COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zaterdag 24 november 2012

Herzele : De Senegalese kunstenaar SAADIO stelt zijn werk te koop ten voordele van Dakar.


Meester Jef Vermassen
Op vrijdag 23 november 2012 opende meester Jef Vermassen in de Wattenfabriek te Herzele de kunsttentoonstelling “ART 4 DAKAR” (1N4D).

Het is een benefietvoorstelling van kunstwerken van de Senegalese kunstenaar Mamadou SAADIO Diallo door de vzw 1 Night for Dakar.

De kunstwerken zijn van 23 tot en met 25 november tussen 10 h en 19 h te bewonderen in de cultuurtempel De Wattenfabriek maar ze worden ook te koop aangeboden. De opbrengst gaat integraal en zonder omwegen naar projecten die door de vzw gesteund worden in Dakar, Senegal.

De academische zitting die aan de opening voorafging werd bijgewoond door de kunstenaar Mamadou Saadio Diallo, Meester Jef Vermassen, bestuursleden van de vzw 1N4D en talrijk opgekomen belangstellenden.

Alia Fall van 1N4D Senegal gaf uitgebreide toelichting bij de projecten die gerealiseerd worden in Dakar. Meester Jef Vermassen, zelf een erg toegewijd en actief sympathisant van solidariteitsacties voor Afrika, illustreerde met erg concrete voorbeelden de leefwereld in Afrika en wat solidariteit echt kan betekenen en teweegbrengen. 

Mamadou Saadio Diallo - Alia Fall

Hij maakte zonder omwegen duidelijk wat het verschil is tussen de “ik-” en de “wij-gedachte” en drukte de hoop uit dat velen de weg naar de solidariteit zouden vinden.

De presentatie was in handen van Annabelle Van Nieuwenhuyse, medewerkerster van de vzw terwijl de muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Kalifa Koné.

Dat de Lennikse vzw 1N4D Herzele uitkoos voor deze benefiettentoonstelling hoeft niemand te verbazen; twee leden van het bestuur (Luk Van Impe en Luc Boelaert) zijn rasechte Herzelenaren.

Na de opening werd aan alle aanwezigen een receptie aangeboden door 1N4D.

Alle informatie over de vzw 1N4D en de projecten die ze steunen kan men vinden op de website www.1n4d.be

Eddy De Moor


Sfeerbeelden :

dinsdag 13 november 2012

Herzele (Woubrechtegem) : Kermis vieren met het dienstencentrum 't Ryckbosch 2012

Een goed gevulde zaal 't Hoefijzer
Op dinsdagnamiddag 13 november 2012 verzamelden tal van senioren in het zaaltje "Het Hoefijzer" voor een gezellige muzikale kermishappening.Yves Seghers
Ze waren ter gelegenheid van de kermis te Woubrechtegem uitgenodigd door het dienstencentrum 't Ryckbosch en ze werden er ontvangen met koffie en taart.


Yves Seghers met medewerkers en vrijwilligers
van ' t RyckboschEen optreden van Garry Hagger was aangekondigd. Deze charmezanger gaf voor organisatorische redenen verstek en werd vervangen door Yves Seghers. Deze vlaamse zanger, die inmiddels trouwens in Herzele woont, gaf een optreden dat door iedereen werd gesmaakt. Hij mocht dan ook op een welgemeend applaus rekenen van alle aanwezigen.

Eddy De Moor

zondag 11 november 2012

Herzele (Ressegem) : Burgerlijke plechtigheid ter ere van de gesneuvelden op 11 november 2012

Op zondag 11 november 2012 organiseerde de NSB van Herzele in samenwerking met de gemeente aan het monument voor de gesneuvelden te Ressegem een korte maar ingetogen burgerlijke plechtigheid.

De voorzitter van NSB Herzele bracht de slachtoffers in herinnering en huldigde hen. De Last Post werd gespeeld en bloemen werden neergelegd aan het monument in het bijzijn van leden van het lokale bestuur van de gemeente en sympathisanten.

Eddy De Moor

Herzele (Borsbeke) : Gebedsdienst en herinneringsmoment op 11 november 2012

In de kerk van Borsbeke (Herzele) had op zondag 11 november 2012 een gebedsdienst plaats ter gelegenheid van de herdenking van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Verschillende sprekers belichtten er, elk op zijn manier, de gruwel van de voorbije wereldoorlogen en drukten er de vurige wens uit dat de geschiedenis zich op dat vlak niet meer zou herhalen.

Diaken Eric Vidts zorgde voor een ingetogen sfeer met spirituele teksten en muziek.

Aan het einde van de, door veel sympathisanten in de kerk bijgewoonde, herdenkingsplechtigheid werden de Last Post, het Nationaal Volkslied en de Vlaamse Leeuw gespeeld.

Bij het herdenkingsmonument buiten de kerk werden bloemen neergelegd door Burgemeester Johan Van Tittelboom.

Eddy De Moor

dinsdag 6 november 2012

Herzele : Seniorendag met de bibliotheek 2012

De tijdschriftenafdeling
Op dinsdag 6 november 2012 organiseerde Route 42 ( een samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van Herzele, Geraardsbergen, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem) een seniorendag. Met dit initiatief wilde Route 42 duidelijk de weg naar de plaatselijke bibliotheek tonen.
In elke genoemde bibliotheek konden de senioren deelnemen aan een ontbijt en een begeleide rondleiding.

Ongeveer 350 senioren verzamelden nadien in de bibliotheek van Herzele. Zij konden er in de gerenoveerde wattenfabriek kennismaken met de nieuwe bibliotheek van Herzele en met alle mogelijkheden die deze te bieden heeft.
Bibliothecaris Paul Kellens

Bibliothecaris Paul Kellens ontving zijn gasten met zeer veel enthousiasme en hij gaf ze er een boeiende en zeer gesmaakte uitleg over de werking van de bibliotheek en de moderne middelen die daarvoor ingezet worden.

Veel belangstelling voor de begeleide rondgang
Veel bezoekers konden hun verbazing nauwelijks onderdrukken bij het zien van een prachtig gebouw, een mooie en erg functionele inrichting en een rijkelijk aanbod van boeken, tijdschriften en video- en geluidsdragers. Iedereen kon vaststellen dat het aanbod gericht is op alle leeftijdscategoriën en dat erg veel onderwerpen aan bod komen.

De rust die heerst in het gebouw en de mogelijkheden om er ongestoord en op een comfortable manier een boek of een tijdschrift te raadplegen lieten op de bezoekers  een grote indruk na.

Paul Kellens was zichtbaar fier op zijn bibliotheek en op het werk dat er door zijn collega's wordt verricht en hij had daar natuurlijk zeer goede redenen voor.

Bezoek aan de tijdschriften- en leeszaal
De bezoekers konden in de grote zaal van de Wattenfabriek samen het middagmaal gebruiken. Daarna was er koffie en taart en tegelijk ook een uiteenzetting over de nieuwe media, zoals Facebook, ...

Daarna volgde nog een presentatie van de geschiedenis van de winterjaarmarkt te Sint-Lievens-Houtem door historicus Jan Mertens. De dag werd afgesloten met een geleid bezoek aan de jaarmarktsite in genoemde gemeente.

Eddy De Moor


Sfeerbeelden :