COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 26 december 2011

Borsbeke (Herzele) : Kerstspel in de Sint-Antoniuskerk

Vandaag 26 december 2011 brachten inwoners van Borsbeke in de lokale kerk het kerstspel "Een Kerstnacht om nooit te vergeten" op de planken. Het stuk werd geschreven door Antoine Fonck, een man van de streek en gepassioneerd door toneel en heemkunde. Het hoeft dus niet te verbazen dat het verhaal steunt op wat in het dorp verteld wordt over verloren gelopen kinderen in de Kerstnacht van 1860. Het toneelstuk wordt schitterend vertolkt door enthousiaste kinderen en volwassenen van de gemeente. Er is tegelijk audio-visuele ondersteuning waarvoor John Van Impe de klank-, foto- en filmmontage op een zeer geslaagde manier voor zijn rekening nam.
Er zijn nog voorstellingen gepland op dinsdag 27/12 en op woensdag 28/12 telkens om 19:30 h.

EDM

woensdag 21 december 2011

Herzele : Gezellige Geschenkenbeurs in WZC Ter Leen

Op woensdagnamiddag 21 december 2011 was het geschenkenbeurs in het WZC Ter Leen te Herzele. Hiermee willen de Directie en het personeel van het zorgcentrum de sfeer van Kerstmis en van de feestdagen ook binnenbrengen in het tehuis en er de bewoners van laten genieten. De geschenken werden er aangeboden door mini-bedrijfjes van de streek.
Volgende mini-bedrijven waren aanwezig en mochten hun producten aanprijzen en verkopen :
Sports en Lifestyle : Atheneum Ninove
Decolux : Atheneum Ninove
Fin and Safety First : Atheneum Ninove
Relaxtime : Atheneum Ninove
Kwizien : St. Jozef Erpe-Mere
Escritoria : St. Paulus Herzele
Candazu : Atheneum Aalst
Time Out : O.-L.-Vrouwcollege Zottegem


EDM


zondag 18 december 2011

Borsbeke (Herzele) : KVLV stopt ermee !

De KVLV afdeling van Borsbeke bestaat niet meer. Na 103 jaren van bestaan - de afdeling van Borsbeke behoorde tot de pilootprojecten nog drie jaar voor de eigenlijke oprichting van KVLV - heeft de lokale afdeling zichzelf ontbonden. Ondanks het feit dat het verdwijnen van een vereniging geen gebeurtenis is waar men vrolijk van wordt, kwamen toch tientallen leden een laatste keer samen in de Sint-Antoniuskring te Borsbeke om samen plezier te maken en iets te eten en te drinken. Zowel Mevrouw Rosette Brackeva (huidig voorzitster - rechts boven op de foto) als Mevrouw Annie Pardon (rechts onder op de foto), die gedurende vele jaren voorzitster was, benadrukten in hun toespraak (in aanwezigheid van de gewestelijke consulente) dat niemand blij kan zijn met het verdwijnen van de vereniging. Tientallen herinneringen tonen aan dat de aanwezigheid van KVLV in Borsbeke echt de moeite is geweest en dat heel veel vrouwen er mooie en leerrijke momenten hebben beleefd. Sommige aanwezigen die meer dan 50 jaar lid van de vereniging zijn konden dat volmondig beamen. De omstandigheden waarin een vereniging voor vrouwen actief is veranderen echter voortdurend. In Borsbeke daalde het aantal leden de laatste jaren zeer sterk. Bij de viering van haar 100-jarig bestaan in 2008 waren nog meer dan 120 leden actief in de vereniging. Dat aantal is nu al gezakt tot minder dan 80 en tegelijk wordt het steeds moeilijker om bestuursleden die noodgedwongen hun mandaat moeten afgeven te vervangen. De statuten van KVLV laten bevoorbeeld geen voorzittersmandaat toe na de leeftijd van 65 jaar. Bovendien zorgt de gezinssituatie bij veel werkende vrouwen dat de tijd dikwijls ontbreekt om samenkomsten te organiseren en/of bij te wonen. Het verdwijnen van de afdeling in Borsbeke heeft dus vele oorzaken. Maar de lokale KVLV afdelingen van andere (deel-)gemeenten staan klaar om vrouwen van Borsbeke in hun afdeling op te nemen. De sfeer bij de sluitingsvergadering was zo uitbundig en vriendelijk ( er werd gelachen, gezongen en er werden toneeltjes opgevoerd) dat niemand eraan twijfelt dat de geest van KVLV niet direct uit Borsbeke verdwijnt. Sommige bestuursleden en leden van de vereniging durfden gewagen van het feit dat het niet uitgesloten is dat de groep op een dag opnieuw geboren wordt ...

EDM

zaterdag 17 december 2011

Herzele : Viering van sportkampioenen 2011

Op vrijdagavond, 16 december 2011, huldigde het College van Burgemeester en Schepenen van Herzele, naar jaarlijkse gewoonte, haar sportkampioenen. Dit gebeurde tijdens een feestprogramma in het sport- en cultuurcentrum De Steenoven. De presentator van dienst was Niko De Muyter. De Schepen van Sport, de heer Jo De Loor, trok in zijn toespraak de aandacht op het belang van sport en op de bijzondere rol die sportclubs spelen in de maatschappij. Hij onderstreepte daarbij hoezeer de Overheid dit belang erkent en hij benadrukte dat ook de lokale Overheid in Herzele belangrijke inspanningen doet om zowel moreel als financiëel de sportclubs te ondersteunen. Alle inwoners van Herzele die in het voorbije jaar opmerkelijke prestaties in één of andere sporttak hadden gerealiseerd werden nadien gelauwerd (er waren in het voorbije jaar opmerkelijke prestaties in de judo, in de atletiek, in de motorcross, in het volleybal, in tafeltennis, in wielrennen, in mountainbike, in boogschieten en in zaalvoetbal). Deze sporters mochten hun handtekening plaatsen in het boek der kampioenen (zie bijgaande foto's van de jeugdkampioenen) . Tussendoor werden sportvragen afgevuurd op een grote groep van ploegen die aan de sportquiz deelnamen. Een wervelend optreden van de lijndansgroep van de Gezinsbond uit Herzele liet iedereen aanvoelen dat beweging, discipline, training, plezier en ontspanning belangrijke ingrediënten zijn in elke sport.


EDM

zaterdag 10 december 2011

Herzele : Kerstmarkt 2011 in het teken van Music for Life (Studio Brussel)

Op vrijdag 9 december 2011 was er Kerstmarkt rond het Schepenhuis in Herzele, een organisatie van de Raad voor Lokale Economie in samenwerking met het Gemeentebestuur. Handelaars en verenigingen hadden van de 38 houten stalletjes gezellige verkoopstandjes gemaakt waar men drank en allerlei zoetigheden maar ook leuke en mooie geschenkjes kon vinden. Er was bijzonder veel volk komen opdagen en er heerste een heel gezellige sfeer; het was koud maar het was droog en de volle maan droeg bij tot de mooie verlichting van de marktplaats.De Kerstman kwam de mensen, en vooral de kinderen, groeten en hij had allerlei snoepjes en cadeautjes meegebracht. Een vuurspuwer zorgde af en toe voor wat spanning en er was een gezamenlijk dubbel optreden van de koren de Notenkrakers en Singhet Vroo. Dit optreden was volledig ten gunste van Music for Life en de strijd tegen diarree. De organisatie van Studio Brussel kreeg ook de medewerking van het Gemeentebestuur dat exclusieve kerstkaarten verkocht ten voordele van Music for Life. Lions Club Herzele voegde aan de opbrengst nog een prachtige cheque toe. Op die manier kon meer dan 1500 euro worden samengebracht voor het gekende goede doel.

EDM

vrijdag 9 december 2011

Sint-Lievens-Houtem : Tatiana Fredrix wint de tekenwedstrijd bij de Politie

Op vrijdag 9 december 2011 zette de politie van de zone Sint-Lievens-Houtem - Zottegem - Herzele, Tatiana Fredrix in de bloemetjes. Tatiana won immers de tekenwedstrijd die werd georganiseerd door de politie ter gelegenheid van de Open-Deur-Dagen die plaats hadden te Sint-Lievens-Houtem op 2/10/2011. Samen met haar klas, het 3de studiejaar van de basisschool De Hofkouter te Sint-Lievens-Houtem werd ze rondgeleid in de lokalen van het plaatselijk gebouw van de lokale politie. Ze kregen er van Commissaris Paul Van Damme en van Hoofdinspecteur Luc Vandenberghe, in het bijzijn van de korpsoverste, de heer De Sutter, een goed gestoffeerde uitleg over de taken van de politie en hoe ze te werk gaan bij de uitvoering ervan en over welke hulpmiddelen ze daarvoor beschikken. Bijzondere aandacht werd besteed aan het beveiligen van gebouwen tegen inbrekers. Samen met de kinderen en de leerkrachten was ook Schepen van Onderwijs, de heer Jo Vermeulen, een zeer aandachtig luisteraar. Nadien werden alle kinderen uitgenodigd voor een lekkere chocoladekoek en chocomelk en poseerden ze ook nog graag voor de groepsfoto. Tatiana kreeg een mooie kopie van haar tekening mee naar huis terwijl het origineel, mooi ingekaderd, een plaats krijgt tegen de muur van het commissariaat.

EDM

dinsdag 6 december 2011

Ressegem (Herzele) : Ontmoetingsruimte "Oud klooster" opgefrist en opnieuw in gebruik

Vrijwilligers van OKRA - Ressegem, bijgestaan door enkele vaklieden, hebben het ontmoetingszaaltje met bijhorende keuken in het voormalig klooster volledig opgefrist en in een nieuw kleedje gestoken. Meer dan 14 dagen hebben ze eraan gewerkt maar het resultaat mag er zijn. Er werd een nieuwe keuken geplaatst, deuren en muren werden geschilderd, het meubilair werd verfrist en nieuwe gordijnen werden gemaakt en geïnstalleerd. Zowel bij de eerste kennismaking met het nieuwe zaaltje (een gezellig samenzijn in het nieuwe zaaltje had midden november plaats) als gisteren bij de eerste samenkomst van de kaarters en de mensen van de hobbyclub van OKRA (zie foto) was iedereen onder de indruk. Het bestuur dankte dan ook oprecht alle vrijwilligers die actief hebben meegewerkt aan de realisatie van de grondige opfrissing. Iedereen was het er ook roerend over eens dat de vernieuwing noodzakelijk was om enigzins veilig te stellen dat OKRA Ressegem, maar ook andere groeperingen, in de nabije toekomst nog een onderkomen zouden vinden in Ressegem zelf.
Wie graag lid wil worden van seniorenvereniging "OKRA Ressegem" kan kontakt opnemen met Mevrouw Eliane Vereeken (Tel. 053/62.38.43)

EDM

zondag 4 december 2011

Herzele : De Gezinsbond van Ressegem viert Sinterklaas

Op zondag 4 december 2011 organiseerde de Gezinsbond van Ressegem haar jaarlijks Sinterklaasfeest in de parochiezaal St. Martinus te Burst (Erpe-Mere).
Het meespeeltheater JEUK uit Letterhoutem gaf een plezante en tegelijk boeiende voorstelling van "Frits Frigo en de koelkastprinces". Met dit uitgebreid theaterstuk wist het gezelschap Jeuk de aanwezige kinderen formidabel te animeren en te begeesteren in afwachting van het bezoek van de Sint en de Zwarte Pieten. Iedereen die dat wenste kon tevens genieten van de lekkere wafels die er gebakken werden door de enthousiaste bestuursleden van de Gezinsbond van Ressegem.
Rond 15h30 verscheen de "heilige man" en werd het aanvankelijk even stil in de zaal tot het moment dat de Sint de harten van alle kinderen veroverde. Vanaf dat moment was de ban gebroken en wilden alle kinderen zo snel als kon op de schoot van hun grote vriend kruipen. Ze hadden immers al lang gezien dat de Zwarte Pieten grote manden met allerlei leuke geschenken met zich meedroegen.

EDMzaterdag 3 december 2011

Herzele : Sint-Niklaas bezoekt Ter Leen

Op zaterdag 3 december 2011 bezocht de lieve Sint het WZC Ter Leen te Herzele. Hij was vergezeld van zijn Zwarte Pieten en werd er opgewacht door tientallen kinderen vergezeld van ouders en groot-ouders. De cafetaria van Ter Leen zat afgeladen vol en de Sint kon er zich amper een weg banen naar de troon die voor hem was voorbehouden. Verschillende kinderen brachten de kindervriend hulde door hem hun mooiste tekeningen te geven; anderen zongen voor hem hun mooiste lied. Het bracht de Pieten op het idee om met de kinderen te dansen en een ware "polonaise" te organiseren dwars door de cafetaria. Nadien riep de Sint elk braaf kind bij zich en gaf het, hierbij geassisteerd door zijn twee ijverige Pieten, allerlei zoets en lekkers. Het werd al gauw duidelijk dat in de ogen van de Sint alle kinderen braaf waren geweest hij gaf immers snoep aan alle kinderen.

EDM