COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

woensdag 30 maart 2011

Herzeelse Flandriens openen hun zomerseizoen 2011

Op woensdag 30/03/2011 om 18u15 uur trokken de Herzeelse Flandriens hun vijfde zomerseizoen op gang.

Met start- en aankomstplaats aan hun clublokaal Torenhof, gelegen aan het kerkplein te Herzele, wordt er wekelijks met een vriendengroep een fietstocht gereden doorheen het Vlaamse (en bij momenten Waalse) landschap.

De ritten vinden steeds plaats op woensdagavond waarbij het startschot om 18.30 uur stipt gegeven wordt. Onder het motto “Samen uit samen thuis, Cycling for fun” hopen de Herzeelse Flandriens ook dit seizoen hun ritten zonder ongemakken (een lekke band niet bijgerekend) door te komen, zegt Tom De Pelecyn, woordvoerder van de groep.

EDM

maandag 28 maart 2011

Herzele : Gezinsbond van Ressegem ging wandelen op de Cotthemroute

Onder een stralende zon gingen leden van de gezinsbond Ressegem op zondag 27 maart 2011 wandelen op de Cotthemroute. Er werd gestart aan de kerk van Hillegem en via landelijke wegen werd de markt van Sint-Lievens-Houtem bereikt. Daar werd een pauze gehouden en kon de dorst gelest worden. Nadien ging het via boswegeltjes over het gehucht Cotthem terug naar Hillegem.

EDM

donderdag 24 maart 2011

Herzele : NSB Vaandeldrager René De Wilde uit Borsbeke ontvangt erediploma

Bij Koninklijk Besluit wordt het "Erediploma van Vaandeldrager" toegekend aan René De Wilde uit Borsbeke. Dit diploma werd hem plechtig overhandigd door Burgemeester Van Tittelboom op woensdag 23 maart 2011. Tegelijk ontving hij de V50 herdenkingsmedaille. Deze medaille werd voor het eerst uitgereikt op 10 september 1994 ter gelegenheid van de herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding van Herzele die plaats vond op zondag 3 september 1944.
Dit feestelijke gebeuren vond plaats in aanwezigheid van tal van andere vaandeldragers van het Oudstrijderscomité van Groot-Herzele, van leden van het gemeentebestuur, van militaire delegaties en van familie en vrienden.
René De Wilde werd geboren in 1948 en vervulde zijn militaire dienstplicht op een onberispelijke manier in Turnhout en in Brasschaat in 1969. Hij is gehuwd met Agnes Van Gijsegem en is vader van Marijke, Jurgen en Joris. Jurgen is beroepsmilitair. De voorzitter van de vereniging, de heer Ghislain Van Waeyenberghe, noemde de heer De Wilde een zeer gewaardeerd vaandeldrager, plichtsbewust, statig en stipt en prees hem bovendien voor zijn grote jovialiteit.

EDM

woensdag 23 maart 2011

Herzele : Minister Crevits belooft rechttrekking N42 tegen begin 2014

Op maandag 21 maart 2011 kwam Minister Van Openbare Werken Hilde Crevits naar Herzele. Ze bezocht er de fameuze spookbrug te Sint-Lievens-Esse. Deze brug wacht er al jaren op de rechttrekking van de N42 en ze is ook al jaren het voorwerp van verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van de uitvoering van het project.
Onder andere de onteigeningsvergunningen waren in het verleden een bron van vertraging - de Raad van State vernietigde vorig jaar nog een ministerieel besluit over de vergunningen - maar nu hebben we een staalhard dossier, verzekerde de minister. Dit zou nu moeten leiden tot een snelle uitvoering van het project dat de rechttrekking van de N42 moet realiseren. Ze voegde er onmiddellijk aan toe dat ze de realisatie voorziet tegen eind 2013, begin 2014. Haar stem was erg kordaat en dus klonk het echt als een belofte en een sterk engagement.
Wat de werken aan het kruispunt van de Langestraat te Zottegem met de N42 betreft kondigde minister Crevits de aanleg van een rotonde aan waarvoor de werken nog dit jaar moeten starten. Om de veiligheid tussen het op- en afrittencomplex te Wetteren en het kruispunt "het Vosken" te Oombergen te verbeteren werd 1 miljoen euro uitgetrokken. Hiermee zullen maatregelen gefinancierd worden die het resultaat zijn van overleg met de landbouwers uit de streek. Er werd immers vastgesteld dat het trage verkeer op dit traject vaak voor problemen zorgt.
Er waren erg veel burgemeesters uit de streek aanwezig op de vergadering met de minister en allen reageerden zij erg enthousiast op wat Mevrouw Crevits zei. Ze zien eindelijk licht aan het einde van de tunnel en ze zijn er stellig van overtuigd dat niet alleen de weg veiliger zal worden maar ook dat de regio Zuid-Oost-Vlaanderen hiermee uitzicht krijgt op een economische herneming. Cijfers, die werden aangehaald, tonen immers aan dat er de laatste jaren een opmerkelijke achteruitgang plaats vond van tewerkstelling. Dit zou sterk mede veroorzaakt worden door de gebrekkige ontsluiting en moeilijke mobiliteit.
Enkele mensen die niet helemaal overtuigd zijn dat de rechttrekking van de N42 meer positieve dan negatieve effecten zal hebben, lieten hun stem horen en overhandigden een vrachtwagentje aan de minister. Het was symbolisch geladen met 'fijn stof".

EDM


zaterdag 19 maart 2011

Herzele : Jaarlijkse Hebo-quiz overdonderend succes !

Op vrijdagavond 18 maart 2011 organiseerde volleybalclub HEBO van Herzele, naar jaarlijkse gewoonte, zijn zogenaamde Heboquiz. Meer dan 300 enthousiaste deelnemers namen rond 20 u in de Sint-Michaël-zaal te Sint-Lievens-Houtem plaats aan de voor hen, per groep van 4 deelnemers, gereserveerde tafels. De jury besliste om stipt op tijd van start te gaan en gaf Mevrouw Liesbet De Cooman groen licht om de eerste van 100 vragen (verdeeld in groepen van 10) op de deelnemers los te laten. De verschillende in rode T-shirt uitgedoste Hebo-medewerkers deden naarstig hun best om 'Duvels', 'Steenuilkes', 'Arends' en andere drankjes vlot en tijdig aan alle tafels te verdelen. Dit kon niet verhinderen dat aan meer dan één tafel wanhopig gezucht en gevloekt werd. De reden daarvoor bleek bij nader toezien niet de dorst of de honger te zijn maar de nuchtere vaststelling dat haperingen in het geheugen van mensen van alle leeftijden is. Het enthousiasme werd daardoor echter niet getemperd. De wetenschap dat "jokers" en zogenaamde "hebokers" beschikbaar waren - noem het reddingsmiddelen op momenten van grote intellectuele ademnood - kon immers af en toe soelaas bieden. Dat 'jokers' echter ook niet onuitputtelijk zijn - elke groep kreeg er immers maar een beperkt aantal - bleek gedurende de ganse avond want deelnemers stortten zich dan maar op geestversterkend vocht, bijhorende bitterballetjes en dito blokjes vlees en kaas. De tussenstanden, die af en toe werden medegedeeld, lieten niet direct grote afscheiding in de stand zien. Verschillende groepen zouden bijgevolg de 'finale' betwisten en de wedstrijd zou beslist worden via de antwoorden op de laatste vragen. Uiteindelijk kon de voorzitter van de jury, de heer Benjamin Rogiers, laat op de avond de spanning, die te snijden was, wegnemen door de uitslag bekend te maken. De winnaar werd de groep NESCIO, op de tweede plaats gevolgd door de ploeg ASDAMMEN en derde werd het team MARIE-JEANNE.
Zij mochten als eerste het podium bestijgen en hun prijzen in ontvangst nemen.
De jury had ook nog een mooie prijs voor de beste in de individuele publiekswedstrijd en ook Liesbet De Cooman, de quizmaster van dienst, werd in de hulde betrokken.
Het was totaal terecht dat Benjamin Rogiers de juryleden bedankte maar ook een dikke pluim gaf aan Mevrouw Els Standaert, zonder wiens - door iedereen geapprecieerde - inzet dit evenement niet dezelfde slaagkansen zou hebben gehad. Het moet immers gezegd dat de HEBO-club er weer in geslaagd is een ongelooflijk goed georganiseerde, leerrijke en plezante avond te verzorgen en dat verdient grote waardering en een dikke proficiat. Er bestaat geen twijfel over dat velen reeds uitkijken naar volgend jaar !

EDM

dinsdag 15 maart 2011

Herzele : De gemeentelijke basisschool kiest voor "Google Apps"


De GBS Herzele kiest als eerste in de wijde regio voor Google Apps. Dit is een informatica-platform dat leerkrachten en leerlingen toestaat op een moderne, efficiënte, productieve en erg kostvriendelijke manier samen te werken en te communiceren. Het grote voordeel is dat het internet fungeert als netwerk en dat servers op verschillende plaatsen in de wereld optreden als eenheden die de benodigde software en opslagruimte ter beschikking stellen. Hierdoor kan elke gebruiker van het systeem zich aanmelden op gelijk welke computer die met het internet is verbonden, waar ook ter wereld.
Op dinsdag 15 maart 2011, aan de vooravond van de lancering van het systeem in de school, stelde de directie in samenwerking met leden van de werkgroep en in aanwezigheid van Mevrouw Rita Vandenoostende, schepen van onderwijs, tijdens een personeelsvergadering het applicatie- en communicatieplatform voor.
De keuze voor het systeem kwam er nadat die werkgroep de doelstellingen van een dergelijk project en de alternatieve oplossingen had onderzocht. De werkgroep zelf werd opgericht nadat verschillende resultaten van een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen en leerkrachten hadden aangetoond dat een nieuwe stap in de informatisering van de school wenselijk en noodzakelijk was om modern onderwijs te kunnen blijven verzekeren. Het projectteam werd samengesteld met vrijwilligers (ouders, leerkrachten en afgevaardigden van de gemeente Herzele) die positief reageerden op een oproep vanwege de Directie van de school. De aanwezige leerkrachten toonden zich enthousiast bij het zien hoe zij op het nieuwe platform een gemeenschappelijke agenda zullen kunnen beheren, hoe zij leerlingen zullen kunnen laten samenwerken via het internet, hoe zij documenten zullen kunnen beheren en in groep bespreken en aanpassen en hoe zij zelfs met mekaar en met leerlingen (video-)gesprekken zullen kunnen voeren.
De voorstelling aan de leerkrachten werd verzorgd door de heer Patrick Droesbeke. Hij werd in de werkgroep bijgestaan door Helena Capoen, Chris Vandersmissen, Dominique Van Heddegem, Wim Van De Velde, Georges Lefèvre (Gemeente Herzele), Bart De Durpel (ICT coördinator GBS), Luc De Jaeger en Els de Durpel (Directie).

EDM

maandag 7 maart 2011

Herzele : OCMW dankt en viert haar vrijwilligers !

Op maandag 7 maart 2011 nodigde OCMW Herzele haar vrijwilligers uit voor een receptie en een etentje gevolgd door een namiddag "gezellig samenzijn". Zowel secretaris Rudy De Coensel als voorzitster Mieke Hoorens dankten en huldigden in hun toespraak de vele vrouwen en mannen die zich dagelijks vrijwillig inzetten voor de anderen in het kader van de diensten die door het OCMW worden aangeboden.

EDM

zondag 6 maart 2011

Herzele : Opening demonstratiewoning 'Gezond (t)huis"

Een muffe geur in huis, ongedierte in de keuken, schimmelplekken op het behang,… iedereen herkent het wel.
Het gemeentebestuur van Herzele heeft, in samenwerking met vzw Logo Gezond+, het project ‘Gezond (t)huis’ uitgewerkt. De basis van dit project is een ongezonde en ongezond ingerichte bestaande woning gelegen aan de Groenlaan 37. In dit huis kunnen bezoekers zelf ervaren dat er iets mis is. Zij kunnen er zien en ruiken dat 'iets' moet gebeuren om de omgeving gezond en leefbaar te maken. Oplossingen kunnen ze ter plaatse vinden. Er zijn documentatie-borden en brochures maar ook allerlei voorwerpen die kunnen leiden tot een goede oplossing voor elk probleem. Bovendien zijn er deskundigen aanwezig die kunnen helpen bij het maken van de juiste analyse en de weg naar de passende oplossing kunnen tonen.

De demonstratiewoning is vanaf 7 maart 2011 gratis te bezoeken (vooraf inschrijven is wel noodzakelijk). Op zaterdagen 12 en 26 maart zet de woning de deuren open van 10u00 tot 12u00. Ook hiervoor is inschrijven verplicht (053/60.70.89)

De officiële opening had plaats op zondag 6 maart in aanwezigheid van afgevaardigden van het gemeentebestuur van Herzele, van Zottegem en van Brakel en van medewerkers van de vzw Logo (lokaal gezondheidsoverleg). Samen met leden van de gemeenteraad van Herzele en van het OCMW luisterden ze naar Schepen Jo De Loor van Herzele die de bedoelingen van het project schetste en de mensen van de vzw Logo voorstelde. Zij zorgden immers voor de begeleiding bij de ontwikkeling van het project en nemen ook actief deel aan de ontvangst en rondleidng van de bezoekers.

EDM

zaterdag 5 maart 2011

Herzele : Kindercarnaval te Ressegem 2011

Op zaterdag 5 maart 2011 organiseerde de Gezinsbond van Ressegem het jaarlijks kindercarnaval. Om 14.30 h, wanneer iedereen geschminkt en verkleed was, vertrok aan het Oud Klooster een muzikaal begeleide optocht door de straten van de deelgemeente. Kinderen van alle leeftijden al of niet vergezeld van ouders en vrienden namen eraan deel. Het was een bonte menigte die door de straten wandelde. Soms had men de idee te verdwalen in een feuilleton van Mega Mindy, op een ander moment waande men zich in de Far West en zonder enige twijfel verzeilde meer dan één deelnemer in een of ander sprookje ... De kledij en mooie kleuren waren in ieder geval een sterke uitnodiging daartoe. Aan het einde van de stoet wachtte een zoete pannenkoek met een warme tas koffie en/of een drankje de deelnemers op. Daarna kon de carnavalfuif beginnen. Hiervoor zorgden de taltijke bestuursleden en leden van de gezinsvereniging.

EDM