COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

vrijdag 26 februari 2010

Herzele : Gemachtigde Opzichters

Een aantal Herzelenaren slaagde voor een theoretisch en praktisch examen en behaalde op die manier het brevet van 'gemachtigde opzichter'. Dit laat hen toe kinderen te begeleiden op gevaarlijke oversteekplaatsen, aan scholen, enz.
De gemeente Herzele hecht erg veel belang aan de veiligheid in het verkeer en het was bijgevolg met veel plezier en fierheid dat deze Herzelenaren door het college van Burgemeester en Schepenen en afgevaardigden van de lokale politie in de raadzaal van het Gemeentehuis werden ontvangen op 25 februari 2010. Zij ontvingen bij die gelegenheid de attributen die nodig zijn bij het uitoefenen van de functie van gemachtigde opzichter.
Zowat alle scholen die actief zijn in de gemeente hadden een afvaardiging naar de opleiding gestuurd.
Schepen De Smet, die de zitting voorzat wegens niet te voorziene afwezigheid van de Burgemeester, dankte iedereen en wenste hen veel succes toe.
Aan het einde van de vergadering werd een drankje aangeboden aan de laureaten.

EDM

Sfeerbeelden :

woensdag 24 februari 2010

Herzele in de uitzending "Zonde van de zendtijd" op Canvas.

Wie de uitzending "Zonde van de Zendtijd" op Canvas, met de Ahrend tripel van Brouwerij De Ryck in de hoofdrol, heeft moeten missen, hoeft niet te treuren.
Klik hier en je kan de uitzending opnieuw bekijken.

EDM

zondag 21 februari 2010

Herzele : Jaarlijks ledenfeest van de Gezinsbond Ressegem

Op zaterdag 20 februari 2010 vierden de leden van de Gezinsbond te Ressegem feest. Alle leden werden uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd en een gezellig dansfeest. Het lokale bestuur had de alom bekende muziekband The Honey's gevraagd om ten dans te spelen en deze zeer vaardige muzikanten deden dat graag en met veel inzet en vakmanschap.
De voorzitster van de Gezinsbond, Mevrouw Ingrid Rottiers, verwelkomde vooraf iedereen. Ze deed dat met zodanig veel enthousiasme dat geen mens in de zaal er nog maar een seconde aan kon twijfelen dat het een geweldige feestavond zou worden. Elk woord dat ze in haar toespraak gebruikte walste op tonen van vriendschap, gezelligheid en plezier. Nadat ze van de gelegenheid ook had gebruik gemaakt om het jaarprogramma van de vereniging voor het komende jaar toe te lichten wachtte haar een geweldig en verdiend applaus.
Zij dankte op haar beurt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en ze stelde meteen ook enkele nieuwe bestuursleden voor.
Nadat ze tenslotte de dans had geopend volgde een onvergetelijke amusementsavond in zaal Da Vinci te Ressegem.

EDM

zaterdag 20 februari 2010

Herzele : Jaarlijks Carnavalsfeest van OKRA te Ressegem

Op vrijdag 19 februari 2010 organiseerde OKRA Ressegem naar jaarlijkse gewoonte het carnavalfeest voor de leden en sympathisanten.
Voorzitster, Mevrouw Olga Thienpont, heette iedereen welkom en vroeg tegelijk ook een moment van ingetogenheid voor de overleden leden van de seniorenvereniging.
Mevrouw Eliane Vereeken, secretaresse, gaf op haar beurt een overzicht van praktische informatie voor de senioren, onder andere in verband met wijzigingen op het vlak van de verplichte ziekteverzekering. Aansluitend schetste ze een klein overzicht van de boekhoudkundige resultaten van activiteiten waarbij de vereniging was betrokken. Ze eindigde met de aandacht te trekken op interessante activiteiten die in de loop van het jaar 2010 zullen worden georganiseerd op lokaal en op gewestelijk vlak.
De taart, die de koffie vergezelde, werd aangeboden door de heer en mevrouw E. Den Tandt, die onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag konden vieren.
Het dansfeest, dat volgde na de koffie, werd geanimeerd door D.J. Willy die dat met zeer veel inzet en plezier deed en hiervoor door alle aanwezigen verdiend werd geapplaudiseerd en bedankt.
Een verrassingsact werd opgevoerd door de Championetten (van Ressegem) terwijl in dezelfde zaal de 'gezworen kaarters' zich door niets of niemand uit hun concentratie lieten brengen.
De feestnamiddag werd afgesloten met koffie en belegde broodjes.

EDM

zaterdag 13 februari 2010

Herzele : Kindercarnaval van de gezinsbond te Ressegem

Op zaterdag 13 februari 2010 organiseerde de Gezinsbond van Ressegem zijn jaarlijks kindercarnaval met een heuse optocht door de straten van de deelgemeente.
Veel enthousiaste kinderen, ouders en grootouders kwamen opdagen voor dit feest. Groot en klein was dus van de partij.
De veelkleurige pakjes waarmee de kinderen zich hadden verkleed schitterden in het Ressegemse landschap tegenover de helwitte achtergrond van de sneeuw die dit jaar uitzonderlijk voor een winters decor had gezorgd.
Van enige kou was geen sprake, bij niemand. Dat kon ook niet anders want de vreugde en het plezier van de kinderen was voor iedereen die het zag, hartverwarmend.
Aan het einde van de stoet kon iedereen die deelnam, in het voormalige klooster genieten van zeer smakelijke pannenkoeken.

EDM

Sfeerbeelden :

maandag 8 februari 2010

Herzele : Nieuwjaarsreceptie van de Middenstandsvereniging

Op zondag 7 februari 2010 nodigde het bestuur van de middenstandsvereniging van Herzele haar leden uit voor de nieuwjaarsreceptie. De plaats van afspraak voor dit gezellige gebeuren was het eet- & praatcafé De Wijngaard te Borsbeke.
De voorzitter van de vereniging, Paul Van Bellinghen, en andere bestuursleden heetten de gasten van harte welkom.
De heer Van Bellinghen schetste in zijn nieuwjaarstoespraak de richting die de vereniging in het komende jaar wil uitgaan en vestigde de aandacht op een aantal activiteiten die al in de agenda van de vereniging zijn opgenomen.

EDM