COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

donderdag 28 februari 2013

Herzele : Carnavalsfeer in WZC Ter Leen (2013)

Op dinsdag 27 februari 2013 veroverde de carnavalsfeer het WZC Ter Leen te Herzele. De cafetaria zat vanaf 14:30h afgeladen vol. Personeelsleden hadden in samenwerking met leerlingen van de afdeling Zorgkunde van het KTA Herzele en met de hulp van vrienden en kennissen een heuse carnavalshow in mekaar geknutseld en .. ze speelden zelf de hoofdrollen.

Met een ludieke en meesterlijke vertolking van bekende liedjes, dansjes en sketches oogstten de gelegenheidsacteurs de sympathie van iedereen.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :
maandag 25 februari 2013

Herzele : Zeer geslaagd concert ten voordele van Xavie-Indië 2013

Op zondag 24 februari 2013 was de Dekenale kerk Sint-Martinus van Herzele de plaats waar VZW Xavie-Indië het eerste luik bracht van een dubbelconcert.

Het concert werd georganiseerd ten voordele van de VZW Xavie-Indië die kansarme kinderen in het zuiden van Indië de mogelijkheid biedt om school te lopen.

Het koor Pro Musica en combo Amuse Gueule, samen met leerlingen van de accordeon-klassen S.A.M.W.D. van Zottegem en van de kunstacademie van Ronse brachten er op een sublieme manier diverse uitvoeringen van alom gekende filmmuziek. Ze kregen daarbij de begeesterende begeleiding van de dirigenten Jan Van Caenegem en Karin Van Steenlandt.

Naast de rimpelloze vertolkingen van een hele reeks prachtige muziekstukjes door de zangers van het koor en de jeugdige muzikanten werd de prestatie van solist Paco Baert op accordeon zeer opgemerkt. Paco is amper 10 jaar oud en speelde solo op zijn lievelingsinstrument het wondermooie lied "Edelweiss" uit de musical "The Sound of Music". Hij stal de harten van de talrijk opgekomen muziekliefhebbers en sympathisanten van de organisatie.

Aan het einde van de voorstelling brachten het koor en de muzikanten nog een aantal meezingers zoals "Hij speelde accordeon",  "Zie ik de lichtjes van de Schelde" en "Ik hou van U".

Voorzitter en stichter van de VZW Paul Stevens en zijn echtgenote en kinderen, de leden van het beschermcomité en de leden van de adviesraad waren bijzonder opgetogen met de aanwezigheid van velen, die daarvoor het gure winterweer hadden getrotseerd, en met hun steun aan de projecten in de streek van Chennai in Zuid-Indië.

Nadat zij bij lottrekking van de ingangskaarten aan één van de aanwezigen, Mevrouw Simonne De Pril uit Steenhuize, een prachtige zijden sjaal hadden overhandigd nodigden zij alle aanwezigen graag uit voor een stukje taart en een warme koffie en/of een pittig drankje in het nabij gelegen Sint-Paulus-instituut dat met grote bereidwilligheid zijn lokalen voor deze gelegenheid ter beschikking had gesteld.

Het tweede luik van het dubbelconcert gaat door te Zottegem in de Dekenale kerk op 3 maart om 16 h.


Eddy De Moor

Sfeerbeelden :


zaterdag 23 februari 2013

Herzele : Het PWA neemt zijn intrek in de Wattenfabriek (2013)

Het plaatselijk werkgelegenheid agentschap (PWA) te Herzele heeft zijn intrek genomen in de Wattenfabriek aan het Solleveld.

Om dit onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd ook luister te geven nodigde Rita Vandenoostende, OCMW- en PWA-voorzitter, medewerkers, tewerkgestelden, sympathisanten, leden van het schepencollege en van de gemeenteraad uit op een openingsreceptie op vrijdag 22 februari 2013.

Ann Malfroidt (verantwoordelijke voor de werking van het PWA) sprak de genodigden toe en liet, in naam van de medewerkers, en als blijk van waardering een attentie afgeven aan de voorzitster. Deze dankte hen daarvoor hartelijk en ze benadrukte in haar toespraak het belang van het PWA.

De PWA werd in Herzele opgestart in februari 2005 en was sindsdien gevestigd op de Groenlaan.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :zaterdag 16 februari 2013

Ressegem (Herzele) : OKRA viert carnaval 2013

Op vrijdag 15 februari 2013 nodigde OKRA Ressegem haar leden en sympathisanten uit in het oud klooster voor een gezellige en ontspannende namiddag in echte carnavalsfeer.

Lang voor het afgesproken uur zat de zaal afgeladen vol; laatkomers dienden echt op zoek te gaan naar de overgebleven plaatsjes. Dat stelde echter geen enkel probleem want heerlijk geurende koffie en lekkere verse taart was er voor iedereen.
Na verwelkomingswoorden van zowel de voorzitster als de secretaresse zorgde de DJ van dienst voor sfeervolle muziek. Hij stak al gauw een tandje bij toen hij zag dat enkele dames met passende en kleurrijke carnavalskledij op het puntje van hun stoel zaten en aanstalten maakten om naar de dansvloer te "vliegen".

De echte sfeer van carnaval zat er dus goed in en op geen enkel moment raakte de dansvloer nog vrij van uitgelaten carnavalisten van OKRA.

Dorstlessers waren in voldoende mate aanwezig en aan het einde van de namiddag zorgden belegde broodjes voor de heropbouw van energie.

Eddy De MoorSfeerbeelden :