COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

woensdag 24 november 2010

Herzele : De Politie huldigt de winnaar van haar tekenwedstrijd

Op woensdag 24 november 2010 maakte de Politie van Herzele de winnaar bekend van de grote tekenwedstrijd die ze had georganiseerd naar aanleiding van de jongste open-deur-dagen. De eer viel te beurt aan de jongeheer Ruben Hinderyckx. De politiechef van de politiezone Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem, tal van politiemannen en leden van het schepencollege van Herzele huldigden de winnaar en zijn klasgenootjes van de basisschool de Kersentuin uit Herzele. Ze tracteerden hen op koffiekoeken, chocolademelk, koffie en frisdrank. De Directrice en de leerkracht van het 3de leerjaar mochten bovendien een mooi ingekaderd duplicaat van de winnende tekening mee naar de school nemen.

EDM

vrijdag 19 november 2010

Herzele : Spaanse koffietafel

Op donderdag 18 november 2010 organiseerde het dienstencentrum 't Ryckbosch, in samenwerking met de ouderenadviesraad in de cafetaria van WZC Ter Leen een koffietafel volledig in de Spaanse sfeer. Natuurlijk deden ze dat in het kader van de Week van de Smaak. Naast de Spaanse zoetigheden met koffie ontbraken de Spaanse signoras en signoritas niet op de afspraak en zetten ze aangepaste dansen op de dansvloer.

EDM

zondag 14 november 2010

Herzele : Fiesta Mayor de Steenhuize

In het kader van de Week van de Smaak kookte de burgemeester van Herzele op zondag 14 november 2010 voor een goed doel. Omdat het feest dit jaar in de deelgemeente Steenhuize én tegelijk op het thema 'Spanje' werd georganiseerd kreeg het de titel 'Fiesta Mayor de Steenhuize' mee.

Er was veel volk komen opdagen en iedereen was vol lof over de kwaliteit en de aangename smaak van de verschillende gerechten (cava, tapas, paela en panna cotta) die werden opgediend.

Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Vijf projecten werden door het gemeentebestuur weerhouden en krijgen een mooie geldsom. Het gaat over de volgende projecten en de bijhorende initiatiefnemers (allen uit Herzele):

- School in Haïti (Geert van Iseghem) : www.bloggen.be/geertvi
- School in Senegal (Geert en Marianne Maegerman) : mmaegerman@actiris.be
- Ontwikkelingsproject in Egypte (Kris Van Den Driessche) : kris.van.den.driessche@telenet.be
- School in Gambia ( Kamiel Kellens)
- Tehuis in Armenië (Marijke Van Droogenbroek)

EDM

Herzele : Edmée Jossart vierde haar 100ste verjaardag

Op zaterdag 13 november 2010 vierde Edmée Jossart in het woon- en zorgcentrum Ter Leen te Herzele haar 100ste verjaardag. Leden van het Schepencollege, leden van het OCMW-bestuur, de Directie, medewerkers en bewoners van het zorgcentrum en familieleden zorgden voor een passende viering. Edmeé zelf zei niet veel maar haar ogen fonkelden en lieten duidelijk voelen hoezeer ze ervan genoot. Haar immense dank uitte ze door het uitdelen van veel warme en hartelijke knuffels.
Edmée is afkomstig van Amay in Wallonië en baatte in Brussel lange tijd een pianowinkel uit. Naar verluidt speelde ze zelf ook erg goed piano. Nadien ging ze een tijdje aan zee wonen. Haar echtgenoot, Achiel De Boever was afkomstig van Leeuwergem en dat maakte dat ze uiteindelijk in Sint-Maria-Horebeke verzeilde waar ze woonde tot haar man overleed. Nu woont ze dus in het WZC Ter Leen.

EDM

donderdag 4 november 2010

Herzele : Seniorenfeest 2010

Op donderdag 4 november 2010 organiseerde de seniorenraad van Herzele in samenwerking met het gemeentebestuur de jaarlijkse seniorennamiddag. Hielde De Bruycker (sociale dienst van de gemeente) heette de talrijk opgekomen senioren hartelijk welkom. In zijn openingstoespraak beklemtoonde de heer Johnny Doolaege, voorzitter van de ouderenadviesraad, het belang van de seniorenverenigingen en hun werking. Hij dankte alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier inzetten voor de senioren. Schepen Rita Vandenoostende, die de burgemeester vertegenwoordigde, wenste de aanwezigen een aangename namiddag toe. Na de koffie met gebak openden de leden van de ouderenadviesraad de dans en ze nodigden op hun beurt de anderen uit op de dansvloer. De muziek werd verzorgd door DJ Willy. Zijn muziekkeuze werd op applaus onthaald.

EDM