COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 26 december 2011

Borsbeke (Herzele) : Kerstspel in de Sint-Antoniuskerk

Vandaag 26 december 2011 brachten inwoners van Borsbeke in de lokale kerk het kerstspel "Een Kerstnacht om nooit te vergeten" op de planken. Het stuk werd geschreven door Antoine Fonck, een man van de streek en gepassioneerd door toneel en heemkunde. Het hoeft dus niet te verbazen dat het verhaal steunt op wat in het dorp verteld wordt over verloren gelopen kinderen in de Kerstnacht van 1860. Het toneelstuk wordt schitterend vertolkt door enthousiaste kinderen en volwassenen van de gemeente. Er is tegelijk audio-visuele ondersteuning waarvoor John Van Impe de klank-, foto- en filmmontage op een zeer geslaagde manier voor zijn rekening nam.
Er zijn nog voorstellingen gepland op dinsdag 27/12 en op woensdag 28/12 telkens om 19:30 h.

EDM

woensdag 21 december 2011

Herzele : Gezellige Geschenkenbeurs in WZC Ter Leen

Op woensdagnamiddag 21 december 2011 was het geschenkenbeurs in het WZC Ter Leen te Herzele. Hiermee willen de Directie en het personeel van het zorgcentrum de sfeer van Kerstmis en van de feestdagen ook binnenbrengen in het tehuis en er de bewoners van laten genieten. De geschenken werden er aangeboden door mini-bedrijfjes van de streek.
Volgende mini-bedrijven waren aanwezig en mochten hun producten aanprijzen en verkopen :
Sports en Lifestyle : Atheneum Ninove
Decolux : Atheneum Ninove
Fin and Safety First : Atheneum Ninove
Relaxtime : Atheneum Ninove
Kwizien : St. Jozef Erpe-Mere
Escritoria : St. Paulus Herzele
Candazu : Atheneum Aalst
Time Out : O.-L.-Vrouwcollege Zottegem


EDM


zondag 18 december 2011

Borsbeke (Herzele) : KVLV stopt ermee !

De KVLV afdeling van Borsbeke bestaat niet meer. Na 103 jaren van bestaan - de afdeling van Borsbeke behoorde tot de pilootprojecten nog drie jaar voor de eigenlijke oprichting van KVLV - heeft de lokale afdeling zichzelf ontbonden. Ondanks het feit dat het verdwijnen van een vereniging geen gebeurtenis is waar men vrolijk van wordt, kwamen toch tientallen leden een laatste keer samen in de Sint-Antoniuskring te Borsbeke om samen plezier te maken en iets te eten en te drinken. Zowel Mevrouw Rosette Brackeva (huidig voorzitster - rechts boven op de foto) als Mevrouw Annie Pardon (rechts onder op de foto), die gedurende vele jaren voorzitster was, benadrukten in hun toespraak (in aanwezigheid van de gewestelijke consulente) dat niemand blij kan zijn met het verdwijnen van de vereniging. Tientallen herinneringen tonen aan dat de aanwezigheid van KVLV in Borsbeke echt de moeite is geweest en dat heel veel vrouwen er mooie en leerrijke momenten hebben beleefd. Sommige aanwezigen die meer dan 50 jaar lid van de vereniging zijn konden dat volmondig beamen. De omstandigheden waarin een vereniging voor vrouwen actief is veranderen echter voortdurend. In Borsbeke daalde het aantal leden de laatste jaren zeer sterk. Bij de viering van haar 100-jarig bestaan in 2008 waren nog meer dan 120 leden actief in de vereniging. Dat aantal is nu al gezakt tot minder dan 80 en tegelijk wordt het steeds moeilijker om bestuursleden die noodgedwongen hun mandaat moeten afgeven te vervangen. De statuten van KVLV laten bevoorbeeld geen voorzittersmandaat toe na de leeftijd van 65 jaar. Bovendien zorgt de gezinssituatie bij veel werkende vrouwen dat de tijd dikwijls ontbreekt om samenkomsten te organiseren en/of bij te wonen. Het verdwijnen van de afdeling in Borsbeke heeft dus vele oorzaken. Maar de lokale KVLV afdelingen van andere (deel-)gemeenten staan klaar om vrouwen van Borsbeke in hun afdeling op te nemen. De sfeer bij de sluitingsvergadering was zo uitbundig en vriendelijk ( er werd gelachen, gezongen en er werden toneeltjes opgevoerd) dat niemand eraan twijfelt dat de geest van KVLV niet direct uit Borsbeke verdwijnt. Sommige bestuursleden en leden van de vereniging durfden gewagen van het feit dat het niet uitgesloten is dat de groep op een dag opnieuw geboren wordt ...

EDM

zaterdag 17 december 2011

Herzele : Viering van sportkampioenen 2011

Op vrijdagavond, 16 december 2011, huldigde het College van Burgemeester en Schepenen van Herzele, naar jaarlijkse gewoonte, haar sportkampioenen. Dit gebeurde tijdens een feestprogramma in het sport- en cultuurcentrum De Steenoven. De presentator van dienst was Niko De Muyter. De Schepen van Sport, de heer Jo De Loor, trok in zijn toespraak de aandacht op het belang van sport en op de bijzondere rol die sportclubs spelen in de maatschappij. Hij onderstreepte daarbij hoezeer de Overheid dit belang erkent en hij benadrukte dat ook de lokale Overheid in Herzele belangrijke inspanningen doet om zowel moreel als financiëel de sportclubs te ondersteunen. Alle inwoners van Herzele die in het voorbije jaar opmerkelijke prestaties in één of andere sporttak hadden gerealiseerd werden nadien gelauwerd (er waren in het voorbije jaar opmerkelijke prestaties in de judo, in de atletiek, in de motorcross, in het volleybal, in tafeltennis, in wielrennen, in mountainbike, in boogschieten en in zaalvoetbal). Deze sporters mochten hun handtekening plaatsen in het boek der kampioenen (zie bijgaande foto's van de jeugdkampioenen) . Tussendoor werden sportvragen afgevuurd op een grote groep van ploegen die aan de sportquiz deelnamen. Een wervelend optreden van de lijndansgroep van de Gezinsbond uit Herzele liet iedereen aanvoelen dat beweging, discipline, training, plezier en ontspanning belangrijke ingrediënten zijn in elke sport.


EDM

zaterdag 10 december 2011

Herzele : Kerstmarkt 2011 in het teken van Music for Life (Studio Brussel)

Op vrijdag 9 december 2011 was er Kerstmarkt rond het Schepenhuis in Herzele, een organisatie van de Raad voor Lokale Economie in samenwerking met het Gemeentebestuur. Handelaars en verenigingen hadden van de 38 houten stalletjes gezellige verkoopstandjes gemaakt waar men drank en allerlei zoetigheden maar ook leuke en mooie geschenkjes kon vinden. Er was bijzonder veel volk komen opdagen en er heerste een heel gezellige sfeer; het was koud maar het was droog en de volle maan droeg bij tot de mooie verlichting van de marktplaats.De Kerstman kwam de mensen, en vooral de kinderen, groeten en hij had allerlei snoepjes en cadeautjes meegebracht. Een vuurspuwer zorgde af en toe voor wat spanning en er was een gezamenlijk dubbel optreden van de koren de Notenkrakers en Singhet Vroo. Dit optreden was volledig ten gunste van Music for Life en de strijd tegen diarree. De organisatie van Studio Brussel kreeg ook de medewerking van het Gemeentebestuur dat exclusieve kerstkaarten verkocht ten voordele van Music for Life. Lions Club Herzele voegde aan de opbrengst nog een prachtige cheque toe. Op die manier kon meer dan 1500 euro worden samengebracht voor het gekende goede doel.

EDM

vrijdag 9 december 2011

Sint-Lievens-Houtem : Tatiana Fredrix wint de tekenwedstrijd bij de Politie

Op vrijdag 9 december 2011 zette de politie van de zone Sint-Lievens-Houtem - Zottegem - Herzele, Tatiana Fredrix in de bloemetjes. Tatiana won immers de tekenwedstrijd die werd georganiseerd door de politie ter gelegenheid van de Open-Deur-Dagen die plaats hadden te Sint-Lievens-Houtem op 2/10/2011. Samen met haar klas, het 3de studiejaar van de basisschool De Hofkouter te Sint-Lievens-Houtem werd ze rondgeleid in de lokalen van het plaatselijk gebouw van de lokale politie. Ze kregen er van Commissaris Paul Van Damme en van Hoofdinspecteur Luc Vandenberghe, in het bijzijn van de korpsoverste, de heer De Sutter, een goed gestoffeerde uitleg over de taken van de politie en hoe ze te werk gaan bij de uitvoering ervan en over welke hulpmiddelen ze daarvoor beschikken. Bijzondere aandacht werd besteed aan het beveiligen van gebouwen tegen inbrekers. Samen met de kinderen en de leerkrachten was ook Schepen van Onderwijs, de heer Jo Vermeulen, een zeer aandachtig luisteraar. Nadien werden alle kinderen uitgenodigd voor een lekkere chocoladekoek en chocomelk en poseerden ze ook nog graag voor de groepsfoto. Tatiana kreeg een mooie kopie van haar tekening mee naar huis terwijl het origineel, mooi ingekaderd, een plaats krijgt tegen de muur van het commissariaat.

EDM

dinsdag 6 december 2011

Ressegem (Herzele) : Ontmoetingsruimte "Oud klooster" opgefrist en opnieuw in gebruik

Vrijwilligers van OKRA - Ressegem, bijgestaan door enkele vaklieden, hebben het ontmoetingszaaltje met bijhorende keuken in het voormalig klooster volledig opgefrist en in een nieuw kleedje gestoken. Meer dan 14 dagen hebben ze eraan gewerkt maar het resultaat mag er zijn. Er werd een nieuwe keuken geplaatst, deuren en muren werden geschilderd, het meubilair werd verfrist en nieuwe gordijnen werden gemaakt en geïnstalleerd. Zowel bij de eerste kennismaking met het nieuwe zaaltje (een gezellig samenzijn in het nieuwe zaaltje had midden november plaats) als gisteren bij de eerste samenkomst van de kaarters en de mensen van de hobbyclub van OKRA (zie foto) was iedereen onder de indruk. Het bestuur dankte dan ook oprecht alle vrijwilligers die actief hebben meegewerkt aan de realisatie van de grondige opfrissing. Iedereen was het er ook roerend over eens dat de vernieuwing noodzakelijk was om enigzins veilig te stellen dat OKRA Ressegem, maar ook andere groeperingen, in de nabije toekomst nog een onderkomen zouden vinden in Ressegem zelf.
Wie graag lid wil worden van seniorenvereniging "OKRA Ressegem" kan kontakt opnemen met Mevrouw Eliane Vereeken (Tel. 053/62.38.43)

EDM

zondag 4 december 2011

Herzele : De Gezinsbond van Ressegem viert Sinterklaas

Op zondag 4 december 2011 organiseerde de Gezinsbond van Ressegem haar jaarlijks Sinterklaasfeest in de parochiezaal St. Martinus te Burst (Erpe-Mere).
Het meespeeltheater JEUK uit Letterhoutem gaf een plezante en tegelijk boeiende voorstelling van "Frits Frigo en de koelkastprinces". Met dit uitgebreid theaterstuk wist het gezelschap Jeuk de aanwezige kinderen formidabel te animeren en te begeesteren in afwachting van het bezoek van de Sint en de Zwarte Pieten. Iedereen die dat wenste kon tevens genieten van de lekkere wafels die er gebakken werden door de enthousiaste bestuursleden van de Gezinsbond van Ressegem.
Rond 15h30 verscheen de "heilige man" en werd het aanvankelijk even stil in de zaal tot het moment dat de Sint de harten van alle kinderen veroverde. Vanaf dat moment was de ban gebroken en wilden alle kinderen zo snel als kon op de schoot van hun grote vriend kruipen. Ze hadden immers al lang gezien dat de Zwarte Pieten grote manden met allerlei leuke geschenken met zich meedroegen.

EDMzaterdag 3 december 2011

Herzele : Sint-Niklaas bezoekt Ter Leen

Op zaterdag 3 december 2011 bezocht de lieve Sint het WZC Ter Leen te Herzele. Hij was vergezeld van zijn Zwarte Pieten en werd er opgewacht door tientallen kinderen vergezeld van ouders en groot-ouders. De cafetaria van Ter Leen zat afgeladen vol en de Sint kon er zich amper een weg banen naar de troon die voor hem was voorbehouden. Verschillende kinderen brachten de kindervriend hulde door hem hun mooiste tekeningen te geven; anderen zongen voor hem hun mooiste lied. Het bracht de Pieten op het idee om met de kinderen te dansen en een ware "polonaise" te organiseren dwars door de cafetaria. Nadien riep de Sint elk braaf kind bij zich en gaf het, hierbij geassisteerd door zijn twee ijverige Pieten, allerlei zoets en lekkers. Het werd al gauw duidelijk dat in de ogen van de Sint alle kinderen braaf waren geweest hij gaf immers snoep aan alle kinderen.

EDM

zondag 27 november 2011

Herzele : Sint-Elooiwandeling voor ruiters en gespannen 2011

Op zondag 27 november 2011 organiseerde het Menteam Gabriëls naar jaarlijkse gewoonte een 35 km lange bepijlde wandeling voor ruiters en gespannen. Start en aankomst waren voorzien aan restaurant 't Mussenhof aan de Arestraat. Ondanks de koele temperaturen en de gure wind kwamen meer dan 100 ruiters en gespannen opdagen voor de tocht door de mooie landschappen in en rond Herzele. Op verschillende plaatsen waren haltes voorzien waar dranken en lunchmogelijkheden werden aangeboden. Na de wandeling wachtte het heerlijke St-Elooi-menu.

EDM

donderdag 24 november 2011

Herzele : Levering van meubilair voor de nieuwe bibliotheek

Met fierheid konden Schepen van Cultuur Luc Hoorens en Bibliothecaris Pol Kellens vandaag, 24 november 2011, tonen dat de levering en installatie van het meubilair voor de nieuwe bibliotheek is begonnen.
Het ontwerp voor het meubilair is het resultaat van gesprekken en uitwisseling van ideeën van verschillende gemeente-functionarissen met binnenhuis-architecten. Het ontwerp sluit opvallend aan bij de hoofdlijnen van de architectuur van het gebouw waarin de bibliotheek een onderdak vindt, met name de voormalige wattenfabriek op het Solleveld te Herzele.
Eigenlijk mag er gesteld worden dat de gemeente Herzele zich nu in de rechte lijn bevindt op de weg naar de volledige afwerking en inrichting van de Wattenfabriek. De officiële opening is immers voorzien voor het Paasweek-end van 2012, "... als er geen onvoorziene elementen optreden ...", voegt Schepen Hoorens eraan toe, " ... want met dit project hebben we al alles meegemaakt wat we nooit hebben gewenst, noch konden voorzien ...".

EDM

zondag 20 november 2011

Herzele : Shownamiddag met Willy Dheere en Marie-Jeanne Seynaeve in Ter Leen

Op zondagnamiddag 20 november 2011 organiseerde het bestuur van Ter Leen te Herzele in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap een shownamiddag. Willy Dheere en Marie-Jeanne Seynaeve, twee lieve mensen en tegelijk man en vrouw brachten onder begeleiding van een geweldige muzikant, gekende liedjes van vroeger en nu.
De liedjes die ze brachten werden op veel applaus onthaald en al gauw waagden verschillende rusthuisbewoners en sympathisanten zich aan enkele danspasjes. De sfeer was erg opgetogen en iedereen genoot zeer zichtbaar van de prachtige melodiën.

EDM

woensdag 16 november 2011

Herzele : Viering van de Koninklijke Verenigingen 2011

Op 15 november 2011, de dag van de Dynastie, hield het College van Burgemeester en Schepenen eraan om de Koninklijke Verenigingen (*) van haar gemeente te vieren. In de raadzaal van het gemeentehuis sprak de Burgemeester, de heer Johan Van Tittelboom, de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen toe. Bij deze gelegenheid eerde hij ook de familie Clompen die van de Vlaamse Regering officiëel de toelating kreeg tot het dragen van een Wapenschild.
Na de officiële plechtigheid kon er flink nagepraat worden tijdens een huldigingsreceptie die werd aangeboden door het gemeentebestuur.

(*) - klik op foto voor grotere weergave -
1. Koninklijke Voetbalclub FC De Toekomst Borsbeke
2. Koninklijke Voetbalclub FC Sint-Rafael Herzele
3. Koninklijk Werk der Volkstuinen
4. Koninklijke Fanfare Kunst en Broedermin
5. Koninklijke Vereniging de Rappe Sprinters
6. Koninklijke Toneelkring De Torengalm
7. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia /Vivace
8. Paul Clompen : wapenschild + wapenspreuk (pluk de dag)

EDM

vrijdag 11 november 2011

Herzele : Tentoonstelling van kunstschilder Georg Muys te Sint-Lievens-Esse

Van 11 tot en met 14 november 2011 loopt in zaal Ter Biest te Sint-Lievens-Esse een uitgebreide tentoonstelling van het werk van kunstschilder Georg Muys.
Op donderdagavond 10 november nodigde Georg familie, vrienden en kennissen uit voor een officiële opening van de tentoonstelling. Hij verwelkomde iedereen met een toespraak waarin hij zijn kunstenaarsloopbaan schetste en waarmee hij "uit de doeken" deed waar hij de inspiratie en motivatie vandaan haalde en nog altijd haalt. Hij vergat daarbij niet veel aandacht te besteden aan zijn echtgenote en kinderen. Hij nam zelfs de gelegenheid om zijn 4 maanden oud achterkleinkind Luna voor te stellen. Hiermee trok hij meteen ook de aandacht op het viergeslacht (Irma Van Steenberge, Chantal Muys, Kim Rogge, Luna Janssens) waarvan het meisje deel uitmaakt.

De heer Jo De Loor, Schepen te Herzele, liet niet na, in naam van alle aanwezigen, Georg te danken voor de uitnodiging maar vooral onderstreepte hij de talenten waarover Georg Muys beschikt en het gebruik dat hij ervan maakt.

Georg bood nadien aan alle aanwezigen een drankje en een hapje aan.

De tentoonstelling is open van vrijdag 11/11 tot 14/11 telkens van 10 h tot 12 h en van 15 h tot 20 h.

EDM

woensdag 9 november 2011

Herzele : Italiaanse studenten nemen deel aan een uitwisselingsproject

Italiaanse studenten uit de streek van Bergamo namen deel aan een uitwisselingsproject in Herzele. Sinds vele jaren neemt het Sint-Paulus Instituut van Herzele het initiatief voor de jaarlijkse organisatie van een goed gestoffeerd uitwisselingsproject met buitenlandse studenten. Dit jaar werd een overeenkomst gemaakt met een school uit Bergamo en dus kwamen de Italiaanse studenten en hun begeleiding naar hier om actief een educatief programma af te werken.
Vandaag, 9 november 2011, werden ze, samen met hun klasgenoten van het Sint-Paulus Instituut ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Ze werden er toegesproken door Schepen van Cultuur, de heer Luc Hoorens (Open-Vld).
Nadien tracteerde de Schepen hen op een lekkere Herzeelse pint bier hoewel de overgrote meerderheid van de Italianen koos voor een wat meer zuiders getint sap van sinaasappel.

EDM

zondag 6 november 2011

Herzele : Hubertusviering & dierenwijding te Woubrechtegem 2011

Op zondag 6 november had naar jaarlijkse gewoonte voor de veertiende keer de Sint-Hubertusviering plaats te Woubrechtegem. Na een plechtige misviering, opgeluisterd door een jachthoorngroep, had voor de kerk de befaamde dierenwijding plaats.

EDM

Herzele : Herdenkingsplechtigheid te Ressegem voor de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen

Op zondag 6 november 2011 werd onder ruime belangstelling een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de gesneuvelden van de oorlogen van '14-'18 en '40-'45.
Na een plechtige eucharistieviering in de Sint-Mauritiuskerk van Ressegem sprak de voorzitter van de strijdersbond, de heer van Waeyenberghe, de aanwezigen toe en bracht hij hulde aan de gesneuvelden. Daarna werden bloemen neergelegd aan het monument op het kerkhof terwijl de Last Post werd gespeeld.

EDM

vrijdag 4 november 2011

Herzele : Inhuldiging nieuw aangelegde straten te Sint-Lievens-Esse

In het centrum van Sint-Lievens-Esse werden belangrijke riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd ter waarde van meer dan 1 miljoen euro. Zowel Terbiest als de Speistraat en Schipstraat kregen een gesplitst rioolsysteem, een nieuw wegdek en voetpaden. De afwerking en de ingebruikname werden door de Burgemeester, in het bijzijn van de leden van het Schepencollege, formeel bekrachtigd via het doorknippen van het gebruikelijke 'lintje'. Nadien gaven zowel Burgemeester J. Van Tittelboom als schepen van Openbare Werken Jan Van Damme aan de aanwezige genodigden en buurtbewoners nog toelichting met betrekking tot de uitgevoerde werken. Natuurlijk hoorden bij deze gelegenheid ook een passend drankje en dito hapje.

EDM

Herzele : Ontspanningsnamiddag voor senioren 2011

Op donderdag 3 november 2011 organiseerde de seniorenraad een ontspanningsnamiddag voor senioren in de Sint-Antoniuskring te Borsbeke. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Stupid Cupid & DJ Willy Van den Eynde.

EDMzaterdag 22 oktober 2011

Herzele : Bloemen voor gezin uit Kazachstan

Op zaterdag 22 oktober 2011 gaf Georges Lefèvre, samen met een kleine delegatie van buurtbewoners, bloemen af bij een gezin uit Kazachstan dat woont in de Kouterveldlaan te Herzele. Aanleiding voor dit mooi gebaar van menselijkheid en uitstekend buurmanschap was een bericht in de krant van eind vorige week waarin Georges las dat zijn buren een kogelinslag hadden vastgesteld aan hun huis in zijn straat. Georges kon amper geloven wat hij las en vroeg zich af hoe zoiets toch mogelijk kon zijn, wat mensen die dit doen toch kan bezielen? Hij vond, samen met de andere leden van zijn gezin, dat deze daad van agressie en blind racisme echt niet kon en maakte daarbij spontaan de bedenking dat hij zo dikwijls naamplaatjes ziet hangen met als opschrift "Zonder Haat Straat". Georges besloot samen met zijn vrouw die slogan echt in de praktijk te brengen en startte een kleine geldinzamelactie in zijn straat waarbij hij alle buurtbewoners sensibiliseerde tot het samenleggen van 1 euro per woning. Met het ingezamelde bedrag kocht hij bloemen en die gaf hij, samen met blijken van veel sympathie en steun, af aan de getroffen familie.De vrienden uit Kazachstan, zoals Georges Lefèvre ze noemde, konden dit gebaar zeer duidelijk erg op prijs stellen en dankten dan ook zeer gemeend en hartelijk alle aanwezigen en alle buren die deze actie hadden ondersteund.

EDM

zondag 2 oktober 2011

Sint-Lievens-Houtem/Herzele/Zottegem : opendeur bij de politie

Op zondag 2 oktober 2011 hield de politie van de zone Zottegem - Herzele - Sint-Lievens-Houtem open deur te Sint-Lievens-Houtem. Onder een stralende zon konden de bezoekers kennismaken maken met verschillende geledingen van de lokale en federale politie. Natuurlijk gaven de politiemensen uitgebreide uitleg met betrekking tot de activiteiten van de lokale politie maar er waren ook standen opgezet door de Civiele Bescherming, de Brandweer, de Douane, het Rode Kruis, ... en op veel plaatsen werden demonstraties gegeven. Bij dit alles werd ook erg veel aandacht gegeven aan de jeugd.

EDM

Sfeerbeelden :
Herzele : 12de Mory-loop

Op zaterdag 1 oktober 2011 werd voor de 12de keer de Mory-loop georganiseerd. De gemeente Herzele maakte er samen met Werner Mory en atletiekclub ACG van Geraardsbergen weerom een groot succes van. Dit keer verliepen alle wedstrijden onder een verzengende hitte; het KMI gaf immers aan dat nooit voorheen op 1 oktober zo'n warme temperaturen (tot 28° C) werden gehaald. Toch was de opkomst groot aan het sport- en cultuurcentrum De Steenoven. De jongste deelnemers ( <8 j) liepen een wedstrijd van 300 m. Verder waren er wedstrijden voor zien gaande van 1000 m tot 12,3 km.
Stijn Lintermans (Ninove) toonde zich de beste in de hoofdwedstrijd voor mannen terwijl Ellen Van Leeuwen (Gentbrugge) zich bij de vrouwen de beste mocht noemen.

EDM

Sfeerbeelden :
Herzele Moryloop 2011

dinsdag 30 augustus 2011

Herzele : Familiedag van Open VLD 2011

Op zondag 28 augustus 2011 had de familiedag van Open VLD plaats. Meer dan 10.000 open VLD leden, supporters en sympathisanten zakten af naar de Burchtweide te Herzele. Er waren tal van optredens in de grote tent ook voor de allerkleinsten. Die tent barstte op meerdere momenten haast uit haar voegen. Op de weide zelf was er randanimatie en drank- en eetstandjes. Op verschillende manieren kon ook de jeugd zich amuseren en in de "informatiestraat" vonden we de Liberale Mutualiteit, de Liberale Vakband e.a.
Een felle regenbui in de vroege namiddag kon de pret niet bederven.
Menig bezoeker was onder de indruk van de puike organisatie. Voor velen, die Herzele wat minder kenden, bleek de ontdekking van de prachtige Burchtweide in Herzele een echte meevaller bij hun bezoek. Een niet nader genoemde bezoeker uit de Antwerpse Kempen vroeg me of er regelmatig activiteiten doorgaan in Herzele. Een antwoord op deze vraag was natuurlijk gemakkelijk te formuleren.
Tussen de optredens door sprak de voorzitter van Open VLD Alexander De Croo, geflankeerd door meerdere kopstukken van de partij, de aanwezigen toe. Hier voorafgaand had Alexander me al toevertrouwd zeer aangenaam verrast te zijn door de overweldigende opkomst en ook hij had bijzonder veel lof voor het prachtige kader waarin dit kon gebeuren.

Het zal niemand verbazen dat Carina Van Cauter, federaal parlementslid voor Open VLD en haar man Johan Van Tittelboom, Burgemeester van Herzele, zeer opgetogen en fier waren met het feit dat hun gemeente voor dit evenement werd uitgekozen.

EDM

vrijdag 26 augustus 2011

Herzele : Optreden van de groep Quatro Mania

Op dinsdag 23 augustus 2011 stond de groep Lil Mo & the Unholy 4 (USA) geprogrammeerd voor een optreden op de wekelijkse concertafspraak aan de burcht te Herzele.

Om 20.45 h werd officieel aangekondigd dat deze groep niet zou optreden en vervangen werd door de groep Quatro Mania.

Sommigen omschrijven deze groep als het beste wat bovendrijft als men een mix zou maken van De Laatste Showband, The Expandables, The Sublimo's en Plane Vanilla. En inderdaad, de covers die door Filip Bollaert (Guitar en Vocal), Joost Vandenbroeck (Drums en Vocal), Bert Embrechts (Bass en Vocal) en Bert Gielen (Keyboard en Vocal) werden gebracht klonken prachtig in de oren en deden het ongenoegen dat hier en daar toch bestond (wegens de laattijdige afgelasting van Lil Mo) vrij snel verstommen. Het enthousiasme dat telkens weer elke week opnieuw aanwezig is keerde snel terug op het burchtplein en zorgde ervoor dat de dreigende donkere lucht en de regendruppels de avond toch niet helemaal kapot kregen. Dat is dan toch weer een pluim bij op de hoed van organisator Pieter Schamp.

Volgende week dinsdag zullen gewoonte getrouw de wekelijkse vakantie burchtconcerten afgesloten worden met het optreden van de Herzeelse coverband The Honey's.

EDM
vrijdag 19 augustus 2011

Herzele : Petanquetornooi 2011

Op donderdag 18 augustus 2011 organiseerde de Seniorenraad van Herzele een petanquetornooi voor Herzelenaren. Zestig liefhebbers schreven zich in en ze werden ingedeeld in 20 groepen van 3 personen. Op deze manier kon de sterkte van de ploegen niet vooraf bepaald worden en werd er gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de ervaring van de spelers over de ploegen heen.
De ploeg die zich "De Begonia's" liet noemen won uiteindelijk de wedstrijd. Deze ploeg bestond uit Etienne Coppens, André De Temmerman en Freddy Van Reepingen. Zij mochten de trofee mee naar huis nemen.

De sfeerfoto's (klik hier) werden me welwillend bezorgd door Willy De Meerleer. Ik dank hem hartelijk hiervoor.


EDM

woensdag 17 augustus 2011

Herzele : Interrusthuizen Petanquetornooi

Op woensdag 17 augustus 2011 verzamelden bewoners en sympathisanten van rusthuizen uit Aaigem, Deinze, De Pinte, Evergem, Sleidinge en Herzele op de terreinen van het rusthuis Ter Leen te Herzele. Daar was een goede reden voor want er werd een nieuwe ronde georganiseerd van het interrusthuizen petanque tornooi.
De deelnemers en hun gezelschap konden zich eerst opwarmen met een geurige tas koffie met een stuk vers gebakken rijsttaart. Aan sommige tafels werden de laatste tactische en technische details van het spel besproken en onder een stralende zon gingen om 14 h de wedstrijden van start. Onder de deskundige leiding van medewerkers van het rusthuis Ter Leen en van vrijwilligers werd alles in goede banen geleid. Zowel deelnemers als supporters genoten duidelijk van het spel en van de sportieve spanning maar ook van de zon die duidelijk in goede doen was.
De uitslag :
1/ De Boerkes – St Vincentius - Aaigem
2/ Damms – O.L. Vrouw - Deinze
3/ Ter Crels bis – OCMW - Evergem
4/ Rode Duiveltjes – Sleidinge
5/ Rolly’s – Sleidinge
6/ Ter Leen – Herzele
7/ Ter Crele – OCMW - Evergem
8/ De Yzeren bal – De Pinte
9/ De Zware Ballen – De Pinte

EDM

maandag 15 augustus 2011

Herzele : Jaarlijkse paardenommegang en paardenwijding te Borsbeke

Op maandag 15 augustus had naar jaarlijkse gewoonte de paardenommegang en -wijding plaats te Borsbeke. Veel paardenliefhebbers verzamelden met hun paard, al dan niet gespannen voor een mooie koets, samen met sympathisanten aan café De Oude Brug te Borsbeke. Daar werd om 15 h gestart voor een tocht doorheen de wijde omgeving. Bij hun terugkomst aan de Sint-Antoniuskerk van Borsbeke wachtte diaken E. Vidts hen op voor de wijding van ruiters, paarden en koetsen. Elke deelnemer kreeg daarbij een mooi aandenken mee naar huis.

EDM

woensdag 3 augustus 2011

Herzele : Burchtconcert met The Fuel Kings

Op dinsdag 2 augustus 2011 was er weer een een burchtconcert. Het was reeds de 5de keer deze zomer dat jonge en minder jonge muziekliefhebbers verzamelden op het binnenplein van de oude ruine in het centrum van Herzele. Dit keer hadden de organisatoren een optreden gepland van de Zottegemse rock and roll-band The Fuel Kings. Bij een zwoele temperatuur en onder een ietwat dreigende hemel mocht organisator Frank Tuypens om 20h30 het publiek en de muzikanten verwelkomen. Hij wenste iedereen een gezellige en fijne avond toe. Zijn wens ging helemaal in vervulling want de muziek die de rock-band bracht was zeer herkenbaar en meeslepend (met prachtige songs van Jerry Lee Lewis e.a.) en bovendien durfde geen enkele regendruppel het aan om zo'n uitgelaten sfeer te komen verpesten.

EDMzondag 10 juli 2011

Herzele : Met de heemkundige kring op wandeling door Woubrechtegem

Op zaterdag 9 juli 2011 organiseerde de heemkundige kring van Herzele, de vzw "De Hellebaard", in het kader van de 11-juli-vieringen en onder het motto van "Vlaanderen Feest!" een historische wandeling door de deelgemeente Woubrechtegem.
Meer dan 80 geinteresseerde wandelaars waren komen opdagen om onder de deskundige leiding van gids Gabriël Redant de rondleiding in zijn geboortedorp te volgen. De tocht vertrok op het dorpsplein en ging via de Oude Bosstraat naar de Buysemolen. Op vele plaatsen gaf Gabriël geschiedkundige informatie (onder meer over de banden van het dorp met de Ninoofse Norbertijnen abdij) en mengde dat op een gevatte manier met anekdotes en uitspraken in het typische plaatselijke dialect. Natuurlijk kwam daarbij uitvoerig aan bod hoe de plaatselijke bewoners aan hun bijnaam 'de zotten' zijn geraakt. Gabriël merkte daarbij fijntjes op dat de autochtonen steeds hebben volgehouden dat het eerder de bezoekers van het dorp zijn die zich 'de zotten' zouden moeten noemen. Bij een dorstlessende tussenstop in de voetbalkantine kregen de deelnemers gratis een wandelkaart aangeboden. Ze mochten daarbij kiezen uit de 5 uitgaven van vzw De Streekspiegel. Ook in het tweede deel van de wandeling kon genoten worden van schitterende en verrassende vergezichten en van landschappelijke rijkdom onder een prachtig ondergaande zon.

EDM

zondag 3 juli 2011

Herzele : Grote opkomst voor de " Word Flandrien 2011 " !

Op zondag 3 juli 2011 werd voor de 9de keer de 'Word Flandrien' georganiseerd. Vier fietstochten werden uitgestippeld doorheen de Herzeelse Regio en de Vlaamse Ardennen. Er was keuze om 30, 50, 80 of 110 km af te leggen onder een stralende zon en doorheen prachtig gebied. Vooraf kregen al de deelnemers (er waren er meer dan 4000) het nodige proviand en dorstlessers mee. Diegenen die liever op de burchtweide in het centrum van Herzele wilden blijven vonden er tal van mogelijkheden om zich te vermaken. Speciaal voor de kinderen was er door de gemeente Herzele voor passende animatie gezorgd. Diegenen die wensten te ravotten op de speeltuigen van het gemeentelijk speelpleintje konden volop hun gang gaan. Op de springkastelen was het soms drummen voor een plaatsje. In de namiddag werden wedstrijden georganiseerd voor jonge wielrenners in het kader van de Vlaamse miniemendag. Elke deelnemer aan het evenement steunde rechtstreeks het kinderkankerfonds VZW Koester want per deelnemer werd een bedrag aan het fonds gestort. De gemeente Herzele en Cera stortten daar elk nog een bedrag bovenop! Na de overhandiging van de cheques (meer dan 8000 euro) aan de afgevaardigde van het fonds en de huldiging van de jonge deelnemers aan de wedstrijdjes was het de beurt aan Stan Van Samang om voor een zeer enthousiast publiek het beste van zichzelf te geven.
Om stipt 18.30 h werd - zoals aangekondigd - de sportieve ontmoetingsdag afgesloten.

EDM

zaterdag 11 juni 2011

Herzele : Regiotour 2011

Op zaterdag 11 juni 2011 was Herzele opnieuw een van de startplaatsen in Oost-Vlaanderen van de 13de Regiotour voor mountainbikers. Dit sportief gebeuren wordt georganiseerd door de Regiosportdienst van Zuid Oost-Vlaanderen. De deelnemers konden kiezen tussen verschillende omlopen gaande van 70km tot 130 km. Ook voor startende bikers was er een mild parcours van 20 km voorzien. Niet alleen aan het sportcentrum De Steenoven te Herzele kon er ook gestart worden maar ook in Erpe-Mere, in Zottegem, in Ninove, in Geraardsbergen en in Haaltert.
De felle regenbuien hadden tijdens de nacht het parcours volledig stofvrij gemaakt na vele weken van zon en grote droogte. Een deelnemer verwees hier plastisch naar en zei : "Mijn antistofbril kon ik thuislaten, in de bossen smaak en adem ik zuivere zuurstof, bij elke controlepost wacht een heerlijk drankje, een stevig koekje, zoet fruit en de vriendschap van alle deelnemers ... het is heerlijk".

EDM

dinsdag 7 juni 2011

Herzele : Een wandeling in en rond het Duivenbos te Sint-Antelinks

De volgende foto's geven een impressie van de schoonheid van het Duivenbos in Sint-Antelinks (Herzele) anno 2011.
Het bos is toegankelijk voor het publiek en wordt beheerd door de VZW Natuurpunt te Herzele.

EDM

donderdag 26 mei 2011

Herzele : Senioren-sportdag 2011

Op donderdag 2011 organiseerde de ouderenadviesraad in samenwerking met de sportraad en het dienstencentrum 't Ryckbosch een sportdag voor senioren. Na een stevig en gezond ontbijt namen meer dan 90 senioren deel aan een flinke wandeling. Ze trotseerden daarbij bij wijlen forse windstoten maar zelfs bij een dreigende hemel bleef de regen ver weg. Terwijl de wandelaars weg waren waagden sommigen zich reeds aan een partijtje petanque waarbij sommige vrouwen zich zonder veel moeite de meerdere toonden van hun mannelijke tegenstrevers of medespelers. Het middagmaal werd gezamenlijk genuttigd in de cafetaria van rustoord Ter Leen. Ook in de namiddag stonden veel mogelijkheden geprogrammeerd. Er was kans om badminton te spelen maar ook om curve bowl te doen of te turnen. Wie liever koos voor tai-chi, tennis, fietsen of zich wou uitleven in de beoefening van een of andere volkssport kreeg daartoe ook uitgebreid de kans in en rond het sportcentrum De Steenoven.

EDM

zondag 22 mei 2011

Herzele : Viering van 15 jaar Natuurpunt

In het week-end van 22 en 23 mei 2011 vierde de vereniging Natuurpunt de verjaardag van 15 jaar actieve werking in Herzele.

Op zaterdag waren er tal van activiteiten onder de titel "Feest NATUURLIJK !". In de omgeving van het CC De Steenoven was er een natuurmarkt, een kinderworkshop en een natuurbeurs. In het cultuurcentrum was er een mooi opgezette tentoonstelling over de Steenuilen.In het speelbos tegenover het cultuurcentrum was er op de middag een picknick en in de namiddag bracht Gadjo Joe (Joe Baele) muziek en vertellingen voor jong - en oud. 's Avonds was er een filmvoorstelling "Microcosmos".

Ondanks het prachtige weer was er maar een matige opkomst. De opkomst was niet in verhouding tot de enorme inspanningen die de verschillende deelnemende verenigingen hadden geleverd om van dit evenement een succes te maken. Diegenen die aanwezig waren genoten er echter zeer zichtbaar met volle teugen van.

Op zondagmorgen was er een academische zitting die van een ruime belangstelling kon genieten. Er waren verschillende toespraken.

De heer Walter Roggeman, voorzitter van Natuurpunt, schetste uitvoerig de toegevoegde waarde van de vereniging Natuurpunt en de belangrijke projecten die ze al realiseerden en welke nog op stapel staan. Hij had veel aandacht voor de partners waarmee de vereniging erg goed samenwerkt, zowel in de private als in de openbare sector.

De heer Herman Van den Broecke, reeds 15 jaar voorzitter van de afdeling Herzele, schetste de geschiedenis van de plaatselijke afdeling en de talrijke acties en realisaties die ze reeds op haar actief heeft staan. Natuurlijk gaf hij veel aandacht aan het plaatselijke Duivenbos, het kroonjuweel van de vereniging en tevens het uithangbord ervan. Hij dankte de vele vrijwilligers die gedurende 15 jaar reeds meewerkten aan de verschillende lokale projecten en activiteiten. Hij schatte het aantal plaatselijk gepresteerde uren op 2300. Een realiteit om fier op te zijn !

Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, de heer Jef Dauwe, feliciteerde Natuurpunt in naam van de provincie Oost-Vlaanderen.

De Burgemeester van Herzele, de heer Johan Van Tittelboom, onderlijnde het belang van de vereniging voor de gemeente en de goede samenwerking die er al jaren bestaat. Hij keek vooral ook naar de toekomst en verklapte zelfs dat hij die toekomst reeds zag in zijn dromen ... een gemeente met een stralend halssnoer van natuurlijke en ecologische aantrekkingspunten !

Ten slotte schetste de heer Dries Van Nieuwenhuyse, conservator van het Duivenbos, de initiatieven die genomen werden op het vlak van kerkuilen. Hij overliep de resultaten en kon met grote fierheid de positieve evolutie melden van de steenuilpopulatie in de streek van Herzele.

De academische zitting werd - zoals het bij elk feest past - afgesloten met een erg gezellige babbel en, voor diegenen die het wilden, een dorstlessend 'Steenuilke".

EDM

maandag 16 mei 2011

Herzeelse Middenstands Vereniging op bezoek in Haspengouw

Op zondag 15 mei 2011 trokken leden van de Herzeelse Middenstands Vereniging (HMV) op bezoek naar Haspengouw. Daar bezochten ze het Domein Schorpion in Vliermaal/Kortessem.
Schorpion maakt schuimwijnen die met hun assemblage van Chardonnay en Pinot-druiven dicht aansluiten bij het type van de grote merken in de Champagne. De wijngaard is 2 hectare groot op een zuiderhelling in Vliermaal. Ongeveer 10.000 flessen mousserende wijn worden er jaarlijks gemaakt. In 2010 werd voor de derde opeenvolgende keer het Limburgse bedrijf door de Vereniging van Vlaamse Sommeliers uitgeroepen tot beste producent van mousserende wijn in België.
In de namiddag werd het fruitbedrijf Hellingenfort van Karel Vaes in Helshoven bezocht. Het bedrijf ligt in het centrum van de Belgische peren- en kersenteelt. Het is een familiebedrijf in een prachtige vierkantshoeve, vlakbij de 13de-eeuwse kapel van Helshoven. Het vormde ook het decor voor Katarakt, een vervolgverhaal dat niet lang geleden op tv- één te zien was.

EDM

maandag 9 mei 2011

Herzele : Europadag 2011

Op zondag 8 mei 2011 organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de gemeente Herzele, de Europadag 2011. Met dit initiatief wil men Europa en vooral concrete projecten die door Europa worden gefinancierd in de kijker zetten. In het CC De Steenoven werd daarom de parketzaal omgetoverd tot sfeervolle tentoonstellingsruimte waar tal van organisaties hun activiteiten en projecten te kijk stelden en aan de bezoekers uitvoerige uitleg verschaften.
Om een aantal projecten in Groot-Herzele onder de aandacht te brengen werd een heuse 'Ronde van Europa' ingericht, een sneukeltocht voor fietsers. Deze tocht voorzag enkele stopplaatsen waar de realisatie van specifieke projecten kon worden bekeken en waar, bij een hapje en een drankje, eveneens zeer veel uitleg werd gegeven. Dat was het geval in 't Uilekot ( het project "sociale en ecologische labels"), in dorpstheater 't Hoefijzer (project "Yesterday") te Woubrechtegem, in de biohoeve De Kollebloem (project "Boerderijontmoetingen in 4 seizoenen" te Sint-Lievens-Esse, in het domein Schauwbroeck (project "Land- en tuininrichting") te Steenhuize en in Sint-Antelinks (kunstproject"Arpia" en het project "Duurzaam gebruik van hout uit de Vlaamse Ardennen").
In CC De Steenoven gaven de afgevaardigden van de Provincie, de heren De Buck en Vercamer, tijdens een toespraak, toelichting bij de organisatie van de Europadag.
Minister van Staat Herman de Croo en Europees Commissaris Karel De Gucht onderstreepten met hun aanwezigheid het belang van de Europadag en van de boodschap die Europa wil verspreiden.
De moeders die deelnamen aan de tocht door Herzele kregen, naar aanleiding van Moederkesdag, een bloemetje mee naar huis.
De organisatoren toonden zich na afloop tevreden want ze hadden, bij uitzonderlijk lenteweer, meer dan 400 deelnemers kunnen noteren.

EDM

Herzele : Plechtige viering van de bevrijding (Victory Day)

Op 8 mei 2011, V-dag, werd in Herzele de bevrijding van 8 mei 1945 herdacht en gevierd. Afgevaardigden van het gemeentebestuur, verenigingen van oud-stijders, vaandeldragers, militairen, vertegenwoordigers van hulp- en interventiediensten en van politie, familieleden en sympathisanten verzamelden aan de Sint-Martinuskerk en woonden een plechtige eucharistieviering bij. Nadien werd er op het nabijgelegen kerkhof hulde gebracht aan alle gesneuvelden. Voorzitter van de oud-strijdersvereniging, de heer Ghislain Van Waeyenberghe bracht in zijn toespraak hulde aan de gesneuvelden en in het bijzonder aan zijn oudere broer officier-piloot Arthur Van Waeyenberghe die 70 jaar geleden, in 1941, tijdens de oorlog, bij een missie van de Royal Air Force Coastel Command omkwam boven de Ierse Zee. De heer Noël De Smet, schepen van Herzele, herinnerde in zijn toespraak aan de omstandigheden waarin de oorlog '40-'45 zich afspeelde. Burgemeester Johan Van Tittelboom legde, samen met familieleden van de gesneuvelde piloot bloemen neer.

EDM

zondag 1 mei 2011

Herzele : Dag van de creatieve arbeid !

Op zondag 1 mei 2011 werd de creatieve expressie in Herzele centraal gezet. De week van de amateurkunsten (WAK) gecombineerd met de dag van de arbeid gaven goede redenen om dat te doen. Iedereen uit Herzele die in 2010 een boek, een dvd of een cd uitbracht of daar een substantiële bijdrage toe leverde werd uitgenodigd in de voormalige Wattenfabriek voor een babbel in het kader van "Lezen in de Lente". Dries Van Nieuwenhuyse, Patricia De Corte, Peter Terrin, Koenraad De Wolf, Daniel Adriaens, Manu Adriaens, Paul Kellens, Peter Cremers, Kotzebeu, Christel Stalpaert en Serendipity Films (Ellen Dewaele en Ann Bracke) waren aanwezig en kregen het woord. Animator van de ontmoeting, bijgewoond door een geïnteresseerd publiek, was Jan Hermans, cultuurbeleids-coördinator van de gemeente. De muziekband Kotzebeu zorgde voor de muziek. Aan het einde van de bijeenkomst lieten de auteurs een exemplaar van hun werk achter in de eerste geïnstalleerde kast van de nieuwe bibliotheek die binnen afzienbare tijd haar intrek zal nemen in de volledig gerestaureerde Wattenfabriek.

EDM

zaterdag 30 april 2011

Herzele, Ninove en Geraardsbergen stellen samen kunstenaars (WAK) voor in de voormalige Wattenfabriek

De Wattenfabriek geraakt qua bouwwerken stilaan in een eindfase. Het ongeduld om deze nieuwe cultuurtempel van Herzele in gebruik te nemen is bij het bestuur van de gemeente zo groot dat ze toch al een weekend lang dit pand, met de grote ramen en een prachtig uitzicht op de achterliggende velden, inpalmen.

Er is ook een goede reden voor. Het is de week van de amateurkunsten (WAK). In het kader daarvan is de toekomstige bibliotheek voor één weekend een tentoonstellingsruimte, met werken binnen het thema ‘Binnenstebuiten’. Zicht op of inzicht in iets of iemand, was de kapstok die aangeboden werd aan kunstenaars uit eigen streek, om enkele van hun werken uit te kiezen en te presenteren. Na vorige edities in Ninove en Geraardsbergen is Herzele dit jaar de gastgemeente voor kunstenaars uit de drie gemeentes.
Dit resulteert in een gevarieerde (tot op het randje van het voorgestelde thema ...) tentoonstelling met zo’n 50 kunstenaars en 150-tal werken, waarbij de wil om zich creatief uit te drukken centraal staat.

De officiële opening had plaats op vrijdagavond 29 april 2011. Schepen van Cultuur Luc Hoorens uit Herzele heette in het bijzijn van zijn collega's van Ninove (Veerle Cosijns) en Geraardsbergen (Guido De Padt) de genodigden en bezoekers van harte welkom en nodigde hen allen uit om het werk van de kunstenaars te bewonderen in het mooie kader van de toekomstige nieuwe bibliotheek van Herzele.

EDM

maandag 25 april 2011

Herzele : Wielrennen voor juniores gedomineerd door de Amerikanen en Austin Boswell wint !

Op paasmaandag 25 april, ter gelegenheid van de kermis, had onder een uitzonderlijk stralende zon, de jaarlijkse wielerwedstrijd voor juniores plaats. De plaatselijke wielerclub "Jong en Moedig" had weeral, in samenwerking met het gemeentebestuur, voor een perfecte organisatie gezorgd.

Net voor de start diende nog gauw een renner die op de eerste rij had post gevat een ander wiel te krijgen. Wellicht zorgde de felle zon nog voor de start voor een lekke band. Om 15 h gingen 89 renners van start voor een afstand van 84 km verdeeld over 8 ronden.

Vanaf de tweede ronde voerden de Amerikaanse jongens van het team 'Hot Tubes' het commando en wanneer zich na drie ronden een leidende groep van 18 renners vormde waren ze ook in volle getale aanwezig in deze kopgroep. Natuurlijk werd ook Jonathan Vlaeminck, de junior uit het dorp, luid aangemoedigd bij iedere passage aan het gemeentehuis te Herzele. Bij het ingaan van de zesde ronde was de kopgroep herleid tot zeven renners en nog steeds waren de jongens van de USA sterk vertegenwoordigd. De laatste ronde kondigde zich erg spannend aan want slechts vier renners bleven over aan de kop van de wedstrijd maar ze werden op slechts 25 seconden gevolgd door een grotere groep. Een spurt voor de overwinning, zoals velen hadden verwacht, kwam er niet want Austin Boswell (USA) had zich ruim voor de streep kunnen ontdoen van zijn medevluchters en hij bereikte afgezonderd de eindmeet. Zijn ploegmaat Yannick Eckmann (USA) eindigde ook nog afgescheiden als tweede. Derde werd Maxim Panis uit Genk, onmiddellijk gevolgd door Tijs Delbaere uit Deinze.

De winnaar ontving bloemen uit handen van schepen van Sport Jo De Loor die ook aan hem en zijn ploeggenoot, die tweede werd, enkele flessen lokaal gebrouwen bier mocht overhandigen.

EDM

zondag 24 april 2011

Herzele : Paaszoektocht opnieuw groot succes !

Op paaszondag 24 april 2011 organiseerde de jeugdraad haar stilaan traditioneel geworden paaszoektocht voor de kinderen van Herzele. Nadat de kindjes eerst in de lokalen van de gemeentelijke basisschool allerlei mandjes en korfjes hadden geknutseld nodigde de paashaas hen uit in het nabijgelegen speelbos. Onder de begeleiding van de lokale politie stapten tal van kinderen samen met sympathisanten en ouders in stoet naar het bos. Daar had de paashaas in de voorafgaande 'nacht' op voor de hand liggende maar ook op de meest onmogelijke plaatsen eitjes verstopt. Toch moest hij dit jaar opnieuw vaststellen dat kindjes moeilijk te verschalken zijn als het erop aan komt 'schatten' te zoeken. In een mum van tijd werd het speelbos dan ook leeggehaald en bleef er geen paaseitje achter. Al bij al was de paashaas zeer tevreden dat zoveel kinderen (en ook vele ouders) heel veel plezier hadden beleefd aan de zoektocht. Hij was dan ook erg opgetogen dat hij in ruil voor de 'nep-eitjes' aan de gelukkige kinderen "echte chocolade eitjes" mocht uitdelen. Het geluk in de ogen van de kinderen hoefde niemand te zoeken .. het was zichtbaar voor iedereen.

EDM

zaterdag 23 april 2011

Herzele : Rommelmarkt 2011

Ter gelegenheid van de paaskermis te Herzele organiseerde café Torenhof een rommelmarkt. Onder een fel blauwe hemel kwamen fervente verkopers zich reeds vroeg in de voormiddag op het kerkplein installeren al gauw gevolgd door niet minder geïnteresseerde kopers. In het café werd steeds opnieuw het mooie weer besproken; voor sommigen blijkt het een zegen zijn ... voor anderen komt het dan weer veel te vroeg maar dat men er dorst van krijgt .. dat ontkende niemand !

EDM


donderdag 21 april 2011

Europadag in Herzele op zondag 8 mei 2011

Vandaag 21 april 2011 stelde de gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, de heer Marc De Buck, de Europadag 2011 voor. Hij werd daarin bijgestaan door medewerkers van het provinciebestuur en door schepen Luc Hoorens en de cultuurcoördinator van Herzele, de heer Jan Hermans.
Op zondag 8 mei 2011 vindt de Europadag te Herzele plaats tussen 14 en 18 uur. Het provinciebestuur wil hiermee de Europese projecten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen in de kijker zetten. Tegelijk wil men het publiek bewustmaken van het feit dat de Europese Unie wel degelijk een impact heeft op het dagelijkse leven. Europa is veel dichter dan men spontaan zou denken !
Er kunnen ook projecten bezocht worden in verschillende gemeenten zoals Aalst, Brakel, Denderleeuw, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse en Zottegem. De uitvalsbasis is echter Herzele, winnaar van de wedstrijd 'Europese Gemeente van Oost-Vlaanderen'.

In CC De Steenoven in Herzele kan men in een gezellige sfeer ontdekken wat de Europese Unie dagelijks voor de Oost-Vlamingen betekent en doet. Er zijn tentoonstellingen, proevertjes en projectvoorstellingen.

Wie het graag sportief houdt, kan de Ronde van Europa rijden: een sneukeltocht per fiets brengt de deelnemers in verschillende etappes naar Europse projecten in Herzele.

Tijdens de tocht kan men eten op een boerderij, luisteren naar oldies in het dorpstheater met een stuk taart, kijken naar kunst in het landschap, ...
Deze sneukeltocht is ideaal voor jong en oud en is bovendien gratis (inschrijven is verplicht voor de verzekering). Starten met fietsen kan al vanaf 11 h aan CC De Steenoven.

Het is belangrijk te weten dat het Oost-Vlaamse provinciebestuur sedert vele jaren de uitvoering van Europse projecten begeleidt. Tot nu toe investeerde Europa bijna 53 miljoen euro in de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie zelf leverde daarnaast nog een co-financiering van ongeveer 12 miljoen euro.

Het volledige programma kan geraadpleegd worden op www.oost-vlaanderen.be/europadag.

EDM

woensdag 20 april 2011

Herzele : Verkeerseducatie op het verkeerspark

Hoe word je een dame of heer in het verkeer? Onder dit motto richtte de werkgroep "Verkeer" van de jeugdgemeenteraad te Herzele een verkeerspark in op de parking van CC De Steenoven. Alles gebeurde in nauwe samenwerking met de lokale politie. Verschillende verkeerssituaties werden er gesimuleerd, zowel voor voetgangers als voor fietsers zonder dat daarbij hinder diende gevreesd te worden van het gevaarlijke gemotoriseerd verkeer. Kinderen konden er kennis maken met de voornaamste verkeerstekens en -regels en ze kregen daarbij deskundige uitleg van de politie. Jeugdige politie-agenten regelden bij deze gelegenheid het 'soms' intense verkeer op drukke knooppunten in het park. Schepen van Jeugd, Rita Vandenoostende, had eveneens haar fiets meegenomen naar het verkeerspark en aarzelde geen seconde om de vele aanwezige kinderen een voorbeeld te geven.

EDM

woensdag 30 maart 2011

Herzeelse Flandriens openen hun zomerseizoen 2011

Op woensdag 30/03/2011 om 18u15 uur trokken de Herzeelse Flandriens hun vijfde zomerseizoen op gang.

Met start- en aankomstplaats aan hun clublokaal Torenhof, gelegen aan het kerkplein te Herzele, wordt er wekelijks met een vriendengroep een fietstocht gereden doorheen het Vlaamse (en bij momenten Waalse) landschap.

De ritten vinden steeds plaats op woensdagavond waarbij het startschot om 18.30 uur stipt gegeven wordt. Onder het motto “Samen uit samen thuis, Cycling for fun” hopen de Herzeelse Flandriens ook dit seizoen hun ritten zonder ongemakken (een lekke band niet bijgerekend) door te komen, zegt Tom De Pelecyn, woordvoerder van de groep.

EDM

maandag 28 maart 2011

Herzele : Gezinsbond van Ressegem ging wandelen op de Cotthemroute

Onder een stralende zon gingen leden van de gezinsbond Ressegem op zondag 27 maart 2011 wandelen op de Cotthemroute. Er werd gestart aan de kerk van Hillegem en via landelijke wegen werd de markt van Sint-Lievens-Houtem bereikt. Daar werd een pauze gehouden en kon de dorst gelest worden. Nadien ging het via boswegeltjes over het gehucht Cotthem terug naar Hillegem.

EDM

donderdag 24 maart 2011

Herzele : NSB Vaandeldrager René De Wilde uit Borsbeke ontvangt erediploma

Bij Koninklijk Besluit wordt het "Erediploma van Vaandeldrager" toegekend aan René De Wilde uit Borsbeke. Dit diploma werd hem plechtig overhandigd door Burgemeester Van Tittelboom op woensdag 23 maart 2011. Tegelijk ontving hij de V50 herdenkingsmedaille. Deze medaille werd voor het eerst uitgereikt op 10 september 1994 ter gelegenheid van de herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding van Herzele die plaats vond op zondag 3 september 1944.
Dit feestelijke gebeuren vond plaats in aanwezigheid van tal van andere vaandeldragers van het Oudstrijderscomité van Groot-Herzele, van leden van het gemeentebestuur, van militaire delegaties en van familie en vrienden.
René De Wilde werd geboren in 1948 en vervulde zijn militaire dienstplicht op een onberispelijke manier in Turnhout en in Brasschaat in 1969. Hij is gehuwd met Agnes Van Gijsegem en is vader van Marijke, Jurgen en Joris. Jurgen is beroepsmilitair. De voorzitter van de vereniging, de heer Ghislain Van Waeyenberghe, noemde de heer De Wilde een zeer gewaardeerd vaandeldrager, plichtsbewust, statig en stipt en prees hem bovendien voor zijn grote jovialiteit.

EDM

woensdag 23 maart 2011

Herzele : Minister Crevits belooft rechttrekking N42 tegen begin 2014

Op maandag 21 maart 2011 kwam Minister Van Openbare Werken Hilde Crevits naar Herzele. Ze bezocht er de fameuze spookbrug te Sint-Lievens-Esse. Deze brug wacht er al jaren op de rechttrekking van de N42 en ze is ook al jaren het voorwerp van verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van de uitvoering van het project.
Onder andere de onteigeningsvergunningen waren in het verleden een bron van vertraging - de Raad van State vernietigde vorig jaar nog een ministerieel besluit over de vergunningen - maar nu hebben we een staalhard dossier, verzekerde de minister. Dit zou nu moeten leiden tot een snelle uitvoering van het project dat de rechttrekking van de N42 moet realiseren. Ze voegde er onmiddellijk aan toe dat ze de realisatie voorziet tegen eind 2013, begin 2014. Haar stem was erg kordaat en dus klonk het echt als een belofte en een sterk engagement.
Wat de werken aan het kruispunt van de Langestraat te Zottegem met de N42 betreft kondigde minister Crevits de aanleg van een rotonde aan waarvoor de werken nog dit jaar moeten starten. Om de veiligheid tussen het op- en afrittencomplex te Wetteren en het kruispunt "het Vosken" te Oombergen te verbeteren werd 1 miljoen euro uitgetrokken. Hiermee zullen maatregelen gefinancierd worden die het resultaat zijn van overleg met de landbouwers uit de streek. Er werd immers vastgesteld dat het trage verkeer op dit traject vaak voor problemen zorgt.
Er waren erg veel burgemeesters uit de streek aanwezig op de vergadering met de minister en allen reageerden zij erg enthousiast op wat Mevrouw Crevits zei. Ze zien eindelijk licht aan het einde van de tunnel en ze zijn er stellig van overtuigd dat niet alleen de weg veiliger zal worden maar ook dat de regio Zuid-Oost-Vlaanderen hiermee uitzicht krijgt op een economische herneming. Cijfers, die werden aangehaald, tonen immers aan dat er de laatste jaren een opmerkelijke achteruitgang plaats vond van tewerkstelling. Dit zou sterk mede veroorzaakt worden door de gebrekkige ontsluiting en moeilijke mobiliteit.
Enkele mensen die niet helemaal overtuigd zijn dat de rechttrekking van de N42 meer positieve dan negatieve effecten zal hebben, lieten hun stem horen en overhandigden een vrachtwagentje aan de minister. Het was symbolisch geladen met 'fijn stof".

EDM


zaterdag 19 maart 2011

Herzele : Jaarlijkse Hebo-quiz overdonderend succes !

Op vrijdagavond 18 maart 2011 organiseerde volleybalclub HEBO van Herzele, naar jaarlijkse gewoonte, zijn zogenaamde Heboquiz. Meer dan 300 enthousiaste deelnemers namen rond 20 u in de Sint-Michaël-zaal te Sint-Lievens-Houtem plaats aan de voor hen, per groep van 4 deelnemers, gereserveerde tafels. De jury besliste om stipt op tijd van start te gaan en gaf Mevrouw Liesbet De Cooman groen licht om de eerste van 100 vragen (verdeeld in groepen van 10) op de deelnemers los te laten. De verschillende in rode T-shirt uitgedoste Hebo-medewerkers deden naarstig hun best om 'Duvels', 'Steenuilkes', 'Arends' en andere drankjes vlot en tijdig aan alle tafels te verdelen. Dit kon niet verhinderen dat aan meer dan één tafel wanhopig gezucht en gevloekt werd. De reden daarvoor bleek bij nader toezien niet de dorst of de honger te zijn maar de nuchtere vaststelling dat haperingen in het geheugen van mensen van alle leeftijden is. Het enthousiasme werd daardoor echter niet getemperd. De wetenschap dat "jokers" en zogenaamde "hebokers" beschikbaar waren - noem het reddingsmiddelen op momenten van grote intellectuele ademnood - kon immers af en toe soelaas bieden. Dat 'jokers' echter ook niet onuitputtelijk zijn - elke groep kreeg er immers maar een beperkt aantal - bleek gedurende de ganse avond want deelnemers stortten zich dan maar op geestversterkend vocht, bijhorende bitterballetjes en dito blokjes vlees en kaas. De tussenstanden, die af en toe werden medegedeeld, lieten niet direct grote afscheiding in de stand zien. Verschillende groepen zouden bijgevolg de 'finale' betwisten en de wedstrijd zou beslist worden via de antwoorden op de laatste vragen. Uiteindelijk kon de voorzitter van de jury, de heer Benjamin Rogiers, laat op de avond de spanning, die te snijden was, wegnemen door de uitslag bekend te maken. De winnaar werd de groep NESCIO, op de tweede plaats gevolgd door de ploeg ASDAMMEN en derde werd het team MARIE-JEANNE.
Zij mochten als eerste het podium bestijgen en hun prijzen in ontvangst nemen.
De jury had ook nog een mooie prijs voor de beste in de individuele publiekswedstrijd en ook Liesbet De Cooman, de quizmaster van dienst, werd in de hulde betrokken.
Het was totaal terecht dat Benjamin Rogiers de juryleden bedankte maar ook een dikke pluim gaf aan Mevrouw Els Standaert, zonder wiens - door iedereen geapprecieerde - inzet dit evenement niet dezelfde slaagkansen zou hebben gehad. Het moet immers gezegd dat de HEBO-club er weer in geslaagd is een ongelooflijk goed georganiseerde, leerrijke en plezante avond te verzorgen en dat verdient grote waardering en een dikke proficiat. Er bestaat geen twijfel over dat velen reeds uitkijken naar volgend jaar !

EDM

dinsdag 15 maart 2011

Herzele : De gemeentelijke basisschool kiest voor "Google Apps"


De GBS Herzele kiest als eerste in de wijde regio voor Google Apps. Dit is een informatica-platform dat leerkrachten en leerlingen toestaat op een moderne, efficiënte, productieve en erg kostvriendelijke manier samen te werken en te communiceren. Het grote voordeel is dat het internet fungeert als netwerk en dat servers op verschillende plaatsen in de wereld optreden als eenheden die de benodigde software en opslagruimte ter beschikking stellen. Hierdoor kan elke gebruiker van het systeem zich aanmelden op gelijk welke computer die met het internet is verbonden, waar ook ter wereld.
Op dinsdag 15 maart 2011, aan de vooravond van de lancering van het systeem in de school, stelde de directie in samenwerking met leden van de werkgroep en in aanwezigheid van Mevrouw Rita Vandenoostende, schepen van onderwijs, tijdens een personeelsvergadering het applicatie- en communicatieplatform voor.
De keuze voor het systeem kwam er nadat die werkgroep de doelstellingen van een dergelijk project en de alternatieve oplossingen had onderzocht. De werkgroep zelf werd opgericht nadat verschillende resultaten van een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen en leerkrachten hadden aangetoond dat een nieuwe stap in de informatisering van de school wenselijk en noodzakelijk was om modern onderwijs te kunnen blijven verzekeren. Het projectteam werd samengesteld met vrijwilligers (ouders, leerkrachten en afgevaardigden van de gemeente Herzele) die positief reageerden op een oproep vanwege de Directie van de school. De aanwezige leerkrachten toonden zich enthousiast bij het zien hoe zij op het nieuwe platform een gemeenschappelijke agenda zullen kunnen beheren, hoe zij leerlingen zullen kunnen laten samenwerken via het internet, hoe zij documenten zullen kunnen beheren en in groep bespreken en aanpassen en hoe zij zelfs met mekaar en met leerlingen (video-)gesprekken zullen kunnen voeren.
De voorstelling aan de leerkrachten werd verzorgd door de heer Patrick Droesbeke. Hij werd in de werkgroep bijgestaan door Helena Capoen, Chris Vandersmissen, Dominique Van Heddegem, Wim Van De Velde, Georges Lefèvre (Gemeente Herzele), Bart De Durpel (ICT coördinator GBS), Luc De Jaeger en Els de Durpel (Directie).

EDM

maandag 7 maart 2011

Herzele : OCMW dankt en viert haar vrijwilligers !

Op maandag 7 maart 2011 nodigde OCMW Herzele haar vrijwilligers uit voor een receptie en een etentje gevolgd door een namiddag "gezellig samenzijn". Zowel secretaris Rudy De Coensel als voorzitster Mieke Hoorens dankten en huldigden in hun toespraak de vele vrouwen en mannen die zich dagelijks vrijwillig inzetten voor de anderen in het kader van de diensten die door het OCMW worden aangeboden.

EDM

zondag 6 maart 2011

Herzele : Opening demonstratiewoning 'Gezond (t)huis"

Een muffe geur in huis, ongedierte in de keuken, schimmelplekken op het behang,… iedereen herkent het wel.
Het gemeentebestuur van Herzele heeft, in samenwerking met vzw Logo Gezond+, het project ‘Gezond (t)huis’ uitgewerkt. De basis van dit project is een ongezonde en ongezond ingerichte bestaande woning gelegen aan de Groenlaan 37. In dit huis kunnen bezoekers zelf ervaren dat er iets mis is. Zij kunnen er zien en ruiken dat 'iets' moet gebeuren om de omgeving gezond en leefbaar te maken. Oplossingen kunnen ze ter plaatse vinden. Er zijn documentatie-borden en brochures maar ook allerlei voorwerpen die kunnen leiden tot een goede oplossing voor elk probleem. Bovendien zijn er deskundigen aanwezig die kunnen helpen bij het maken van de juiste analyse en de weg naar de passende oplossing kunnen tonen.

De demonstratiewoning is vanaf 7 maart 2011 gratis te bezoeken (vooraf inschrijven is wel noodzakelijk). Op zaterdagen 12 en 26 maart zet de woning de deuren open van 10u00 tot 12u00. Ook hiervoor is inschrijven verplicht (053/60.70.89)

De officiële opening had plaats op zondag 6 maart in aanwezigheid van afgevaardigden van het gemeentebestuur van Herzele, van Zottegem en van Brakel en van medewerkers van de vzw Logo (lokaal gezondheidsoverleg). Samen met leden van de gemeenteraad van Herzele en van het OCMW luisterden ze naar Schepen Jo De Loor van Herzele die de bedoelingen van het project schetste en de mensen van de vzw Logo voorstelde. Zij zorgden immers voor de begeleiding bij de ontwikkeling van het project en nemen ook actief deel aan de ontvangst en rondleidng van de bezoekers.

EDM

zaterdag 5 maart 2011

Herzele : Kindercarnaval te Ressegem 2011

Op zaterdag 5 maart 2011 organiseerde de Gezinsbond van Ressegem het jaarlijks kindercarnaval. Om 14.30 h, wanneer iedereen geschminkt en verkleed was, vertrok aan het Oud Klooster een muzikaal begeleide optocht door de straten van de deelgemeente. Kinderen van alle leeftijden al of niet vergezeld van ouders en vrienden namen eraan deel. Het was een bonte menigte die door de straten wandelde. Soms had men de idee te verdwalen in een feuilleton van Mega Mindy, op een ander moment waande men zich in de Far West en zonder enige twijfel verzeilde meer dan één deelnemer in een of ander sprookje ... De kledij en mooie kleuren waren in ieder geval een sterke uitnodiging daartoe. Aan het einde van de stoet wachtte een zoete pannenkoek met een warme tas koffie en/of een drankje de deelnemers op. Daarna kon de carnavalfuif beginnen. Hiervoor zorgden de taltijke bestuursleden en leden van de gezinsvereniging.

EDM

vrijdag 25 februari 2011

Herzele en de ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen

Op vrijdag 25 februari 2011 brachten Open Vld-parlementsleden Herman de Croo, Vera Van der Borght, Guido De Padt, Marnic De Meulemeester, Jean-Jacques De Gucht vergezeld van burgemeester Johan Van Tittelboom en schepenen Jan Van Damme en Luc Hoorens van Herzele, een bezoek aan de brug in de Schipstraat te Sint-Lievens-Esse (Carina Van Cauter en Alexander De Croo dienden voor dwingende redenen afwezig te blijven).

Ze hadden ter hoogte van deze - intussen beroemd (of berucht) geworden - brug de pers uitgenodigd om terecht aandacht te trekken op het aanslepende probleem van de ontsluiting van de regio zuid-oost-vlaanderen.

De brug te Sint-Lievens-Esse werd in 1995 gebouwd en had een kostprijs van 800.000 euro. Ze maakte deel uit van het project 'rechttrekking van de N42' tussen Wetteren en Geraardsbergen. Vandaag kunnen koeien schuilen onder de brug omdat de realisatie van het stuk N42 onder de brug er tot op heden niet kwam. Er bestaan, naar verluidt, nog steeds geen concrete plannen in de schoot van de regering van CD&V, Sp.a en N-VA om het project in de komende jaren af te werken. Daarom trekt Open-Vld aan de alarmbel.

Het wordt nu wel echt dringend dat verantwoordelijken en beleidsmakers oog krijgen voor de economische troeven van deze regio van Vlaanderen en bijgevolg voor de noodzakelijkheid van een degelijke en cruciale ontsluiting. Maar niet alleen dat aspect is belangrijk. Honderden ongevallen - zeer dikwijls met dodelijke slachtoffers - kunnen toegeschreven worden aan de afwezigheid van een aangepaste en veilige weg tussen Zottegem en Geraardsbergen. Het moet gedaan zijn, zo zeggen de parlementsleden, dat steeds weer opnieuw studies worden gedaan en plannen worden gesmeed of bestaande worden veranderd. Beloftes moeten nu omgezet worden in daden. Het algemeen belang moet de leidraad zijn bij het nemen van beslissingen.

De problematiek is precies dezelfde voor de rondtrekking van de N60 (Ronse) en voor de doortrekking van de N41 (Aalst). Daarom leggen de Open-Vld parlementsleden hierover in maart 2011 drie voorstellen van resolutie voor in het Vlaams Parlement en zullen ze daarmee de huidige meerderheid in het Parlement voor haar verantwoordelijkheid plaatsen.

EDM