COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zondag 29 april 2012

Herzele : Het woonzorgcentrum "Ter Leen" viert zijn 25ste verjaardag


Mieke Hoorens, voorzitter OCMW Herzele
Op vrijdagavond 27 april 2012 vierde het OCMW bestuur de 25ste verjaardag van het woonzorgcentrum “Ter Leen”. Dat gebeurde in de aula van de Steenoven waar een academische zitting werd gehouden.
Het auditorium was omzeggens helemaal volgelopen met genodigden, zij die er werken of gewerkt hebben, samen met het bestuur van het OCMW, de Burgemeester en Schepenen en leden van de gemeenteraad.

De voorzitter, Mevrouw Mieke Hoorens, nam als eerste het woord en onderstreepte dat elke burger recht heeft op een goede en correct begeleide oude dag. “Een wooncentrum is een maatschappelijke hoeksteen: zo’n steen zegt dat het fundament van onze samenleving de zorg is voor de mens, de aandacht voor het welzijn van de burger. Alles draait daarrond: hoe wij als overheid en als samenleving kunnen zorgen voor meer welzijn.”

Rudi De Coensel
De OCMW secretaris, Rudi De Coensel, maakte de volledige historiek van Ter Leen van nabij mee en hij was bijgevolg de beste om de geschiedenis van het wooncentrum in herinnering te brengen. Hij deed dat op een sublieme manier en noemde zijn verhaal “een verhaal van oude menschen, de dingen die voorbij gaan”. Het werd een verhaal over mensen, over zij die het “wooncentrum” uitvonden, over zij die er “woonden”, over zij die het “kleurden”, over zij die er werkten, over zij die er een “hart” aan gaven. Het werd een verhaal met anekdotes, een geschiedkundig verhaal geweven met tranen, zowel van het lachen als van verdriet. Het werd een verhaal vol woorden van waardering en dank voor zovelen en voor zoveel diverse redenen. “Een van de kostbaarste geschenken dat een mens een ander mens kan geven is tijd”, zei Rudi en hij onderstreepte meteen hoeveel mensen van hun tijd hebben gegeven aan de residenten van het wooncentrum. Hij dankte hen daarvoor allemaal en zeer hartelijk.

Jan De Moor

De heer Jan De Moor, Directeur van “Ter Leen”, keek in zijn toespraak dan weer naar de toekomst. Hij ziet meerdere opdrachten in een vergrijzende maatschappij. Hij noemt ze uitdagingen op verschillende domeinen: "de bewoners en hun familie, de medewerkers, de overheid, de organisatie en de middelen".

Vertrekkende van de overtuiging dat het wooncentrum het vandaag goed doet wil hij absoluut het kwaliteitsniveau behouden en verbeteren. Om dat te kunnen realiseren zullen in elk van de genoemde domeinen inspanningen moeten geleverd worden en zal er kort op de bal moeten gespeeld worden. De omgevingsfactoren veranderen snel, behoeften van bewoners evolueren, de technische complexiteit van zorgverlening neemt toe en bijgevolg evolueren de noodzakelijke opleidingsniveau’s, het aanbod van verpleegkundigen komt niet steeds overeen met de vraag ernaar, de ter beschikking stelling van de middelen volgt niet steeds de behoeften op de voet, …. Jan De Moor rekent erop dat iedereen die betrokken is bij de werking en de uitbouw van het wooncentrum het beste van zichzelf zal blijven geven en niet alleen met zijn of haar handen en verstand maar vooral met zijn/haar hart.

Johan Van Tittelboom
Als slot van de zitting nam Burgemeester Johan Van Tittelboom het woord en hij dankte in zijn naam en in naam van het college van Schepenen het bestuur van het OCMW en alle medewerkers voor wat zij in 25 jaar hebben gerealiseerd.


De voorzitter nodigde daarna iedereen die er van bij de start, 25j geleden bij was, uit op het podium. Zij werden letterlijk in de bloemmekes gezet.


Ten slotte nodigde zij iedereen uit op de receptie die volgde en op de opendeurdag die de dag nadien zou plaats vinden in het wooncentrum.

E. De Moor

woensdag 11 april 2012

Herzele : De wooninrichting ten tijde van Louis-Paul Boon "remastered" (2012)

Louis-Paul Boon werd 100 jaar geleden geboren en naar aanleiding daarvan worden her en der (en onder meer ook in Aalst) gedurende gans het jaar feestelijke evenementen ter zijner ere georganiseerd. Herzele blijft hierop niet achter. In het kader van "Lezen in de Lente" hebben er tal van voordrachten en tentoonstellingen plaats. Veel daarvan worden georganiseerd door vzw 't Uilekot, dikwijls in samenwerking met de lokale bibliotheek. 

Binnenkijken in een huis uit de tijd van Louis-Paul Boon
Een bijzondere tentoonstelling gaat door in een leegstaand huis aan de Groenlaan, 37 te Herzele. Het kringloopcentrum 't Vierkant richtte er voor de gelegenheid het huis volledig in. Ze deden dat in de stijl van de jaren '60 en '70. Tegelijk wordt er authentiek en uniek materiaal getoond, vermengd met geluidsfragmenten en beelden van Louis-Paul Boon. Vrijwel alles komt uit privé-verzamelingen van zowel Herzelenaars als Nederlanders. De kamers werden ingericht door de hedendaagse kunstenaars : Nina De Wolf, Hilde Nijs, Jeroen Van Der Fraenen en Pascal Verreth. De tentoonstelling is nog open tot 1 mei 2012. (5 april - 1 mei , di-vrij 10-17u - zo 14-17u - inkom is gratis)

EDM

Sfeerbeelden uit het "Boon-huis"Herzele : Paasontbijt bij de gezinsbond van Ressegem 2012

De paashaas op bezoek
bij de gezinsbond van
Ressegem
Op Paaszondag organiseerde de gezinsbond van Ressegem een paasontbijt voor haar leden en sympathisanten. Natuurlijk hadden de bestuursleden niet alleen een prachtig gedekte ontbijttafel en ontbijtbuffet klaar gemaakt maar ze hadden bovendien ook de paashaas uitgenodigd. Hij (of was het zij?) bracht lekkere eitjes mee en al de kinderen verwelkomden hem uiteraard met heel veel enthousiasme.

EDM
Sfeerbeelden :

Herzele : Paaseieren rapen ... 2012

Een aantal kinderen vond nog de tijd voor een foto met de paashaas !
Op Paaszondag vond de paaszoektocht plaats. De lokale jeugdraad, die deze organisatie traditiegetrouw voor haar rekening neemt, had nu gekozen voor de Wattenfabriek en haar omgeving als het decor waarin de kinderen van Herzele op zoek mochten gaan naar paaseitjes die de paashaas er had verstopt.

Nadat de kinderen, al dan niet met wat hulp van ouders of grootouders, een mandje hadden geknutseld en kennis hadden gemaakt met de paashaas gingen ze buiten op zoek naar lekkers. Zelfs de nieuwe en dus toch wel een beetje vreemde omgeving (voorheen had de zoektocht plaats in het speelbos aan de Steenoven) kon niet verhinderen dat alle eitjes gevonden werden.

EDM

Sfeerbeelden :

dinsdag 10 april 2012

Herzele : "Grand Café", het sluitingsmoment van de opendeur van de Wattenfabriek 2012

Concertband Vivace speelt in het "Grand Café",
het sluitingsevenement van het opendeurweekend
in de Wattenfabriek
Op zondagavond, 8 april 2012 werd het opendeurweekend van de Wattenfabriek feestelijk afgesloten met een optreden van de lokale concertband Vivace in het "Grand Café". Er werd nagenoten van het ganse week-end, bezoekers wisselden er van gedachten over hun ervaringen tijdens de rondgang in het gebouw.  Voor sommigen was het bezoek aan de Wattenfabriek een ontdekking geworden van wat Herzele aan opleidingen te bieden heeft op het vlak van woordkunst, van muziek en dans, van schilder- en tekenkunst. Anderen werden "gepakt" door het ruime aanbod dat in de bibliotheek voorhanden is. Sommigen hadden dan weer ideeën over hoe er hier en daar nog kan verbeterd en verfijnd worden. Anderen vonden de prijs die moet betaald worden voor de renovatie dan weer te hoog en gingen in discussie met hen die er nog meer zouden willen in investeren. Niemand twijfelde echter aan de toegevoegde waarde die de opendeurdag heeft geboden en ze hadden alle lof voor de vele medewerkers die het opendeurweekend hadden georganiseerd en in goede banen geleid. Dit werd ook onderstreept door de concertband die voor hen en alle nog aanwezigen een extra melodie speelde.

EDM

Sfeerbeelden :

maandag 9 april 2012

Herzele : Opendeur in de Wattenfabriek 2012

Grote belangstelling bij de opendeurdag van de Wattenfabriek
Nadat op donderdagavond de Wattenfabriek plechtig was ingehuldigd gingen tijdens het paasweekend de deuren open voor het grote publiek. Iedereen kon er kennismaken met de mooie lokalen van de nieuwe bibliotheek en met de moderne uitrusting ervan. Tegelijkertijd waren er doorlopende voorstellingen, workshops en tentoonstellingen van de verschillende geledingen van de academie in de prachtige les- en oefenlokalen. Het publiek kon ook de nieuwe lokatie van het Jeugdhuis en van Radio Star bekijken. De inrichting van deze plaatsen zal in de komende weken gerealiseerd worden. Leerkrachten, leerlingen en medewerkers van de gemeente gaven er deskundige uitleg en begeleidden de talrijk opgekomen belangstellenden.

EDM

Sfeerbeelden :

zaterdag 7 april 2012

Herzele : Opening van de Wattenfabriek 2012


Jan Hermans krijgt de sleutel van het gebouw
 uit handen van gemeentesecretaris Daniel Adriaens
Op donderdag 5 april 2012 werd de Wattenfabriek in Herzele plechtig geopend. De volledig gerestaureerde industriële site – een oude wattenfabriek die voorheen de naam l’Ouate droeg – werd omgetoverd tot een schitterend nieuw complex gelegen aan het Solleveld, 35. Hier is plaats voor de gemeentelijke bibliotheek, de academie en de jeugddienst maar ook voor culturele evenementen en voor de lokale radio Star. Tenslotte is er ook een grote polyvalente zaal die aan tal van organisaties passende oplossingen kan bieden.

Tijdens de academische zitting noemde Burgemeester Johan Van Tittelboom dit cultuurcentrum geen complement van het sport- en cultuurcentrum De Steenoven maar hij verdedigde het vurig als een echt supplement ervan.

Nadat Jos De Rijck alle gasten had verwelkomd met sfeervolle pianomuziek schetste Marc Gielens, Directeur van de Intercommunale Solva, in dichterlijke stijl de geschiedenis van de Wattenfabriek.

Burgemeester Johan Van Tiitelboom ging hier verder op in en beschreef het woelig water waarmee het renovatieproject tijdens zijn realisatie te maken had. Maar niets heeft kunnen weerhouden dat het “kind” ter wereld kwam en hij is er fier op , bekende hij. Het was met die fierhied dat hij de gemeentesecretaris Daniel Adriaens heel graag de sleutel van het gebouw zag overhandigen aan Jan Hermans, cultuurbeleidscoördinator, die hem met genoegen in ontvangst nam, ook al in naam van alle inwoners van Herzele, want voor hen is dit gebouw gerenoveerd.

De gerenoveerde Wattenfabriek te Herzele
(architectenassociatie De Clippel - Taelman,
project van Solva en de gemeente Herzele)
Als blijvend aandenken aan de opening van de Wattenfabriek onthulden de Burgemeester en Schepenen de gedenkplaat met daarop hun namen en ook de namen van de gemeentesecretaris, de gemeenteontvanger en alle leden van de gemeenteraad.

In het laatste deel van de zitting gaf Jan Hermans nog graag het woord aan twee kunstenaars, Oscar van den Boogaard en Honoré d’O. Schrijver Van den Boogaard beschreef het belang van cultuur en kunst in de opvoeding en gebruikte daarbij uitgebreid het symbool van het zaadje in watte (passend voor de Wattenfabriek) dat het toelaat om te groeien en tot volle ontwikkeling te komen. Honoré d’O benadrukte op zijn beurt als oud-leerling van de academie van Zottegem de relatie tussen het gebouw en de bezoeker; het gebouw krijgt een “oog” en gaat in dialoog met de bezoeker.

De gerenoveerde Wattenfabriek te Herzele
Hiermee werd de academische zitting die werd bijgewoond door tal van genodigden en sympathisanten afgesloten en kon Jan Hermans iedereen uitnodigen een rondgang te maken in het gebouw. Tijdens de rondgang probeerde Schepen van Cultuur Luc Hoorens in de bibliotheek de nieuwe ontleeninstallatie  waarmee hij in het bijzijn van schrijvers Peter Terrin en Oscar van den Boogaard en bibliothecaris Paul Kellens de eerste boeken mocht ontlenen. Het was niet vreemd natuurlijk dat hij koos voor boeken van genoemde schrijvers.

Na de rondgang doorheen het gebouw konden de aanwezigen rustig napraten en van gedachten wisselen tijdens een door de gemeente aangeboden receptie die opgeluisterd werd door de plaatselijke muziekband The Honey’s.

Niemand ging naar huis zonder eerst, als aandenken aan deze openingsceremonie, een kunstig verpakt "watje"  ontvangen te hebben. 

Tijdens het paasweek-end is er opendeur waarop iedereen van harte is uitgenodigd. In de marge ervan zijn er ter plaatse tal van activiteiten gepland.

E. De Moor

Sfeerbeelden :