COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 28 juni 2010

Herzele : Groot jubileumconcert Kunst en Broedermin

Op zondag 27 juni 2010 organiseerde de jubilerende fanfare Kunst en Broedermin een groot jubileumconcert op het Sint-Lievensplein te Sint-Lievens-Esse.
Voor dit concert had de 150-jarige fanfare niet minder dan 5 andere muziekmaatschappijen uitgenodigd. Nadat elke maatschappij vanuit de verzamelplaats op het dorpsplein was aangekomen was het voor het publiek een ganse namiddag genieten geblazen. Het eerste optreden op de kiosk was uiteraard van de plaatselijke jubilaris "Kunst en Broedermin". Na een lang applaus werden zij gevolgd door de concertband Vivace uit Herzele. Daarna kwamen nog de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" uit Appelterre-Eichem, de Koninklijke Muziekvereniging "Voor God en Vlaanderen" uit Scheldewindeke, de Koninklijke fanfare "Nieuw Leven" uit Aaigem en de Koninklijke Muziekmaatschappij "Sint-Cecilia" uit Sint-Maria-Oudenhove aan de beurt. Elk van deze groepen brachten een eigen programma van mooie muziek, eigentijds en klassiek. In een met zon overgoten centrum van Sint-Lievens-Esse was het publiek bij wijlen erg stil en volledig in de greep van de mooie muziek. Mooie walsmuziek kon sommigen er zelfs niet van weerhouden een dansje op kassei-stenen te proberen, tot groot genoegen van vele omstaanders.
Voorzitter Gilbert Beerens van de jubilerende muziekmaatschappij bedacht de voorzitter van elke groep met een feestelijke herinneringstrofee.
Als slot van de zeer geslaagde namiddag brachten alle muziekgroepen samen, onder de leiding van dirigent Sven Beerens, een prachtig muziekstuk dat als hoogtepunt kon gelden voor de officiële jubileumviering. Nadien volgden nog enkele erg spontane stukjes muziek van gelukkige en uitgelaten muzikanten.

EDM
zaterdag 26 juni 2010

Herzele : Huldiging van muzikanten van Kunst en Broedermin

Op vrijdag 25 juni 2010 huldigde het bestuur van de fanfare Kunst en Broedermin te Sint-Lievens-Esse al haar muzikanten. Ze vierden dit naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de muziekmaatschappij. Voorzitter Gilbert Beerens prees iedereen voor zijn en haar volgehouden inzet en had bijzondere woorden van waardering voor de huidige dirigent, Sven Beerens. Schepen van Cultuur, Luc Hoorens, oud-muzikant en erevoorzitter dankte het huidige bestuur en iedere muzikant en had ook bijzondere woorden van lof voor zij die steeds opnieuw de muziek van de fanfare beluisteren en ervan genieten. Zonder toehoorders en bewonderaars zou elke motivatie voor de muzikanten van erg korte duur zijn, zo betoogde hij. Hij dankte ook heel speciaal de sponsors van de fanfare.
Voorzitter Beerens vroeg OCMW voorzitter Mieke Hoorens de medailles uit te reiken aan de muzikanten met een lange staat van dienst. Voor alle andere muzikanten en uiteraard ook voor de leden van het bestuur was er een herinneringstrofee voorzien.
De plechtigheid, waarop heel wat vrienden en sympathisanten samen met leden van het Gemeentebestuur en van de Gemeenteraad aanwezig waren, werd afgesloten met een feestelijke receptie.

EDM

zondag 20 juni 2010

Herzele : Matinee

Op zondag 20 juni 2010 organiseerden de Jeugd- en Sportdienst van de gemeente Herzele een Matinee voor gezinnen en kinderen. Iedere deelnemer kon vooraf genieten van een smakelijk ontbijt. Daarna was de verkeerskwis, opgesteld door de werkgroep Verkeer van de Jeugdgemeenteraad, een blikvanger. Deze kwis was gekoppeld aan een wandeling door Herzele. Tijdens de Matinee konden de bezoekers ook kennis maken met de andere werkgroepen (Bibliotheek, Sport, Communicatie). Toch bleef Sport (fietsen, petanque, tafeltennis, curve ball, trampolinespringen, skating, ...) ook dit jaar de rode draad door de Matinee.

Tijdens de Matinee ontvingen de geslaagde deelnemers aan de Start-to-run ook het gelijkname brevet (5 km).

EDM


Herzele : Kinderdagverblijf Klavertje Vier officiëel geopend

Op zondag 20 juni 2010 werd het kinderdagverblijf Klavertje Vier aan de Tuinwijkstraat officiëel geopend door Burgemeester Johan Van Tittelboom en de leden van het gemeentebestuur. Schepen Noël De Smet benadrukte in zijn toespraak de noodzaak van bijkomende kinderopvang in Herzele. De heer Van Tittelboom onderlijnde dat de gemeente Herzele met dit kinderdagverblijf een zeer verantwoorde investering realiseerde.
Speciale dank was er voor de heer Jan Van Damme, die als Schepen van Openbare Werken van bij het begin dit bouwproject van zeer nabij heeft opgevolgd.
Mevrouw Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het agentschap Kind & Gezin, schetste de immense nood aan investeringen in de kinderopvang. Tegelijk gaf zij aan dat ze de uitbreiding van het kinderdagverblijf ook in Brussel zal verdedigen aangezien alle plaatsen in Herzele nu al volzet zijn.
Een woord van dank was er ook voor Hielde De Bruycker die alle voorbereidingen voor de opstart van het kinderdagverblijf coördineerde.
De 5-jarige Augustien Baeyens was, samen met andere muzikanten, een opgemerkte verschijning bij de openingsceremonie. Met haar muziek op het kleine viooltje wist ze de harten van alle aanwezigen te beroeren.

EDM

zaterdag 19 juni 2010

Herzele : Vaderfeest te Ressegem

Naar aanleiding van vaderkensdag organiseerde OKRA Ressegem op vrijdag 18 juni het jaarlijks vaderfeest. De opkomst was groot en de moeders deden hun best om de vaders te verwennen met koffie, gebak, lekker eten en natuurlijk veel amusement. Dat ze daar ruimschoots in slaagden bewijzen de foto's. Tot slot kreeg elke vader ook nog een fles heerlijk bier ... om te bekomen van de emoties werd gefluisterd.

EDM

zondag 6 juni 2010

Herzele : Dankmis ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de fanfare Kunst en Broedermin

Op zaterdag 5 juni werd in het landelijke kerkje van Wijnhuize (Herzele) een dankmis opgedragen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de fanfare Kunst en Broedermin uit Sint-Lievens-Esse (Herzele). Deken Pol Dreelinck van Herzele ging voor in de plechtige viering die werd opgeluisterd door een selectie van muzikanten van de fanfare onder leiding van de heer Beerens (dirigent).

Deken Dreelinck verwelkomde alle aanwezigen met volgende passende woorden : " We onderbreken vandaag het ritme van de gewone dagen voor een feestelijke bijeenkomst. We zetten alle beslommeringen opzij om de genegenheid en de vriendschap te voeden en te vieren. Feesten is dankbaar genieten van de vreugde van het samenzijn: het is luisteren, vertellen, musiceren. Ieder heeft zijn eigen inbreng vanuit zijn mogelijkheden en talenten. Samen vormen wij een koor, een fanfare, die streeft naar schoonheid, harmonie en geluk."

EDM


Herzele : Hommagetocht aan Frank Vandenbroucke ( VDB Forever Classic )

Op zondag 6 juni organiseerden de nauwe vrienden van de overleden profrenner Frank Vandenbroucke, in samenwerking met de gemeente Herzele, een hommagetocht tussen Steenhuize en Ploegsteert over 100 km. Het werd een tocht met ontbijt, 2 bevoorradingen onderweg en een hapje bij de aankomst in Ploegsteert. Ter plaatse bood een bezoek aan de begraafplaats aan zijn fans en zijn vrienden de kans om op sportieve wijze hulde te brengen aan hun idool.


Vanuit het landelijke Steenhuize, waar Frank bij de familie Vandenberghe een nieuwe thuis vond in zijn laatste levensjaar trok de tocht door de Vlaamse Ardennen richting Oudenaarde. Dwars door de Scheldestreek met zijn grote wielergeschiedenis ging de tocht naar Sint-Eloois-Winkel vanwaar Nico Mattan en Frank honderden keren het traject tot Ploegsteert samen aflegden. Nico Mattan koos ervoor naar aanleiding van deze unieke VDB Forever Classic hun gezamenlijke trainingswegen over 35 km op te nemen in het parcours van deze hommagetocht. Bij de aankomst in Ploegsteert werd een stille hulde gebracht aan Frank op de begraafplaats van Ploegsteert.


EDM


woensdag 2 juni 2010

Herzele : Interscholen voetbaltornooi 2010

Op woensdag 2 juni 2010 had op de terreinen van SV Ressegem het jaarlijks voetbaltornooi plaats voor de basisscholen van Herzele. Niet minder dan 33 ploegen schreven zich in voor dit sportgebeuren. Onder een stralende zon speelden jongens en meisjes zich de ziel uit het lijf op zoek naar de zo begeerde overwinning voor hun ploeg. Het enthousiasme van iedereen was groot en het plezier dat op en rond de velden werd gemaakt was immens. Het werd voor alle kinderen weer een memorabele gezonde en plezante dag en alle leerkrachten en begeleiders beaamden dat volmondig.

EDM

dinsdag 1 juni 2010

Herzele : Viering van 5 jaar dienstencheques-onderneming

In februari 2005 startte het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) te Herzele met een afdeling "dienstencheques". Werklozen, die via het PWA systeem thuishulp verleenden bij privé-personen kregen hierdoor de mogelijkheid om naar een reguliere tewerkstelling over te stappen. Via dit systeem kregen zij een vast contract en een volwaardig statuut van werknemer. Ook niet-PWA werknemers konden hun kandidatuur stellen voor een tewerkstelling binnen de onderneming.
In Herzele werd de dienstencheques-onderneming een succesverhaal. Er zijn 29 werknemers die 196 gezinnen bedienen. Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd met als doel over competente en gemotiveerde werknemers te beschikken.

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan werden alle werknemers, samen met raadsleden en anderen die zich belangeloos inzetten, uitgenodigd op een feestmaaltijd op zondag 30 mei 2010.

EDM