COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

woensdag 21 december 2016

Sint-Lievens-Esse (Herzele) : Ishtar en het Kollebloemkoor geven mooi kerstconcert 2016

Op zaterdag 17 december 2016 liep de Sint-Martinus-kerk van Sint-Lievens-Esse bomvol voor een aangekondigd optreden van het ensemble Ishtar geflankeerd door het Kollebloemkoor.

Alles werd keurig georchestreerd door Michel Van Gheluwe. Tussen de verschillende mooie sfeervolle liedjes zorgde Peter Creemers voor het commentaar en hij las ook enkele zeer passende kerstverhalen voor.

Foto's vindt u HIER :

Eddy De Moor

maandag 19 december 2016

Herzele : Radio Star en gasten op bezoek in LDC 't Ryckbosch 2016

Op zondag 18 december 2016 zond Radio Star, de alom gekende lokale radiozender, haar zondags verzoekprogramma rechtstreeks en live uit vanuit de vernieuwde cafetaria van het OCMW Ter Leen te Herzele.

Het was niet de eerste keer dat dit op die plek gebeurde maar het feit dat een hele reeks muzikale gasten waren uitgenodigd (mogelijks nog meer dan in het verleden) én het feit dat het de eerste keer was dat dit gebeuren in de vernieuwde cafetaria kon plaatsvinden maakten alles toch vrij uniek.

Om het geheel nog wat meer kleur te geven en de sfeer ook nog aan te wakkeren hadden de mensen van het OCMW en meer bepaald die van het LDC 't Ryckbosch gezorgd voor een uitgebreid ontbijt waaraan iedereen, die zich daarvoor had ingeschreven, kon deelnemen.

Om 10h stipt begon de live-uitzending en kon de verwerking van 10-tallen verzoekjes beginnen. Radiomakers Els en Evy, ondersteund door een gedegen crew van technici, zouden er het allerbeste van maken en daartoe waren ze meer dan een klein beetje gewapend. Ze hadden de beste apparatuur geïnstalleerd en hadden alles tot in de kleinste details voorbereid.

Na een kort gesprekje met de voorzitter van het OCMW, Mevrouw Rita Vandenoostende, zat de sfeer er helemaal in maar die werd nog uitbundiger wanneer Els de eerste gast, die live zou optreden, aankondigde. Dietwin De Jodelaar betrad gezwind het podium en hij liet er geen twijfel over bestaan welk soort liedjes hij zou gaan zingen, zijn kledij verraadde hem !

Het afnemen van de interviews van de gasten was voor Els natuurlijk gesneden koek en dat ze het met enthousiasme deed straalde van haar af.

Dietmar zwiepte de mensen in de volle zaal helemaal op. Zijn muziek werd bijzonder gesmaakt.

Telkens afgewisseld met het draaien van verzoekjes boden de gasten zich aan bij Els en brachten ze hun bekendste of mooiste liedjes uit hun repertoire.

In volgorde traden nog op Gino Verano, Herbert Verhaeghe, Eveline Cannoot, Danny De Roover en Nico.

Els kon aan iedere artiest na zijn of haar optreden als welgemeende dank ook nog een typisch Herzeels geschenkje meegeven. Zo apprecieerden het allemaal.

De fans van de diverse artiesten waren natuurlijk ook aanwezig én lieten - gewapend met allerlei attributen - ferm van zich horen. Ze waren bovendien ook nog erg opgetogen wanneer ze na het optreden met hun idool op de foto mochten.

De uitzending zou normaal hebben moeten eindigen om 13h maar het succes was zo overdonderend en de verzoekplaatjes waren zo talrijk dat Els en Evy slechts rond 13.45h een einde konden en mochten maken aan het programma.

Tussen al het geweld door zorgden de medewerkers van 't Ryckbosch samen met het keukenpersoneel ervoor dat niemand dorst noch honger moest lijden.

Fotoreportage : klik HIER

Eddy De Moor

vrijdag 16 december 2016

Herzele : Fototentoonstelling HRZL 2016

Tijdens de maand januari 2017 zal voor de derde keer nu al een foto expositie plaatsvinden van 250 foto's uit de verzameling Het Gebeurde in Herzele 2016.

Deze foto's geven de sfeer weer die heerste op meer dan 60 evenementen die in de loop van 2016 plaatsvonden.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk in de Wattenfabriek tijdens de openingsuren van de bibliotheek en tijdens evenementen die in de Wattenfabriek plaatsvinden.

Een wedstrijd waar iedereen kan aan deelnemen gaat op zoek naar de meest sprekende en/of meest begeerde foto.

Iedereen is van harte welkom.

Eddy De Moor


maandag 12 december 2016

Herzele : Radiomarathon van 35 h voor het goede doel 2016

In het week-end van 11 en 12 december 2016 werd op Radio Star te Herzele de lang aangekondigde en lang verwachte radiomarathon uitgezonden. Schepen Benjamin Rogiers, organisator van de "Muziek Financiert Leven"-actie van de gemeente, was DJ en presentator van dienst en hij had zich voorgenomen om dat gedurende 35 uren vol te houden. Hij was bijzonder blij dat zijn assistenten Els Coppens (Radio Star) en Caroline De Vadder (LDC 't Ryckbosch - OCMW) graag op zich hadden genomen om hem al die tijd bij te staan.

De uitzending begon op zaterdag om 9 h en Benjamin draaide de plaatjes. De keuze van de liedjes liet hij graag over aan de luisteraars én aan
bezoekers van de studio en hij vroeg hen een minimum bijdrage voor het goede doel per liedje dat ze aanvroegen.Het enthousiasme van de lokale bevolking voor dit initiatief dat intussen bekend werd onder de naam MFL, was bijzonder groot en bijgevolg moest Benjamin al gauw vaststellen dat de aanvragen van muzikale nummers al snel voor een achterstand zorgden in de verwerking ervan. De intussen ervaren DJ (hij verwezenlijkte ook vorig jaar een gelijkaardige marathon) wist die achterstand natuurlijk in de loop van de dag en avond gemakkelijk weg te werken.

Tussendoor ontving hij in de studio in de Wattenfabriek de afgevaardigden van de 8 verschillende organisaties die een "goed doel" ondersteunen. Zij konden aan de luisteraars nogmaals goed gestoffeerd uitleggen waar ze voor staan en wat hun preciese doelstellingen zijn.

Bestuursleden van verenigingen en van scholen, veel handelaars maar ook individuele burgers, die in de voorbije weken geld hadden ingezameld mochten ook van de hen geboden zendtijd gebruik maken om tussen de liedjes door te vertellen hoe en hoeveel middelen zij hadden verzameld voor de diverse goede doelen. Handelaars die een bijzondere inspanning hadden gedaan kregen zelfs het bezoek van Els die een interview aan huis van hen afnam dat ook rechtstreeks op antenne ging.De logistiek werd niet vergeten zodat Benjamin en zijn assistenten maar ook de technische crew op tijd van een drankje en een hapje konden genieten, een kwestie van geen 'klop van de hamer" te krijgen en in goede conditie de muziekmarathon verder te kunnen zetten. 's Avonds bracht een vurige fanaat van de MFL-actie, Anneke genaamd, frietjes voor de crew hetgeen natuurlijk heel sterk werd gewaardeerd.

Op zondagmorgen werd de radiouitzending even onderbroken voor de uitzending van de mis uit de Sint-Martinuskerk te Herzele, een traditie die al jarenlang in stand gehouden wordt en terecht ook niet diende te wijken voor de aan gang zijn marathon.

Om 16:30h, op zondagnamiddag, verplaatste het ganse gebeuren zich van de studio naar het Sport- en Cultuurcafé in CC De Steenoven. Daar zouden de muziekmakers de laatste uren van de radiomarathon afwerken.Heel veel volk stond en zat hen al op te wachten en de sfeer zat er bijgevolg ook daar onmiddellijk in. Velen wilden met eigen ogen zien of én hoe Benjamin, Els en Caroline hun belofte zouden waarmaken om samen met dansgroep Move-it een streetdance-act te brengen op de vloer van de sportzaal.

Voor het zover was, was het echter nog drummen voor de microfoons. Verschillende formele en informele organisaties wilden alsnog de haast volle vaas verder vullen met centjes en ook bankbriefjes die ze op allerlei mogelijke manieren in de voorbije weken en dagen hadden verzameld.

Tegelijk liepen de laatste biedingen binnen voor o.a. een schilderij van de hand van een Haïtiaanse kunstenaar en liepen de deelnameformulieren binnen voor de verloting van tickets voor de wedstrijd AA Gent- RSCA Anderlecht, tickets die geschonken werden door de VDK-spaarbank.

De zanger van Chez Kit, Stijn Van Den Driessche, zorgde dan weer voor de verrassingsact door live prachtige liedjes te zingen voor de aanwezigen en voor de luisteraars. Tegelijk lanceerde hij een verkoop per opbod van een optreden van Chez Kit. Al snel stroomden de biedingen binnen en werd de waarde van een bod naar onverwachte hoogten gebracht. Ook dat zou in de pot van MFL terechtkomen.

Intussen hadden Benjamin, Els en Caroline zich klaargemaakt en uitgedost in de meest onverwachte maar zeer "hygienische" dansers-outfit en konden ze er, begeleid door tal van dansers van Move-it, aan beginnen.

Na wat ze in de voorbije weken, dagen en uren hadden gepresteerd twijfelde er niemand meer aan dat ook de dansact een overdonderd succes zou worden. Gestoeld op het meest aangepaste schoeisel voor de streetdance deden ze het voortreffelijk, maakten geen enkele schuiver, durfden zelfs even de maat en het ritme verlaten om volledig synchroon te eindigen. Ze kregen dan ook een oververdiend applaus, ook van de Burgemeester die uiteraard zeer tevreden was om zoveel inzet en enthousiasme te zien in zijn gemeente.

Bij het afsluiten van de avond stond 21.000€ op de teller van de ingezamelde gelden maar ingewijden vertelden mij graag dat dit cijfer in de komende weken met zekerheid nog zal stijgen want sommige rekeningen konden nog niet helemaal afgesloten en geteld worden.

Begin januari 2017 zal het exact aantal van de ingezamelde middelen bekend gemaakt worden én op dat moment zal een "jury van wijzen" de fondsen verdelen over de 8 verschillende goede doelen.

Foto's uit de studio : klik HIER
Foto's van de finale : klik HIER

Eddy De Moor

zaterdag 10 december 2016

Herzele (Sint-Lievens-Esse) : Kerstmarkt 2016

Op vrijdagavond 9 december 2016 liep het dorpsplein van Sint-Lievens-Esse al snel na 18h vol met nieuwsgierigen voor de traditionele kerstmarkt van Herzele. Bij tal van standjes van handelaars en verenigingen werden kerstcadeautjes, drankjes, taartjes en andere leuke dingen te koop aangeboden.

De sfeer zat er snel heel goed in. Kinderen waren massaal aanwezig en daar zat het zachte weer natuurlijk voor veel tussen. Op het podium dat was gebouwd in de gekende kiosk op het plein traden de kinderen van de lokale basisschool 't Essenhofje op. Kinderen van alle leeftijden brachten er mooie kerstliederen voor het voetlicht en ze werden luid aangemoedigd door hun ouders, familieleden en vrienden.

Ook de Sterzingers lieten hun mooie stemmen luid horen en ook zij zongen begeesterende liedjes voor de aanwezigen.

De stand van MFL (Muziek financiert Leven), een lopende actie voor het goede doel in Herzele, ontbrak natuurlijk niet en hij werd bemand door Els (van Radio Star) en Caroline (van LDC 't Ryckbosch) én Schepen Benjamin Rogiers de trekkers van de grote MFL-actie.

Benjamin hanteerde echter ook de micro dewelke hij gebruikte om de verschillende optredens op het podium aan te kondigen. Hij vertegenwoordigde er, samen met anderen, de Raad voor Lokale Economie, het orgaan dat instond voor de goede organisatie van de kerstmarkt.

Lions Club Herzele toonde zijn goed hart en schonk een cheque van 2500 € aan de MFL-actie.

Rond middernacht sloten de verschillende kraampjes hun deuren en begonnen de opruimingswerken. Benjamin keek tegelijk al volop uit naar de volgende ochtend want dan stond de start geprogrammeerd van zijn 35-uur durende radiomarathon voor het goede doel, de MFL marathon.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

donderdag 8 december 2016

Herzele : Veel vrijwilligers bakken wafels voor het goede doel 2016

Super8 bakt wafels voor MFL-Herzele.
Unieke samenwerking door en voor Herzeelse goede doelen!

Vrijwilligers bakken en verpakken wafels voor MFL

Tal van vrijwilligers van de 8 verenigingen die samen Super8 vormen gingen vandaag aan de slag om 2500 wafels te bakken die in de komende dagen zullen worden verkocht ten voordele van 8 goede doelen.

Dit alles gebeurt in het kader van de MFL (Muziek financiert Leven in Herzele) actie.
Deze actie loopt nog tot en met het volgende week-end en ze wordt afgesloten met een heuse 35-uur durende radiomarathon. 
De apotheose heeft plaats in de Steenoven te Herzele op zondagnamiddag vanaf 16:00h. 
Benjamin stelt vast dat zijn deeg zo goed als op is

Op dat moment zullen ook de drie initiatiefnemers en organisatoren van de actie Benjamin Rogiers, Els Coppens en Caroline De Vadder een echte streetdance-act voor het voetlicht brengen. Zij zullen daarbij begeleid en ondersteund worden door de leden van Move-it, een plaatselijke dansvereniging.De actie MFL kan nog steeds gesteund worden door : o.a liedjes aan te vragen voor de radiomarathon (zie radiostar.be; door wafels te kopen (een bakje van 5 wafels kost 5€); door een bezoekje te brengen aan de stand van de actie op de Kerstmarkt die doorgaat op vrijdagavond in Sint-Lievens-Esse, ...

Els heeft amper nog plaats om gevulde dozen te stapelen
Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moormaandag 5 december 2016

Herzele : Groot sinterklaasfeest 2016

Op zondag 4 december 2016 hadden Sinterklaas en zijn Pieten afspraak in de Steenoven te Herzele. Ze werden er verwacht om 16h. Vanaf vroeg in de namiddag reeds konden de kinderen - in afwachting van hun komst - zich uitleven in de grote sportzaal waar tal van grote en mooie springkastelen stonden opgesteld. Bovendien stonden er op meerdere plaatsen kleine en grote gezelschapsspelen waar kinderen hun tegenstrevers in het spel konden tonen hoe vaardig ze wel zijn en hoe pienter om de winst binnen te halen. Gedreven specialisten in het schminken van kindergezichtjes deden hun uiterste best om de leukste resultaten te halen.De retro-autootjes waren erg in trek bij de kleinsten en anderen wisten dan weer de mooiste zand sculptuurtjes te maken. Het inkleuren van tekeningen en het maken van mooie badges prikkelden de fantasie van velen en het bekomen resultaat maakte hen zichtbaar bijzonder fier.

De ouders en groot-ouders die de kinderen begeleidden genoten intussen van een frisse pint, een geurige koffie én van een taartenbuffet in de cafetaria van het sport- en cultuurcentrum.

De Sint én zijn Pieten waren - zoals altijd - stipt op tijd en ze verwelkomden alle kinderen en hun familie in de grote concertzaal. Daar zorgden de Pieten voor een spetterend optreden voor de kinderen en die vonden dat uiteraard fantastisch.

De Sint zag dat het goed was en soms moest hij zelfs vaart zetten achter het gebeuren want hij had wellicht nog andere afspraken en de Pieten daarentegen hadden helemaal geen oog voor de tijd; zij waren begeesterd door de reacties van de vele kinderen en zij zongen én dansten er maar op los.

De geslaagde organisatie van het sinterklaasfeest berustte volledig bij de opvangdiensten van het gemeentebestuur in samenwerking met Jeugdhuis de Wattage.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

donderdag 1 december 2016

Herzele : Wafelenbak voor het goede doel ! 2016

Super8 bakt wafels voor MFL-Herzele.
Unieke samenwerking door en voor Herzeelse goede doelen!

Vorig jaar haakte het gemeentebestuur het wagonnetje aan de Rode Neuzen Dag-actie van VTM en Qmusic.
Dit jaar is gekozen voor MFL-Herzele. Deze goede doelenactie is een organisatie van gemeente Herzele, OCMW Herzele en Radio Star.
De focus ligt integraal op Herzeelse goede doelen. 
Na indiening van een goed gefundeerde aanvraag, zijn uiteindelijk acht Herzeelse goede doelen geselecteerd.
Het gaat om vzw De Bolster, Leefboerderij De Kanteling, vzw 't Uilekot, Vzw Eline, G-Sport Voetbal Borsbeke, Xavi Indie, Een klasje voor elk kind i.s.m. Cunina
en Benefiet Haïti.

MFL-Herzele riep verenigingen, scholen en particulieren op om een actie te organiseren voor één of meerdere goede doelen.
De acht goede doelen, onder de naam Super8, geven eveneens gehoor aan deze oproep en organiseren een wafelenbak op donderdag 08 december,
in samenwerking met LDC ’t Ryckbosch. De wafelenbak vindt plaats in de keuken van het OCMW (Kloosterstraat 42 in Herzele).

Een bakje met vijf wafels kost 5 euro. De wafels moeten vooraf worden besteld via mfl-herzele@telenet.be of via de Facebookpagina van de actie.

Want net als vorig jaar sluit MFL-Herzele de acties af met een heuse radiomarathon op Radio Star op zaterdag 10 en zondag 11 december.
Daarna zullen alle verzamelde fondsen door een onafhankelijke jury worden verdeeld onder de acht goede doelen.