COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zondag 27 november 2011

Herzele : Sint-Elooiwandeling voor ruiters en gespannen 2011

Op zondag 27 november 2011 organiseerde het Menteam Gabriëls naar jaarlijkse gewoonte een 35 km lange bepijlde wandeling voor ruiters en gespannen. Start en aankomst waren voorzien aan restaurant 't Mussenhof aan de Arestraat. Ondanks de koele temperaturen en de gure wind kwamen meer dan 100 ruiters en gespannen opdagen voor de tocht door de mooie landschappen in en rond Herzele. Op verschillende plaatsen waren haltes voorzien waar dranken en lunchmogelijkheden werden aangeboden. Na de wandeling wachtte het heerlijke St-Elooi-menu.

EDM

donderdag 24 november 2011

Herzele : Levering van meubilair voor de nieuwe bibliotheek

Met fierheid konden Schepen van Cultuur Luc Hoorens en Bibliothecaris Pol Kellens vandaag, 24 november 2011, tonen dat de levering en installatie van het meubilair voor de nieuwe bibliotheek is begonnen.
Het ontwerp voor het meubilair is het resultaat van gesprekken en uitwisseling van ideeën van verschillende gemeente-functionarissen met binnenhuis-architecten. Het ontwerp sluit opvallend aan bij de hoofdlijnen van de architectuur van het gebouw waarin de bibliotheek een onderdak vindt, met name de voormalige wattenfabriek op het Solleveld te Herzele.
Eigenlijk mag er gesteld worden dat de gemeente Herzele zich nu in de rechte lijn bevindt op de weg naar de volledige afwerking en inrichting van de Wattenfabriek. De officiële opening is immers voorzien voor het Paasweek-end van 2012, "... als er geen onvoorziene elementen optreden ...", voegt Schepen Hoorens eraan toe, " ... want met dit project hebben we al alles meegemaakt wat we nooit hebben gewenst, noch konden voorzien ...".

EDM

zondag 20 november 2011

Herzele : Shownamiddag met Willy Dheere en Marie-Jeanne Seynaeve in Ter Leen

Op zondagnamiddag 20 november 2011 organiseerde het bestuur van Ter Leen te Herzele in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap een shownamiddag. Willy Dheere en Marie-Jeanne Seynaeve, twee lieve mensen en tegelijk man en vrouw brachten onder begeleiding van een geweldige muzikant, gekende liedjes van vroeger en nu.
De liedjes die ze brachten werden op veel applaus onthaald en al gauw waagden verschillende rusthuisbewoners en sympathisanten zich aan enkele danspasjes. De sfeer was erg opgetogen en iedereen genoot zeer zichtbaar van de prachtige melodiën.

EDM

woensdag 16 november 2011

Herzele : Viering van de Koninklijke Verenigingen 2011

Op 15 november 2011, de dag van de Dynastie, hield het College van Burgemeester en Schepenen eraan om de Koninklijke Verenigingen (*) van haar gemeente te vieren. In de raadzaal van het gemeentehuis sprak de Burgemeester, de heer Johan Van Tittelboom, de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen toe. Bij deze gelegenheid eerde hij ook de familie Clompen die van de Vlaamse Regering officiëel de toelating kreeg tot het dragen van een Wapenschild.
Na de officiële plechtigheid kon er flink nagepraat worden tijdens een huldigingsreceptie die werd aangeboden door het gemeentebestuur.

(*) - klik op foto voor grotere weergave -
1. Koninklijke Voetbalclub FC De Toekomst Borsbeke
2. Koninklijke Voetbalclub FC Sint-Rafael Herzele
3. Koninklijk Werk der Volkstuinen
4. Koninklijke Fanfare Kunst en Broedermin
5. Koninklijke Vereniging de Rappe Sprinters
6. Koninklijke Toneelkring De Torengalm
7. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia /Vivace
8. Paul Clompen : wapenschild + wapenspreuk (pluk de dag)

EDM

vrijdag 11 november 2011

Herzele : Tentoonstelling van kunstschilder Georg Muys te Sint-Lievens-Esse

Van 11 tot en met 14 november 2011 loopt in zaal Ter Biest te Sint-Lievens-Esse een uitgebreide tentoonstelling van het werk van kunstschilder Georg Muys.
Op donderdagavond 10 november nodigde Georg familie, vrienden en kennissen uit voor een officiële opening van de tentoonstelling. Hij verwelkomde iedereen met een toespraak waarin hij zijn kunstenaarsloopbaan schetste en waarmee hij "uit de doeken" deed waar hij de inspiratie en motivatie vandaan haalde en nog altijd haalt. Hij vergat daarbij niet veel aandacht te besteden aan zijn echtgenote en kinderen. Hij nam zelfs de gelegenheid om zijn 4 maanden oud achterkleinkind Luna voor te stellen. Hiermee trok hij meteen ook de aandacht op het viergeslacht (Irma Van Steenberge, Chantal Muys, Kim Rogge, Luna Janssens) waarvan het meisje deel uitmaakt.

De heer Jo De Loor, Schepen te Herzele, liet niet na, in naam van alle aanwezigen, Georg te danken voor de uitnodiging maar vooral onderstreepte hij de talenten waarover Georg Muys beschikt en het gebruik dat hij ervan maakt.

Georg bood nadien aan alle aanwezigen een drankje en een hapje aan.

De tentoonstelling is open van vrijdag 11/11 tot 14/11 telkens van 10 h tot 12 h en van 15 h tot 20 h.

EDM

woensdag 9 november 2011

Herzele : Italiaanse studenten nemen deel aan een uitwisselingsproject

Italiaanse studenten uit de streek van Bergamo namen deel aan een uitwisselingsproject in Herzele. Sinds vele jaren neemt het Sint-Paulus Instituut van Herzele het initiatief voor de jaarlijkse organisatie van een goed gestoffeerd uitwisselingsproject met buitenlandse studenten. Dit jaar werd een overeenkomst gemaakt met een school uit Bergamo en dus kwamen de Italiaanse studenten en hun begeleiding naar hier om actief een educatief programma af te werken.
Vandaag, 9 november 2011, werden ze, samen met hun klasgenoten van het Sint-Paulus Instituut ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Ze werden er toegesproken door Schepen van Cultuur, de heer Luc Hoorens (Open-Vld).
Nadien tracteerde de Schepen hen op een lekkere Herzeelse pint bier hoewel de overgrote meerderheid van de Italianen koos voor een wat meer zuiders getint sap van sinaasappel.

EDM

zondag 6 november 2011

Herzele : Hubertusviering & dierenwijding te Woubrechtegem 2011

Op zondag 6 november had naar jaarlijkse gewoonte voor de veertiende keer de Sint-Hubertusviering plaats te Woubrechtegem. Na een plechtige misviering, opgeluisterd door een jachthoorngroep, had voor de kerk de befaamde dierenwijding plaats.

EDM

Herzele : Herdenkingsplechtigheid te Ressegem voor de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen

Op zondag 6 november 2011 werd onder ruime belangstelling een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de gesneuvelden van de oorlogen van '14-'18 en '40-'45.
Na een plechtige eucharistieviering in de Sint-Mauritiuskerk van Ressegem sprak de voorzitter van de strijdersbond, de heer van Waeyenberghe, de aanwezigen toe en bracht hij hulde aan de gesneuvelden. Daarna werden bloemen neergelegd aan het monument op het kerkhof terwijl de Last Post werd gespeeld.

EDM

vrijdag 4 november 2011

Herzele : Inhuldiging nieuw aangelegde straten te Sint-Lievens-Esse

In het centrum van Sint-Lievens-Esse werden belangrijke riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd ter waarde van meer dan 1 miljoen euro. Zowel Terbiest als de Speistraat en Schipstraat kregen een gesplitst rioolsysteem, een nieuw wegdek en voetpaden. De afwerking en de ingebruikname werden door de Burgemeester, in het bijzijn van de leden van het Schepencollege, formeel bekrachtigd via het doorknippen van het gebruikelijke 'lintje'. Nadien gaven zowel Burgemeester J. Van Tittelboom als schepen van Openbare Werken Jan Van Damme aan de aanwezige genodigden en buurtbewoners nog toelichting met betrekking tot de uitgevoerde werken. Natuurlijk hoorden bij deze gelegenheid ook een passend drankje en dito hapje.

EDM

Herzele : Ontspanningsnamiddag voor senioren 2011

Op donderdag 3 november 2011 organiseerde de seniorenraad een ontspanningsnamiddag voor senioren in de Sint-Antoniuskring te Borsbeke. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Stupid Cupid & DJ Willy Van den Eynde.

EDM