COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zondag 23 december 2012

Herzele : Radio Star op bezoek in Ter Leen 2012


Op zondag 23 december 2012 was Radio Star met de mobiele studio te gast in het woon- en zorgcentrum Ter Leen aan de Kloosterstraat te Herzele. Els en Evy, de bekende radiomakers uit Herzele verzorgden vanuit de cafetaria het wekelijkse liedjesverzoek-programma tussen 10 h en 13 h.

Zij werden natuurlijk bijgestaan door een volledige ploeg van technici en logistieke medewerkers.

Vanaf 10 h was de cafetaria reeds goed volgelopen en de (Kerst-)sfeer zat er vanaf het begin goed in.

Kris Duprez, eveneens een bekende programmamaker, zorgde voor een aantal mooie en interessante interviews. Hij feliciteerde daarbij onder andere een bewoner van het WZC die precies op deze zondag zijn 92-ste verjaardag vierde. Ook de zangers Yves Seghers en Nico, beiden woonachtig in Herzele, waren aanwezig en brachten elk een verzoeknummer live op het podium. Natuurlijk werden deze verrassende optredens bijzonder gewaardeerd door de aanwezige mensen.
De personeelsleden van het WZC lieten zich door al de drukte niet uit hun lood slaan en samen met de kok zorgden ze er, begeleid door mooie muziek van Radio Star, voor dat het middag eten netjes op tijd kon geserveerd worden aan diegenen die hierin zin hadden.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :

vrijdag 21 december 2012

Herzele : Streektornooi Curve Bowl 2012


Op dinsdag 18 december 2012 organiseerde de sportdienst van de gemeente een regionaal Curve Bowl-tornooi.

Er waren in de sportzaal van het complex "De Steenoven" deelnemende ploegen uit Lede, Aalst, Haaltert, Merelbeke, Overmere en natuurlijk ook uit Herzele.

E. De Moor

maandag 17 december 2012

Herzele : Shownamiddag van het OCMW 2012Op maandag 17 december 2012 organiseerde de sociale dienst van het OCMW te Herzele een grote shownamiddag in MFC "De Steenoven".

Die deed dat in samenwerking met het Gemeentebestuur en binnen het kader van het project "Sociale en Culturele Participatie" van de overheid.Voor een volgelopen zaal traden eerst Paul en Paulette Severs op en daarna was het de beurt aan 'buikspreker' Mister Boullart.


Het enthousiasme en de betrokkenheid van de aanwezigen was heel groot.

Mieke Hoorens werd bij de acts
van Mister Boullart betrokken
Het was één van de poppen van Mister Boullart niet ontgaan dat ook Mieke Hoorens, afscheidnemend voorzitter van het OCMW in de zaal was en daarom ontlokte deze lieve pop bij het publiek een lang en spontaan applaus voor Mieke.

Verschillende keren werd er tijdens de optredens gezegd dat lachen gezond is.

Deze slogan werd eensgezind opgevolgd en menig toeschouwer verliet aan het einde van de show met tranen in de ogen van het lachen de zaal.

E. De Moor

zaterdag 24 november 2012

Herzele : De Senegalese kunstenaar SAADIO stelt zijn werk te koop ten voordele van Dakar.


Meester Jef Vermassen
Op vrijdag 23 november 2012 opende meester Jef Vermassen in de Wattenfabriek te Herzele de kunsttentoonstelling “ART 4 DAKAR” (1N4D).

Het is een benefietvoorstelling van kunstwerken van de Senegalese kunstenaar Mamadou SAADIO Diallo door de vzw 1 Night for Dakar.

De kunstwerken zijn van 23 tot en met 25 november tussen 10 h en 19 h te bewonderen in de cultuurtempel De Wattenfabriek maar ze worden ook te koop aangeboden. De opbrengst gaat integraal en zonder omwegen naar projecten die door de vzw gesteund worden in Dakar, Senegal.

De academische zitting die aan de opening voorafging werd bijgewoond door de kunstenaar Mamadou Saadio Diallo, Meester Jef Vermassen, bestuursleden van de vzw 1N4D en talrijk opgekomen belangstellenden.

Alia Fall van 1N4D Senegal gaf uitgebreide toelichting bij de projecten die gerealiseerd worden in Dakar. Meester Jef Vermassen, zelf een erg toegewijd en actief sympathisant van solidariteitsacties voor Afrika, illustreerde met erg concrete voorbeelden de leefwereld in Afrika en wat solidariteit echt kan betekenen en teweegbrengen. 

Mamadou Saadio Diallo - Alia Fall

Hij maakte zonder omwegen duidelijk wat het verschil is tussen de “ik-” en de “wij-gedachte” en drukte de hoop uit dat velen de weg naar de solidariteit zouden vinden.

De presentatie was in handen van Annabelle Van Nieuwenhuyse, medewerkerster van de vzw terwijl de muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Kalifa Koné.

Dat de Lennikse vzw 1N4D Herzele uitkoos voor deze benefiettentoonstelling hoeft niemand te verbazen; twee leden van het bestuur (Luk Van Impe en Luc Boelaert) zijn rasechte Herzelenaren.

Na de opening werd aan alle aanwezigen een receptie aangeboden door 1N4D.

Alle informatie over de vzw 1N4D en de projecten die ze steunen kan men vinden op de website www.1n4d.be

Eddy De Moor


Sfeerbeelden :

dinsdag 13 november 2012

Herzele (Woubrechtegem) : Kermis vieren met het dienstencentrum 't Ryckbosch 2012

Een goed gevulde zaal 't Hoefijzer
Op dinsdagnamiddag 13 november 2012 verzamelden tal van senioren in het zaaltje "Het Hoefijzer" voor een gezellige muzikale kermishappening.Yves Seghers
Ze waren ter gelegenheid van de kermis te Woubrechtegem uitgenodigd door het dienstencentrum 't Ryckbosch en ze werden er ontvangen met koffie en taart.


Yves Seghers met medewerkers en vrijwilligers
van ' t RyckboschEen optreden van Garry Hagger was aangekondigd. Deze charmezanger gaf voor organisatorische redenen verstek en werd vervangen door Yves Seghers. Deze vlaamse zanger, die inmiddels trouwens in Herzele woont, gaf een optreden dat door iedereen werd gesmaakt. Hij mocht dan ook op een welgemeend applaus rekenen van alle aanwezigen.

Eddy De Moor

zondag 11 november 2012

Herzele (Ressegem) : Burgerlijke plechtigheid ter ere van de gesneuvelden op 11 november 2012

Op zondag 11 november 2012 organiseerde de NSB van Herzele in samenwerking met de gemeente aan het monument voor de gesneuvelden te Ressegem een korte maar ingetogen burgerlijke plechtigheid.

De voorzitter van NSB Herzele bracht de slachtoffers in herinnering en huldigde hen. De Last Post werd gespeeld en bloemen werden neergelegd aan het monument in het bijzijn van leden van het lokale bestuur van de gemeente en sympathisanten.

Eddy De Moor

Herzele (Borsbeke) : Gebedsdienst en herinneringsmoment op 11 november 2012

In de kerk van Borsbeke (Herzele) had op zondag 11 november 2012 een gebedsdienst plaats ter gelegenheid van de herdenking van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Verschillende sprekers belichtten er, elk op zijn manier, de gruwel van de voorbije wereldoorlogen en drukten er de vurige wens uit dat de geschiedenis zich op dat vlak niet meer zou herhalen.

Diaken Eric Vidts zorgde voor een ingetogen sfeer met spirituele teksten en muziek.

Aan het einde van de, door veel sympathisanten in de kerk bijgewoonde, herdenkingsplechtigheid werden de Last Post, het Nationaal Volkslied en de Vlaamse Leeuw gespeeld.

Bij het herdenkingsmonument buiten de kerk werden bloemen neergelegd door Burgemeester Johan Van Tittelboom.

Eddy De Moor

dinsdag 6 november 2012

Herzele : Seniorendag met de bibliotheek 2012

De tijdschriftenafdeling
Op dinsdag 6 november 2012 organiseerde Route 42 ( een samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van Herzele, Geraardsbergen, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem) een seniorendag. Met dit initiatief wilde Route 42 duidelijk de weg naar de plaatselijke bibliotheek tonen.
In elke genoemde bibliotheek konden de senioren deelnemen aan een ontbijt en een begeleide rondleiding.

Ongeveer 350 senioren verzamelden nadien in de bibliotheek van Herzele. Zij konden er in de gerenoveerde wattenfabriek kennismaken met de nieuwe bibliotheek van Herzele en met alle mogelijkheden die deze te bieden heeft.
Bibliothecaris Paul Kellens

Bibliothecaris Paul Kellens ontving zijn gasten met zeer veel enthousiasme en hij gaf ze er een boeiende en zeer gesmaakte uitleg over de werking van de bibliotheek en de moderne middelen die daarvoor ingezet worden.

Veel belangstelling voor de begeleide rondgang
Veel bezoekers konden hun verbazing nauwelijks onderdrukken bij het zien van een prachtig gebouw, een mooie en erg functionele inrichting en een rijkelijk aanbod van boeken, tijdschriften en video- en geluidsdragers. Iedereen kon vaststellen dat het aanbod gericht is op alle leeftijdscategoriën en dat erg veel onderwerpen aan bod komen.

De rust die heerst in het gebouw en de mogelijkheden om er ongestoord en op een comfortable manier een boek of een tijdschrift te raadplegen lieten op de bezoekers  een grote indruk na.

Paul Kellens was zichtbaar fier op zijn bibliotheek en op het werk dat er door zijn collega's wordt verricht en hij had daar natuurlijk zeer goede redenen voor.

Bezoek aan de tijdschriften- en leeszaal
De bezoekers konden in de grote zaal van de Wattenfabriek samen het middagmaal gebruiken. Daarna was er koffie en taart en tegelijk ook een uiteenzetting over de nieuwe media, zoals Facebook, ...

Daarna volgde nog een presentatie van de geschiedenis van de winterjaarmarkt te Sint-Lievens-Houtem door historicus Jan Mertens. De dag werd afgesloten met een geleid bezoek aan de jaarmarktsite in genoemde gemeente.

Eddy De Moor


Sfeerbeelden :

dinsdag 30 oktober 2012

Herzele : Peter Terrin wint de prestigieuze AKO literatuurprijs

Peter Terrin
De AKO Literatuurprijs gaat dit jaar naar de in Tielt geboren maar in Herzele wonende schrijver Peter Terrin voor het boek 'Post mortem'.

De jury motiveerde haar keuze als volgt: "In deze tijd waarin wij zoeken naar houvast en waarin de media steeds meer ons leven construeren, kiest de jury voor een auteur die de liefde verklaart aan de literatuur. Welk houvast kan de literatuur nog bieden als het noodlot toeslaat en de camera draait? Post mortem beantwoordt die vraag."

Peter Terrin werd al drie keer genomineerd voor de Ako Literatuurprijs.

De AKO Literatuurprijs is een van de belangrijkste literaire prijzen van Nederland en wordt uitgereikt sinds 1987. De winnaar ontvangt naast een sculptuur van Eugène Peters ook een bedrag van 50.000 euro.

Eddy De Moor

zondag 28 oktober 2012

Herzele : De molen Te Rullegem in de herfst 2012

Onder een dreigend wolkendek staat hij daar, de schijnwerpers op hem gericht. Zijn immense wieken tooien hem alsof hij een ridder met harnas ware, klaar om elke aanval van guur weer af te slaan.

 Eddy De Moor
De molen Te Rullegem te Herzele

vrijdag 26 oktober 2012

Herzele : Boekegem 2012

Geert Houck, Radio 2 Oost-Vlaanderen
Voor de 25ste keer organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Radio 2, Oost-Vlaanderen, 'Boekegem', de grote promotiecampagne voor het openbaar bibliotheekwerk in de provincie.

Het was dus een zilveren editie en uit alle genomineerde gemeenten koos een vakjury Herzele als de winnaar. De jury prees het gloednieuwe gebouw (de oude wattenfabriek) waarin de nieuwe bibliotheek werd ondergebracht en had tegelijk veel lof voor de innovatie die in de bibliotheek wordt toegepast door de mensen van de bibliotheek onder de leiding van bibliothecaris Paul Kellens.

De raad van wijzen uit Herzele
aan het werk
Gedurende de voorbije week konden de luisteraars van Radio 2 tijdens het dagelijkse programma "middagpost" (met Geert Houck) diverse "hints" horen die hen moesten toelaten een code te kraken. Wie de code kon kraken kon een tablet PC of een boekenbon winnen.

Paul Kellens legt uit waarom zijn bibliotheek
de beste van de wereld is !
Tijdens een live-uitzending vanuit de nieuwe bibliotheek van Herzele kon een raad van wijzen uit de gemeente ook de code van de brandkast proberen te kraken. Ze slaagden er met glans in en dat binnen de voorziene tijd hoewel dit bloed, zweet en bijna ook tranen had gekost.


Jan Hermans, cultuurcoördinator en Paul Kellens mochten de gekraakte code testen op de brandkast. Ze stelden vast dat deze inderdaad openging en ze vonden er een boekenbon van 5000 euro die ze met heel veel dank, in naam van alle Herzelenaren in ontvangst namen.

Uit handen van een afgevaardigde van het provinciebestuur kreeg Luc Hoorens, schepen van cultuur een mooie trofee. Deze mag gedurende één jaar in Herzele blijven.

Sarah Ferri
Tom Dice en Geert Houck
Er volgde nog een verbroedering met uitwisseling van geschenken tussen de stad Sint-Niklaas en de gemeente Herzele. Sint-Niklaas was immers de vorige winnaar van de titel "Boekegem".

Tussendoor waren er tijdens de live-uitzending optredens van Tom Dice en Sarah Ferri.

Eddy De Moor


Sfeerbeelden :

zondag 7 oktober 2012

Herzele : De Moryloop was weergaloos succes !

De 8-jarigen staan klaar aan de start
Op zaterdag 6 oktober 2012 werd in de omgeving van de Steenoven en het Speelbos van Herzele de 13de Moryloop gehouden. Dit is een loopwedstrijd die georganiseerd wordt door de gemeentelijke Sportdienst in samenwerking met atletiekclub Geraardsbergen en de Joggingclub van Herzele.

Bijna 350 atleten, meisjes en jongens, vrouwen en mannen liepen over het Morypad en overschreden de eindstreep. Opmerkelijk was de deelname van erg veel atleten van de jonge Joggingclub Herzele.

Joggingclub Herzele
Er waren wedstrijden gaande van 300 m tot 12,3 km in functie van de leeftijd en de categorie en naast het aandenken dat elke atleet mocht mee naar huis nemen waren er erg veel trofeeën en prijzen te winnen.

De organisatoren hadden tot ’s middags en in de striemende regen hard gewerkt om het parcours af te bakenen en alles in gereedheid te brengen. Mede-organisator Jacques Stevens, tevens voorzitter van de Sportraad, diende tot tweemaal toe alle geschilderde bewegwijzeringen te vernieuwen omdat de regen ze telkens wegspoelde. Hij deed het echter met veel plezier, vertelde hij.

Werner Mory feliciteert Eric De Beck
Maar na de middag klaarde de hemel op, de straten werden droog en het werd een heerlijke sportnamiddag. Er kwamen zelfs meer atleten, onder wie voormalig wereldkampioen veldlopen Eric De Beck, opdagen dan bij de vorige editie die toen bij hoogzomerse temperaturen werd gelopen.

Oud-atleet, medeorganisator en bezieler, Werner Mory, naar wie de wedstrijd wordt genoemd was dan ook meer dan tevreden en hij glunderde bij het zien van zoveel opgewekte gezichten en de gezonde competitiegeest die alom tegenwoordig was.


Start van de hoofdwedstrijd
De hoofdwedstrijd werd bij de mannen gewonnen door Guy De Blander (ACG) voor Luc Van Asbroek (KAAG) en Marc Van Der Hoeven (SNA Welle).

Bij de vrouwen was de overwinning voor Marlene Vandenbroeck  (NA) voor Linda Coppens ( Spiridon), Marleen Dhondt ( NA) en Hilde De Bock (JC Zottegem).

Laurence Machiels en Anja Schelfout
krijgen gelukwensen van Werner Mory
Een zeer spontaan en erg gewaardeerd applaus was weggelegd voor Laurence Machiels (JC Herzele) en Anja Schelfout (JC Herzele) die samen na 1h14min de wedstrijd van 12,3 km beëindigden.

Beiden zijn lid van Joggingclub Herzele en begonnen pas in een erg recent verleden met het beoefenen van de loopsport.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden :woensdag 26 september 2012

Herzele (Ressegem) : Leute en plezier na de Zielmis 2012


Vijftig jaar geleden besloten in Ressegem (Herzele) een aantal jongeren van de jeugdbewegingen om een bijzondere inspanning te doen en alzo te proberen "het naar de zielmis gaan" op kermismaandag nieuw leven in te blazen.

Natuurlijk werd algauw deze gewoonte om naar de mis te gaan gekoppeld aan een ganse dag van gezellig samenzijn, plezier en leute maken.

Dat het aardig gelukt is bewijzen bijgaande foto's van zowel oude als nieuwe getrouwen die vorige maandag 24 september 2012 alweer op post waren ondanks het gure weer, de crisistoestanden en het dalend aantal cafés in Ressegem.

E. De Moor

maandag 24 september 2012

Herzele : Belgian Cycling Happening 2012


Verbroederen in cc De Steenoven te Herzele
In het week-end van 21,22 en 23 september 2012 had te Herzele de Belgian Cycling Happening plaats.


De "Belgian Cycling Happening" is een jaarlijks weerkerend fietsevenement van de KBWB.

Zangeres Natalie


In 2012 werd de organisatie toegewezen aan de Oost-Vlaamse gemeente Herzele, die hiervoor samenwerkt met Wielerbond Vlaanderen, de Oost-Vlaams Provinciale Commissie voor Recreatieve Sportbeoefening, en de lokale fietsclubs Slepend Wiel Hillegem, De Wijngaardvrienden Herzele en Unitas Steenhuize.

Het fietsevenement was een heus fietsfeest want naast wegfietstochten en mountainbiketochten was er ruimschoots aandacht voor muzikale animatie.

VRT-orkest met Marijn De Valck


Marijn De Valck
Tegelijk was er oog voor de lokale en regionale toeristische attracties, voor de trendsetters in de fietssportindustrie en had er een exclusieve wielertentoonstelling plaats.


Er werd geen recordopkomst van wielerliefhebbers genoteerd; veel fietsliefhebbers waren immers afgezakt naar het Nederlandse Valkenburg waar het wereldkampioenschap wielrennen werd gereden.

De sfeer was overal goed, er werd natuurlijk gefietst over verschillende leuke parcours en tussendoor werd (op verschillende plaatsen maar ook in het sportcentrum te Herzele zelf) verbroederd tussen wielerclubs en wielerliefhebbers.

Actie op het mountainbike-parcours


Op al die plaatsen waren er muzikale optredens.

Aan het einde van het fietsweek-end mochten de organisatoren (hoewel ze gerekend hadden op een ietwat grotere opkomst) toch terugblikken op een vlekkeloze organisatie.

Eddy De Moor

Sfeerbeelden van zaterdag 22 september te Herzele :

Herzele : De familie Stevens in de weer voor kansarme kinderen via Xavi-Indië


Op kermiszondag 23 september 2012 stond de hoogmis in de Sint-Mauritiuskerk te Ressegem in het teken van kansarme kinderen uit de streek Chennai in Indië. 

Paul Stevens, vergezeld van zijn echtgenote Martine, kwam er zijn projecten voorstellen en tegelijk ook getuigen over de vooruitgang die met deze projecten geboekt wordt.

De famile Stevens uit Zottegem (Martine is afkomstig van Herzele) is stichter van de vzw Xavi-Indië (www.xavie-indie.org). De vzw wil via de realisatie van doelgerichte acties in samenwerking met plaatselijke organisaties (zoals de kloosterorde Seva Sisters) kansarme kinderen naar school krijgen en hen op die manier onderwijs geven; hetgeen een basis moet zijn om hen toe te laten zelf voor een betere toekomst te zorgen.

In de praktijk komt het erop neer dat aan ieder kind, waarvoor Xavi-Indië het peterschap opneemt, een schooluniform wordt bezorgd en dat het schoolgeld wordt betaald. Op die manier worden kinderen uit kansarme gezinnen van de straat gehaald en wordt kinderarbeid bestreden en wordt een betere toekomst voorbereid.

De familie Stevens roept iedereen, die de realisatie van deze projecten effectief wil en kan steunen, op om het peterschap van een kansarm kind op zich te nemen. Dat kan reeds met de inbreng van 8 euro per maand.

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de familie Stevens op 0479/83.55.44.

Paul en Martine brachten deze boodschap ook in de andere kerken van de dekenij Herzele.

Eddy De Moor

zondag 23 september 2012

Herzele : Radio Star viert 30-jarig bestaan met geslaagde Sterrennacht

Op zaterdag 22 september 2012 vond in Herzele de apotheose plaats van het jubileumjaar van Radio Star. In Sport- en Cultuurcentrum De Steenoven waren een paar honderd uitgelaten fans van de lokale radio komen opdagen voor een live optreden van Paul Severs, Eveline Cannoot, Nico en Bandit.

Met een mooie diamontage, vergezeld van passende muziek en geluidsfragmenten, werd vooreerst de lange geschiedenis van Radio Star vzw geschetst en in herinnering gebracht. Er werd op die manier speciale aandacht gegeven aan alle mooie en/of belangrijke momenten die de lokale radio in zijn bestaan beleefde. Er werd tegelijk hulde gebracht aan tal van medewerkers die het van dichtbij hebben meegemaakt en nog elke dag meemaken. Er werd dank betoond aan alle luisteraars en vooral aan de zeer trouwe luisteraars maar ook aan de vele sponsors.

Daarna was er een wervelend en erg gesmaakt optreden van Paul Severs en van Eveline Cannoot (zie foto). 

Na de pauze traden nog Nico en Bandit op.
Kris Duprez en Els Coppens namen de presentatie voor hun rekening.

E. De Moor

maandag 17 september 2012

Herzele (Sint-Lievens-Esse) : Livinushappening 2012

Onder de titel Livinus 2007+5 organiseerde het Livinuscomité te Sint-Lievens-Esse op zondag 16 september 2012 een happening rond het thema Livinus.
Livinustentoonstelling in de kerk

Leden van het organisatiecomité
Een van de doelstellingen is hiermee de gedachte aan de heilige Livinus en de naar hem genoemde Livinusfeesten, die maar om de vijftig jaar plaatsvinden, levendig te houden.

De laatste Livinusfeesten hadden tegelijk in Sint-Lievens-Esse en te Sint-Lievens-Houtem plaats in het jaar 2007; vandaar het bijschrift 2007+5.

Rommelmarkt op het Sint-Lievensplein
In de namiddag was er rommelmarkt op het Sint-Lievensplein en in de kerk was een passende tentoonstelling ingericht onder andere met stukken die in 2007 nog niet voor tentoonstelling beschikbaar waren.

Onder een stralende zon en bij zeer aangename najaarstemperatuur vertrokken continu wandelaars aan de kerk voor een 5 km lange tocht doorheen de gemeente. Het traject werd door het organisatieteam zorgvuldig uitgekozen.

Later op de namiddag was er nog een lezing in de Sint-Livinuskapel over "Wie was Livinus" en in de meditatietuin was er optreden van Goodman 2.

Eddy De Moor