COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 15 april 2013

Herzele : De gemeentelijke basisscholen verwelkomen de 555-ste leerling in 2013 met een spetterend "555-feest"

Els De Durpel geeft toelichting
bij het grote 555-feest
Op maandag 15 april 2013 was er groot feest op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool "De Kersentuin" te Herzele. Hiermee wenste de gemeente de inschrijving van de 555ste leerling (intussen zijn er zelfs al enkele meer dan 555) te vieren samen met alle leerlingen, leerkrachten, directieleden en met de Schepen van Onderwijs, Benjamin Rogiers.

De leerlingen van de diverse vestigingen van gemeentelijke basisscholen in Herzele verzamelden om 13u op een speelplaats die voor de gelegenheid was volgebouwd met springkastelen en bovendien was ook de voorjaarszon van de partij, hetgeen door iedereen naar waarde geschat werd.

De kinderen genoten zichtbaar van dit moment. De leerkrachten hadden zich feestelijk opgekleed en zij zorgden ervoor dat alles in een mooi gekleurd en ludiek kader kon verlopen.

Kevin Van Der Perren krijgt de schaar
waarmee hij het lint mag knippen
Vanaf 14 u riep de algemeen directrice van de school, Els De Durpel, iedereen naar het podium want daar gaf ze voor alle leerlingen en andere aanwezigen toelichting bij dit grote feest en tegelijk nodigde zij de leerkrachten van de verschillende vestigingen uit om samen met de leerlingen het resultaat voor te stellen van het creativiteitsproject dat ze in de voorbije weken realiseerden in het kader van dit feest.

Commissaris Migrain krijgt ook aangepast gereedschap
om het lint van de opening van het 555-feest te knippen
De voorstellingen werden in goede banen geleid door de clowns van dienst en Benjamin Rogiers had, samen met de Directie van de school, gezorgd voor een erg passende jury die de verschillende projecten zou beoordelen. Die jury zou ook, naar analogie met het gekende Fata Morgana-spel, de winnende sterren toekennen. In de jury zetelden, naast de Schepen zelf, ook nog Commissaris Migrain uit het Mega Mindy-feuilleton en met hem ook Kevin Van Der Perren, de alom bekende kunst-schaats-kampioen.

De diverse voorgestelde kunstwerkjes waren prachtig en overtuigden met onderscheiding de juryleden. Alle vestigingen, met name GBS De Perreparel, GBS De Kersentuin, GBS Het Essenhofje en GBS De Vlindertuin kregen dan ook met glans de winnende ster toegekend. Elke leerling kreeg daarenboven een prachtig petje of hoedje met vermelding van de naam van de school, mee naar huis.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :