COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

vrijdag 25 februari 2011

Herzele en de ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen

Op vrijdag 25 februari 2011 brachten Open Vld-parlementsleden Herman de Croo, Vera Van der Borght, Guido De Padt, Marnic De Meulemeester, Jean-Jacques De Gucht vergezeld van burgemeester Johan Van Tittelboom en schepenen Jan Van Damme en Luc Hoorens van Herzele, een bezoek aan de brug in de Schipstraat te Sint-Lievens-Esse (Carina Van Cauter en Alexander De Croo dienden voor dwingende redenen afwezig te blijven).

Ze hadden ter hoogte van deze - intussen beroemd (of berucht) geworden - brug de pers uitgenodigd om terecht aandacht te trekken op het aanslepende probleem van de ontsluiting van de regio zuid-oost-vlaanderen.

De brug te Sint-Lievens-Esse werd in 1995 gebouwd en had een kostprijs van 800.000 euro. Ze maakte deel uit van het project 'rechttrekking van de N42' tussen Wetteren en Geraardsbergen. Vandaag kunnen koeien schuilen onder de brug omdat de realisatie van het stuk N42 onder de brug er tot op heden niet kwam. Er bestaan, naar verluidt, nog steeds geen concrete plannen in de schoot van de regering van CD&V, Sp.a en N-VA om het project in de komende jaren af te werken. Daarom trekt Open-Vld aan de alarmbel.

Het wordt nu wel echt dringend dat verantwoordelijken en beleidsmakers oog krijgen voor de economische troeven van deze regio van Vlaanderen en bijgevolg voor de noodzakelijkheid van een degelijke en cruciale ontsluiting. Maar niet alleen dat aspect is belangrijk. Honderden ongevallen - zeer dikwijls met dodelijke slachtoffers - kunnen toegeschreven worden aan de afwezigheid van een aangepaste en veilige weg tussen Zottegem en Geraardsbergen. Het moet gedaan zijn, zo zeggen de parlementsleden, dat steeds weer opnieuw studies worden gedaan en plannen worden gesmeed of bestaande worden veranderd. Beloftes moeten nu omgezet worden in daden. Het algemeen belang moet de leidraad zijn bij het nemen van beslissingen.

De problematiek is precies dezelfde voor de rondtrekking van de N60 (Ronse) en voor de doortrekking van de N41 (Aalst). Daarom leggen de Open-Vld parlementsleden hierover in maart 2011 drie voorstellen van resolutie voor in het Vlaams Parlement en zullen ze daarmee de huidige meerderheid in het Parlement voor haar verantwoordelijkheid plaatsen.

EDM

woensdag 23 februari 2011

Herzele : OKRA Ressegem viert carnaval

Op dinsdag 22 februari 2011 was het te Ressegem weer tijd voor het jaarlijkse carnavalsfeest bij OKRA. Het bestuur onder de leiding van Eliane De Geyter had er een gezellige praat-, kaart- en dansnamiddag van gemaakt en uiteraard diende niemand van de 60 aanwezigen met honger noch dorst huiswaarts te keren.
Vooraf had de secretaresse van de vereniging, Mevrouw Eliane Vereecken de nieuwe voorzitster en de gewijzigde bestuursploeg voorgesteld en enkele belangrijke mededelingen gedaan in verband met het komende werkjaar. De voorzitster dankte iedereen voor het vertrouwen in haar mandaat.
Een stukje taart met koffie gevolgd door een openingsdans geleid door alle leden van het bestuur vormde de inleiding voor een geweldig plezante namiddag op muziek gezet door DJ Willy.

EDM

zaterdag 19 februari 2011

Herzele : Jaarvergadering van De Hellebaard 2011

Op vrijdag 18 februari 2011 had te Woubrechtegem de jaarvergadering plaats van de heemkundige kring "De Hellebaard" van Herzele. Leden en sympathisanten waren welkom en er was een grote opkomst. De zaal van het ontmoetingscentrum 't Hoefijzer was om 19.30 h zowaar helemaal volgelopen.
Schepen van Cultuur Luc Hoorens heette iedereen van harte welkom en de voorzitter van de vereniging, de heer Patrick Goethals, schetste een terugblik op de vele activiteiten van de heemkundige kring die in het voorbije werkjaar gebeurden. Hij was bijzonder fier op het succes en de belangstelling die de georganiseerde activiteiten hadden. Hij ging niet voorbij aan de constructieve feed-back die de deelnemers in het verleden gaven en gaf aan dat hiermee in de toekomst zal rekening gehouden worden. Hij gaf trouwens meteen ook een zicht op een aantal organisaties die nu reeds op de plank voor het komende werkjaar liggen.
Na zijn uiteenzetting gaf hij het woord aan de heer Jaak Peersman, doctor in de Oude Geschiedenis die een causerie bracht over hoe de geschiedenis van de gemeente Woubrechtegem in de archieven van de Ninoofse abdij beschreven wordt.
Aan het einde van de voordracht werd nog flink nagekaart over het behandelde onderwerp en werd de geschiedenis van Woubrechtegem verder door de belangstellenden ingekleurd. Tegelijk werd genoten van een hapje en een drankje. De leden van De Hellebaard konden het eerste nummer van de negende jaargang van het tijdschrift "De Hellebaard" mee naar huis nemen. Als extra bij dit nummer viel de bijlage op over de Motte van Ressegem. Een editie geschreven door Sam De Decker en Luk Beeckmans en helemaal gerealiseerd in kleur waarbij de lay-out en vormgeving verzorgd werden door Gabriël Redant met eindredactie van Antoine Fonck.

EDM

vrijdag 11 februari 2011

Herzele : Valentijnsfeest in WZC Ter Leen

Op vrijdag 11 februari 2011 organiseerde het WZC Ter Leen een Valentijnsfeest voor de bewoners, familie en vrienden. DJ Willy zorgde voor aangepaste dansmuziek. Bij deze gelegenheid werden ook Miss en Mister Valentijn verkozen. De eer viel te beurt aan Mevr. Betsy De Porre en aan de Heer Gilbert Blom. Zij werden uitgebreid gefeliciteerd en ze genoten zichtbaar van de aandacht die ze kregen.

EDM