COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zondag 19 februari 2012

Ressegem (Herzele) : Kindercarnaval 2012

Uitgelaten wachten op de start van de stoet ...
Op zaterdag 18 februari 2012 verzamelden kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten aan het oud klooster voor de viering van carnaval. Naar jaarlijkse gewoonte had het bestuur van de lokale gezinsbond een carnavalstoet en -fuif georganiseerd. Sommigen hadden de schminkdoos bij en kleurden heerlijk schoon de jonge (en minder jonge !) gezichtjes. Velen droegen kleurrijke pakjes en een prachtig gekleurde haardos. De sfeer zat er voor de start van de stoet reeds goed in (zie foto links). Om 14:45 h maakte de begeleidende politie, die met een wagen op kop reed, de weg vrij en bracht een lang lint van uitgelaten jeugdige carnavalvierders in de straten van Ressegem in beweging. Een versierde wagen geladen met luidsprekers waaruit leuke carnavalsliedjes weerklonken vormde het sluitstuk van de langgerekte stoet. Bij terugkomst volgde een vrolijke en plezante carnavalsfuif voor de deelnemers die zich tegelijk naar hartenlust mochten bedienen met geurige lekkere pannenkoeken.EDM

woensdag 15 februari 2012

Ressegem (Herzele) : OKRA viert carnaval 2012 !

Op maandag 14 februari 2012 vierden de leden van OKRA Ressegem naar jaarlijkse gewoonte hun carnavalsfeest. Toevallig (of niet?) gebeurde dit precies op Valentijnsdag. Er was dus meer dan één reden om te vieren en uitbundig te zijn. Nou ja, de ene vierde al wat uitbundiger dan de andere en sommigen genoten minstens evenzeer van een deugddoende babbel en/of een ernstig en geconcentreerd kaartspel.
De bestuursleden hadden geen moeite gespaard om dit feest grondig voor te bereiden. Op die manier was er niet alleen gezorgd voor een feestelijk versierde ontmoetingsplaats in het oud klooster maar ook voor de heerlijk ruikende en goed smakende koffie met pannenkoeken.
D.J. Willy omkaderde het geheel met een breed pallet van liedjes en muziekjes van nu en van toen en nodigde daarmee de liefhebbers uit ten dans, een uitnodiging waar heel velen graag en menigmaal aan beantwoordden. De carnavaleske kledij die sommigen hadden aangetrokken maakte alles heel kleurrijk en "speels". Het zweet dat hierbij werd opgewekt werd makkelijk weggespoeld met een fris pintje of dito gekoeld drankje. Vooraleer de uitgebreide broodjesmaaltijd werd opgediend kon D.J. Willy het niet nalaten om een lange polonaise op gang te brengen en alzo iedereen toe te laten de beentjes nogmaals te strekken. Voldaan en tevreden, zoals dat heet, ging iedereen gehuld in carnavalsfeer naar huis.

EDM

Sfeerbeelden :