COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 26 oktober 2015

Sint-Lievens-Esse (Herzele) : Kunst & Broedermin in concert 2015

Het orkest Kunst & Broedermin
In het week-end van 24/10/15 en 25/10/15 trad de Koninklijke Fanfare Kunst & Broedermin op in de kerk van Sint-Lievens-Esse.

Er was heel wat belangstelling voor dit optreden en bij beide voorstellingen zat de kerk helemaal vol met muziekminnende mensen.

De fanfare werd aangekondigd door Mevrouw Christianne Mercie en bracht onder leiding van dirigent Sven Beerens een zeer gevarieerd programma met in het eerste deel muziek van Robert Sheldon, Robert Finn, Philip Sparke en anderen.

Dirigent Sven Beerens
Na de pauze was er een intermezzo dat werd ingevuld door het jeugdensemble van de muziekvereniging. De jeugd bracht muziek van Terry Catherine onder leiding van Charlotte Marcoen. Zij werden aan het publiek aangekondigd en ingeleid door Heidi Knop, lid van het bestuur en verantwoordelijk voor de jeugdafdeling.

Nadien bracht de fanfare in een tweede optreden muziek van ABBA, van Alicia Keys, Björk en anderen.

Tijdens dit tweede optreden ondersteunden de muzikanten het vocaal optreden van Nele Wouters en C°. Daarbij vertolkte Nele ook een eigen liedje dat de naam Northern Lights meekreeg.

Het publiek was laaiend enthousiast en kon zich haast niet bedwingen mee te gaan dansen op de mooie melodieën.

Nele Wouters en C°
Een lang en welverdiend applaus viel te beurt aan alle zangeressen, aan de jeugdige muzikanten en natuurlijk aan alle leden van de fanfare die voor een geweldige muzikale event hadden gezorgd.

De heer Gilbert Beerens, voorzitter van de vereniging Kunst & Broedermin dankte alle aanwezigen voor hun belangstelling, hij feliciteerde dirigent Sven Beerens voor de onberispelijke leiding die hij aan het het orkest gaf en natuurlijk had hij heel veel woorden van lof voor alle muzikanten, jong en minder jong, voor hun zeer geslaagde prestatie.

Ten slotte had de voorzitter ook nog woorden van dank voor alle sponsors, voor de mensen achter de schermen en voor al diegenen die hadden bijgedragen tot het organiseren en welslagen van het concertweek-end.

Eddy De Moor

Sfeerfoto's (flash player vereist) of klik HIER :

dinsdag 20 oktober 2015

Herzele : Ontvangst van jubilarissen en verdienstelijke burgers 2015

Schepen Benjamin Rogiers leidt de huldiging
Ter gelegenheid van het vijfde zogenaamde feestelijk moment van 2015 in de Wattenfabriek te Herzele werden huwelijksjubilarissen en verdienstelijke burgers gehuldigd door het gemeentebestuur.

Benjamin Rogiers (Open-VLD) heette de gehuldigden en hun familie en vrienden van harte welkom en hij verontschuldigde tegelijkertijd ook Burgemeester Johan Van Tittelboom (Open-VLD) en Schepenen Stefaan Lauwaert (NVA) en Jan Van Damme (Open-VLD) voor hun afwezigheid.

De plechtigheid werd opgeluisterd door het cover-duo Eli-Wi (Wim en Elien Kellens). Zij brachten easy-listening muziek hetgeen door het publiek telkens op applaus werd onthaald.

De gouden huwelijksjubilarissen die in de bloemen werden gezet waren :

Jerôme Van Dorpe - Godelieve Van Mulders (Hillegem)
Etienne Verstuyft - Rosette De Coker (Herzele)
Michel Debbaut - Anna Caekebeke (Hillegem)
Beni Rouckhout - Marguerite De Burghgraeve-Verstuyf (Sint-Lievens-Esse)
Pierre Van Durme - Rita Van Heghe (Herzele)

Cover-duo Eli-Wi
Schepen Sofie Hoefman (NVA) nam het woord en zwaaide de Hillegemse seniorenafdeling OKRA alle lof toe bij haar 50-jarig bestaan. Vandaag staat deze vereniging onder de leiding van voorzitster Cecile Goossens en ondervoorzitster Brigitte D'Haeze en zij organiseert maandelijks activiteiten van culturele en sportieve aard voor haar leden.

Schepen van Sociale Zaken en Voorzitter van het OCMW,  Rita Vandenoostende (Open-VLD), spaarde op haar beurt geen woorden om waardering en respect te tonen en te vragen voor de mensen die talrijke bloedgiften achter de rug hebben (sommigen hebben er 10 en anderen bereiken reeds een totaal van 75 bloedgiften). Dank zij hen worden elke dag patiënten geholpen en worden levens gered.

Rita huldigde tegelijkertijd ook de burgers die na het volgen van een cursus bij het Rode Kruis het brevet behaalden van "Eerste Hulp en Helper" of alleen het getuigschrift van "Eerste Hulp" behaalden.

OKRA Hillegem 50 jaar
In de marge van de huldigingsceremonie vroeg Benjamin Rogiers alle aanwezigen aandacht voor de aan gang zijnde Rode Neuzen Actie. Hij liet daarbij natuurlijk niet na de rode neus, embleem van de actie, op te zetten en daarmee de lach op ieders mond te toveren. Lachen is immers gezond en de actie helpt bovendien dat een belangrijke groep van jongeren met psychische problemen passende hulp kan krijgen.

Tijdens de receptie die op de academische zitting volgde deelde het gemeentebestuur ook nog geboortepremies (40€/kind) uit. Sedert 1 augustus 2015 werden in Herzele 27 kindjes geboren.

Eddy De Moor


Fotoverslag (flash player vereist) of klik HIER :

woensdag 14 oktober 2015

Herzele : Tentoonstelling van miniatuurbouwer Hans Clarisse 2015

Ter gelegenheid van de kermis in Herzele Centrum stelt Hans Clarisse in het Schepenhuis zijn mooiste stukken tentoon.

Hans Clarisse (47j) is reeds 20 jaar woonachtig in Herzele. Sinds zijn twaalfde is hij gefascineerd door modelbouw en hield zich daar sindsdien ook actief mee bezig.  Hij werd electro-mechanieker en was 25 jaar lang actief bij de opbouw van kermisattracties. Daar ontstond ook zijn idee en passie om in miniatuur kermiskramen na te maken.

Hij begon met de bouw van een paardenmolen en voegde daar in de loop der jaren tal van andere miniatuur-attracties aan toe. Een aantal exemplaren zijn waarheidsgetrouwe weergaven op kleine schaal van constructies die vroeger op de kermis in Herzele hebben gestaan. Het Lunapark is daar een voorbeeld van maar ook de autoscooter, vroeger de autoscooter van Barrez genoemd, dewelke hij nu de naam "Clarisse" meegaf.

Hans heeft in de loop der jaren een echt machinepark verworven waarmee hij de kleinste bewerkingen op de basismaterialen (hout, metaal, plastic, glas en karton) die hij gebruikt kan uitvoeren. Hij beschikt over verschillende specifieke zaag-, frees- en boormachines. Op die manier kan hij elk onderdeeltje zelf fabriceren.

Met veel trots kan hij de verschillende spelkastjes die zich in het door hem gemaakte Lunapark bevinden tonen en aanwijzen dat hij ze helemaal zelf heeft gebouwd en geschilderd. Voor het schilderen doet hij af en toe met veel plezier beroep op zijn familieleden.

Alle bewegende delen worden aangedreven door kleine laagspanning gelijkstroommotortjes al of niet voorzien van de nodige schakelkastjes en overbrengingssystemen met tandwieltjes en/of aandrijfriemmetjes.

De kleurrijke en geanimeerde verlichting van de verschillende mini-attracties is ook van zijn hand hoewel hij daarvoor steeds vaker samenwerkt met een goede vriend.

In België is het uitzonderlijk dat iemand zich zo fel heeft gespecialiseerd in het domein van de bouw van foorattracties op schaal. Slechts een achttal zouden daar in ons land mee bezig zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hans reeds de krantenkoppen haalde en TV-interviews diende weg te geven.

Reeds enkele keren stelde hij in Herzele zelf tentoon. Meestal blijven zijn mooie stukken bij hem thuis staan. Het is immers een zeer tijdrovende bezigheid om elke constructie te demonteren en terug te monteren. En toch heeft hij ook bij het ontwerpen van zijn miniaturen daaraan gedacht. Hij weet, gezien zijn beroepsverleden, als geen ander dat kermisattracties telkens dienen afgebroken, getransporteerd en heropgebouwd. Daarom bouwde hij ook niet minder dan 64 vrachtwagens op miniatuurformaat en elk deeltje van elke paardenmolen of Lunapark is ook volledig op te bergen in een passende miniatuurvrachtwagen. Het is verbazingwekkend hoe precies en gedreven Hans Clarisse dit alles bedenkt, ontwerpt en realiseert.

Deze tentoonstelling is bijgevolg echt de moeite waard om gezien te worden en de realisaties van de kunstenaar verdienen meer dan gewone aandacht en bewondering.

Eddy De Moor

Nog meer foto's (flashplayer vereist) of klik HIER :

Herzele : Leden van de Heemkundige Kring bezoeken de koolmijnsite Bois-du-Luc 2015

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot midden de 20ste eeuw vonden veel arbeiders uit Herzele en omgeving werk in de koolmijnen van La Louvière en omgeving en meer bepaald op de site van Bois-du-Luc in Houdeng.

Vaak onder onmenselijke, moeilijke, gevaarlijke en ongezonde omstandigheden haalden ze het toen kostbare "zwarte goud" van diep onder de grond naar boven.

De vzw De Hellebaard uit Herzele ging op bezoek op de site in Houdeng. Ze beantwoordde daarmee aan haar bestaansreden, met name de geschiedenis van Herzele en haar bewoners actief in de herinnering houden. Tegelijk bracht ze daarmee ook hulde aan de arbeiders uit de streek die op de mijnsite werkten. Verschillende onder hen waren er het slachtoffer van zware ongevallen of werden er ziek; anderen lieten het er leven. Hun namen staan er vaak nog gegrift op gedenkplaten.

Op de oude mijnterreinen, in verschillende fabrieksgebouwen en in plaatselijke musea organiseerden de lokale gidsen een rondgang  voor de 60-tal leden van de Herzeelse vereniging die een plaatsje op de bus hadden weten te reserveren. Het aantal deelnemers was inderdaad voor praktische redenen beperkt en het was dus jammer dat niet ieder geïnteresseerd lid van de heemkundige kring de uitstap kon meemaken.

Na een uitgebreid bezoek aan één van de goed bewaard gebleven mijnwerkerswoningen waar nog tal van gebruiksvoorwerpen en meubelen konden bekeken worden en na een middagmaal in een uit die tijd overgebleven maar aan de huidige noden aangepaste typisch Italiaanse "cantine" (Italianen waren graag geziene gastarbeiders in de mijnen !) brachten velen nog een bezoek aan de ernaastgelegen scheepslift op het "canal du centre".

Later op de namiddag volgde nog een geleid bezoek aan het centrum van de stad Binche. Rond deze stad staan nog de restanten van de oude middeleeuwse muren. Ook de overblijfselen van het paleis van Maria Van Hongarije, het stadhuis, het belfort, het justitiepaleis en het verhaal over de "Gilles van Binche" konden de mensen van de vzw de Hellebaard boeien.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden (flashplayer vereist) of klik HIER :


maandag 12 oktober 2015

Herzele : De verwendag in de Bib stond in het teken van de Rode Neuzen-aktie 2015

Op zaterdag 10 oktober 2015 nodigde de beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel en dat is nog altijd de lokale BiB van Herzele alle trouwe bezoekers maar ook alle andere sympathisanten en occasionale BiB-bezoekers uit naar de Wattenfabriek. Daar vond immers de jaarlijkse verwendag van de bibliotheek plaats. Vanaf 10h stonden de boterkoeken, croissants, ... en de goed geurende koffie klaar.

Bovendien werd tijdens deze dag ook bijzonder veel aandacht gegeven aan de Rode Neuzen-aktie. Niet alleen ontbraken de rode cuberdons niet maar iedereen die dat graag wilde kon de aktie voor het goede doel nog steunen met de aankoop van één of meerdere rode neuzen.

De bibliothecaris Paul Kellens en zijn team hadden ook een bijzondere wedstrijd op het getouw gezet. Enkele uitgedaagde leden van het college van Burgemeester en Schepenen mochten samen met vrijwilligers hun beste mopje komen vertellen.


De toehoorders konden kiezen voor de beste mop en mits zij de winnaar konden voorspellen zouden ze een deel van hun inleg als deelname aan de wedstrijd terugverdienen. De rest ging naar het goede doel.

Zowel Burgemeester Johan van Tittelboom als Schepenen Sofie Hoefman en Benjamin Rogiers toonden hun verteltalent. Ook Hendrik Turtelboom, Eliane Lippeveldts en gemeentesecretaris Daniel Adriaens brachten de toehoorders aan het lachen met hun humoristische verhaal. Robert Stercki, de man achter de schermen bij de lokale Radio Star vuurde meteen twee moppen af op het publiek.

Niet dat de kwantiteit van belang was maar Robert Stercki toverde toch de breedste lach op de lippen van de aanwezigen en hij overtuigde ook de meesten om zijn humor, als de best geslaagde, te beoordelen.

Kris De Poorter,  radiomaker van dienst bij Radio Star, kon hem dan ook live op de zender als de winnaar bekend maken.  En als eerbetoon kreeg Robert Stercki meteen de gelegenheid om nog wat verder in zijn moppenarsenaal te graven en er nog enkele te vertellen, weeral live op de radio. De voorwaarde om dat te doen was wel dat hij de rode neus, die de akte voor het goede doel symboliseerde, opzette. Op die manier konden de kijkers die de livestream bekeken op de website van de bibliotheek ook visueel meegenieten.

In de loop van de ochtend hadden intussen op verschillende plaatsen in de leeszalen jonge muzikanten reeds hun talenten getoond zowel op trompet, op guitar alsop piano. Het publiek genoot ervan.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden (flashplayer vereist) of klik HIER :maandag 5 oktober 2015

Ressegem (Herzele) : Dorpsvoorstelling en wandeling 2015

Schepen Sofie Hoefman en gids Gaby Redant
Op zondag 4 oktober 2015 verzamelden enthousiaste mensen, vrouwen en mannen van alle leeftijden voor een geleide wandeling doorheen Ressegem, een deelgemeente van Herzele.

Organisator van deze dorpsvoorstelling was de dienst Toerisme van de gemeente in samenwerking met vzw De Streekspiegel en vzw De Hellebaard. Gaby Redant, cartograaf bij vzw De Streekspiegel en bestuurslid van De Hellebaard, was gids en werd hierbij actief bijgestaan door Ressegemnaar André Valentijn, eveneens bestuurslid van de heemkundige kring.

De gids gaf eerst nog een beetje uitleg bij de wedstrijd die aan de wandeling verbonden was, een wedstrijd die de wetenswaardigheden van Ressegem gebruikte om de mensen toe te laten een kruiswoordraadsel op te lossen. Een schiftingsvraag zou aan het einde van de wandeling mee de winnaar bepalen.

Schepen Sofie Hoefman verwelkomde de 167 deelnemers in de kantine van de plaatselijke vissersclub in de tuin van de oude pastorij aan de voet van de castrale motte en gelegen naast de mooie visvijver.

Onder een stralende najaarszon leidde Gaby de wandelaars dan eerst naar de vlakbij gelegen motte. Daarna liep hij op kop en leidde de langgerekte groep via romantische straatjes en opvallend mooie plaatsjes doorheen het centrum van Ressegem. Op verschillende plaatsen werd halt gehouden en kregen de geïnteresseerden uitleg bij opvallende gebouwen en/of plaatsen met een bijzondere geschiedenis. Hierbij lieten Gaby en André niet na om anekdotes aan te halen, oude dialect termen in herinnering te brengen en/of bekende bijnamen van Ressegemnaren te verklaren. Tegelijk werden illustraties gebruikt om de gegeven uitleg te onderstrepen of te verduidelijken.


Ressegem is een erg landelijke gemeente en de groep wandelaars mocht hiervan ten volle genieten bij het doorkruisen van stofferige en smalle paadjes tussen omgeploegde grote lappen grond en uitgestrekte velden waarop de maïs geduldig stond te wachten op de komst van de machines.

Midden in de velden getuigden groepjes kleine aardappeltjes van de teelt die de grond had voortgebracht.

Boven het glooiend landschap uit wisten de kerktorens van Aaigem en Heldergem ook nog een beetje aandacht naar zich toe te trekken.

Aan de ingang van het Wijngaardbos deed het verhaal over het neergestorte militair vliegtuig op het einde van WO II de herinneringen van sommigen levendig worden.
André Valentijn met een foto van het neergestorte vliegtuig
De wandeling bracht de deelnemers uiteindelijk via het centrum van het dorp bij het circusmuseum Paradiso waar clown Eddy hen opwachtte. Hij liet zich op dat moment, samen met zijn favoriete circushaan, ook wegen. Het bekomen gewicht (64kg) zorgde ervoor dat Mevr. Buyle (uit Ressegem) de hoofdprijs van de wedstrijd mee naar huis mocht nemen.Eddy De Moor

Sfeerbeelden (flashplayer vereist) of klik HIER :

zondag 4 oktober 2015

Herzele : De 16de editie van de Moryloop boekte weeral meer dan 300 deelnemers in 2015

Organisator Werner Mory met één van de vele deelnemers
 Op zaterdag 3 oktober 2015 had te Herzele de 16de editie plaats van de intussen in Herzele legendarisch geworden Moryloop, een loopwedstrijd voor alle leeftijdscategoriën, zowel mannen als vrouwen, doorheen de straten en het park in het centrum van de gemeente.

Bij een weertje helemaal in de sfeer van de "Indian Summer" kwamen 345 deelnemers opdagen en ze troffen er zoals gewoonlijk een perfecte organisatie aan rondom het sportcomplex de Steenoven waar ook de start- en aankomstlijnen waren getrokken.

Het enthousiasme van alle deelnemers was erg groot en het competitiebeest(je) kwam in heel velen tot leven. Dat zorgde dan weer voor mooie wedstrijden en verbruik van heel veel opgespaarde energie.

De beste in de hoofdwedstrijd bij de mannen was Stijn De Vulder en bij de vrouwen was dat Marlene Vandenbroeck.

Voor allen die zich in de verschillende wedstrijden en categorieën op het podium wisten te hijsen waren er mooie prijzen en medailles. Ze werden uitgereikt door Schepen van Sport Stefaan Lauwaert,  door organisator Werner Mory, door de sportfunctionaris van de gemeente Lut De Ryck en door de voorzitter van de sportraad Jacques Stevens.

Eddy De Moor

Sfeerfoto's (flashplayer vereist) of klik HIER :