COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

dinsdag 29 maart 2016

Herzele : De Gloob-fanfare trekt door de gemeente 2016

Op dinsdag 22 maart 2016, net op het moment dat terroristen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek te Brussel op een alles verwoestende manier uithaalden naar onschuldige mensen met catastrofale gevolgen en daarbij onnoemelijk veel menselijk leed veroorzaakten, net op dat moment verzamelden in Herzele tientallen leerlingen van het vierde leerjaar met hun leerkrachten van de basisscholen.

Zij kwamen, voorzien van allerlei passende en meestal zelfgemaakte attributen, en ze maakten zich klaar om een optocht te doen doorheen de straten van de gemeente om aandacht te vragen voor de CO2-uitstoot en de klimaatverandering. Ze noemden hun stoet de optocht van de 'Gloob-fanfare' en uiteraard werden ze tijdens de tocht door de straten begeleid door de muziek van de fanfare en zongen ze uitbundig het Gloob-lied.

Haast elke dag worden we rond de oren gezwaaid met termen als biobrandstof, ecologische voetafdruk, CO2-uitstoot, opwarming van de aarde, enz. Maar wat is dat allemaal? En wat hebben de leerlingen daarmee te maken?

Het educatieve project 'De Gloob-fanfare' brengt het thema duurzame ontwikkeling op een spannende manier tot in de scholen. Het hoofdpersonage heet Gloob, de globetrotter.

Tijdens zijn vele wereldreizen heeft hij gezien dat het niet goed gaat met onze planeet. Samen met Pieter Embrechts stapt hij heel België rond om te vertellen over de wereld en over grotere en kleinere (ecologische) voeten. Hierbij ontdekken de kinderen en de leerkrachten hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen om een betere plek te maken van onze aarde.

Het project wordt in Herzele gerealiseerd voor de vierde leerjaren van de scholen in samenwerking met vzw Djapo en de Herzeelse GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking).

De rondgang eindigde aan de Wattenfabriek. Daar kregen alle deelnemers een plaats aan tafel en ze luisterden zeer aandachtig naar de toespraken van o. a de burgemeester maar ook van de jeugdburgemeester.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden : (of klik HIER)

donderdag 24 maart 2016

Herzele houdt vredeswake 2016


Het gemeentebestuur van Herzele organiseerde samen met vzw 't Uilekot en vzw Climaxi een vredeswake aan het gemeentehuis. Deze bijeenkomst beoogde de nagedachtenis van de slachtoffers van de terreuraanvallen van de voorbije dag in Brussel.

Er werden hartversterkende woorden gesproken door burgemeester Johan Van Tittelboom, Filip De Bodt e. a.

De slogan die hoog in het vaandel werd gedragen was "Hart boven Haat" en hiermee werd opgeroepen om de echte gevoelens van medeleven en solidariteit te laten heersen en geen plaats te geven aan enige vorm van haat of repressief denken. 

Vlaggen met de woorden "peace" en "vrede" werden meegedragen en hier en daar doken ook ballonnen op in de nationale driekleur.

Talrijke lokale politici, de Deken en andere verantwoordelijken van verenigingen waren aanwezig en staken, samen met de vele andere aanwezigen, kaarsjes aan. Nadien volgde een kleine ingetogen optocht doorheen het centrum van de gemeente.

Eddy De Moor

woensdag 23 maart 2016

Herzele : Modeshow van LDC 't Ryckbosch in de Steenoven 2016

Het Lokaal Diensten Centrum 't Ryckbosch organiseerde opnieuw een modeshow in de Steenoven te Herzele.

Caroline De Vadder en haar medewerkers konden rekenen op een prachtig ingerichte catwalk maar vooral ook op enthousiaste mannequins en al even gedreven verantwoordelijken en medewerkers van firma's die kleren, juwelen, handtassen, enz wilden tonen aan het talrijk opgekomen publiek.

De toeschouwers mochten bovendien ook genieten van een prachtig optreden van zangeres Eveline Cannoot (ook bekend van MentTV) uit buurgemeente Erpe-Mere.Eddy De Moor


woensdag 16 maart 2016

Herzele : Wedstrijden Street- & Showdance 2016

Dansclub Move it en danssport Vlaanderen organiseerden op zondag 13 maart 2016, ook al voor de tweede keer, danswedstrijden in de Steenoven te Herzele.

Er namen meer dan 700 dansers en danseressen deel aan dit event. Alle jongens en meisjes hadden natuurlijk hun supporters meegenomen naar Herzele en de sportzaal zat dan ook afgeladen vol.

Eddy De Moor

Herzele : Bocciatornooi in de Steenoven 2016

Op donderdag 10 maart 2016 had in de Steenoven te Herzele het tweede Boccia-tornooi plaats. Meer dan 70 ploegen schreven zich in voor dit sportgebeuren voor mensen met een beperking.

De organisator was Recreas, de grootste sportfederatie voor personen met een beperking, in samenwerking met de gemeente Herzele. Boccia is een sport die, zowel door mensen met als zonder beperking, al zittend wordt beoefend en steeds meer aan populariteit wint. Het tornooi was met zijn recreatieve karakter een uitgelezen kans om kennis te maken met deze laagdrempelige sport.

Kirsten De Laender, winnares van het brons op het Boccia-tornooi in Londen tijdens de paralympische spelen was meter én ze was ook aanwezig op dit sportgebeuren in Herzele.


Omdat de aanvragen voor inschrijving het maximum aantal ploegen overschreed is het zo goed als zeker dat er in het najaar nog een tweede editie van het het Boccia-tornooi in 2016 zal georganiseerd worden.

Eddy De Moor

donderdag 10 maart 2016

Herzele : Cultuurklassen voor de basisscholen 2016

vlnr : André Valentijn en Gaby Redant
Op initiatief van de dienst Cultuur en Toerisme en in samenwerking met de heemkundige kring vzw De Hellebaard worden in de Wattenfabriek zogenaamde cultuurklassen voor leerlingen van de basisscholen van Herzele georganiseerd.

De 3de en 4de studiejaren nemen eraan deel.

Het thema dat behandeld wordt is "De kindertijd van onze ouders en grootouders".

Gaby Redant en André Valentijn, leden van het bestuur van de heemkundige kring geven in de voormiddag, onder het goedkeurend oog van de leerkrachten, didactische uitleg bij tal van gebruiksvoorwerpen en schoolbenodigdheden uit vroegere tijden. De oude schoolbel die vroeger bij het begin en einde van de schooldag in iedere school rinkelde, de houten boekentas, de griffel, de zogenaamde ballonnetjes pen, de lei, de inktpot, het papier, de vouwmeter, de klompen, enz worden getoond en uitvoerig besproken. De kinderen kunnen deze voorwerpen ook daadwerkelijk testen en op die manier echt ervaren hoe het was deze zaken te gebruiken. Ze kunnen meteen dan ook het verschil waarnemen met de voorwerpen die ze vandaag gebruiken en uiteraard kunnen en mogen ze veel vragen stellen.

In de namiddag maken de leerlingen kennis met de kinderspelen van toen.

Allerlei kinderspelen worden getoond, uitgelegd en "vakkundig" gedemonstreerd gaande van loopwielkoers, katapultschieten, zaklopen, neusdoekje leggen, bikkelen, vogelvangen, knikkeren, goochelen, steltlopen, enz ...

André en Gaby maken daarbij gebruik van de vele voorwerpen die bewaard gebleven zijn hetzij in het archief van de heemkundige kring hetzij in de rijke verzameling van André Valentijn zelf.

De aandacht van de leerlingen is erg hoog en allen zijn ze geboeid door wat ze zien, horen en kunnen proberen.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden (flashplayer vereist) of klik HIER :
zondag 6 maart 2016

Ressegem (Herzele) : De gezinsbond viert 40-jarig bestaan - 2016

Voorzitter Ingrid Rottiers
vlnr : Olga Thienpont - Aimée Versnick
Ingrid Rottiers - Mevr. Luc Carette
Op zaterdag 5 maart 2016 vierde de Gezinsbond van Ressegem zijn 40-jarig bestaan.

Voorzitter Ingrid Rottiers had al de leden uitgenodigd in het Parochiaal Centrum Sint Martinus te Burst voor een feestelijke maaltijd gevolgd door gezellig samenzijn. Zij schetste in haar openingsspeech de geschiedenis van de vereniging en dankte al de leden en diegenen die zich steeds voor de bond hebben ingezet en dat nog steeds doen.

Ere-Voorzitter Olga Thienpont
Bij deze gelegenheid werd het huidige bestuur daarom in het bijzonder in de bloemen gezet maar werden ook de dames die reeds 40 jaar lid zijn van de Gezinsbond gehuldigd.

Het huidige bestuur van de Gezinsbond
 (anno 2016) tesamen met de gevierde leden
Mevrouw Olga Thienpont ontving bovendien een prachtig aandenken, getekend door de Nationale Voorzitter die haar de titel van Ere-Voorzitter heeft toegekend voor haar jarenlang voorzitterschap én inzet voor de vereniging.

Eddy De Moor

zaterdag 5 maart 2016

Herzele : Kinderverwendag met clown Rocky 2016

Bij de start van de jeugdboekenweek organiseerde de bibliotheek te Herzele een kinderverwendag. Alle kinderen van 0 j tot 99 j werden door de bibliothecaris en zijn medewerkers op zaterdag 5 maart 2016 om 10 h uitgenodigd en ze werden ook echt verwend met allerlei lekkere drankjes en ontbijtkoeken. Het hoogtepunt van de feestelijke ochtend was echter een optreden van clown Rocky.

Er was een erg grote opkomst van kinderen en hun ouders en de mediatheek van de Wattenfabriek zat dan ook afgeladen vol.

De kinderen hebben er geweldig van genoten maar ook de ouders en sympathisanten werden door de clown, die ook reeds vorig jaar in Herzele werd ontvangen, op een zeer leuke manier bij allerlei fratsen betrokken.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden (flashplayer nodig) of klik HIER :

vrijdag 4 maart 2016

Herzele zet zijn vrijwilligers in de bloemen - 2016

Ter gelegenheid van de "Week van de vrijwilligers" zette het bestuur van de gemeente Herzele zijn vrijwilligers in de bloemen en bracht daarmee hulde aan de zeer belangrijke bijdrage die ze allen leveren voor anderen en dat op heel veel verschillende domeinen.

Vrijwilligers worden niet betaald. Zij zijn immers onbetaalbaar !

Huldigingen waren er op woensdag 2 maart 16 in de Wattenfabriek en op donderdag 3 maart 16 in het WZC Ter Leen.

Vaak zijn jeugdige en gedreven vrijwilligers al actief in de jeugdwerking waar ze uren en dagen bezig zijn met de begeleiding van kinderen. Als ze wat ouder zijn, zetten velen hun schouders onder diverse initiatieven dewelke vaak zijn gekoppeld aan specifieke interesses en hobby's. Hun bijdrage gaat van uren tot dagen maar ook de kleinste bijdragen zijn erg belangrijk.

Ook senioren zetten zich in voor de anderen en zij gebruiken daarbij al de expertise die ze op één of ander domein in de loop van de jaren hebben vergaard.

Ook de gemeentelijke organisatie kan steeds opnieuw rekenen op de bijdrage van tal van vrijwilligers, bevoorbeeld in de verschillende adviesraden waar mee ze het gemeentelijke beleid op democratische wijze bijstaan.

Ook binnen de werking van het OCMW zijn tal van mensen steeds opnieuw vrijwillig in de weer voor de anderen en dat op heel veel verschillende vlakken. De mobiliteitscentrale, waar minder mobiele burgers terecht kunnen voor hulp en vervoer, is een passend voorbeeld.

Sommige gemeentediensten zijn al evenzeer opgetogen over de inzet van vrijwilligers, zij vullen de personeelsleden aan en helpen hen bij de uitvoering van diverse taken. Een mooi voorbeeld daarvan is de bibliotheek waar op regelmatige basis vrijwilligers worden ingezet.

Veel vrijwilligers komen bijgevolg dikwijls in beeld maar minstens evenveel komen veel minder of niet in beeld of treden niet op de voorgrond en toch maken zij deel uit van een enorm groot maatschappelijk kapitaal. Zij doen waardevolle dingen voor anderen; zieken bezoeken, de pedagogische taak van leerkrachten in scholen ondersteunen, ..

De gemeente Herzele legt in haar meerjarenplanning de nadruk op drie grote doelstellingen: een gezond Herzele, een zorgzaam Herzele en een actief Herzele. Op alle drie de fronten zijn vrijwilligers nodig en van onschatbare waarde in de realisatie van de doelstellingen samen met de gemeentediensten.

"Het is dus meer dan verantwoord dat al die vrijwilligers aandacht krijgen én gehuldigd worden", zo besloot Schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Rita Vandenoostende de toespraak die ze tot de aanwezige vrijwilligers richtte.

In de cafetaria van het OCMW hadden voorzitter Vandenoostende en secretaris Rudi De Coensel bovendien op donderdag nog een verrassingpakket klaar voor de vrijwilligers die een bijzondere staat van dienst hebben opgebouwd in de loop van vele jaren vrijwilligerswerk.

Nadien gingen de vele vrijwilligers die zich bij het OCMW inzetten ook heel graag op de foto met de Voorzitter, de secretaris en medewerkers.

Eddy De Moor

Sfeerfoto's (flash player vereist) of klik HIER :