COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

zaterdag 25 september 2010

Herzele : Fiets- en Mountainbikeclub Unitas organiseerde het Oost-Vlaams Fiets- en MTB weekend 2010


Op 25 en 26 september 2010 had het Oost-Vlaams fiets- en mountainbikeweek-end plaats in Herzele. Dit initiatief van de provinciale commissie voor recreatieve sportbeoefening (PCRS) werd voor de eerste maal uitgewerkt in 1987 en had plaats in Oostakker. Vanaf 2010 werd deze"provinciale bijeenkomst" in een ruimer perspectief geplaatst met het oog op een grotere aantrekkingskracht binnen de provincie. Unitas Steenhuize, één van de meest toonaangevende fietsclubs uit Zuid-Oost-Vlaanderen, was dit jaar de organisator in samenwerking met de gemeente Herzele.
Het week-end was voor de Oost-Vlaamse afdeling het slot van het zomerseizoen en tevens de start van het winterseizoen. Gestart in 1987 heeft deze organisatie een erg rijke traditie en jaarlijks wordt de verantwoordelijkheid ervoor toegekend aan een andere organisator. Hierdoor wordt een erg gevarieerd aanbod aan omlopen en omgeving gecreëerd. In 1995 mocht Steenhuize al eens inrichten. Vele wielertoeristen herinneren zich zeker ook nog de edities die plaats vonden in o.a. Lokeren, Zwalm, Gentbrugge, Destelbergen, Nazareth, Eeklo, ....

De voorafgaande persconferentie :

Schepen Jo De Loor herinnerde tijdens deze persvoorstelling aan de adelbrieven die de gemeente kan voorleggen als het gaat over sportevenementen.

De heer Marc Van Impe, voorzitter van PCRS, legde in zijn toespraak de nadruk op de verruiming van het gebeuren waardoor ook recreanten zich meer aangesproken kunnen voelen. Hij wenste ook alle succes toe aan Unitas Steenhuize met de organisatie van fiets- en MTB week-end.

De heer Verbeurgt, voorzitter van Unitas, schetste de geschiedenis van de club waarbij hij bijzondere waardering uitsprak voor de heer Marcel De Decker die bij de editie van 1995 alles in goede banen leidde en wiens ervaring nu nog in hoge mate bruikbaar is. Hij onderstreepte dat alle medewerkers 'kwaliteit' erg hoog in het vaandel dragen en drukte erop dat de verschillende omlopen die werden uitgewerkt de deelnemers in staat zullen stellen alle mooie plekjes van de streek van Herzele en omgeving te (her-)ontdekken.

EDM

Foto's van de persvoorstelling :


Foto's van de eerste dag van het MTB-week-end (25/10/2010)Herzele : Rommelmarkt te Ressegem

Op zaterdag 25 september organiseerde de Gezinsbond te Ressegem zijn jaarlijkse rommelmarkt. Onder een stralende zon begonnen 's morgens veel enthousiaste liefhebbers hun kraampjes op te zetten en in te richten in de straten rondom de Sint-Mauritiuskerk van Ressegem. Heel snel kwamen dreigende grijs-zwarte regenwolken de dorpskom van Ressegem overschaduwen. Felle regenvlagen zorgden ervoor dat de verkopers beschutting moesten zoeken voor zichzelf en voor hun koopwaar. Bovendien bleven de verwachte bezoekers in grote getale weg. Diegenen die toch van de partij waren konden hier en daar toch het fel begeerde stukje broccante dat ze wilden hebben op de kop tikken of een koffietje drinken op een beschutte plaats. De kinderen konden genieten van de 'kermisattracties'.

EDM

zaterdag 11 september 2010

Herzele : Arpia vzw lanceerde hedendaags kunstproject in Sint-Lievens-Esse

Op zaterdag 11 september lanceerde ARPIA vzw een nieuw hedendaags kunstproject in Sint-Lievens-Esse. Een oude steenbakkerij fungeert als uitvalsbasis en epicentrum voor wat een blijvend kunst- en landschapsproject moet worden. Deze editie "Arpia 2010" kan gezien worden als een prelude van een groeiend traject dat er kan komen dankzij de belangrijke medewerking en ondersteuning van de gemeente Herzele, de provincie oost-Vlaanderen en LEADER Vlaamse Ardennen.

Rond de steenbakkerij staan vijf kunstwerken die ter plaatse werden gecreëerd en allen een relatie hebben of in dialoog gaan met hun omgeving. Tot en met eind september staan er rondleidingen en landschapswandelingen op het programma waarin ook de relatie tussen mens en landschap aan bod komt. Curator Luea Ritter bouwde samen met het organiserend bestuur een binnententoonstelling op rond de aanpak en filosofie van Arpia. Kunst ‘met’ het landschap staat daarin centraal. Op de 1ste verdieping van de oude steenbakkerij werd naast de tentoonstelling ook een boekenlounge of tentoonstellingsbibliotheek gemaakt. De bezoekers kunnen allerhande publicaties over kunst en/of landschap raadplegen en op die manier op eigen tempo hun weg zoeken in de complexe materie van de landschapskunst en landschapsbeleving in het algemeen.

Openingsplechtigheid

In aanwezigheid van de kunstenaars en vele medewerkers en genodigden werd Arpia 2010 officieel geopend op zaterdag 11 september om 11 uur met een reeks toespraken van onder andere professor Christel Stalpaert (voorzitter van Arpia vzw), de peter van het project professor Marc Antrop (internationaal erkend landschapsdeskundige), de heer Burgemeester Johan Van Tittelboom, Schepen van Milieu en tevens ondervoorzitter van Leader de heer Jo De Loor, curator Luea Ritter (Zwitsere kunstenares die in Steenhuize resideert) en de heer Luc Hoorens, Schepen van Cultuur.

Daarna konden de aanwezigen de kunstwerken bezichtigen en ontdekken en tevens een kijkje nemen in het gebouw van de oude steenbakkerij waar een permanente tentoonstelling was opgesteld.

Foto's van de openingsplechtigheid :


Programma

Op Zondag 12 september wordt een deel van het programma ingevuld volgens het thema (de 4 elementen) van Open Monumentendag. Vuur, water, aarde en lucht komen zonder twijfel aan bod tijdens de rondleidingen in de oude steenbakkerij. De ringoven werd volledig vrij gemaakt en de bovenverdieping ingericht. De eigenaars (familie Hove uit Ninove) vertellen hoe de oven functioneerde en welke relatie een steenbakkerij heeft met het landschap. Kinderen kunnen deelnemen aan een workshop, terwijl de ouders een geleide wandeling doorheen het omliggende landschap kunnen volgen.

Activiteiten tot eind van het jaar
De binnententoonstelling is elk weekend en dit tot eind september open. Er staan op zaterdag en zondag rondleidingen en wandelingen geprogrammeerd. De boekenlounge is ook voorzien van een bar waar streekbieren en streeksnacks kunnen worden gesmaakt. Op deze manier wordt de Arpia-beleving er een van een halve of ganse dag en zelfs meer. De kunstwerken blijven immers staan en bieden elk seizoen een andere ervaring. Volgend jaar trekt de organisatie het landschap in (weg van de steenbakkerij) en wordt er werk gemaakt van een heus kunstenparcours. Bedoeling is dat er elk jaar een vijftal kunstwerken bijkomen die mee evolueren met het landschap (groeien of vergaan). Zo groeit er een kunst- en landschapstraject met vertrek en aankomst aan de steenbakkerij.


Praktisch
Arpia 2010, oude steenbakkerij, Kauwstraat 103, 9550 Sint-Lievens-Esse.
Meer info en reservaties: info@arpia-art.be, www.arpia-art.be, 0487-90 63 12.

Volledige programma
Buitententoonstelling: permanent open vanaf 11.09.2010
dec. 2010 Lezing prof. em. Marc Antrop.
Details van het programma op www.arpia-art.be


woensdag 1 september 2010

Herzele : The Honeys sluiten de burchtconcerten 2010 af

Op dinsdag 31 augustus 2010 sloot de coverband The Honeys de traditionele wekelijkse zomerconcerten te Herzele af. De regen bleef achterwege en dus mochten Guy, Armand, Achilles en Paul het beste van zichzelf geven voor een uitgelaten publiek. Ze brachten covers voor jong en minder jong en hoewel ze zongen van Dos Cervezas kwam men op het volgelopen burchtplein helemaal niet toe met twee biertjes ...
De organisatoren - een beetje geplaagd door het natte weer in augustus - mochten toch weer erg fier terugblikken op een zeer geslaagd seizoen van burchtconcerten. Het publiek beaamde dat volledig.
EDM