COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zaterdag 24 augustus 2013

Ressegem (Herzele) viert 300 jaar Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand op 22 september 2013


Ressegem : Kapel van OLV van Altijddurende Bijstand
Maanden geleden opperden drie vrienden te Ressegem de idee om enkele kapellen van Ressegem in de loop van 2013 in het bijzonder in de kijker te zetten. De aanleiding hiervoor vonden ze in het 300-jarig bestaan van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand gelegen op de hoek van de Karnemelkstraat en de Borsbekestraat.

Dorpsgenoten Paul Kiekens, André Valentijn en Eddy Ruyssinck kwamen overeen, elk op hun eigen manier, het idee verder te ontwikkelen en hun schouders onder de realisatie van een project te zetten dat moest leiden tot een heus aangepast feest.

Vlnr : Eddy Ruyssinck - André Valentijn - Paul Kiekens
Paul Kiekens, die als buurtbewoner, samen met anderen in het verleden zorgde en ook nu nog zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de kapel maakte er een erezaak van om de Kapel een grondige schoonmaak- en opknapbeurt te geven. Hij kon daarbij rekenen op de handige hulp van velen die zich spontaan bij hem aanboden.Ressegem : Kapel van OLV van Zeven Weeën
André Valentijn, bestuurslid van de Heemkundige Kring De Hellebaard vzw uit Herzele, besprak het project in de schoot van de vzw met zijn collega’s bestuursleden met als resultaat dat de Heemkundige Kring het dragend vlak werd voor de organisatie van de feestelijkheden.

Ressegem : Kapel van OLV van Lourdes
met André Valentijn

André Valentijn, Eddy Ruyssinck en Paul Kiekens zochten de verschillende verenigingen van Ressegem op en heel snel konden ze ook op de actieve medewerking rekenen van de Gezinsbond Ressegem, van de Kerkkoren van Herzele, van OKRA Ressegem, van het feestcomité Ressegemvrienden en natuurlijk van Circus Paradiso (eigenaar E. Ruyssinck). Iedere vereniging werkte een eigen programma uit en De Hellebaard vzw zorgde daarbij voor overlegmomenten met de verschillende verenigingen.


Een feestelijke zondag in het traditionele Kermisweek-end van 21 en 22 september 2013 te Ressegem moet het beoogde resultaat worden. De viering van 300 jaar Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand zal natuurlijk centraal staan maar ook aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën aan de Otterkant en aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Goezestraat zal aandacht besteed worden.


Het programma ziet er als volgt uit :

22 september 2013 :

10:00 h : aperitiefuurtje in de tent aan de kerk met Concertband Vivace
14:30 h : 
- viering van de kapel OLV van Bijstand met liturgische viering – celebrant E.H. Paul Dreelinck – Deken van Herzele
- bloemenhulde door de kinderen
- Maria-liederen gezongen door het versterkt parochiekoor uit Ressegem
15:45 h : Wandeling vanaf de kapel OLV van Bijstand langs de andere kapelletjes van Ressegem o.l.v Gaby Redant gevolgd door een verpozingsmoment in circus Paradiso
17:45 h : Gezellig samenzijn in de feesttent aan de pastorij

Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd op deze viering !

Eddy De Moorvrijdag 23 augustus 2013

Ressegem (Herzele) : OKRA maakt zomerwandeling 2013


Op donderdag 22 augustus 2013 kozen een aantal leden van OKRA ervoor om een zomerwandeling te maken doorheen het mooie landschap van de gemeente.Terwijl hun collega's genoten van een gezellig samenzijn bij een tas koffie of een lekkere pint vertrokken ze voor een tochtje van ongeveer 7 km.Tijdens de laatste kilometers werden ze geplaagd door een ferme regenbui.

Meer dan het zweet van de aangezichten spoelen
en het opvliegende stof op de landwegen kalmeren deed deze regenbui echter niet en bijgevolg liet niemand dit dan ook aan zijn of haar hart komen.

Eddy De Moor

zondag 18 augustus 2013

Ressegem (Herzele) : Koppelvissen met de Gezinsbond 2013


Op zondagnamiddag 18 augustus 2013 organiseerde de Gezinsbond van Ressegem in samenwerking met de lokale vissersclub De Walvissers een gezellige wedstrijd "koppelvissen".

Verschillende ploegen schreven zich in en bij een heerlijk weertje werden alle krachten en verschillende strategieën ingezet om tegen het eindsignaal een zo hoog mogelijk gewicht aan vis te verzamelen.

Het was al snel duidelijk dat de grote vissen precies wisten waar het beste aas te vinden was of waren er toch vissers bij die wisten waar de grote vissen zaten?

Eddy De Moor

donderdag 15 augustus 2013

Borsbeke (Herzele) : Traditionele jaarlijkse paardenwijding 2013

Sint-Antoniuskerk te Borsbeke

Op donderdag 15 augustus 2013 had naar jaarlijkse gewoonte de paardenwijding plaats te Borsbeke.
Meer dan 120 paarden en paardenliefhebbers namen hieraan deel. Zij verzamelden met de paarden in de schaduw van de Sint-Antoniuskerk en reden eerst in stoet door de straten van de gemeente, een tocht van een tiental kilometer. Bij terugkomst werden ze opgewacht door diaken Eric Vidts van de Sint-Antoniusparochie die hen zegende en aan iedere ruiter of gespan een aandenken aan deze wijding meegaf.

Diaken Eric Vidts zegent de deelnemers aan de paardenwijding

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :