COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 27 december 2010

Herzele : Kerstdagen in de sneeuw !

Het was 24 jaar geleden dat we in Herzele nog een witte Kerst hadden gezien. De foto's tonen hoe mooi een witte Kerst toch kan zijn.

EDM

maandag 20 december 2010

Herzele : Een wandeling door de sneeuw ....

De beelden werden gemaakt op maandag 20 december 2010 tijdens een wandeling in de sneeuw te Herzele.

EDM

zaterdag 11 december 2010

Herzele : Feestelijke Kersthappening 2010

Op vrijdagavond 10 december 2010 organiseerde de Raad voor lokale Economie in samenwerking met het gemeentebestuur voor de vierde keer reeds een jaarlijkse kersthappening.
Rond het Schepenhuis stonden 30 kersthuisjes opgesteld waar verenigingen en plaatselijke handelaars drankjes, lekkere hapjes en unieke en ludieke kerstgeschenkjes te koop aanboden. De kinderen van de GBS van Herzele gaven op het podium het beste van zichzelf en tracteerden het talrijk opgekomen publiek op een wervelende show waarmee ze iedereen in kerstsfeer brachten. De kerstman, die natuurlijk niet kon afwezig blijven, besteeg samen met de kinderen zelfs het podium en vond er een ideale plaats om te tonen dat hij zijn muzikale talenten nog steeds niet is kwijtgespeeld.

EDM

woensdag 8 december 2010

Herzele : De jeugdgemeenteraad vergadert bij de politie in Zottegem

Op woensdag 8 december 2010 had de vergadering van de Herzeelse jeugdgemeenteraad plaats in de kantoren van de politie te Zottegem. Niet verwonderlijk aangezien een belangrijk agendapunt te maken had met de verkeersveiligheid. Natuurlijk kwamen ook de fracties "Bibliotheek", "Milieu", "Sport" en "Tettergazet" hun respectievelijke voorstellen toelichten. Een van de meest opvallende voorstellen van de Herzeelse jeugd was wel de bouw van een zwembad (!) in Herzele.
Wie weet kan dergelijk voorstel voldoende creativiteit opwekken bij de beleidsmakers van Herzele om problemen van rentabiliteit en financiering die dergelijke projecten met zich meebrengen op te lossen?
Na de officiële zitting kregen de deelnemers aan de vergadering een uitgebreid bezoek aan de gebouwen van het politiecommissariaat. Niet weinigen waren onder de indruk van de politiecellen ... maar de pannenkoeken en Sint-Niklaasgeschenkjes die ze daarna kregen maakten veel goed.

EDM