COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 20 mei 2013

Herzele : Sportelen voor senioren 2013

Aan het onthaal ...
Op donderdag 16 mei 2013 verzamelden senioren in het restaurant van het WZC Ter Leen voor de jaarlijkse sporteldag. Na een stevig ontbijt werden de sportieve dames en heren opgewacht door leden van het sportelteam van Bloso in de sportzaal van de Steenoven.

Wie er zin in had kon deelnemen aan diverse sport- en ontspanningsactiviteiten.

De lenigheidstest als
deel van de fitheidstest
Er was indoor-curling, curve bowl, diverse volksspelen, gym, badminton, stepaerobic, Tai-Chi, kubbs, wandelen en fietsen. Curling en kubbs waren activiteiten die voor de eerste maal werden aangeboden en aangeleerd en ze konden bijgevolg rekenen op de belangstelling van verschillende deelnemers.

Goede begeleiding bij het turnen
Wie het wenste kon zijn/haar fitheidsniveau laten meten. Daarvoor diende een reeks van proeven afgelegd te worden onder begeleiding van afgevaardigde specialisten van Bloso. Het was opvallend hoeveel senioren van deze mogelijkheid gebruik maakten.

Step-aerobic
's Middags werd aan tafel gezellig van gedachten gewisseld over het verloop van de testen en werden ervaringen over de diverse sportactiviteiten uitgewisseld. Tegelijk genoot iedereen van de met veel zorg bereide gerechten die in het restaurant van Ter Leen werden aangeboden.

In de namiddag werd in dezelfde sportieve en vriendelijke sfeer verder gewerkt en wisselden de meeste deelnemers van sporttak.

Lut De Rijck en Jonathan De Henau
van de Sportdienst 
Aan het einde van de dag maakte de afgevaardigde van Bloso de uitslagen van de fitheidstesten bekend en kreeg iedereen een getuigschrift met aanduiding van zijn/haar fitheidsindex. Tegelijk kreeg elke deelnemer bij zijn attest ook nog een nuttig herinneringsgeschenk.

Rond 17 h verlieten de senioren de Steenoven en kon de gezonde recuperatie beginnen.

Eddy De MoorSfeerbeelden :

maandag 6 mei 2013

De heemkundige kring De Hellebaard vzw uit Herzele bezoekt Bornem en omgeving

Kasteel Marnix de Saint Aldegonde te Bornem
Op zondag 5 mei 2013 gingen een 50-tal leden van de heemkundige kring De Hellebaard van Herzele op bezoek in Bornem en omgeving.


Zij werden er in de voormiddag ontvangen op het kasteel door graaf John de Marnix de Saint Aldegonde.

Twee deskundige gidsen leidden de groep rond doorheen het mooi en erg goed onderhouden geklasseerde kasteel.

In het koetshuis van het kasteel
Een hele reeks van etsen die werden gemaakt door P.P. Rubens vormde er een blikvanger naast tal van prachtige schilderijen en meubelen. In het koetshuis mocht de groep meer dan 40 oude koetsen bekijken en bewonderen.

Na het middagmaal in het gezellig plaatselijk restaurant De Cluyse gaf historicus de heer Filip Hooghe er een lezing over de verbanden die bestaan tussen het kasteel van Bornem en de heren van Ressegem.


Op de Havesdonckhoeve te Hingene-Wintam

In Hingene-Wintam zorgden de plaatselijke gidsen voor een interessant bezoek aan de Havesdonckhoeve waar veel oud landbouwalaam en volkshuisraad tentoongesteld wordt. 

De leerrijke dag werd afgesloten te Sint-Amands a/d Schelde met een wandeling (begeleid door bestuurslid Nico Cougé) en een flinke dorstlesser.
Eddy De Moor


zaterdag 4 mei 2013

Herzele : LM - Willems Veranda's Classic 2013

Burgemeester Johan Van Tittelboom gaf het officiële startschot
 in het gezelschap van o.a. Tom Van Damme (Voorzitter van de Wielerbond)
en Stefaan Lauwaert (Schepen van Sport)
Voor de eerste maal had op zaterdag 4 mei 2013 te Herzele de fietsklassieker LM - Willems Veranda's Classic plaats. Tal van fietsliefhebbers, jong en oud, waren komen opdagen, sommigen onder hen reeds erg vroeg s'ochtends.

Om 10:30h gaf burgemeester Johan Van Tittelboom in gezelschap van de schepen van sport Stefaan Lauwaert en de voorzitter van de wielerbond, Tom Van Damme het officiële startschot.

In de voormiddag was de zon nog van de partij en was het een heerlijk fietsweertje. In de namiddag kwamen wolken boven Herzele en boven het parcours drijven en dat bracht koelte met zich mee. De grote tent was op dat moment een goede plaats voor diegenen die wat warmte wilden of misschien wilden genieten van een stevige pint na de geleverde inspanningen.

In de namiddag was er een optreden gepland van de Dizzy Fingers. Dit optreden liet echter op zich wachten. Het geduld van veel fietsliefhebbers raakte op zodat zij nog voor het optreden terug huiswaarts keerden.

E. De Moor

Sfeerfoto's :