COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

donderdag 26 mei 2011

Herzele : Senioren-sportdag 2011

Op donderdag 2011 organiseerde de ouderenadviesraad in samenwerking met de sportraad en het dienstencentrum 't Ryckbosch een sportdag voor senioren. Na een stevig en gezond ontbijt namen meer dan 90 senioren deel aan een flinke wandeling. Ze trotseerden daarbij bij wijlen forse windstoten maar zelfs bij een dreigende hemel bleef de regen ver weg. Terwijl de wandelaars weg waren waagden sommigen zich reeds aan een partijtje petanque waarbij sommige vrouwen zich zonder veel moeite de meerdere toonden van hun mannelijke tegenstrevers of medespelers. Het middagmaal werd gezamenlijk genuttigd in de cafetaria van rustoord Ter Leen. Ook in de namiddag stonden veel mogelijkheden geprogrammeerd. Er was kans om badminton te spelen maar ook om curve bowl te doen of te turnen. Wie liever koos voor tai-chi, tennis, fietsen of zich wou uitleven in de beoefening van een of andere volkssport kreeg daartoe ook uitgebreid de kans in en rond het sportcentrum De Steenoven.

EDM

zondag 22 mei 2011

Herzele : Viering van 15 jaar Natuurpunt

In het week-end van 22 en 23 mei 2011 vierde de vereniging Natuurpunt de verjaardag van 15 jaar actieve werking in Herzele.

Op zaterdag waren er tal van activiteiten onder de titel "Feest NATUURLIJK !". In de omgeving van het CC De Steenoven was er een natuurmarkt, een kinderworkshop en een natuurbeurs. In het cultuurcentrum was er een mooi opgezette tentoonstelling over de Steenuilen.In het speelbos tegenover het cultuurcentrum was er op de middag een picknick en in de namiddag bracht Gadjo Joe (Joe Baele) muziek en vertellingen voor jong - en oud. 's Avonds was er een filmvoorstelling "Microcosmos".

Ondanks het prachtige weer was er maar een matige opkomst. De opkomst was niet in verhouding tot de enorme inspanningen die de verschillende deelnemende verenigingen hadden geleverd om van dit evenement een succes te maken. Diegenen die aanwezig waren genoten er echter zeer zichtbaar met volle teugen van.

Op zondagmorgen was er een academische zitting die van een ruime belangstelling kon genieten. Er waren verschillende toespraken.

De heer Walter Roggeman, voorzitter van Natuurpunt, schetste uitvoerig de toegevoegde waarde van de vereniging Natuurpunt en de belangrijke projecten die ze al realiseerden en welke nog op stapel staan. Hij had veel aandacht voor de partners waarmee de vereniging erg goed samenwerkt, zowel in de private als in de openbare sector.

De heer Herman Van den Broecke, reeds 15 jaar voorzitter van de afdeling Herzele, schetste de geschiedenis van de plaatselijke afdeling en de talrijke acties en realisaties die ze reeds op haar actief heeft staan. Natuurlijk gaf hij veel aandacht aan het plaatselijke Duivenbos, het kroonjuweel van de vereniging en tevens het uithangbord ervan. Hij dankte de vele vrijwilligers die gedurende 15 jaar reeds meewerkten aan de verschillende lokale projecten en activiteiten. Hij schatte het aantal plaatselijk gepresteerde uren op 2300. Een realiteit om fier op te zijn !

Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, de heer Jef Dauwe, feliciteerde Natuurpunt in naam van de provincie Oost-Vlaanderen.

De Burgemeester van Herzele, de heer Johan Van Tittelboom, onderlijnde het belang van de vereniging voor de gemeente en de goede samenwerking die er al jaren bestaat. Hij keek vooral ook naar de toekomst en verklapte zelfs dat hij die toekomst reeds zag in zijn dromen ... een gemeente met een stralend halssnoer van natuurlijke en ecologische aantrekkingspunten !

Ten slotte schetste de heer Dries Van Nieuwenhuyse, conservator van het Duivenbos, de initiatieven die genomen werden op het vlak van kerkuilen. Hij overliep de resultaten en kon met grote fierheid de positieve evolutie melden van de steenuilpopulatie in de streek van Herzele.

De academische zitting werd - zoals het bij elk feest past - afgesloten met een erg gezellige babbel en, voor diegenen die het wilden, een dorstlessend 'Steenuilke".

EDM

maandag 16 mei 2011

Herzeelse Middenstands Vereniging op bezoek in Haspengouw

Op zondag 15 mei 2011 trokken leden van de Herzeelse Middenstands Vereniging (HMV) op bezoek naar Haspengouw. Daar bezochten ze het Domein Schorpion in Vliermaal/Kortessem.
Schorpion maakt schuimwijnen die met hun assemblage van Chardonnay en Pinot-druiven dicht aansluiten bij het type van de grote merken in de Champagne. De wijngaard is 2 hectare groot op een zuiderhelling in Vliermaal. Ongeveer 10.000 flessen mousserende wijn worden er jaarlijks gemaakt. In 2010 werd voor de derde opeenvolgende keer het Limburgse bedrijf door de Vereniging van Vlaamse Sommeliers uitgeroepen tot beste producent van mousserende wijn in België.
In de namiddag werd het fruitbedrijf Hellingenfort van Karel Vaes in Helshoven bezocht. Het bedrijf ligt in het centrum van de Belgische peren- en kersenteelt. Het is een familiebedrijf in een prachtige vierkantshoeve, vlakbij de 13de-eeuwse kapel van Helshoven. Het vormde ook het decor voor Katarakt, een vervolgverhaal dat niet lang geleden op tv- één te zien was.

EDM

maandag 9 mei 2011

Herzele : Europadag 2011

Op zondag 8 mei 2011 organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de gemeente Herzele, de Europadag 2011. Met dit initiatief wil men Europa en vooral concrete projecten die door Europa worden gefinancierd in de kijker zetten. In het CC De Steenoven werd daarom de parketzaal omgetoverd tot sfeervolle tentoonstellingsruimte waar tal van organisaties hun activiteiten en projecten te kijk stelden en aan de bezoekers uitvoerige uitleg verschaften.
Om een aantal projecten in Groot-Herzele onder de aandacht te brengen werd een heuse 'Ronde van Europa' ingericht, een sneukeltocht voor fietsers. Deze tocht voorzag enkele stopplaatsen waar de realisatie van specifieke projecten kon worden bekeken en waar, bij een hapje en een drankje, eveneens zeer veel uitleg werd gegeven. Dat was het geval in 't Uilekot ( het project "sociale en ecologische labels"), in dorpstheater 't Hoefijzer (project "Yesterday") te Woubrechtegem, in de biohoeve De Kollebloem (project "Boerderijontmoetingen in 4 seizoenen" te Sint-Lievens-Esse, in het domein Schauwbroeck (project "Land- en tuininrichting") te Steenhuize en in Sint-Antelinks (kunstproject"Arpia" en het project "Duurzaam gebruik van hout uit de Vlaamse Ardennen").
In CC De Steenoven gaven de afgevaardigden van de Provincie, de heren De Buck en Vercamer, tijdens een toespraak, toelichting bij de organisatie van de Europadag.
Minister van Staat Herman de Croo en Europees Commissaris Karel De Gucht onderstreepten met hun aanwezigheid het belang van de Europadag en van de boodschap die Europa wil verspreiden.
De moeders die deelnamen aan de tocht door Herzele kregen, naar aanleiding van Moederkesdag, een bloemetje mee naar huis.
De organisatoren toonden zich na afloop tevreden want ze hadden, bij uitzonderlijk lenteweer, meer dan 400 deelnemers kunnen noteren.

EDM

Herzele : Plechtige viering van de bevrijding (Victory Day)

Op 8 mei 2011, V-dag, werd in Herzele de bevrijding van 8 mei 1945 herdacht en gevierd. Afgevaardigden van het gemeentebestuur, verenigingen van oud-stijders, vaandeldragers, militairen, vertegenwoordigers van hulp- en interventiediensten en van politie, familieleden en sympathisanten verzamelden aan de Sint-Martinuskerk en woonden een plechtige eucharistieviering bij. Nadien werd er op het nabijgelegen kerkhof hulde gebracht aan alle gesneuvelden. Voorzitter van de oud-strijdersvereniging, de heer Ghislain Van Waeyenberghe bracht in zijn toespraak hulde aan de gesneuvelden en in het bijzonder aan zijn oudere broer officier-piloot Arthur Van Waeyenberghe die 70 jaar geleden, in 1941, tijdens de oorlog, bij een missie van de Royal Air Force Coastel Command omkwam boven de Ierse Zee. De heer Noël De Smet, schepen van Herzele, herinnerde in zijn toespraak aan de omstandigheden waarin de oorlog '40-'45 zich afspeelde. Burgemeester Johan Van Tittelboom legde, samen met familieleden van de gesneuvelde piloot bloemen neer.

EDM

zondag 1 mei 2011

Herzele : Dag van de creatieve arbeid !

Op zondag 1 mei 2011 werd de creatieve expressie in Herzele centraal gezet. De week van de amateurkunsten (WAK) gecombineerd met de dag van de arbeid gaven goede redenen om dat te doen. Iedereen uit Herzele die in 2010 een boek, een dvd of een cd uitbracht of daar een substantiële bijdrage toe leverde werd uitgenodigd in de voormalige Wattenfabriek voor een babbel in het kader van "Lezen in de Lente". Dries Van Nieuwenhuyse, Patricia De Corte, Peter Terrin, Koenraad De Wolf, Daniel Adriaens, Manu Adriaens, Paul Kellens, Peter Cremers, Kotzebeu, Christel Stalpaert en Serendipity Films (Ellen Dewaele en Ann Bracke) waren aanwezig en kregen het woord. Animator van de ontmoeting, bijgewoond door een geïnteresseerd publiek, was Jan Hermans, cultuurbeleids-coördinator van de gemeente. De muziekband Kotzebeu zorgde voor de muziek. Aan het einde van de bijeenkomst lieten de auteurs een exemplaar van hun werk achter in de eerste geïnstalleerde kast van de nieuwe bibliotheek die binnen afzienbare tijd haar intrek zal nemen in de volledig gerestaureerde Wattenfabriek.

EDM