COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

vrijdag 27 augustus 2010

Herzele : De speelpleinwerking Pinokio (zomer 2010) werd afgesloten

Met heel veel enthousiasme van zowel kinderen als monitoren werd op vrijdag 27 augustus de speelpleinwerking 2010 te Herzele afgesloten met een barbecue. Schepen De Loor was tevreden en kon terugblikken op een geslaagde Pinokio-zomer; Pinokio is immers de naam van de plaatselijke speelpleinwerking.
Gemiddeld waren 60 kinderen (tussen 7 en 14 jaar) per dag aanwezig; er werden topdagen genoteerd van meer dan 70 kinderen. Van een succes spreken was dus helemaal terecht. Het mooie resultaat was voor een groot deel te danken aan een groep geweldig enthousiaste en goed opgeleide monitoren die de kinderen een onvergetelijke zomer bezorgden met sport en spel en creatief bezig zijn rond diverse onderwerpen. Deze activiteiten werden afgewisseld met boeiende uitstappen naar o.a. de Gavers in Geraardsbergen, Planckendael en Technopolis in Mechelen, Plopsaland in De Panne en de Blaarmeerschen in Gent.
Veel aandacht werd ook besteed aan verschillende kansarme jongeren en aan kinderen met een beperking. Voor hun opvang werd nauw samengewerkt met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en met de Provincie Oost-Vlaanderen. In "zomerscholen" werd aan anderstalige kinderen de mogelijkheid gegeven om op een speelse manier hun kennis van de Nederlandse taal op te frissen. Sommige monitoren zorgden opnieuw voor een stunt. Ze trokken een week lang door België en bezochten o.a. de abdij van Tongerlo en enkele steden om er opdrachten uit te voeren. De avonturen van deze monitoren zullen zeer binnenkort te zien zijn op de website van speelplein Pinokio.
Schepen Jo De Loor dankte ook op passende wijze alle mensen die dit speelpleinproject mogelijk hebben gemaakt en er een dagelijkse positieve en stimulerende invloed op hebben. Hij sloot met te zeggen dat volgend jaar zeker op hetzelfde elan zal verder gewerkt worden en dat nog een enquête zal gebeuren bij de ouders om de graad van tevredenheid uitvoerig te polsen.

EDM

dinsdag 24 augustus 2010

Herzele : De ambassadeur van de Verenigde Staten op bezoek

Op dinsdagnamiddag 24 augustus 2010 bezocht de ambassadeur Howard W. Gutman, vergezeld van zijn echtgenote, de gemeente Herzele. Hij ging graag in op een uitnodiging van Herzelenaar Alain Gaublomme, molenaar en eigenaar van de molen Te Rullegem in de Molenstraat te Herzele. Alain is auteur van het boek 'Molenland Vlaanderen' en had dit samen met een uitnodiging voor een bezoek aan de ambassade bezorgd.
Omdat de gemeente Herzele nog drie werkende molens op zijn grondgebied heeft staan (naar verluid zou geen enkele andere gemeente in België zich hierop kunnen beroepen) ging ambassadeur Gutman graag op de uitnodiging in.
Het Amerikaanse echtpaar werd door Burgemeester Johan Van Tittelboom en diens echtgenote en parlementslid Carina Van Cauter in het gemeentehuis met koffie en mattentaart verwelkomd.

In aanwezigheid van verschillende leden van het Schepencollege, afgevaardigden van het OCMW en van de plaatselijke overheidsdiensten werd een voorstelling gegeven van de gemeente met speciale aandacht voor zijn toeristische troeven : de molens, de brouwerijen, de kastelen, ... Natuurlijk ontbrak het proeven van het plaatselijk gebrouwen bier niet en werd het echtpaar Gutman bedacht met een mand vol streekproducten.

Daarna trok het gezelschap te voet naar de molen Te Rullegem voor een uitgebreid bezoek waar natuurlijk de molenaar zelf de deskundige uitleg verschafte.

Ambassadeur Gutman was bijzonder opgetogen over zijn bezoek en plaatste dit graag in de context van het reeds lang bestaande partnerschap tussen de Verenigde Staten en België.

Ambassadeur Howard W. Gutman werd benoemd als ambassadeur van de Verenigde Staten bij het Koninkrijk België door President Barack Obama; de Amerikaanse Senaat bekrachtigde zijn benoeming op 24 juli jongstleden.

EDM

dinsdag 10 augustus 2010

Herzele : Statiekermis 2010

Op maandag 9 augustus 2010 vond te Herzele bij zwoele zomerse temperaturen de apotheose plaats van de jaarlijkse statiekermis met de makraanworp, het optreden van Lady Violet en Friends en het grote vuurwerk.

EDM