COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

woensdag 26 september 2012

Herzele (Ressegem) : Leute en plezier na de Zielmis 2012


Vijftig jaar geleden besloten in Ressegem (Herzele) een aantal jongeren van de jeugdbewegingen om een bijzondere inspanning te doen en alzo te proberen "het naar de zielmis gaan" op kermismaandag nieuw leven in te blazen.

Natuurlijk werd algauw deze gewoonte om naar de mis te gaan gekoppeld aan een ganse dag van gezellig samenzijn, plezier en leute maken.

Dat het aardig gelukt is bewijzen bijgaande foto's van zowel oude als nieuwe getrouwen die vorige maandag 24 september 2012 alweer op post waren ondanks het gure weer, de crisistoestanden en het dalend aantal cafés in Ressegem.

E. De Moor

maandag 24 september 2012

Herzele : Belgian Cycling Happening 2012


Verbroederen in cc De Steenoven te Herzele
In het week-end van 21,22 en 23 september 2012 had te Herzele de Belgian Cycling Happening plaats.


De "Belgian Cycling Happening" is een jaarlijks weerkerend fietsevenement van de KBWB.

Zangeres Natalie


In 2012 werd de organisatie toegewezen aan de Oost-Vlaamse gemeente Herzele, die hiervoor samenwerkt met Wielerbond Vlaanderen, de Oost-Vlaams Provinciale Commissie voor Recreatieve Sportbeoefening, en de lokale fietsclubs Slepend Wiel Hillegem, De Wijngaardvrienden Herzele en Unitas Steenhuize.

Het fietsevenement was een heus fietsfeest want naast wegfietstochten en mountainbiketochten was er ruimschoots aandacht voor muzikale animatie.

VRT-orkest met Marijn De Valck


Marijn De Valck
Tegelijk was er oog voor de lokale en regionale toeristische attracties, voor de trendsetters in de fietssportindustrie en had er een exclusieve wielertentoonstelling plaats.


Er werd geen recordopkomst van wielerliefhebbers genoteerd; veel fietsliefhebbers waren immers afgezakt naar het Nederlandse Valkenburg waar het wereldkampioenschap wielrennen werd gereden.

De sfeer was overal goed, er werd natuurlijk gefietst over verschillende leuke parcours en tussendoor werd (op verschillende plaatsen maar ook in het sportcentrum te Herzele zelf) verbroederd tussen wielerclubs en wielerliefhebbers.

Actie op het mountainbike-parcours


Op al die plaatsen waren er muzikale optredens.

Aan het einde van het fietsweek-end mochten de organisatoren (hoewel ze gerekend hadden op een ietwat grotere opkomst) toch terugblikken op een vlekkeloze organisatie.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden van zaterdag 22 september te Herzele :

Herzele : De familie Stevens in de weer voor kansarme kinderen via Xavi-Indië


Op kermiszondag 23 september 2012 stond de hoogmis in de Sint-Mauritiuskerk te Ressegem in het teken van kansarme kinderen uit de streek Chennai in Indië. 

Paul Stevens, vergezeld van zijn echtgenote Martine, kwam er zijn projecten voorstellen en tegelijk ook getuigen over de vooruitgang die met deze projecten geboekt wordt.

De famile Stevens uit Zottegem (Martine is afkomstig van Herzele) is stichter van de vzw Xavi-Indië (www.xavie-indie.org). De vzw wil via de realisatie van doelgerichte acties in samenwerking met plaatselijke organisaties (zoals de kloosterorde Seva Sisters) kansarme kinderen naar school krijgen en hen op die manier onderwijs geven; hetgeen een basis moet zijn om hen toe te laten zelf voor een betere toekomst te zorgen.

In de praktijk komt het erop neer dat aan ieder kind, waarvoor Xavi-Indië het peterschap opneemt, een schooluniform wordt bezorgd en dat het schoolgeld wordt betaald. Op die manier worden kinderen uit kansarme gezinnen van de straat gehaald en wordt kinderarbeid bestreden en wordt een betere toekomst voorbereid.

De familie Stevens roept iedereen, die de realisatie van deze projecten effectief wil en kan steunen, op om het peterschap van een kansarm kind op zich te nemen. Dat kan reeds met de inbreng van 8 euro per maand.

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de familie Stevens op 0479/83.55.44.

Paul en Martine brachten deze boodschap ook in de andere kerken van de dekenij Herzele.

Eddy De Moor

zondag 23 september 2012

Herzele : Radio Star viert 30-jarig bestaan met geslaagde Sterrennacht

Op zaterdag 22 september 2012 vond in Herzele de apotheose plaats van het jubileumjaar van Radio Star. In Sport- en Cultuurcentrum De Steenoven waren een paar honderd uitgelaten fans van de lokale radio komen opdagen voor een live optreden van Paul Severs, Eveline Cannoot, Nico en Bandit.

Met een mooie diamontage, vergezeld van passende muziek en geluidsfragmenten, werd vooreerst de lange geschiedenis van Radio Star vzw geschetst en in herinnering gebracht. Er werd op die manier speciale aandacht gegeven aan alle mooie en/of belangrijke momenten die de lokale radio in zijn bestaan beleefde. Er werd tegelijk hulde gebracht aan tal van medewerkers die het van dichtbij hebben meegemaakt en nog elke dag meemaken. Er werd dank betoond aan alle luisteraars en vooral aan de zeer trouwe luisteraars maar ook aan de vele sponsors.

Daarna was er een wervelend en erg gesmaakt optreden van Paul Severs en van Eveline Cannoot (zie foto). 

Na de pauze traden nog Nico en Bandit op.
Kris Duprez en Els Coppens namen de presentatie voor hun rekening.

E. De Moor

maandag 17 september 2012

Herzele (Sint-Lievens-Esse) : Livinushappening 2012

Onder de titel Livinus 2007+5 organiseerde het Livinuscomité te Sint-Lievens-Esse op zondag 16 september 2012 een happening rond het thema Livinus.
Livinustentoonstelling in de kerk

Leden van het organisatiecomité
Een van de doelstellingen is hiermee de gedachte aan de heilige Livinus en de naar hem genoemde Livinusfeesten, die maar om de vijftig jaar plaatsvinden, levendig te houden.

De laatste Livinusfeesten hadden tegelijk in Sint-Lievens-Esse en te Sint-Lievens-Houtem plaats in het jaar 2007; vandaar het bijschrift 2007+5.

Rommelmarkt op het Sint-Lievensplein
In de namiddag was er rommelmarkt op het Sint-Lievensplein en in de kerk was een passende tentoonstelling ingericht onder andere met stukken die in 2007 nog niet voor tentoonstelling beschikbaar waren.

Onder een stralende zon en bij zeer aangename najaarstemperatuur vertrokken continu wandelaars aan de kerk voor een 5 km lange tocht doorheen de gemeente. Het traject werd door het organisatieteam zorgvuldig uitgekozen.

Later op de namiddag was er nog een lezing in de Sint-Livinuskapel over "Wie was Livinus" en in de meditatietuin was er optreden van Goodman 2.

Eddy De Moor

zondag 16 september 2012

Herzele (Borsbeke) : Feest in de wijk Mauvondel


Kinderen van de Mauvondelwijk verwelkomen Commissaris Migrain
Op zaterdag 15 september was het weer feest in de wijk Mauvondel te Borsbeke. Het organisatieteam liet een grote lange tent plaatsen in de Rozenstraat en zorgde voor een programma waarin iedereen zijn gading vond.

Commissaris Migrain
met enkele fervente fans

In de namiddag was er de Mauvondelcup; een voetbalwedstrijd in de straat waarbij telkens één speler het opneemt tegen een andere speler en waarbij gespeeld wordt met piepkleine doelen met de grootte van amper twee ballen.

Tegelijk zorgden enthousiaste dames in de tent voor kinderanimatie en werd de nadruk gelegd op het tekenen, kleuren en vervaardigen van Mega Mindy-maskers uit papier. Hiermee stonden de kinderen paraat om ietwat later in de namiddag op passende wijze Commissaris Migrain uit de kinderserie Mega Mindy te verwelkomen.

's Avonds was er een receptie en BBQ voor de inwoners van de jonge wijk achter het station Terhagen; meer dan 150 bewoners namen deel aan de feestmaaltijd waarna een geweldige 'foute" party volgde.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden van de namiddagactiviteit :

vrijdag 14 september 2012

Herzele : Kirsten De Laender warm ontvangen op het gemeentehuis


Op donderdag 13 september 2012 werd Kirsten De Laender warm en plechtig ontvangen in het gemeentehuis van Herzele.

In een passend versierde raadzaal verwelkomden burgemeester Johan Van Tittelboom en schepen van sport Jo De Loor haar en haar familie van harte.
De talrijk opgekomen supporters en sympathisanten genoten samen met Kirsten en haar ouders van de ongedwongen en uitgelaten sfeer die er heerste. Zowel de burgemeester als de schepen van sport wensten haar, in naam van het college en tevens in naam van de hele Herzeelse bevolking, van harte proficiat met de bronzen medaille die ze, in de discipline boccia (vergelijkbaar met petanque), samen met haar ploegmakker Pieter Cilissen, behaalde op de jongste paralympische spelen te Londen. Zij kreeg daarvoor, uit handen van Johan Van Tittelboom, in naam van de gemeente een leuk geschenk. Kirsten genoot zichtbaar van alle aandacht en des te meer van het geschenk en de staande ovatie van alle aanwezigen.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden van de ontvangst :


maandag 10 september 2012

Herzele : De Heemkundige Kring vzw De Hellebaard viert 10-jarig bestaan

De Burcht van Herzele
In het week-end van 8 en 9 september 2012, tegelijk het week-end van Open Monumentendag, vierde de Heemkundige Kring van Herzele haar 10-jarig bestaan. Op zaterdag werden de feestelijkheden op gang getrokken met toespraken van verschillende bij de vereniging nauw betrokken mensen. Daarna werd aan de aanwezigen door de vereniging een receptie aangeboden. 

Ter gelegenheid van deze 10de verjaardag van de vereniging werd een brochure uitgegeven over de Burcht van Herzele waarmee - passend bij Open Monumentendag - tegelijk bijzondere aandacht werd gegeven aan dit alom gekend Herzeels monument en toeristische trekpleister. 
Leden van de Kring zorgden voor permanente educatieve rondleidingen in de Burcht.

Ook op zondag werden continu rondleidingen gegeven door verschillende bestuursleden van de vereniging en de belangstellenden konden gratis de hierbij passende tentoonstelling in de Burcht bekijken.

De huidige voorzitter van de vzw De Hellebaard, de heer Antoine Fonck, schreef speciaal ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de vereniging een tragikomische cluyte onder de titel "Diefstal onder de toren". 

Toneelkring "De Leuteling" geflankeerd
door het duo Flamboyant


Dit wagenspel werd op zondag, onder een stralende zon en voor een geboeid publiek,  enkele keren opgevoerd door de toneelkring De Leuteling uit Borsbeke/Ressegem.

Voor de muziek tussendoor zorgden afwisselend de concertband Vivace uit Herzele en het duo Flamboyant met doedelzak en diatonische accordeon.
Eddy De Moor

Sfeerbeelden van de jubileumviering van vzw De Hellebaard op zondag 9 september :