COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

woensdag 21 december 2016

Sint-Lievens-Esse (Herzele) : Ishtar en het Kollebloemkoor geven mooi kerstconcert 2016

Op zaterdag 17 december 2016 liep de Sint-Martinus-kerk van Sint-Lievens-Esse bomvol voor een aangekondigd optreden van het ensemble Ishtar geflankeerd door het Kollebloemkoor.

Alles werd keurig georchestreerd door Michel Van Gheluwe. Tussen de verschillende mooie sfeervolle liedjes zorgde Peter Creemers voor het commentaar en hij las ook enkele zeer passende kerstverhalen voor.

Foto's vindt u HIER :

Eddy De Moor

maandag 19 december 2016

Herzele : Radio Star en gasten op bezoek in LDC 't Ryckbosch 2016

Op zondag 18 december 2016 zond Radio Star, de alom gekende lokale radiozender, haar zondags verzoekprogramma rechtstreeks en live uit vanuit de vernieuwde cafetaria van het OCMW Ter Leen te Herzele.

Het was niet de eerste keer dat dit op die plek gebeurde maar het feit dat een hele reeks muzikale gasten waren uitgenodigd (mogelijks nog meer dan in het verleden) én het feit dat het de eerste keer was dat dit gebeuren in de vernieuwde cafetaria kon plaatsvinden maakten alles toch vrij uniek.

Om het geheel nog wat meer kleur te geven en de sfeer ook nog aan te wakkeren hadden de mensen van het OCMW en meer bepaald die van het LDC 't Ryckbosch gezorgd voor een uitgebreid ontbijt waaraan iedereen, die zich daarvoor had ingeschreven, kon deelnemen.

Om 10h stipt begon de live-uitzending en kon de verwerking van 10-tallen verzoekjes beginnen. Radiomakers Els en Evy, ondersteund door een gedegen crew van technici, zouden er het allerbeste van maken en daartoe waren ze meer dan een klein beetje gewapend. Ze hadden de beste apparatuur geïnstalleerd en hadden alles tot in de kleinste details voorbereid.

Na een kort gesprekje met de voorzitter van het OCMW, Mevrouw Rita Vandenoostende, zat de sfeer er helemaal in maar die werd nog uitbundiger wanneer Els de eerste gast, die live zou optreden, aankondigde. Dietwin De Jodelaar betrad gezwind het podium en hij liet er geen twijfel over bestaan welk soort liedjes hij zou gaan zingen, zijn kledij verraadde hem !

Het afnemen van de interviews van de gasten was voor Els natuurlijk gesneden koek en dat ze het met enthousiasme deed straalde van haar af.

Dietmar zwiepte de mensen in de volle zaal helemaal op. Zijn muziek werd bijzonder gesmaakt.

Telkens afgewisseld met het draaien van verzoekjes boden de gasten zich aan bij Els en brachten ze hun bekendste of mooiste liedjes uit hun repertoire.

In volgorde traden nog op Gino Verano, Herbert Verhaeghe, Eveline Cannoot, Danny De Roover en Nico.

Els kon aan iedere artiest na zijn of haar optreden als welgemeende dank ook nog een typisch Herzeels geschenkje meegeven. Zo apprecieerden het allemaal.

De fans van de diverse artiesten waren natuurlijk ook aanwezig én lieten - gewapend met allerlei attributen - ferm van zich horen. Ze waren bovendien ook nog erg opgetogen wanneer ze na het optreden met hun idool op de foto mochten.

De uitzending zou normaal hebben moeten eindigen om 13h maar het succes was zo overdonderend en de verzoekplaatjes waren zo talrijk dat Els en Evy slechts rond 13.45h een einde konden en mochten maken aan het programma.

Tussen al het geweld door zorgden de medewerkers van 't Ryckbosch samen met het keukenpersoneel ervoor dat niemand dorst noch honger moest lijden.

Fotoreportage : klik HIER

Eddy De Moor

vrijdag 16 december 2016

Herzele : Fototentoonstelling HRZL 2016

Tijdens de maand januari 2017 zal voor de derde keer nu al een foto expositie plaatsvinden van 250 foto's uit de verzameling Het Gebeurde in Herzele 2016.

Deze foto's geven de sfeer weer die heerste op meer dan 60 evenementen die in de loop van 2016 plaatsvonden.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk in de Wattenfabriek tijdens de openingsuren van de bibliotheek en tijdens evenementen die in de Wattenfabriek plaatsvinden.

Een wedstrijd waar iedereen kan aan deelnemen gaat op zoek naar de meest sprekende en/of meest begeerde foto.

Iedereen is van harte welkom.

Eddy De Moor


maandag 12 december 2016

Herzele : Radiomarathon van 35 h voor het goede doel 2016

In het week-end van 11 en 12 december 2016 werd op Radio Star te Herzele de lang aangekondigde en lang verwachte radiomarathon uitgezonden. Schepen Benjamin Rogiers, organisator van de "Muziek Financiert Leven"-actie van de gemeente, was DJ en presentator van dienst en hij had zich voorgenomen om dat gedurende 35 uren vol te houden. Hij was bijzonder blij dat zijn assistenten Els Coppens (Radio Star) en Caroline De Vadder (LDC 't Ryckbosch - OCMW) graag op zich hadden genomen om hem al die tijd bij te staan.

De uitzending begon op zaterdag om 9 h en Benjamin draaide de plaatjes. De keuze van de liedjes liet hij graag over aan de luisteraars én aan
bezoekers van de studio en hij vroeg hen een minimum bijdrage voor het goede doel per liedje dat ze aanvroegen.Het enthousiasme van de lokale bevolking voor dit initiatief dat intussen bekend werd onder de naam MFL, was bijzonder groot en bijgevolg moest Benjamin al gauw vaststellen dat de aanvragen van muzikale nummers al snel voor een achterstand zorgden in de verwerking ervan. De intussen ervaren DJ (hij verwezenlijkte ook vorig jaar een gelijkaardige marathon) wist die achterstand natuurlijk in de loop van de dag en avond gemakkelijk weg te werken.

Tussendoor ontving hij in de studio in de Wattenfabriek de afgevaardigden van de 8 verschillende organisaties die een "goed doel" ondersteunen. Zij konden aan de luisteraars nogmaals goed gestoffeerd uitleggen waar ze voor staan en wat hun preciese doelstellingen zijn.

Bestuursleden van verenigingen en van scholen, veel handelaars maar ook individuele burgers, die in de voorbije weken geld hadden ingezameld mochten ook van de hen geboden zendtijd gebruik maken om tussen de liedjes door te vertellen hoe en hoeveel middelen zij hadden verzameld voor de diverse goede doelen. Handelaars die een bijzondere inspanning hadden gedaan kregen zelfs het bezoek van Els die een interview aan huis van hen afnam dat ook rechtstreeks op antenne ging.De logistiek werd niet vergeten zodat Benjamin en zijn assistenten maar ook de technische crew op tijd van een drankje en een hapje konden genieten, een kwestie van geen 'klop van de hamer" te krijgen en in goede conditie de muziekmarathon verder te kunnen zetten. 's Avonds bracht een vurige fanaat van de MFL-actie, Anneke genaamd, frietjes voor de crew hetgeen natuurlijk heel sterk werd gewaardeerd.

Op zondagmorgen werd de radiouitzending even onderbroken voor de uitzending van de mis uit de Sint-Martinuskerk te Herzele, een traditie die al jarenlang in stand gehouden wordt en terecht ook niet diende te wijken voor de aan gang zijn marathon.

Om 16:30h, op zondagnamiddag, verplaatste het ganse gebeuren zich van de studio naar het Sport- en Cultuurcafé in CC De Steenoven. Daar zouden de muziekmakers de laatste uren van de radiomarathon afwerken.Heel veel volk stond en zat hen al op te wachten en de sfeer zat er bijgevolg ook daar onmiddellijk in. Velen wilden met eigen ogen zien of én hoe Benjamin, Els en Caroline hun belofte zouden waarmaken om samen met dansgroep Move-it een streetdance-act te brengen op de vloer van de sportzaal.

Voor het zover was, was het echter nog drummen voor de microfoons. Verschillende formele en informele organisaties wilden alsnog de haast volle vaas verder vullen met centjes en ook bankbriefjes die ze op allerlei mogelijke manieren in de voorbije weken en dagen hadden verzameld.

Tegelijk liepen de laatste biedingen binnen voor o.a. een schilderij van de hand van een Haïtiaanse kunstenaar en liepen de deelnameformulieren binnen voor de verloting van tickets voor de wedstrijd AA Gent- RSCA Anderlecht, tickets die geschonken werden door de VDK-spaarbank.

De zanger van Chez Kit, Stijn Van Den Driessche, zorgde dan weer voor de verrassingsact door live prachtige liedjes te zingen voor de aanwezigen en voor de luisteraars. Tegelijk lanceerde hij een verkoop per opbod van een optreden van Chez Kit. Al snel stroomden de biedingen binnen en werd de waarde van een bod naar onverwachte hoogten gebracht. Ook dat zou in de pot van MFL terechtkomen.

Intussen hadden Benjamin, Els en Caroline zich klaargemaakt en uitgedost in de meest onverwachte maar zeer "hygienische" dansers-outfit en konden ze er, begeleid door tal van dansers van Move-it, aan beginnen.

Na wat ze in de voorbije weken, dagen en uren hadden gepresteerd twijfelde er niemand meer aan dat ook de dansact een overdonderd succes zou worden. Gestoeld op het meest aangepaste schoeisel voor de streetdance deden ze het voortreffelijk, maakten geen enkele schuiver, durfden zelfs even de maat en het ritme verlaten om volledig synchroon te eindigen. Ze kregen dan ook een oververdiend applaus, ook van de Burgemeester die uiteraard zeer tevreden was om zoveel inzet en enthousiasme te zien in zijn gemeente.

Bij het afsluiten van de avond stond 21.000€ op de teller van de ingezamelde gelden maar ingewijden vertelden mij graag dat dit cijfer in de komende weken met zekerheid nog zal stijgen want sommige rekeningen konden nog niet helemaal afgesloten en geteld worden.

Begin januari 2017 zal het exact aantal van de ingezamelde middelen bekend gemaakt worden én op dat moment zal een "jury van wijzen" de fondsen verdelen over de 8 verschillende goede doelen.

Foto's uit de studio : klik HIER
Foto's van de finale : klik HIER

Eddy De Moor

zaterdag 10 december 2016

Herzele (Sint-Lievens-Esse) : Kerstmarkt 2016

Op vrijdagavond 9 december 2016 liep het dorpsplein van Sint-Lievens-Esse al snel na 18h vol met nieuwsgierigen voor de traditionele kerstmarkt van Herzele. Bij tal van standjes van handelaars en verenigingen werden kerstcadeautjes, drankjes, taartjes en andere leuke dingen te koop aangeboden.

De sfeer zat er snel heel goed in. Kinderen waren massaal aanwezig en daar zat het zachte weer natuurlijk voor veel tussen. Op het podium dat was gebouwd in de gekende kiosk op het plein traden de kinderen van de lokale basisschool 't Essenhofje op. Kinderen van alle leeftijden brachten er mooie kerstliederen voor het voetlicht en ze werden luid aangemoedigd door hun ouders, familieleden en vrienden.

Ook de Sterzingers lieten hun mooie stemmen luid horen en ook zij zongen begeesterende liedjes voor de aanwezigen.

De stand van MFL (Muziek financiert Leven), een lopende actie voor het goede doel in Herzele, ontbrak natuurlijk niet en hij werd bemand door Els (van Radio Star) en Caroline (van LDC 't Ryckbosch) én Schepen Benjamin Rogiers de trekkers van de grote MFL-actie.

Benjamin hanteerde echter ook de micro dewelke hij gebruikte om de verschillende optredens op het podium aan te kondigen. Hij vertegenwoordigde er, samen met anderen, de Raad voor Lokale Economie, het orgaan dat instond voor de goede organisatie van de kerstmarkt.

Lions Club Herzele toonde zijn goed hart en schonk een cheque van 2500 € aan de MFL-actie.

Rond middernacht sloten de verschillende kraampjes hun deuren en begonnen de opruimingswerken. Benjamin keek tegelijk al volop uit naar de volgende ochtend want dan stond de start geprogrammeerd van zijn 35-uur durende radiomarathon voor het goede doel, de MFL marathon.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

donderdag 8 december 2016

Herzele : Veel vrijwilligers bakken wafels voor het goede doel 2016

Super8 bakt wafels voor MFL-Herzele.
Unieke samenwerking door en voor Herzeelse goede doelen!

Vrijwilligers bakken en verpakken wafels voor MFL

Tal van vrijwilligers van de 8 verenigingen die samen Super8 vormen gingen vandaag aan de slag om 2500 wafels te bakken die in de komende dagen zullen worden verkocht ten voordele van 8 goede doelen.

Dit alles gebeurt in het kader van de MFL (Muziek financiert Leven in Herzele) actie.
Deze actie loopt nog tot en met het volgende week-end en ze wordt afgesloten met een heuse 35-uur durende radiomarathon. 
De apotheose heeft plaats in de Steenoven te Herzele op zondagnamiddag vanaf 16:00h. 
Benjamin stelt vast dat zijn deeg zo goed als op is

Op dat moment zullen ook de drie initiatiefnemers en organisatoren van de actie Benjamin Rogiers, Els Coppens en Caroline De Vadder een echte streetdance-act voor het voetlicht brengen. Zij zullen daarbij begeleid en ondersteund worden door de leden van Move-it, een plaatselijke dansvereniging.De actie MFL kan nog steeds gesteund worden door : o.a liedjes aan te vragen voor de radiomarathon (zie radiostar.be; door wafels te kopen (een bakje van 5 wafels kost 5€); door een bezoekje te brengen aan de stand van de actie op de Kerstmarkt die doorgaat op vrijdagavond in Sint-Lievens-Esse, ...

Els heeft amper nog plaats om gevulde dozen te stapelen
Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moormaandag 5 december 2016

Herzele : Groot sinterklaasfeest 2016

Op zondag 4 december 2016 hadden Sinterklaas en zijn Pieten afspraak in de Steenoven te Herzele. Ze werden er verwacht om 16h. Vanaf vroeg in de namiddag reeds konden de kinderen - in afwachting van hun komst - zich uitleven in de grote sportzaal waar tal van grote en mooie springkastelen stonden opgesteld. Bovendien stonden er op meerdere plaatsen kleine en grote gezelschapsspelen waar kinderen hun tegenstrevers in het spel konden tonen hoe vaardig ze wel zijn en hoe pienter om de winst binnen te halen. Gedreven specialisten in het schminken van kindergezichtjes deden hun uiterste best om de leukste resultaten te halen.De retro-autootjes waren erg in trek bij de kleinsten en anderen wisten dan weer de mooiste zand sculptuurtjes te maken. Het inkleuren van tekeningen en het maken van mooie badges prikkelden de fantasie van velen en het bekomen resultaat maakte hen zichtbaar bijzonder fier.

De ouders en groot-ouders die de kinderen begeleidden genoten intussen van een frisse pint, een geurige koffie én van een taartenbuffet in de cafetaria van het sport- en cultuurcentrum.

De Sint én zijn Pieten waren - zoals altijd - stipt op tijd en ze verwelkomden alle kinderen en hun familie in de grote concertzaal. Daar zorgden de Pieten voor een spetterend optreden voor de kinderen en die vonden dat uiteraard fantastisch.

De Sint zag dat het goed was en soms moest hij zelfs vaart zetten achter het gebeuren want hij had wellicht nog andere afspraken en de Pieten daarentegen hadden helemaal geen oog voor de tijd; zij waren begeesterd door de reacties van de vele kinderen en zij zongen én dansten er maar op los.

De geslaagde organisatie van het sinterklaasfeest berustte volledig bij de opvangdiensten van het gemeentebestuur in samenwerking met Jeugdhuis de Wattage.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

donderdag 1 december 2016

Herzele : Wafelenbak voor het goede doel ! 2016

Super8 bakt wafels voor MFL-Herzele.
Unieke samenwerking door en voor Herzeelse goede doelen!

Vorig jaar haakte het gemeentebestuur het wagonnetje aan de Rode Neuzen Dag-actie van VTM en Qmusic.
Dit jaar is gekozen voor MFL-Herzele. Deze goede doelenactie is een organisatie van gemeente Herzele, OCMW Herzele en Radio Star.
De focus ligt integraal op Herzeelse goede doelen. 
Na indiening van een goed gefundeerde aanvraag, zijn uiteindelijk acht Herzeelse goede doelen geselecteerd.
Het gaat om vzw De Bolster, Leefboerderij De Kanteling, vzw 't Uilekot, Vzw Eline, G-Sport Voetbal Borsbeke, Xavi Indie, Een klasje voor elk kind i.s.m. Cunina
en Benefiet Haïti.

MFL-Herzele riep verenigingen, scholen en particulieren op om een actie te organiseren voor één of meerdere goede doelen.
De acht goede doelen, onder de naam Super8, geven eveneens gehoor aan deze oproep en organiseren een wafelenbak op donderdag 08 december,
in samenwerking met LDC ’t Ryckbosch. De wafelenbak vindt plaats in de keuken van het OCMW (Kloosterstraat 42 in Herzele).

Een bakje met vijf wafels kost 5 euro. De wafels moeten vooraf worden besteld via mfl-herzele@telenet.be of via de Facebookpagina van de actie.

Want net als vorig jaar sluit MFL-Herzele de acties af met een heuse radiomarathon op Radio Star op zaterdag 10 en zondag 11 december.
Daarna zullen alle verzamelde fondsen door een onafhankelijke jury worden verdeeld onder de acht goede doelen.

vrijdag 25 november 2016

Herzele : Seniorennamiddag 2016

In de week van 21 november 2016 verzamelden tal van 50-plussers uit groot-Herzele in de wattenfabriek voor een gezellige seniorennamiddag. Ze waren met meer dan 250 én de zanger en entertainer Filip Bloem - die zijn trouwe muzikant had meegebracht - was ook van de partij.

Nadat iedereen van een flink stuk taart met koffie had gesnoept en nadat zowel OCMW voorzitter Rita Vandenoostende als seniorenraadvoorzitter Jozef Vandenbulcke iedereen hadden verwelkomd was het de beurt aan Filip en zijn maat. Het duurde echt niet lang of de vlam sloeg over en tal van aanwezigen trokken naar de dansvloer.

Anderen lieten zich verleiden door een heerlijke pint en profiteerden van het moment om een boeiend babbeltje te slaan met buren, oude bekenden en andere tafelgenoten.

De seniorennamiddag is traditioneel een organisatie van de gemeente Herzele ism het plaatselijke ocmw en met de lokale seniorenraad.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor

maandag 21 november 2016

Herzele popt-up en houdt mini-handelsbeurs 2016

Op zondagnamiddag 20 november 2016 trotseerden tal van belangstellenden en nieuwsgierigen de hevige windstoten en trokken naar de Wattenfabriek.

Daar vond immers de 2de editie plaats van de minihandelsbeurs van Herzele en tegelijk werd er ook in het kader van "Kunstendag voor Kinderen" een workshop georganiseerd waaraan meerdere kinderen actief deelnamen.

Tal van lokale handelaars presenteerden hun diensten en goederen. Zij genoten zichtbaar van de interesse die hen getoond werd. Bij een speciale stand van de gemeente kon ook nog steeds kennis gemaakt worden met de munten die door de Koninklijke Munt geslagen werden ter gelegenheid van de aanstelling van de nieuwe muntmeester Ingrid Van Herzele. Deze munten dragen het wapenschild van Herzele tesamen met de afdruk van de burcht én van een Herzeelse plataan. Uiteraard konden deze prachtige munten er ook gekocht worden.

Meer dan 40 handelaars waren aanwezig en Radio Star sprak er met een groot aantal onder hen. De interviews kunnen trouwens nog steeds beluisterd worden op hun website (www.radiostar.be).

De beurs was tegelijk ook een ontmoetingsmoment voor de bewoners van de gemeente. De gezelligheid werd nog versterkt door de drankjes en de wafels, oliebollen en allerlei hapjes die te koop werden aangeboden.

Voor de organisatie van deze beurs tekenden de gemeente Herzele, de Raad voor Lokale Economie én de mensen achter de Kunstendag voor Kinderen.

Zowel Burgemeester Johan Van Tittelboom en diens echtgenote Carina Van Cauter als de Schepen voor Lokale Economie, Benjamin Rogiers waren aanwezig en waren verheugd over de opkomst - ondanks het ruige weer - en de sfeer die er heerste.

Eddy De Moor

Foto's : klik HIER

zondag 6 november 2016

Herzele (Woubrechtegem) : Paardenommegang en paardenwijding 2016

Op zondag 6 november 2016 had de paardenommegang plaats te Woubrechtegem. Nadien volgde op het Heilig Hart-plein voor de kerk de wijding van de paarden en honden, het ging immers om de St Hubertus-wijding.

Diaken Vidts zorgde ervoor dat alle dieren die zich met hun begeleiders bij hem aanboden zorgvuldig werden gewijd.

Het was bar koud maar toch daagden heel wat dierenliefhebbers op. Nadien kon iedereen zich verwarmen met het nuttigen van een heerlijke kop hete soep. Belegde boterhammen waren eveneens voor iedereen.

Klik HIER voor meer foto's.


Eddy De Moor

zondag 30 oktober 2016

Herzele : Markant Herzele bezoekt de productie-eenheid van de Persgroep 2016

De vrouwenvereniging Markant uit Herzele bezocht in de week van 24 oktober 2016 de ultramoderne productie-eenheid van de Persgroep in Lokeren. Daar worden op een uiterst ecologische manier verschillende kranten (Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Tijd, ...) en tijdschriften (Dag Allemaal, ....) gedrukt.

De meegereisde dames (en heren) konden er vaststellen dat deze productie-eenheid zeer sterk is geautomatiseerd en dat er de modernste technieken worden gebruikt. Heel bijzonder is het om vast te stellen dat alle gebruikte inkten volledig solvent-vrij zijn en dat zwaar labeur helemaal wordt uitgevoerd door gerobotiseerde voertuigen en dito heftrucks.


De deskundige uitleg die door de ervaren gids werd verstrekt werd alom geprezen.

Het was een erg boeiende en uiterst interessante kennismaking met een industriële productie-eenheid die tot de verbeelding spreekt maar waar weinig gelegenheden voor bestaan om ze van dichtbij te bekijken.Eddy De Moor

Herzele : De gezinsbond van Herzele - Woubrechtegem organiseerde een halloween-avond - 2016

Op vrijdagavond 28 oktober 2016 organiseerde de gezinsbond van Herzele - Woubrechtegem een halloweenavond in de Wattenfabriek.

De kinderen waren uiteraard verkleed met passende kledij en vooraleer ze een gezonde wandeling konden aanvatten doorheen de duisternis luisterden ze eerst aandachtig naar twee zeer boeiende verhalen die hen werden verteld door een meester-verteller.

Die werd uitgekozen door de medewerkers van de plaatselijke bibliotheek.

Voor foto's : klik HIER

Eddy De Moor

Herzele : Viering van Ingrid Van Herzele, de nieuwe Muntmeester te Brussel - 2016

Ingrid Van Herzele is sinds kort de nieuwe Muntmeester van de Koninklijke Munt te Brussel. Zij woont in Sint-Lievens-Houtem maar heeft roots in Herzele en draagt uiteraard ook de naam "Van Herzele".

Als gevolg daarvan koos zij - met goedkeuring van het Herzeelse bestuur - het wapen van de gemeente Herzele als het nieuwe muntteken. Dat muntteken zal de volgende euromunten sieren. Bovendien besloot de Koninklijke Munt deze gebeurtenis extra te beklemtonen door het slaan van een bijzondere herdenkingsmedaille die volledig in het teken staat van Herzele en het nieuwe muntmeesterteken.

Op de ene zijde van de medaille staat de burchtruïne uit 1579 en ook een plataan en op de andere zijde staat het nieuwe muntmeesterteken. De medaille werd geslagen in zilver en in similor. Voor de geboren en getogen Herzelenaar vormt deze medaille een absolute "must have".

Omdat de gemeente Herzele de nieuwe Muntmeester bijzonder hartelijk wenst te danken voor haar keuze organiseerde zij een heuse academische zitting en feestelijke receptie voor haar, haar naaste medewerkers én voor de mensen uit Herzele en Sint-Lievens-Houtem die de naam Van Herzele dragen.

Tijdens die receptie bracht Burgemeester Johan Van Tittelboom uitgebreid hulde aan Ingrid Van Herzele en zette hij haar in de bloemen. Dezelfde eer viel ook te beurt aan de heer Hans D'Hondt, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën.

Beiden kregen ook uit handen van de Burgemeester de zeer speciale pin van Herzele opgespeld. Deze pin is voorbehouden voor mensen die een speciale betekenis hebben voor de gemeente Herzele of bijzondere inzet voor de gemeente hebben getoond.

Ondanks het feit dat de zoon van Mevrouw Van Herzele op het moment van de viering in de USA verbleef kon hij er toch even bij zijn. De technici van de Wattenfabriek, waar de viering plaats vond, hadden gezorgd voor een skype-verbinding en een live-gesprek tussen moeder en zoon waar alle aanwezigen getuige mochten van zijn.

Hans D'Hondt, in de hoedanigheid van zeer gevorderd zanger en muzikant, mocht nadien tijdens de receptie zorgen voor de muzikale omlijsting. Dit was het gevolg van een belofte die hij ten aanzien van de burgemeester had gemaakt op het moment dat de eerste munten met het nieuwe muntmeesterteken werden geslagen.

Foto's : klik HIER

Eddy De Moor

Herzele : Dirk Draulans gaf voor NEOS een lezing "In de greep van onze genen" - 2016

De heer Dirk Draulans, bioloog, auteur en journalist en bekend van verschillende tv-optredens en dito programma’s gaf op 18 oktober 2016 in de Wattenfabriek een anderhalf uur durende uiteenzetting voor NEOS, de nieuwe seniorenvereniging in Herzele.

Hij maakte ter ondersteuning en begeleiding van zijn betoog gebruik van verschillende goed gekozen beeldprojecties. Draulans is een erg vlot spreker en last weinig of geen adempauzes in tijdens de uiteenzetting die hij geeft. Hij geeft daarmee blijk van een enorme parate kennis en deskundigheid over het onderwerp. Hij kan uiteraard beroep doen op zijn wetenschappelijke opleiding maar ook op de uitgebreide ervaring die hij heeft opgedaan in onderzoeksprojecten, tijdens reizen en in de combinatie ervan.

Hij toonde, voor een zeer aandachtig publiek, aan dat onze genen in hoge mate bepalen op welke manier we een eetcultuur installeren en onderhouden. Hij bewijst dat het dikwijls onze genen zijn die ons leiden en verantwoordelijk zijn voor onze voedingspatronen en dat we daaraan in veel gevallen erg weinig kunnen doen.

Hij legde uit hoe de wetenschap via de analyse van de eigenschappen van de genen pogingen onderneemt om de afhankelijkheid van de mens van zijn genen te beïnvloeden.

Een zelfde verhaal bracht hij met betrekking tot de angstgevoelens bij mensen en de oorzaken ervan. Hij legt daarbij theorieën uit die bewijzen dat de ontwikkeling van angstgevoelens bij de mens maar ook door de mens vaak het gevolg zijn van genetische sturing en hoe research daarvan inzichten kan blootleggen die helpen bij de bestrijding van angstontwikkeling maar ook van angstbeheersing.

In deze context vraagt hij speciale aandacht voor de opkomst van de epigenetica, een wetenschap die volop in ontwikkeling is en die de menselijke invloed op haar eigen genen in de toekomst sterk zal bepalen.

In een derde deel van zijn toespraak, niet toevallig het laatste deel ervan, had hij het over de sexualiteit van de mens en de rol van de genen op dat vlak.

Dirk Draulans weet met zijn haarscherpe analyses en met zijn professionele biologische achtergrond en kennis een zeer divers publiek op een zeer onderhoudende manier gedurende anderhalf uur te boeien. Uitspraken van toehoorders dat het makkelijk nog eens een uur meer mocht duren bewijzen dat.

Het werd door de aanwezigen erg gewaardeerd dat de heer Draulans ook nadien tijdens een bijpraatmoment en met een drankje zeer graag deelnam aan de gesprekken.

Eddy De Moor

zondag 2 oktober 2016

Herzele : Cultuurmarkt 2016

In de Wattenfabriek te Herzele vond op zaterdagnamiddag 1 oktober 2016 een grote cultuurmarkt plaats.

De organisator van het gebeuren was de plaatselijk Cultuurraad in samenwerking met de diensten van de gemeente.

Tal van verenigingen en kunstenaars konden er zichzelf aan het publiek voorstellen. Elke deelnemer kreeg in de grote polyvalente zaal een mooie plaats toegewezen waar hij/zij een passende "stand" kon opbouwen.

Op het vrij podium in de patio van de Wattenfabriek konden kunstenaars eveneens hun talenten tentoon spreiden. Dat was dan vooral interessant voor woord- en toneelkunstenaars en muzikanten. Zij maakten er gretig gebruik van.

Medewerkers van de Cultuurraad baatten voor de gelegenheid de bar uit en op die manier kon iedereen die dat wilde er een drankje krijgen.

Ook diegenen die wafeltjes bakten vonden er een aangepaste standplaats.

Vanaf 14 h liep de grote zaal al snel vol met geïnteresseerde bezoekers en de verschillende "cultuurkraampjes" werden druk bezocht.

Op meerdere plaatsen konden kunstenaars zelfgemaakte werken aan de man brengen en op andere plaatsen werden nieuwe leden bij diverse verenigingen en clubs aangeworven.

Het culturele leven in Herzele was weeral de grote overwinnaar in dit gebeuren en de Cultuurraad mag dan ook bijzonder trots zijn op haar organisatie.Eddy De Moor

Sfeerbeelden vindt u HIER :donderdag 29 september 2016

Herzele : Scholencross 2016

Op woensdag 28 september 2016 vond op de burchtweide te Herzele de jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle scholen waren met tal van leerlingen aanwezig en de gemeentelijke sportdienst, onder leiding van Lut De Ryck en Jonathan De Henau, in samenwerking met de plaatselijke joggingclub zorgde voor een onberispelijke organisatie.

Ouders, groot-ouders, familieleden en sympathisanten kwamen natuurlijk zeer enthousiast supporteren voor hun oogappeltjes.

Leden van het schepencollege zorgden voor de overhandiging van de medailles. Er werden tegelijk ook nuttige prijzen verloot onder de deelnemers die niet hadden gewonnen.

Sfeerbeelden vindt u door HIER te klikken.

Eddy De Moor

woensdag 28 september 2016

Ressegem (Herzele) : Uiterst geslaagd Kermisweek-end in september 2016

In het week-end van 24, 25 en 26 september 2016 was het kermis in Ressegem. Het mooie en zachte weer zorgde alweer voor een zeer geslaagd feest rond de kerk van de Herzeelse deelgemeente.

Traditiegetrouw ligt de organisatie van de feestelijkheden grotendeels in de handen van de Gezinsbond van het dorp. Het bestuur van deze bloeiende vereniging had dit evenement dan ook al maanden voorbereid en wilde er opnieuw een prachtig gebeuren van maken.

Op zaterdag vond naar goede gewoonte de rommelmarkt plaats. In de straten rond het Mauritiusplein was er vroeg op de morgen reeds heel wat bedrijvigheid van rommelmarktkramers die van heinde en verre kwamen om hun standje in te richten op de hen toegewezen plaats.

Tijdens de dag slenterden honderden belangstellenden en nieuwsgierigen langs de kraampjes en zochten - soms tevergeefs - naar dat ene spulletje dat ze nog nergens anders op de kop konden tikken.

Op zondag voormiddag speelde het duo "No Jacks" mooie en aangename aperitiefmuziek voor een publiek dat naarmate  de middag dichterbij kwam groter en groter werd. Het was opvallend hoezeer dat invloed had op voorbijrijdende wielertoeristen. Weinigen konden het aan om niet te stoppen. Of het de dorst was die hen daartoe bewoog of de aangename muziek hebben we niet kunnen achterhalen!

's Avonds was het de beurt aan de coverband "Be Naked" om de tent te laten vollopen én ze deden dat met glans. De sfeer zat er al gauw in en het was pas in de vroege uurtjes en na veel danspasjes dat de laatsten de tent verlieten en dat de "rust" rond de kerk terugkeerde.

Wie denkt dat de traditionele misviering in de kerk op maandag, de zogenaamde zielmis, het moment betekent voor de feestvierders om de rust te laten terugkeren en tot inkeer te komen na de feestroes van de voorbije dagen vergist zich. Een grote groep van gezworen vrienden (gemiddeld zijn ze elk jaar met 25), dorpsgenoten uit de buurt van de kerk maar ook voormalige dorpsgenoten die dikwijls van ver komen, blaast verzamelen aan de kerk. Zij komen vooral om mekaar te ontmoeten en vieren samen de mis maar smeden er ongetwijfeld tegelijk plannen om van de dag weerom een onvergetelijke dag te maken. Ze doen dit trouwens al tientallen jaren; eentje nam al voor de 60ste keer deel.

Na de mis laten ze dan ook geen moment verloren gaan om hun plannen ten uitvoer te brengen en trekken van praatcafé naar feestcafé en van feestcafé naar ... feesttent. Naarmate de dag vordert haakt de ene na de andere druppelsgewijze af. Alleen de "Die Hards' halen de finish hoewel dat niet het doel was .. het weerzien van vrienden was het belangrijkste.

Op dinsdagmorgen waren geen sporen van het feestelijk geweld meer te vinden rond de Sint-Mauritiuskerk maar de sfeer die de feestvierders beleefden zal bij allen meer dan een spoor hebben achtergelaten.

Meer foto's kan u zien door HIER te klikken.

Eddy De Moor

dinsdag 27 september 2016

Herzele : De heemkundige kring DE HELLEBAARD bezoekt Lessen 2016

Op zaterdag 24 september 2016 verzamelden de leden van De Hellebaard vzw uit Herzele voor een bezoek aan de stad Lessen.

Ze bezochten er, onder de deskundige leiding van verschillende gidsen, de Romaanse kerk van Wannebecq, de porfiergroeven, het kasteel van l'Estriverie in Lessenbos en het Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Rooshospitaal.

Het hospitaal was tot voor enkele decennia nog in gebruik en werd nu omgevormd en gerestaureerd tot een museum dat een mooi overzicht geeft van de verschillende genees- en verzorgingstechnieken door de eeuwen heen. De aanliggende kruidentuin wordt nog steeds zeer goed onderhouden en er worden honderden verschillende kruiden geteeld.

Een 60-tal leden van de Herzeelse vereniging namen deel aan het leerrijke bezoek.

De foto's vindt u door HIER te klikken.

Eddy De Moor


maandag 26 september 2016

Ressegem (Herzele) : Duo-tentoonstelling van Lieve Geeroms en Stefaan Monsecour 2016

vlnr : Patricia De Corte - Schepen van Cultuur Sofie Hoefman
- Schepen van  feestelijkheden Benjamin Rogiers
- Lieve Geeroms - Nathalie Van Der Linden - Stefaan Monsecour
Tijdens het kermisweek-end van 23, 24 en 25 september 2016 stelden de grafisch kunstenares Lieve Geeroms uit Hillegem en bloemenkunstenaar Stefaan Monsecour uit Borsbeke hun werk tentoon.

Tijdens deze expositie kon de bezoeker genieten van de prachtige bloemstukken en van de mooie grafische werken die de oude pastorie van Ressegem sierden.

Het was opvallend hoe harmonieus de twee kunstenaars mekaars werk in de voorstelling konden integreren.

De opening met receptie vond plaats op vrijdagavond en de inleidende toespraak werd gehouden door Patricia De Corte, voorzitter van de Cultuurraad van Herzele.

De opkomst en belangstelling op vrijdagavond was bijzonder groot en ook tijdens het week-end kwamen heel wat mensen van Herzele en omgeving kijken.

Beelden van de openingsreceptie en van enkele prachtige tentoongestelde stukken vindt u door HIER te klikken.

Eddy De Moor

maandag 19 september 2016

Herzele : De Groenlaan wordt Groenplaats 2016

Op zondag 18 september 2016 werd de alom gekende Groenlaan in Herzele omgevormd tot "Groenplaats". De aanleiding daartoe was de autoloze zondag die in tal van steden en gemeenten die dag van toepassing was.

De Groenlaan in de gemeente, van oudsher bekend als "the place to be" wanneer er in Herzele plezier en vermaak wordt georganiseerd was nu helemaal voorbehouden aan de voetgangers en de fietsers en de auto's werden er uitgesloten.

Het bestuur van de gemeente had voor heel wat standjes en animaties gezorgd tussen en rond de 69 platanen op de fameuze "Groenplaats"maar ook de handelaars van Herzele deden hun duit in het zakje. De Raad voor lokale Economie had met verschillende lokale handelaars opendeurdagen op het getouw gezet.

De dienst Toerisme verzorgde een erfgoedwandeling langs de belangrijkste gebouwen en constructies in het centrum die opgenomen zijn in het erfgoed van de gemeente. Luc Hoorens begeleidde de wandeling en gaf tegelijk deskundige uitleg.

Tussen de talrijk opgekomen bezoekers van de "Groenplaats" waren de steltenlopers zeer opvallend en niet alleen door hun lengte maar ook door hun prachtige kleuren.

Bijzonder fraaie springkastelen trokken dan weer de aandacht van veel kinderen en de schminkstand voor jongens en meisjes kende een groot succes.

Radio Star was aanwezig en verzorgde muziek en interviews ook met de burgemeester Johan Van Tittelboom die uiteraard opgetogen was met de opmerkelijke opkomst voor dit initiatief.

Wie de stand van Radio Star bezocht zal zeker deelgenomen hebben aan de wedstrijd door er de prangende vraag te beantwoorden hoeveel platanen nu weeral de "Groenplaats" sieren én tegelijk ook de (gele) kleur te kennen van de kabouter die zich had verstopt in het uitstalraam van één van de handelaars die deelnam aan de opendeurdagen. Die handelaar, bloemenzaak "Puur", schonk aan de winnaars dan ook een prachtig bloemstuk.

Bij de standen van de fietsen trokken de elektrische modellen bijzonder veel aandacht. Zij die niet helemaal overtuigd waren van het gemak van dat soort rijwielen konden ongedwongen en in alle veiligheid hun twijfels wegwerken door een ritje te maken rond de "Groenplaats".

Tijdens dat ritje zullen ze toch hebben moeten weerstaan aan de aantrekkelijke geur van oliebollen, wafels, mattentaarten en nog veel meer lekkernijen.

Diegenen die keuvelden tussen de platanen zullen ongetwijfeld haast verblind (en misschien ook verleid om er eentje te kopen) geweest zijn door de prachtige penningen met de beelden van de platanen en de burcht van de gemeente erin verwerkt. Deze penningen werden zeer recent geslagen in de Koninklijke Munt te Brussel. Daarvoor zorgde de nieuwe muntmeester die de naam Van Herzele draagt ... vandaar dat de eer aan Herzele te beurt viel.

Wie dorst had kon natuurlijk hier en daar genieten van een heerlijk drankje. Dat kon onder andere ook bij vzw Het Uilenkot waar een zeer gemoedelijke sfeer heerste.

De biblioteek van Herzele, in samenwerking met Route 42 - een consortium van bibliotheken uit de streek - zorgde op haar eigen podium voor voorleesmomenten. Bibliothecaris Pol Kellens genoot samen met de toehoorders van de kwaliteiten van de voorlezers.

Op het vrij podium wemelde het van de jeugdige dansers die op meeslepende muziek het beste van zich zelf en van hun danstalent lieten zien. Ouders en sympathisanten genoten er zichtbaar van.

Af en toe dienden de wandelaars uit te wijken voor de "rijdende vierkante meter", een muziekbandje dat plaats genomen op een heel klein podium werd rondgereden over de Groenplaats en eveneens prachtige muziek ten gehore bracht.

De Groenplaats was door de organisatoren een leven tot 18h gegund maar ook daarna had de Groenlaan alle moeite om haar van oudsher verdiende plaats terug te winnen. De Groenlaan kan in elk geval veel leren van de Groenplaats!

Eddy De Moor

Foto's : klik HIER

zondag 18 september 2016

Herzele : 65-jarigen vieren feest - 2016

Op zaterdag 17 september 2016 genoten meer dan 40 vrouwen en mannen uit Herzele samen met partner van een gezellige dag ter gelegenheid van hun 65ste verjaardag.

Zij werden immers allen geboren in het jaar 1951.

Voorafgaand aan een uitgebreid etentje in feestzaal Hof ten Daele genoten ze eerst samen van een aangename dorpswandeling.

Die tocht doorheen de gemeente deed des te meer deugd aan diegenen die afkomstig zijn uit Herzele maar er intussen niet meer woonachtig zijn.

Stuwende kracht achter dit gebeuren was Etienne Vergracht.

Eddy De Moor

zondag 28 augustus 2016

Herzele beleeft opnieuw een "Feestelijk Moment" 2016

Op zondag voormiddag 28 augustus 2016 was het weer feest in de Wattenfabriek. Naar goede gewoonte had het bestuur de pas gepensioneerde personeelsleden en hun familie uitgenodigd voor een huldigingsmoment. Tegelijkertijd werden ook tal van koppels en hun vrienden en familieleden uitgenodigd voor de viering van hun huwelijksjubileum.

Burgemeester Johan Van Tittelboom leidde de plechtigheid en hij werd bijgestaan door verschillende leden van zijn college en door de secretaris van het OCMW, de heer Rudi De Coensel.

Alle gevierden werden in de bloemetjes gezet en ontvingen leuke geschenken.

De muzikale intermezzo's werden verzorgd door Wim Kellens, Herzelenaar en zanger van de coverband "el.akoest".

De grote zaal van de Wattenfabriek zat afgeladen vol en de feeststemming was alom aanwezig.

Na de plechtigheid konden de gevierden, samen met hun vrienden en familie, genieten van een receptie die hen werd aangeboden door het gemeentebestuur.

Foto's : klik HIER


Eddy De Moor


maandag 1 augustus 2016

Herzele : Timo de Jong (Ned) verschalkt de spurters in de Ronde van Vlaanderen 2016

Op zondag 31 juli 2016 kwamen 198 renners de klassieke wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor junioren" te Herzele betwisten.

Onder een stralende zon maar toch een beetje getergd door de wind namen ze om 14 h de start in de Kerkstraat voor een tocht van een goede honderd kilometer doorheen de Vlaamse Ardennen over verschillende hellingen. Na een eerste doortocht aan de aankomstlijn dienden ze nog twee ronden van 12 km af te leggen.

Bij die eerste passage in de Kerkstraat hadden enkelen zich afgescheiden en begonnen ze aan een razend tempo aan de finale. Ook bij de tweede doortocht hielden de vluchters nog stand maar in de laatste ronde kwam een grote groep samen. In de laatste kilometers wist Timo de Jong met een splijtende demarrage de rest echter te verschalken en hij hield aan de streep het spurtende peloton achter zich.

Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk de Italianen Davide Ferrari en Michele Gazzoli. Ook de vierde en vijfde plaats gingen naar buitenlandse renners. Vierde werd Alessandro Covi (I) en Daan van Sintmaartensdijk (NL) legde beslag op de vijfde plaats.

De belangstelling voor deze wedstrijd was erg groot. Het was de 48ste editie in Herzele van de zeer bekende wedstrijd waar in het verleden tal van kampioenen wonnen o.a. Fons De Wolf (1974), Eric Vanderaerden (1979), Jo Planckaert (1989), Stijn De Volder (1996, 1997), Johny Hoogerland (2001), Jens Debusschere (2007).

De volgende editie van de Ronde zal zo goed als zeker niet in Herzele worden georganiseerd. Een jubileumeditie zit er dus niet aan te komen. Onderhandelingen zijn aan de gang en zullen bepalen welke rol Herzele in de volgende edities nog zal kunnen spelen. Het behoort tot de mogelijkheden dat de start voor de junioren alsnog in Herzele zal plaatsvinden al dan niet gecombineerd met een doortocht doorheen de gemeente tijdens de wedstrijd en dat bovendien ook nog eventueel gecombineerd met een doortocht van de grote Ronde van Vlaanderen voor profs waarbij de renners na de start in Antwerpen via Dendermonde en Aalst doorheen Herzele zouden rijden.

In de komende maanden zal een en ander nog veel duidelijker worden.

Eddy De Moor

Foto's : klik HIER

zondag 31 juli 2016

Herzele : Inhuldiging van de openlucht fitnesstoestellen 2016

Op zondagvoormiddag 31 juli 2016 werden de nieuwe openlucht fitnesstoestellen in het recreatiepark in Herzele in gebruik genomen.

Schepen voor de Sport in de gemeente, Stefaan Lauwaert,  gaf in het bijzijn van collega's, leden van het Schepencollege, de heren Jan Van Damme en Jurgen Neyrinck uitleg over hoe dit project tot stand kwam en wat de beweegredenen ervoor waren.

De toestellen laten toe dat jong en oud er gebruik kan van maken. Bij elk toestel staat vermeld hoe ze dienen gebruikt te worden en welke spieren of spierengroepen er kunnen worden mee getraind.

Lut De Ryck, verantwoordelijke voor de Sportdienst, gaf hierover ten behoeve van de aanwezige belangstellenden nog eens een gedetailleerde uitleg.

De leden van de plaatselijke Joggingclub van Herzele, met voorzitter Werner Mory, waren er als de kippen bij om de toestellen te testen en het gebruik ervan te oefenen.

Het lokale bestuur van de gemeente koos voor solide en zeer degelijke toestellen en gebruikte daarvoor een budget van 30.000€. De degelijkheid van de toestellen moet garant staan voor een lange levensduur en voor onderhoudsvriendelijkheir ervan.

Het fitnesspark ligt midden in het recreatiepark van de gemeente aan de Kerkkouter en op een boogscheut van het Sportcentrum.

Alle verantwoordelijken drukken de wens uit dat de toestellen "als goede huisvader" door de sporters en occasionele liefhebbers zullen worden gebruikt zodat ze nog jarenlang ten dienste zullen kunnen staan van de bewoners.

Eddy De Moor

Foto's : klik HIERmaandag 18 juli 2016

Herzele : Opening van het skatepark De Steenoven 2016

Op zondag 17 juli 2016 werd aan de Kerkkouter 40 te Herzele een gloednieuw en goed uitgerust park voor skaters en BMX'ers geopend.

In de voorbije weken waren de toestellen en de uitrusting door professionelen en vrijwilligers geïnstalleerd en gebouwd en werden proeven en testen uitgevoerd.

Waar nodig werd bijgeschaafd en nu is het park helemaal klaar.

Het was dus tijd om er de officiële opening van te organiseren. 

Tal van jeugdige skaters en BMX'ers kwamen erop af en toonden in verschillende categorieën hun acrobatische kunsten.

Het publiek moedigde hen aan en applaudiseerde voor de bij wijlen erg gedurfde toeren die ze uithaalden.

Schepen voor de jeugd in Herzele, Benjamin Rogiers, leidde alles in goede banen en zorgde ervoor dat het strakke tijdschema van het drukke programma netjes kon worden afgewerkt.

De jury van kenners gaf de punten aan de deelnemers en maakte op die manier duidelijk wie de beste was in elke categorie.

Het was voor iedereen tegelijk ook zeer duidelijk dat deelnemen en plezier beleven ook hier veel belangrijker was dan winnen.

Daarmee wordt immers ook tegemoet gekomen aan de grote doelstelling van het park dat er vooral ligt om jonge mensen plaats te geven voor een zinvolle en sportieve beleving van vrije tijd.

Tussendoor waren er tal van optredens van o.a Libertine, St. Jimmy's en verschillende anderen.


Foto's : Klik HIER

Eddy De Moor