COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zaterdag 30 maart 2013

Herzele : Torenhof-rommelmarkt 2013

Op het plein, voor de pas geklasseerde Sint-Martinuskerk te Herzele, vond op zaterdag 30 maart 2013 de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Verschillende standhouders waren komen opdagen en ze werden vrij snel gevolgd door nieuwsgierige wandelaars en mensen op zoek naar dat tasje of glaasje, of net dat schilderijtje, juweeltje of "postuurke" dat ze op hun eigen zolder niet meer vonden.

Het was droog maar erg fris weer en daarom was het zo geweldig dat het café "Torenhof" - sponsor en organisator van de rommelmarkt - een vluchtoord kon zijn voor een warm drankje of iets dat voor opwarming kon zorgen.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :

woensdag 27 maart 2013

Herzele (Ressegem) : Liesa Van Liedekerke wint HUB-taalwedstrijd


Liesa Van Liedekerke
Liesa Van Liedekerke, die in haar laatste jaar zit aan het OLV-college Bevegem-Zottegem, won vorige week de taalwedstrijd voor Frans van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). 

De HUB trakteert haar deze zomer op een taalstage aan de Universiteit van Vichy. Liesa ging ook aan de haal met de publieksprijs voor Frans.

In totaal namen 280 Vlaamse scholieren deel aan de HUB-taalwedstrijd. Liesa toonde zich de sterkste van alle deelnemers die zich voor de wedstrijd Frans hadden ingeschreven. 

De wedstrijd bestond uit twee rondes. In de eerste ronde op 6 februari kregen de deelnemers een reeks meerkeuzevragen voorgeschoteld over spelling en grammatica. 

Daarna volgde een lees- en luistertekst en tot slot schreven ze een opiniestuk. De tien leerlingen die per taal het beste scoorden, mochten naar de 2de ronde. In die ronde gaven ze aan een publiek en een jury een slideshow-presentatie. 

Meteen daarna werden de winnaars bekendgemaakt. De taalstage aan de Universiteit van Vichy geeft Liesa de kans om haar Frans verder te verfijnen.

Eddy De Moor


zaterdag 23 maart 2013

Herzele : De Bib sluit de Jeugdboekenweek af met een spetterend feest (2013)

In de Wattenfabriek werd op zaterdag 23 maart 2013 op een wel erg feestelijke manier de Jeugdboekenweek afgesloten.

Ondanks het winterweer (buiten sneeuwde en hagelde het) namen heel wat kinderen, dikwijls vergezeld van ouders en/of grootouders, deel aan de slothappening. Het komische trio "De Dolle 3" zorgde voor een spetterend optreden met veel muziek en met deugddoende animatie waarbij jong en oud actief werd betrokken.

Aan het einde van de voorstelling werden door de schepen van Cultuur - Sofie Hoefman - de winnaars nog bekend gemaakt van de wedstrijd voor de mooist verklede klas van Herzele, een wedstrijd die werd georganiseerd in het kader van de Jeugdboekenweek.

Het was toch wel een beetje jammer dat precies de winnende klassen (de eerste uit Steenhuize en de tweede uit Herzele) het lieten afweten en niet aanwezig waren. Maar zoals zo dikwijls hebben de afwezigen ongelijk. Diegenen die er wel bij waren konden dan ook op de foto met de schepen van Cultuur, met de bibliothecaris - Paul Kellens - en met vele leerkrachten.


Eddy De Moor

Sfeerbeelden :

dinsdag 19 maart 2013

Hillegem (Herzele) : De senioren werden verwend door de leerlingen van KTA Herzele (2013)

Senioren en leerlingen van KTA op het podium
Op maandag 18 maart 2013 werden de senioren van S-Plus Hillegem in de watten gelegd door de leerlingen van het 5de en 6de jaar personenzorg van het KTA uit Herzele. Deze leerlingen werden bovendien op hun beurt actief begeleid door de aanwezige leerkrachten.

Nadat de leerlingen eerst voor heerlijk geurende koffie met gebak voor de talrijk opgekomen senioren hadden gezorgd brachten ze ook nog een wervelende show met muziek, dans en talrijke ludieke optredens. De senioren werden zeer actief betrokken bij deze optredens en meer dan eens stonden talrijke vrouwen en mannen uitgelaten mee op het podium.

Het bestuur van S-Plus samen met leerlingen
 en leerkrachten van KTA Herzele
Na de voorstellingen toverden de zeer sympathieke en erg getalenteerde jongens en meisjes ook nog een lekker eetmaal tevoorschijn

Deze intergenerationele namiddag, zoals hij werd vermeld in het jaarprogramma van de vereniging, was een groot succes en zowel de optredens als de ganse organisatie van de namiddag, waarvoor de leerlingen van het KTA Herzele in hoge mate instonden, zullen zonder enige twijfel positief beoordeeld worden door de daartoe aanwezige jury van de school.

Van de senioren kregen ze alvast tien op tien en een daverend applaus.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :


maandag 11 maart 2013

Herzele : Sint-Martinuskerk definitief geklasseerd sinds februari 2013 !


Nachtelijke opname van de Sint-Martinuskerk - (c) Eddy De Moor
Op 12 maart 2012 werd reeds beslist in de voorlopige bescherming van 8 Oost-Vlaamse parochiekerken, waaronder de Sint-Martinuskerk in Herzele. 

Deze beslissing, die kaderde binnen de thematische selectie van religieus erfgoed in neostijlen in Vlaanderen, werd eind februari 2013 definitief bevestigd aan de gemeente Herzele. 

De vroegste bouwgeschiedenis van de Sint-Martinuskerk gaat vermoedelijk terug tot de 10de eeuw. In de 19de eeuw werd ze voor het eerst uitgebreid en werd het koor naar het westen georiënteerd. In 1912 werd het schip, het koor en de sacristie opnieuw opgebouwd onder leiding van de Gentse architect Henri Valcke. Het is een voorbeeld van één van de kerken die door hem in aangepaste neostijl werden uitgebreid.

Vooral de oostpartij is karakteristiek voor de kerk. Hierin zitten de eerder al beschermde kerkdelen, de toren en zijkapellen, verwerkt. De kwaliteitsvolle uitbreidingen met rijke detaillering in neostijl met gotische elementen zijn typerend voor het oeuvre van de architect. 

"Voor de dienst Onroerend Erfgoed is het vooral de (architectuur)historische en artistieke waarde van onder andere het gebouw, het altaar, de schilderijen en de glasramen samen die deze bescherming verantwoorden."

Eddy De Moor

zaterdag 9 maart 2013

Herzele : Volleybal-club Hebo stond weer borg voor een geweldige quiz-avond (2013)Op vrijdagavond 8 maart 2013 verzamelden quiz-liefhebbers te Sint-Lievens-Houtem voor de intussen legendarisch geworden jaarlijkse Hebo-quiz.

Zoals gebruikelijk mochten de 62 deelnemende ploegen rekenen op een vakkundig georganiseerde quiz-avond en konden ze hun hartje ophalen bij het (trachten te) beantwoorden van een zeer uitgebreide reeks van vragen over erg diverse onderwerpen.

Sommigen verslikten zich niet alleen in de warme bitterballekes die werden geserveerd maar al evenzeer in de moeilijkheidsgraad van sommige vragen. Gelukkig was er voldoende wijn, gerstenat en minder pikante drank om een en ander door te spoelen.

De meeste ploegen zullen jaloers geweest zijn op de ploeg die zich " ' t kon beter " noemde terwijl juist de ploeg met de naam " Goe gegokt " misschien zijn naam verre van gestolen had.

Na veel overleg, gezucht en gepeins kwam het quiz-talent toch bovendrijven en moest de jury objectief vaststellen dat de ploeg " Asdammen " 83 % van de vragen goed beantwoordde en alzo beter deed dan de tweede. De ploeg " Interbrew United " strandde op een zucht en haalde 82%. De gelukkige derde was de ploeg " ' t Gaat bergaf ". Zij gingen, net als alle anderen, naar huis met mooie prijzen maar denken misschien toch reeds om volgend jaar een andere naam te kiezen; een kwestie van met nog meer geloof in eigen kunnen aan de start te komen.

Organisatoren, juryleden en alle medewerkers gingen naar huis met een gevoel van voldoening en daar bovenop kregen ze de waardering van al diegenen die erbij waren.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :