maar ook door Burgemeester Johan Van Tittelboom en diens echtgenote, Carina Van Cauter (federaal parlementslid) kregen de aanwezigen in première het lied van Yasmine te horen dat ze in 2008 schreef.

Tickets voor het concert op 30 september 2017 zijn gratis voor Herzelenaren en ze kunnen afgehaald worden aan de balie van de BiB in de Wattenfabriek.

Tickets kunnen ook aangekocht worden via https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/J2GU93PJ/language/en of via de website www.song-city.be


Sfeerfoto's van het persmoment zijn HIER te bekijken :

Eddy De Moor

donderdag 27 juli 2017

Herzele : Bal Musette 2017

In het kader van de burchtconcerten die jaarlijks in de zomermaanden worden georganiseerd trad Ronny Verbiest met zijn orkest op en zorgde aldus voor een Bal Musette met Franse chansons.

Het plein aan de achterkant van de burcht waar traditioneel de dinsdagavond-concerten plaatsvinden was erg goed gevuld en ook op de aanpalende burchtweide hadden tal van muziekliefhebbers een plaatsje gezocht en gevonden.

Het werd weerom een geslaagde muziek- en ontspanningsavond.

Sfeerfoto's kunnen gezien worden door HIER te klikken.

Eddy De Moor

woensdag 26 juli 2017

Herzele : Skate & BMX Jam #2 kreeg Herzeelse winnaar 2017

Voor het tweede jaar op rij organiseerde de Jeugddienst, samen met enkele Herzeelse skaters en BMX’ers, een Skate & BMX Jam op het skatepark aan de Steenoven. Op zondag 23 juli stonden er zowel wedstrijden voor amateurs als voor gevorderden (pro’s) op het programma.

De concurrentie was niet mals, maar Kian Menschaert (17) uit Hillegem kaapte bij de amateur-skaters de hoofdprijs weg. Dankzij die overwinning mocht hij ook deelnemen bij de pro’s, waar hij de tweede plaats kon bemachtigen.

Sfeerfoto's zijn te zien door HIER te klikken.

Eddy De Moor

zondag 9 juli 2017

Borsbeke (Herzele) : 11 juli-wandeling 2017

In het kader van de jaarlijkse 11 juli-viering organiseerde de gemeente Herzele in nauwe samenwerking met de heemkundige kring De Hellebaard vzw een dorpswandeling.

Nadat in de voorbije jaren andere deelgemeenten werden doorkruist was het nu de beurt aan Borsbeke.

Er werd verzameld aan het voetbalveld van De Toekomst Borsbeke en onder de deskundige leiding van Gaby Redant startte ook daar de tocht doorheen een deel van de gemeente. Meer dan 100 deelnemers, waaronder Schepenen S. Hoefman en S. Lauwaert, volgden de ervaren gids en luisterden naar zijn gedegen uitleg.

Ongeveer halfweg de 6,5 km lange tocht doorheen mooie landschappen en over goed gemaaide en begaanbare veldwegen werd lang halt gehouden aan het Steppes Hof. Deze gerestaureerde hoeve langs Ketegem is de enige omwalde hoeve uit de deelgemeenten van Herzele.

De vroegste archivarische sporen van deze hoeve lopen terug tot de 16de eeuw.

De heer Luc Beeckmans, bestuurslid van de heemkundige kring en mede-auteur van een brochure over deze hoeve ( door de vzw De Hellebaard uitgegeven) gaf over het gebouw en de geschiedenis ervan ter plaatse uitvoerige uitleg en de aanwezigen luisterden met grote belangstelling.

De voorzitter van de vzw De Hellebaard, de heer Antoine Fonck overhandigde aan de huidige bewoners en eigenaars, de familie Laire-Pacquay ook nog een mooie schilderij van het gebouw.

Iedereen kreeg de gelegenheid te genieten van de mooi gerestaureerde hoeve, van de tuin en van de omwalling met de prachtige beplanting.

Daarna ging de tocht verder naar het hoogste punt van de gemeente (+/- 80 m boven de zeespiegel) en werd ook nog een kleine omweg gemaakt langs de velden van Erpe-Mere waar de wandelaars konden genieten van prachtige vergezichten.

De wandelaars die tijdens de tocht ook konden profiteren van prachtig zomerweer verzamelden nadien in de kantine van de voetbalclub en konden er genieten van een dik verdiende verfrissing. De leden van de heemkundige kring ontvingen bovendien een gratis exemplaar van de brochure over het Steppes Hof.

Foto's van de wandeling vindt u door HIER te klikken.

Eddy De Moor