COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zaterdag 27 december 2014

Borsbeke (Herzele) : Kerstspel in de parochiekerk 2014

Scenarioschrijver en regisseur Antoine Fonck
Naar jaarlijkse gewoonte (dit jaar was het de 10de maal sinds 2002) voerde toneelgroep De Leuteling in deze Kerstperiode een kerstspel op in de parochiekerk van Borsbeke.
Scenarioschrijver en regisseur Antoine Fonck bracht een stuk "Kerstmis aan de Ijzer" dat gaat over soldaat Donaat Schelfhaut, een Borsbekenaar die in september 1918 sneuvelde in de buurt van Houthulst.
Meer dan 20 acteurs gaven het beste van zichzelf en maakten er een ontroerend en zeer geslaagd optreden van. John Van Impe verzorgde de klank, de muziek en de bijhorende beeldenmontage.

Eddy De Moor


Voor de diashow is flashplayer vereist, de foto's kunnen ook bekeken worden door HIER
te klikken :
maandag 15 december 2014

Herzele : Nieuwe vaandeldragers ontvingen hun brevet 2014

Kersvers gediplomeerde vaandeldragers
Tijdens het, in Herzele intussen ingeburgerd, drie-maandelijks feestelijk moment in de Wattenfabriek, ontvingen drie nieuwe vaandeldragers hun brevet.

John Van Impe, Jan Roger Bequé en Christiaan Gevaert ontvingen hun getuigschrift uit handen van de Luitenant-Kolonel Van Wijmeersch en kregen een ere-medaille van de gemeente opgespeld door de heer burgemeester Johan Van Tittelboom.

Tijdens dezelfde viering werden de gouden huwelijksjubilea gevierd van Willy Schotte en Annie Van Heghe, van Edgard Daem en Maria De Langhe en van Ghislain Cantaert en Monique Aelvoet.

Hulde werd gebracht aan de heer Luc De Jaeger ter gelegenheid van zijn opruststelling als onderwijzer en gewezen schooldirecteur.

Verder was er de uitreiking van de diploma's van hulpverlener van het Rode Kruis en de huldiging van zeer verdienstelijke bloedgevers.

Eddy De Moor

Herzele : Scholen brengen kerstsfeer 2014

Omdat de gemeente Herzele ervoor koos om, in het licht (!) van mogelijke electriciteitsschaarste, de traditionele kerstverlichting niet aan te brengen en dus ook niet te laten branden werd aan de 12 plaatselijke scholen een kerstboom bezorgd. Tegelijk werd hen gevraagd die bomen op een creatieve manier te versieren. Alle passend, ecologisch verantwoord en duurzaam materiaal mocht daartoe worden gebruikt.

Het resultaat van de creativiteit van de leerlingen is te bezichtigen op de burchtweide.

Eddy De Moor


zaterdag 6 december 2014

Herzele : Sint-Barbara-viering Brandweer 2014

Op zaterdag 2014 vierde de brandweer te Herzele, naar jaarlijkse gewoonte, het Sint-Barbarafeest.
Nadat de brandweermannen in de Sint-Martinuskerk een mis ter ere van beschermheilige Sint-Barbara hadden bijgewoond volgde een passend feestmaal in de plaatselijke kazerne.

Op deze feestdag kregen ook 6 mannen hun brevet van brandweerman en vervoegen het korps. De gelukkigen waren : De Bie Roel, De Graeve Jan, D'Hondt Andy, Huyge Berten, Janssens Bjorn en Van Der Bruggen Nils.

Drie mensen kregen het brevet van hulpverlener-ambulancier. Hun namen zijn : De Wilde Jurgen, Scheerlinck Els en Braeckeveldt Pieter.

Eretekens werden uitgereikt aan :

Burgerlijk Kruis 2de klasse (15 jaar dienst en 10 j officier) : Luitenant-Dienstchef Dirk Van Waeyenberghe
Burgerlijk Kruis 1ste klas (25 j officier) : Luitenant Marc De Raedt
Burgerlijke Medaille 1ste klasse : Ere Sergeant-Majoor Armand Van Impe
Burgerlijke Medaille 2de klasse (25 j dienst) : Paul Gijsels, Patrick Den Tandt, Marc Dubois, Marc Deschuymer

Bevorderingen waren er voor :

Dirk Van Waeyenberghe : tot Luitenant-Dienstchef
Jean-Pierre De Bie : tot Sergeant-Majoor
Anja De Vuyst : tot Eerste Sergeant
Bart Verslype : tot Sergeant
Jeroen De Lombaert : tot Korporaal

Nieuwe brandweermannen en hulpverlener-ambulanciers, bevorderde brandweermensen en leden van de brandweer die een ereteken in ontvangst mochten nemen poseerden, samen met leden van het Schepencollege, fier voor de foto.

Eddy De Moor

donderdag 4 december 2014

Herzele : De Pietenfabriek 2014

De Wattenfabriek te Herzele werd op 3 december 2014 even "omgebouwd" tot "Pietenfabriek". Aanleiding daartoe was het traditionele jaarlijks Sinterklaasfeest dat voor de deur staat. De Sint had enkele van zijn Pieten afgevaardigd naar het Solleveld en in prachtige feestelijke kledij heetten zij 's namiddags de kinderen én hun ouders, grootouders en vrienden van harte welkom in de "Beste Bibliotheek van Vlaanderen".

Daar hadden zij, met de medewerking van het bib-personeel, een mooie en aangepaste versiering aangebracht. In de mediatheek konden de kinderen naar hartelust tekenen en kleuren. Anderen kozen voor de computer waarop zij zonder veel moeite hun favoriete spelletjes selecteerden en aan de slag gingen. Bij elke rondgang van Pieten toonde eenieder zijn kunnen en tekenresultaten. De assistenten van de Sint zagen dat het goed was en, zoals het Pieten betaamt, lieten zij niet na de kinderen te belonen met mandarijntjes en koekjes.

Veel kinderen gingen met een of andere Piet op de foto. Nog anderen waren nieuwsgierig naar verhalen van en over de Sint en doken in het ruim aanwezige aanbod van Sinterklaasboeken.

In de leeszaal was er een gesmaakt dansoptreden van kinderen ter ere van de gastvrije en vriendelijke Pieten. Meerdere malen ging het gerucht dat de Sint op weg was om de Pietenfabriek te bezoeken. Toch bleek een onoverkomelijke hindernis, ergens onderweg, te beletten dat de Sint alsnog in Herzele zou geraken. De jeugd liet het echter niet aan zijn hart komen en in de late namiddag verlieten ze opgewekt en blij de leukste "Fabriek van Vlaanderen".

Eddy De Moor

Sfeerfoto's  (flash player vereist) of klik HIER voor een overzicht :