COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 30 november 2015

Herzele : Slotshow van de lokale Rode Neuzenactie 2015

vlnr : Caroline De Vadder - Schepen Benjamin Rogiers
 - David Van Waeyenberghe
Op zondag 29 november 2015 vond in Herzele de slotshow plaats van de Rode Neuzenactie. Meer dan 20.000 euro werd ingezameld door scholen, verenigingen, groeperingen, burgers, politici, e.a.

De actie Rode Neuzendag werd in het leven geroepen door VTM, Belfius en Q-Music. De actie beoogt geld in te zamelen voor jongeren met psychische problemen. 

Er wordt door de organisatoren aangegeven dat in Vlaanderen 1 op 5 jongeren (!) kampt met een klein of groot psychisch probleem en veelal wordt door de omgeving van die jongeren vastgesteld dat de drempel om hulp te zoeken erg hoog is. Dat leidt er dan weer toe dat kleinere problemen vaak kunnen uitgroeien tot grotere en moeilijker te behandelen storingen.

David Van Waeyenberghe in gesprek
met de afgevaardigde
van Belfius Bank Herzele
De resultaten die in Herzele werden behaald bij tal van verschillende initiatieven om geld op te halen zijn zeer goed. Dat heeft veel (zoniet alles) te maken met de inzet van het gemeentebestuur en het OCMW die de actie volledig steunden, maar ook met de inspanningen van individuele personen, scholen, verenigingen, ...

Jongeren met psychische problemen zijn niet dikwijls zichtbaar in de maatschappij en daarom blijven de problemen die ze hebben ook veelal onder de radar van die maatschappij. Aandacht voor het probleem is dus zeker geen overbodige luxe.

Schepen B. Rogiers leidt de verkoop
per opbod van een tuinstel ten voordele
van het goede doel.
Nu het publiek plots gevraagd wordt naar aandacht én steun is het niet verwonderlijk dat een veel gehoorde vraag luidt : "waar gaat het geld naartoe?", "welke organisaties zullen hun inspanningen kunnen versterken ten voordele van de jongeren met problemen?", "hoe zullen de drempels verlaagd worden?", ... Deze vragen leven terecht en in de marge van de acties worden op deze vragen tot op heden niet altijd zeer concrete antwoorden gegeven. Wellicht (en hopelijk) komen die antwoorden in de komende weken wanneer ook op Vlaams niveau de resultaten van de inzamelacties bekend zullen worden.

In elk geval mag de gemeente Herzele fier zijn op het bekomen totaal van opgehaalde euro's. De gemeente beschikt tegelijk weeral over een pak meer ervaring om bij nieuwe acties gelijkaardige inspanningen te leveren en resultaten te kunnen halen.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden (flashplayer vereist) of klik HIER :


woensdag 18 november 2015

Herzele : Seniorennamiddag 2015

De Seniorenraad van Herzele organiseerde, nu al voor de 26ste keer, een seniorennamiddag. Het feest vond plaats op dinsdagnamiddag 17 november 2015 in de grote feestzaal van de Wattenfabriek.

Meer dan 260 senioren en tal van vrijwilligers waren op de afspraak om er, zoals steeds, een erg aangename en ontspannende namiddag van te maken.

Ze werden allen verwelkomd door medeorganisator Hilde De Breucker, lid van de Seniorenraad en medewerkster op de sociale dienst.

Rita Vandenoostende, OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken, heette op haar beurt ook iedereen van harte welkom en zij wees hierbij tegelijk op de sfeer van gelijkwaardigheid waarmee elkeen door de Sociale Dienst en door het OCMW wordt behandeld. Zij verwees daarbij naar de geest waarmee ook mensen van vreemde origine worden bejegend door de Sociale Dienst. De feedback hierop van de aanwezigen gaf aan dat een debat over dit onderwerp interessant kan zijn. Mevrouw Vandenoostende begreep dit ook zeer goed maar ze vond, tegelijk met de meeste aanwezigen dat dit seniorenfeest niet het meest geschikte moment was om het debat te voeren.

De voorzitter van de Seniorenraad, de heer Jozef Vandenbulcke, maakte tijdens zijn toespraak de vergelijking tussen de tijd van "Toen" en de tijd van "Nu".

Hij deed dat op een met humor omlijste manier hetgeen bij velen een brede glimlach op de mond toverde. Hij maakte van zijn tijd op het podium ook gretig gebruik om hulde te brengen aan Hilde De Breucker die op het einde van het jaar de scepter doorgeeft aan Caroline De Vadder. Voorzitter Vandenbulcke en ondervoorziter, Alfons De Vuyst, dankten Hilde voor haar jarenlange inzet en schonken haar een mooi aandenken én bloemen.

De humor van Jozef was maar een inleiding, zo zei hij, op wat komen zou en hij kondigde het optreden aan van Nonkel Jef (Yvo Pauwels) en Diana More. Deze twee brachten samen sketches vol humor en Diana zong bovendien ook nog een hele reeks erg populaire liedjes.

De namiddag werd afgesloten door DJ Willy, die menig passend plaatje draaide waardoor de dansvloer, die in allerijl was vrijgemaakt, al snel begon te blinken.

Eddy De Moor

sfeerfoto's (flash player vereist) of klik HIER :zondag 15 november 2015

Herzele : Wafels bakken in de BiB 2015

Naar aanleiding van de Week van de Smaak organiseerden de Schepen van Cultuur, Sofie Hoefman, de bibliothecaris Pol Kellens en de leden van de raad van beheer van de BiB een "wafelenbak" in de bibliotheek in Herzele.

Alle bezoekers van de bibliotheek werden op zaterdagvoormiddag 14 november 2015 verwelkomd met geurige koffie en zelfgemaakte wafels. 

Reeds bij het betreden van de Wattenfabriek werd elke bezoeker verleid door de hemelse geur van lekkere vers gebakken wafels die bovendien nog goed smaakten ook. Geen wonder dat de leden van de beheerraad die achter de wafelijzers hadden plaatsgenomen flink de handen uit de mouwen dienden te steken om de vraag naar die lekkernij te kunnen volgen. Ze verdienen een pluim niet alleen voor het initiatief maar ook voor het goede resultaat dat ze behaalden.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden (flashplayer vereist) of klik HIER :Herzele : Discofuif voor kids in het WZC ter Leen 2015

De voorzitter van het OCMW, de OCMW raadsleden, de verantwoordelijken van het sociaal huis en van het dienstencentrum organiseerden een discofuif voor kids in de gebouwen van het WZC Ter Leen te Herzele op zaterdag 14 november 2015.

Ze deden dit omdat ze door de actie Rode Neuzen van Q-music, VTM en Belfius werden uitgedaagd en bijgevolg schonken ze ook de opbrengst aan dit goede doel. Hiermee willen ze ook hun steentje bijdragen om kinderen met psychische problemen te helpen.

Omdat alle kinderen dienden vergezeld te zijn door minstens één volwassene werd er natuurlijk niet alleen aan de kleinsten gedacht. Naast kinderanimatie , muziek, dans en versnaperingen voor kinderen werden natuurlijk ook versnaperingen en dorstlessers aangeboden aan de volwassenen. De glaasjes cava die werden verkocht voor het goede doel vielen bijzonder goed in de smaak van de kenners.

Het werd een druk bijgewoond event en de kinderen, maar ook de volwassenen, beleefden een topnamiddag.

Eddy De MoorSfeerfoto's (flash player vereist) of klik HIER :