COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zondag 30 juni 2013

Herzele viert huwelijks-jubilarissen en andere verdienstelijke inwoners

Op zondag 30 juni 2013 organiseerde het gemeentebestuur van Herzele het tweede zogenaamde "feestelijk moment" in de plaatselijke Wattenfabriek.

Tijdens deze ontmoeting met de inwoners van de gemeente huldigden de leden van het gemeentebestuur de echtparen die rond deze tijd een belangrijk huwelijksjubileum kunnen vieren.

Tijdens deze plechtigheid waren dat de volgende echtparen :

de heer en mevrouw Oscar Van den Noortgate – Yvonna Corryn - diamanten jubileum
de heer en mevrouw André De Buck – Zoé Fonck -  diamanten jubileum
de heer en mevrouw Roger De Paepe – Julia Eeckhout – gouden jubileum
de heer en mevrouw Michel Van Damme – Olga Van Den Berge – gouden jubileum
de heer en mevrouw Hector Van Liedekerke – Alice, Lisette Haesebeyt – gouden jubileum

Bij deze feestviering werd ook Liesa Van Liedekerke in de bloemen gezet; zij won dit jaar de taalwedstrijd van de HUB (Hoge School Universiteit Brussel).

De burgemeester verwelkomde vervolgens, in naam van het schepencollege en alle gemeenteraadsleden verschillende nieuwe inwoners van de gemeente en wenste hen een zeer aangenaam leven toe in zijn groene, levende, sportieve en veilige gemeente.

Tal van ouders met pas geboren baby's waren ook aanwezig en zij vernamen dat zij snel een geboortepremie van de gemeente Herzele zullen krijgen.

Tussen de diverse toespraken door en als intermezzo toonden enkele jongens en meisjes hun taal- en muziektalenten.

Tot slot, en vooral ten behoeve van de nieuwe inwoners stelde de gemeentesecrataris Daniel Adriaens de website van de gemeente voor. Hij benadrukte het gebruiksgemak ervan en de mogelijkheid om er niet alleen heel veel informatie te vinden maar ook de mogelijkheden om via het gebruik van de electronische identiteitskaart op tal van diensten beroep te doen en gegevens met de gemeentelijke administratie uit te wisselen.

Aan alle aanwezigen werd een deelname aan de receptie en de BBQ aangeboden.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :


maandag 24 juni 2013

Herzele : Hawaii badminton-tornooi van de gezinssportfederatie (GSF)


Reeds voor de vierde keer organiseerde op zondag 23 juni 2013 de gezinssportfederatie te Herzele een badminton-tornooi voor de jeugd. Tientallen jongens en meisjes namen eraan deel. Op verschillende terreinen in de sporthal van de Steenoven volgden de wedstrijden in sneltempo mekaar op. Ouders, sympathisanten en vrienden volgden vanop de tribunes. Alles werd in goede banen geleid door deskundige sportbegeleiders en door de voorzitter Godfried Nica. Prachtige trofeeën werden nadien afgeleverd aan al diegenen die sportieve prestaties hadden geleverd. De organisatie van het tornooi was een toonbeeld van efficiënte en pragmatische organisatie.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :