COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

maandag 27 december 2010

Herzele : Kerstdagen in de sneeuw !

Het was 24 jaar geleden dat we in Herzele nog een witte Kerst hadden gezien. De foto's tonen hoe mooi een witte Kerst toch kan zijn.

EDM

maandag 20 december 2010

Herzele : Een wandeling door de sneeuw ....

De beelden werden gemaakt op maandag 20 december 2010 tijdens een wandeling in de sneeuw te Herzele.

EDM

zaterdag 11 december 2010

Herzele : Feestelijke Kersthappening 2010

Op vrijdagavond 10 december 2010 organiseerde de Raad voor lokale Economie in samenwerking met het gemeentebestuur voor de vierde keer reeds een jaarlijkse kersthappening.
Rond het Schepenhuis stonden 30 kersthuisjes opgesteld waar verenigingen en plaatselijke handelaars drankjes, lekkere hapjes en unieke en ludieke kerstgeschenkjes te koop aanboden. De kinderen van de GBS van Herzele gaven op het podium het beste van zichzelf en tracteerden het talrijk opgekomen publiek op een wervelende show waarmee ze iedereen in kerstsfeer brachten. De kerstman, die natuurlijk niet kon afwezig blijven, besteeg samen met de kinderen zelfs het podium en vond er een ideale plaats om te tonen dat hij zijn muzikale talenten nog steeds niet is kwijtgespeeld.

EDM

woensdag 8 december 2010

Herzele : De jeugdgemeenteraad vergadert bij de politie in Zottegem

Op woensdag 8 december 2010 had de vergadering van de Herzeelse jeugdgemeenteraad plaats in de kantoren van de politie te Zottegem. Niet verwonderlijk aangezien een belangrijk agendapunt te maken had met de verkeersveiligheid. Natuurlijk kwamen ook de fracties "Bibliotheek", "Milieu", "Sport" en "Tettergazet" hun respectievelijke voorstellen toelichten. Een van de meest opvallende voorstellen van de Herzeelse jeugd was wel de bouw van een zwembad (!) in Herzele.
Wie weet kan dergelijk voorstel voldoende creativiteit opwekken bij de beleidsmakers van Herzele om problemen van rentabiliteit en financiering die dergelijke projecten met zich meebrengen op te lossen?
Na de officiële zitting kregen de deelnemers aan de vergadering een uitgebreid bezoek aan de gebouwen van het politiecommissariaat. Niet weinigen waren onder de indruk van de politiecellen ... maar de pannenkoeken en Sint-Niklaasgeschenkjes die ze daarna kregen maakten veel goed.

EDMwoensdag 24 november 2010

Herzele : De Politie huldigt de winnaar van haar tekenwedstrijd

Op woensdag 24 november 2010 maakte de Politie van Herzele de winnaar bekend van de grote tekenwedstrijd die ze had georganiseerd naar aanleiding van de jongste open-deur-dagen. De eer viel te beurt aan de jongeheer Ruben Hinderyckx. De politiechef van de politiezone Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem, tal van politiemannen en leden van het schepencollege van Herzele huldigden de winnaar en zijn klasgenootjes van de basisschool de Kersentuin uit Herzele. Ze tracteerden hen op koffiekoeken, chocolademelk, koffie en frisdrank. De Directrice en de leerkracht van het 3de leerjaar mochten bovendien een mooi ingekaderd duplicaat van de winnende tekening mee naar de school nemen.

EDM

vrijdag 19 november 2010

Herzele : Spaanse koffietafel

Op donderdag 18 november 2010 organiseerde het dienstencentrum 't Ryckbosch, in samenwerking met de ouderenadviesraad in de cafetaria van WZC Ter Leen een koffietafel volledig in de Spaanse sfeer. Natuurlijk deden ze dat in het kader van de Week van de Smaak. Naast de Spaanse zoetigheden met koffie ontbraken de Spaanse signoras en signoritas niet op de afspraak en zetten ze aangepaste dansen op de dansvloer.

EDM

zondag 14 november 2010

Herzele : Fiesta Mayor de Steenhuize

In het kader van de Week van de Smaak kookte de burgemeester van Herzele op zondag 14 november 2010 voor een goed doel. Omdat het feest dit jaar in de deelgemeente Steenhuize én tegelijk op het thema 'Spanje' werd georganiseerd kreeg het de titel 'Fiesta Mayor de Steenhuize' mee.

Er was veel volk komen opdagen en iedereen was vol lof over de kwaliteit en de aangename smaak van de verschillende gerechten (cava, tapas, paela en panna cotta) die werden opgediend.

Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Vijf projecten werden door het gemeentebestuur weerhouden en krijgen een mooie geldsom. Het gaat over de volgende projecten en de bijhorende initiatiefnemers (allen uit Herzele):

- School in Haïti (Geert van Iseghem) : www.bloggen.be/geertvi
- School in Senegal (Geert en Marianne Maegerman) : mmaegerman@actiris.be
- Ontwikkelingsproject in Egypte (Kris Van Den Driessche) : kris.van.den.driessche@telenet.be
- School in Gambia ( Kamiel Kellens)
- Tehuis in Armenië (Marijke Van Droogenbroek)

EDM

Herzele : Edmée Jossart vierde haar 100ste verjaardag

Op zaterdag 13 november 2010 vierde Edmée Jossart in het woon- en zorgcentrum Ter Leen te Herzele haar 100ste verjaardag. Leden van het Schepencollege, leden van het OCMW-bestuur, de Directie, medewerkers en bewoners van het zorgcentrum en familieleden zorgden voor een passende viering. Edmeé zelf zei niet veel maar haar ogen fonkelden en lieten duidelijk voelen hoezeer ze ervan genoot. Haar immense dank uitte ze door het uitdelen van veel warme en hartelijke knuffels.
Edmée is afkomstig van Amay in Wallonië en baatte in Brussel lange tijd een pianowinkel uit. Naar verluidt speelde ze zelf ook erg goed piano. Nadien ging ze een tijdje aan zee wonen. Haar echtgenoot, Achiel De Boever was afkomstig van Leeuwergem en dat maakte dat ze uiteindelijk in Sint-Maria-Horebeke verzeilde waar ze woonde tot haar man overleed. Nu woont ze dus in het WZC Ter Leen.

EDM

donderdag 4 november 2010

Herzele : Seniorenfeest 2010

Op donderdag 4 november 2010 organiseerde de seniorenraad van Herzele in samenwerking met het gemeentebestuur de jaarlijkse seniorennamiddag. Hielde De Bruycker (sociale dienst van de gemeente) heette de talrijk opgekomen senioren hartelijk welkom. In zijn openingstoespraak beklemtoonde de heer Johnny Doolaege, voorzitter van de ouderenadviesraad, het belang van de seniorenverenigingen en hun werking. Hij dankte alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier inzetten voor de senioren. Schepen Rita Vandenoostende, die de burgemeester vertegenwoordigde, wenste de aanwezigen een aangename namiddag toe. Na de koffie met gebak openden de leden van de ouderenadviesraad de dans en ze nodigden op hun beurt de anderen uit op de dansvloer. De muziek werd verzorgd door DJ Willy. Zijn muziekkeuze werd op applaus onthaald.

EDM

maandag 11 oktober 2010

Herzele : Prachtige kermiszondag 10 10 10

Op zondag 10 oktober 2010 had in Herzele Centrum de jaarlijkse oktoberkermis plaats. Onder een stralende najaarszon was er erg veel volk komen opdagen. Er was dan ook heel wat te beleven. Naast de klassieke kermisattracties tussen de platanen op de Groenlaan was er ook opendeurdag bij de politie. De demo's met politiehonden trokken erg veel aandacht. Maar ook de show van brandweer- en politievoertuigen kon op heel wat belangstelling rekenen. De kinderen waren erg in hun nopjes met de rondrit op de politiemoto of met een ritje op een paard van de politie. Samen met hun ouders konden de kinderen genieten en deelnemen aan de demonstraties van de brandweer en flaneren langs de verschillende informatiestandjes van o.a. het Rode Kruis, de administratieve diensten van de politie, de drugspreventie, slachtofferbejegening, enz.
Tussendoor kon elkeen op de koffie gaan bij de Burgemeester en het Schepencollege in de raadzaal van het gemeentehuis waar tegelijk een tentoonstelling liep van foto's van Regi Rotty (Cuba mi Amor) en van schilderijen van Georg Muys. Deze kunstvoorstelling is trouwens nog gedurende gans de maand oktober toegankelijk.
Ook op tal van andere plaatsen was er ambiance en plezier met barbecue en muziek.

EDM

zondag 10 oktober 2010

Herzele : Geslaagde Retro-Fuif te BorsbekeEddy Cosyn, secretaris van het organiserende Koningencomité vertelt :

Vroeger was "verkliedekesavond" in "Busbeek" een echt volksfeest. De laatste decennia ging deze ludieke traditie, tot spijt van vele dorpsgenoten, helaas teloor.
Vier jaar geleden vatten enkele "Busbekenaren" met nostalgie naar deze uniek gezellige avond, het plan op om "verkliedekesavond" nieuw leven in te blazen. Aanvankelijk verliep het nog wat moeizaam, maar de laatste paar jaren groeide het aantal verklieden gestaag. Dit is vooral te danken aan enerzijds, meerdere families die bereid zijn hun huis open te stellen voor de koningen en koninginnen en anderzijds, de drie cafés die zorgen voor de ambiance na de huisbezoeken. Het Koningencomité schenkt drie maal 50 euro aan de meest ludieke 'verkliedens"; de herbergen geven eveneens een prijs van 50 euro.
Ieder jaar organiseert het Koningencomité een Retro-Fuif in zaal "De Pepermolen" te Borsbeke; dit jaar had de teedee plaats op zaterdag 9 oktober 2010. Wie fan is van tophits van de jaren zestig, zeventig, tachtig en van meer recente datum mocht dit muzikaal festijn niet missen. Deze happening is voor het Koningencomité de enige bron van inkomst! Het comité steunt meteen ook mensen en verenigingen die een gift goed kunnen gebruiken; vorig jaar werd steun gegeven aan Poverello in Brussel.

EDM


zaterdag 25 september 2010

Herzele : Fiets- en Mountainbikeclub Unitas organiseerde het Oost-Vlaams Fiets- en MTB weekend 2010


Op 25 en 26 september 2010 had het Oost-Vlaams fiets- en mountainbikeweek-end plaats in Herzele. Dit initiatief van de provinciale commissie voor recreatieve sportbeoefening (PCRS) werd voor de eerste maal uitgewerkt in 1987 en had plaats in Oostakker. Vanaf 2010 werd deze"provinciale bijeenkomst" in een ruimer perspectief geplaatst met het oog op een grotere aantrekkingskracht binnen de provincie. Unitas Steenhuize, één van de meest toonaangevende fietsclubs uit Zuid-Oost-Vlaanderen, was dit jaar de organisator in samenwerking met de gemeente Herzele.
Het week-end was voor de Oost-Vlaamse afdeling het slot van het zomerseizoen en tevens de start van het winterseizoen. Gestart in 1987 heeft deze organisatie een erg rijke traditie en jaarlijks wordt de verantwoordelijkheid ervoor toegekend aan een andere organisator. Hierdoor wordt een erg gevarieerd aanbod aan omlopen en omgeving gecreëerd. In 1995 mocht Steenhuize al eens inrichten. Vele wielertoeristen herinneren zich zeker ook nog de edities die plaats vonden in o.a. Lokeren, Zwalm, Gentbrugge, Destelbergen, Nazareth, Eeklo, ....

De voorafgaande persconferentie :

Schepen Jo De Loor herinnerde tijdens deze persvoorstelling aan de adelbrieven die de gemeente kan voorleggen als het gaat over sportevenementen.

De heer Marc Van Impe, voorzitter van PCRS, legde in zijn toespraak de nadruk op de verruiming van het gebeuren waardoor ook recreanten zich meer aangesproken kunnen voelen. Hij wenste ook alle succes toe aan Unitas Steenhuize met de organisatie van fiets- en MTB week-end.

De heer Verbeurgt, voorzitter van Unitas, schetste de geschiedenis van de club waarbij hij bijzondere waardering uitsprak voor de heer Marcel De Decker die bij de editie van 1995 alles in goede banen leidde en wiens ervaring nu nog in hoge mate bruikbaar is. Hij onderstreepte dat alle medewerkers 'kwaliteit' erg hoog in het vaandel dragen en drukte erop dat de verschillende omlopen die werden uitgewerkt de deelnemers in staat zullen stellen alle mooie plekjes van de streek van Herzele en omgeving te (her-)ontdekken.

EDM

Foto's van de persvoorstelling :


Foto's van de eerste dag van het MTB-week-end (25/10/2010)Herzele : Rommelmarkt te Ressegem

Op zaterdag 25 september organiseerde de Gezinsbond te Ressegem zijn jaarlijkse rommelmarkt. Onder een stralende zon begonnen 's morgens veel enthousiaste liefhebbers hun kraampjes op te zetten en in te richten in de straten rondom de Sint-Mauritiuskerk van Ressegem. Heel snel kwamen dreigende grijs-zwarte regenwolken de dorpskom van Ressegem overschaduwen. Felle regenvlagen zorgden ervoor dat de verkopers beschutting moesten zoeken voor zichzelf en voor hun koopwaar. Bovendien bleven de verwachte bezoekers in grote getale weg. Diegenen die toch van de partij waren konden hier en daar toch het fel begeerde stukje broccante dat ze wilden hebben op de kop tikken of een koffietje drinken op een beschutte plaats. De kinderen konden genieten van de 'kermisattracties'.

EDM

zaterdag 11 september 2010

Herzele : Arpia vzw lanceerde hedendaags kunstproject in Sint-Lievens-Esse

Op zaterdag 11 september lanceerde ARPIA vzw een nieuw hedendaags kunstproject in Sint-Lievens-Esse. Een oude steenbakkerij fungeert als uitvalsbasis en epicentrum voor wat een blijvend kunst- en landschapsproject moet worden. Deze editie "Arpia 2010" kan gezien worden als een prelude van een groeiend traject dat er kan komen dankzij de belangrijke medewerking en ondersteuning van de gemeente Herzele, de provincie oost-Vlaanderen en LEADER Vlaamse Ardennen.

Rond de steenbakkerij staan vijf kunstwerken die ter plaatse werden gecreëerd en allen een relatie hebben of in dialoog gaan met hun omgeving. Tot en met eind september staan er rondleidingen en landschapswandelingen op het programma waarin ook de relatie tussen mens en landschap aan bod komt. Curator Luea Ritter bouwde samen met het organiserend bestuur een binnententoonstelling op rond de aanpak en filosofie van Arpia. Kunst ‘met’ het landschap staat daarin centraal. Op de 1ste verdieping van de oude steenbakkerij werd naast de tentoonstelling ook een boekenlounge of tentoonstellingsbibliotheek gemaakt. De bezoekers kunnen allerhande publicaties over kunst en/of landschap raadplegen en op die manier op eigen tempo hun weg zoeken in de complexe materie van de landschapskunst en landschapsbeleving in het algemeen.

Openingsplechtigheid

In aanwezigheid van de kunstenaars en vele medewerkers en genodigden werd Arpia 2010 officieel geopend op zaterdag 11 september om 11 uur met een reeks toespraken van onder andere professor Christel Stalpaert (voorzitter van Arpia vzw), de peter van het project professor Marc Antrop (internationaal erkend landschapsdeskundige), de heer Burgemeester Johan Van Tittelboom, Schepen van Milieu en tevens ondervoorzitter van Leader de heer Jo De Loor, curator Luea Ritter (Zwitsere kunstenares die in Steenhuize resideert) en de heer Luc Hoorens, Schepen van Cultuur.

Daarna konden de aanwezigen de kunstwerken bezichtigen en ontdekken en tevens een kijkje nemen in het gebouw van de oude steenbakkerij waar een permanente tentoonstelling was opgesteld.

Foto's van de openingsplechtigheid :


Programma

Op Zondag 12 september wordt een deel van het programma ingevuld volgens het thema (de 4 elementen) van Open Monumentendag. Vuur, water, aarde en lucht komen zonder twijfel aan bod tijdens de rondleidingen in de oude steenbakkerij. De ringoven werd volledig vrij gemaakt en de bovenverdieping ingericht. De eigenaars (familie Hove uit Ninove) vertellen hoe de oven functioneerde en welke relatie een steenbakkerij heeft met het landschap. Kinderen kunnen deelnemen aan een workshop, terwijl de ouders een geleide wandeling doorheen het omliggende landschap kunnen volgen.

Activiteiten tot eind van het jaar
De binnententoonstelling is elk weekend en dit tot eind september open. Er staan op zaterdag en zondag rondleidingen en wandelingen geprogrammeerd. De boekenlounge is ook voorzien van een bar waar streekbieren en streeksnacks kunnen worden gesmaakt. Op deze manier wordt de Arpia-beleving er een van een halve of ganse dag en zelfs meer. De kunstwerken blijven immers staan en bieden elk seizoen een andere ervaring. Volgend jaar trekt de organisatie het landschap in (weg van de steenbakkerij) en wordt er werk gemaakt van een heus kunstenparcours. Bedoeling is dat er elk jaar een vijftal kunstwerken bijkomen die mee evolueren met het landschap (groeien of vergaan). Zo groeit er een kunst- en landschapstraject met vertrek en aankomst aan de steenbakkerij.


Praktisch
Arpia 2010, oude steenbakkerij, Kauwstraat 103, 9550 Sint-Lievens-Esse.
Meer info en reservaties: info@arpia-art.be, www.arpia-art.be, 0487-90 63 12.

Volledige programma
Buitententoonstelling: permanent open vanaf 11.09.2010
dec. 2010 Lezing prof. em. Marc Antrop.
Details van het programma op www.arpia-art.be


woensdag 1 september 2010

Herzele : The Honeys sluiten de burchtconcerten 2010 af

Op dinsdag 31 augustus 2010 sloot de coverband The Honeys de traditionele wekelijkse zomerconcerten te Herzele af. De regen bleef achterwege en dus mochten Guy, Armand, Achilles en Paul het beste van zichzelf geven voor een uitgelaten publiek. Ze brachten covers voor jong en minder jong en hoewel ze zongen van Dos Cervezas kwam men op het volgelopen burchtplein helemaal niet toe met twee biertjes ...
De organisatoren - een beetje geplaagd door het natte weer in augustus - mochten toch weer erg fier terugblikken op een zeer geslaagd seizoen van burchtconcerten. Het publiek beaamde dat volledig.
EDM

vrijdag 27 augustus 2010

Herzele : De speelpleinwerking Pinokio (zomer 2010) werd afgesloten

Met heel veel enthousiasme van zowel kinderen als monitoren werd op vrijdag 27 augustus de speelpleinwerking 2010 te Herzele afgesloten met een barbecue. Schepen De Loor was tevreden en kon terugblikken op een geslaagde Pinokio-zomer; Pinokio is immers de naam van de plaatselijke speelpleinwerking.
Gemiddeld waren 60 kinderen (tussen 7 en 14 jaar) per dag aanwezig; er werden topdagen genoteerd van meer dan 70 kinderen. Van een succes spreken was dus helemaal terecht. Het mooie resultaat was voor een groot deel te danken aan een groep geweldig enthousiaste en goed opgeleide monitoren die de kinderen een onvergetelijke zomer bezorgden met sport en spel en creatief bezig zijn rond diverse onderwerpen. Deze activiteiten werden afgewisseld met boeiende uitstappen naar o.a. de Gavers in Geraardsbergen, Planckendael en Technopolis in Mechelen, Plopsaland in De Panne en de Blaarmeerschen in Gent.
Veel aandacht werd ook besteed aan verschillende kansarme jongeren en aan kinderen met een beperking. Voor hun opvang werd nauw samengewerkt met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en met de Provincie Oost-Vlaanderen. In "zomerscholen" werd aan anderstalige kinderen de mogelijkheid gegeven om op een speelse manier hun kennis van de Nederlandse taal op te frissen. Sommige monitoren zorgden opnieuw voor een stunt. Ze trokken een week lang door België en bezochten o.a. de abdij van Tongerlo en enkele steden om er opdrachten uit te voeren. De avonturen van deze monitoren zullen zeer binnenkort te zien zijn op de website van speelplein Pinokio.
Schepen Jo De Loor dankte ook op passende wijze alle mensen die dit speelpleinproject mogelijk hebben gemaakt en er een dagelijkse positieve en stimulerende invloed op hebben. Hij sloot met te zeggen dat volgend jaar zeker op hetzelfde elan zal verder gewerkt worden en dat nog een enquête zal gebeuren bij de ouders om de graad van tevredenheid uitvoerig te polsen.

EDM

dinsdag 24 augustus 2010

Herzele : De ambassadeur van de Verenigde Staten op bezoek

Op dinsdagnamiddag 24 augustus 2010 bezocht de ambassadeur Howard W. Gutman, vergezeld van zijn echtgenote, de gemeente Herzele. Hij ging graag in op een uitnodiging van Herzelenaar Alain Gaublomme, molenaar en eigenaar van de molen Te Rullegem in de Molenstraat te Herzele. Alain is auteur van het boek 'Molenland Vlaanderen' en had dit samen met een uitnodiging voor een bezoek aan de ambassade bezorgd.
Omdat de gemeente Herzele nog drie werkende molens op zijn grondgebied heeft staan (naar verluid zou geen enkele andere gemeente in België zich hierop kunnen beroepen) ging ambassadeur Gutman graag op de uitnodiging in.
Het Amerikaanse echtpaar werd door Burgemeester Johan Van Tittelboom en diens echtgenote en parlementslid Carina Van Cauter in het gemeentehuis met koffie en mattentaart verwelkomd.

In aanwezigheid van verschillende leden van het Schepencollege, afgevaardigden van het OCMW en van de plaatselijke overheidsdiensten werd een voorstelling gegeven van de gemeente met speciale aandacht voor zijn toeristische troeven : de molens, de brouwerijen, de kastelen, ... Natuurlijk ontbrak het proeven van het plaatselijk gebrouwen bier niet en werd het echtpaar Gutman bedacht met een mand vol streekproducten.

Daarna trok het gezelschap te voet naar de molen Te Rullegem voor een uitgebreid bezoek waar natuurlijk de molenaar zelf de deskundige uitleg verschafte.

Ambassadeur Gutman was bijzonder opgetogen over zijn bezoek en plaatste dit graag in de context van het reeds lang bestaande partnerschap tussen de Verenigde Staten en België.

Ambassadeur Howard W. Gutman werd benoemd als ambassadeur van de Verenigde Staten bij het Koninkrijk België door President Barack Obama; de Amerikaanse Senaat bekrachtigde zijn benoeming op 24 juli jongstleden.

EDM

dinsdag 10 augustus 2010

Herzele : Statiekermis 2010

Op maandag 9 augustus 2010 vond te Herzele bij zwoele zomerse temperaturen de apotheose plaats van de jaarlijkse statiekermis met de makraanworp, het optreden van Lady Violet en Friends en het grote vuurwerk.

EDM

maandag 26 juli 2010

Herzele : Jef Van Meirhaeghe rijdt solo naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen voor junioren 2010

Op zondag 25 juli 2010 werd de 42ste Ronde van Vlaanderen voor junioren gereden met start en aankomst te Herzele. Bijna 200 renners namen de start voor een loodzware grote ronde van 100 km over verschillende moeilijke hellingen in de Vlaamse Ardennen. Men kan inderdaad niet beweren dat hellingen zoals Paillaert - d'Hoppe te Vloesberg, de Taaienberg, de Eikenberg en de Valkenberg makkelijk te verteren hindernissen zijn om nog niet te spreken van de vele kasseistroken die onder de wielen geschoven werden. Ook de twee plaatselijke ronden van 11 km waar telkens de helling van de Arestraat te Herzele in voorkwam waren niet van de poes.
Na een valpartij vroeg in de wedstrijd, waarbij heel wat renners betrokken waren, dienden al verschillende opgevers genoteerd te worden. Ofwel werden ze gekwetst ofwel kenden ze materiaalpech en verloren daardoor zeer kostbare tijd. De wedstrijd verderzetten bleek voor hen zeker geen oplossing.
Deze valpartij, de aanvalslust van verschillende renners en het selectieve parcours zorgden ervoor dat het overgebleven deelnemersveld erg versnipperd werd en dat verschillende groepjes werden gevormd. Bij het ingaan van de plaatselijke ronden werd een koptrio gevormd met Jef Van Meirhaeghe, Floris De Tier en Alexander Maes. Zij hadden bij het ingaan van de laatste ronde een goeie halve minuut voorsprong. Enkele kilometer voor het einde wist een sterke Jef Van Meirhaeghe zich toch nog los te maken van zijn ploegmaat Maes en van De Tier . Hij haalde het met goed tien seconden voorsprong op Bert Van Lerberghe en Alexander Maes. Deze werd samen met De Tier nog bijgehaald door een klein groepje waarin hij schitterend afstopwerk verrichtte voor zijn vriend en ploeggenoot.

EDM

donderdag 22 juli 2010

Ressegem : OKRA wandelt !

Op donderdag 22 juli 2010 organiseerde OKRA Ressegem voor de leden een wandeling. Er waren trajecten uitgestippeld van 3 km en 7 km. Aan het einde van het wandeltraject genoot iedereen van een ijsje en een drankje. Nadien werden de wandelaars opgewacht door de andere leden die eerder kozen voor een namiddag ontspanningsturnen of een kaartnamiddag. De diverse activiteiten werden afgesloten met een goeie tas koffie en vers krentenbrood.

EDM

maandag 5 juli 2010

Herzele : Word Flandrien 2010

Op zondag 4 juli 2010 vond te Herzele de 8ste editie plaats van dit fietsevenement. De Burchtweide was het centrum van het gebeuren met zijn start- en aankomstplaats maar ook met plaats voor een ganse dag amusement voor iedereen. Net zoals bij vorige editie waren er opnieuw 4 parcoursen; Iedere deelnemer, man of vrouw, jong of ouder kon er de passende omloop uitkiezen.
30 km: De CERA-tourtocht werd beschouwd als de ideale tocht voor gezinnen en recreanten die willen genieten van het mooie landschap in een rustig tempo.
50 km: Degenen die een grotere uitdaging wilden dan de familietocht maar toch twijfelden voor de 80km gingen veelal voor deze omloop. Deze tocht nam hen mee naar de mooiste plekken van de omgeving.
80 km: Individueel of in groep en op een eigen tempo reed men over een uitgestippeld parcours door de Vlaamse Ardennen.
110 km: Individueel of in groep trappen over hobbelende kasseien, langs weelderige landschappen en over stevige ‘bergen’! Dit was ideaal voor de meest sportieve deelnemers die houden van een uitdaging.
De opkomst was zoals gewoonlijk enorm. Duizenden sportievelingen verzamelden, reeds van vroeg in de voormiddag, te Herzele. De organisatie verliep weeral vlekkeloos en de logistieke ondersteuning van verschillende gemeentediensten van Herzele was voorbeeldig.
Herzele mag opnieuw terugblikken op een fantastisch evenement.
EDM


maandag 28 juni 2010

Herzele : Groot jubileumconcert Kunst en Broedermin

Op zondag 27 juni 2010 organiseerde de jubilerende fanfare Kunst en Broedermin een groot jubileumconcert op het Sint-Lievensplein te Sint-Lievens-Esse.
Voor dit concert had de 150-jarige fanfare niet minder dan 5 andere muziekmaatschappijen uitgenodigd. Nadat elke maatschappij vanuit de verzamelplaats op het dorpsplein was aangekomen was het voor het publiek een ganse namiddag genieten geblazen. Het eerste optreden op de kiosk was uiteraard van de plaatselijke jubilaris "Kunst en Broedermin". Na een lang applaus werden zij gevolgd door de concertband Vivace uit Herzele. Daarna kwamen nog de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia" uit Appelterre-Eichem, de Koninklijke Muziekvereniging "Voor God en Vlaanderen" uit Scheldewindeke, de Koninklijke fanfare "Nieuw Leven" uit Aaigem en de Koninklijke Muziekmaatschappij "Sint-Cecilia" uit Sint-Maria-Oudenhove aan de beurt. Elk van deze groepen brachten een eigen programma van mooie muziek, eigentijds en klassiek. In een met zon overgoten centrum van Sint-Lievens-Esse was het publiek bij wijlen erg stil en volledig in de greep van de mooie muziek. Mooie walsmuziek kon sommigen er zelfs niet van weerhouden een dansje op kassei-stenen te proberen, tot groot genoegen van vele omstaanders.
Voorzitter Gilbert Beerens van de jubilerende muziekmaatschappij bedacht de voorzitter van elke groep met een feestelijke herinneringstrofee.
Als slot van de zeer geslaagde namiddag brachten alle muziekgroepen samen, onder de leiding van dirigent Sven Beerens, een prachtig muziekstuk dat als hoogtepunt kon gelden voor de officiële jubileumviering. Nadien volgden nog enkele erg spontane stukjes muziek van gelukkige en uitgelaten muzikanten.

EDM
zaterdag 26 juni 2010

Herzele : Huldiging van muzikanten van Kunst en Broedermin

Op vrijdag 25 juni 2010 huldigde het bestuur van de fanfare Kunst en Broedermin te Sint-Lievens-Esse al haar muzikanten. Ze vierden dit naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de muziekmaatschappij. Voorzitter Gilbert Beerens prees iedereen voor zijn en haar volgehouden inzet en had bijzondere woorden van waardering voor de huidige dirigent, Sven Beerens. Schepen van Cultuur, Luc Hoorens, oud-muzikant en erevoorzitter dankte het huidige bestuur en iedere muzikant en had ook bijzondere woorden van lof voor zij die steeds opnieuw de muziek van de fanfare beluisteren en ervan genieten. Zonder toehoorders en bewonderaars zou elke motivatie voor de muzikanten van erg korte duur zijn, zo betoogde hij. Hij dankte ook heel speciaal de sponsors van de fanfare.
Voorzitter Beerens vroeg OCMW voorzitter Mieke Hoorens de medailles uit te reiken aan de muzikanten met een lange staat van dienst. Voor alle andere muzikanten en uiteraard ook voor de leden van het bestuur was er een herinneringstrofee voorzien.
De plechtigheid, waarop heel wat vrienden en sympathisanten samen met leden van het Gemeentebestuur en van de Gemeenteraad aanwezig waren, werd afgesloten met een feestelijke receptie.

EDM

zondag 20 juni 2010

Herzele : Matinee

Op zondag 20 juni 2010 organiseerden de Jeugd- en Sportdienst van de gemeente Herzele een Matinee voor gezinnen en kinderen. Iedere deelnemer kon vooraf genieten van een smakelijk ontbijt. Daarna was de verkeerskwis, opgesteld door de werkgroep Verkeer van de Jeugdgemeenteraad, een blikvanger. Deze kwis was gekoppeld aan een wandeling door Herzele. Tijdens de Matinee konden de bezoekers ook kennis maken met de andere werkgroepen (Bibliotheek, Sport, Communicatie). Toch bleef Sport (fietsen, petanque, tafeltennis, curve ball, trampolinespringen, skating, ...) ook dit jaar de rode draad door de Matinee.

Tijdens de Matinee ontvingen de geslaagde deelnemers aan de Start-to-run ook het gelijkname brevet (5 km).

EDM


Herzele : Kinderdagverblijf Klavertje Vier officiëel geopend

Op zondag 20 juni 2010 werd het kinderdagverblijf Klavertje Vier aan de Tuinwijkstraat officiëel geopend door Burgemeester Johan Van Tittelboom en de leden van het gemeentebestuur. Schepen Noël De Smet benadrukte in zijn toespraak de noodzaak van bijkomende kinderopvang in Herzele. De heer Van Tittelboom onderlijnde dat de gemeente Herzele met dit kinderdagverblijf een zeer verantwoorde investering realiseerde.
Speciale dank was er voor de heer Jan Van Damme, die als Schepen van Openbare Werken van bij het begin dit bouwproject van zeer nabij heeft opgevolgd.
Mevrouw Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het agentschap Kind & Gezin, schetste de immense nood aan investeringen in de kinderopvang. Tegelijk gaf zij aan dat ze de uitbreiding van het kinderdagverblijf ook in Brussel zal verdedigen aangezien alle plaatsen in Herzele nu al volzet zijn.
Een woord van dank was er ook voor Hielde De Bruycker die alle voorbereidingen voor de opstart van het kinderdagverblijf coördineerde.
De 5-jarige Augustien Baeyens was, samen met andere muzikanten, een opgemerkte verschijning bij de openingsceremonie. Met haar muziek op het kleine viooltje wist ze de harten van alle aanwezigen te beroeren.

EDM

zaterdag 19 juni 2010

Herzele : Vaderfeest te Ressegem

Naar aanleiding van vaderkensdag organiseerde OKRA Ressegem op vrijdag 18 juni het jaarlijks vaderfeest. De opkomst was groot en de moeders deden hun best om de vaders te verwennen met koffie, gebak, lekker eten en natuurlijk veel amusement. Dat ze daar ruimschoots in slaagden bewijzen de foto's. Tot slot kreeg elke vader ook nog een fles heerlijk bier ... om te bekomen van de emoties werd gefluisterd.

EDM

zondag 6 juni 2010

Herzele : Dankmis ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de fanfare Kunst en Broedermin

Op zaterdag 5 juni werd in het landelijke kerkje van Wijnhuize (Herzele) een dankmis opgedragen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de fanfare Kunst en Broedermin uit Sint-Lievens-Esse (Herzele). Deken Pol Dreelinck van Herzele ging voor in de plechtige viering die werd opgeluisterd door een selectie van muzikanten van de fanfare onder leiding van de heer Beerens (dirigent).

Deken Dreelinck verwelkomde alle aanwezigen met volgende passende woorden : " We onderbreken vandaag het ritme van de gewone dagen voor een feestelijke bijeenkomst. We zetten alle beslommeringen opzij om de genegenheid en de vriendschap te voeden en te vieren. Feesten is dankbaar genieten van de vreugde van het samenzijn: het is luisteren, vertellen, musiceren. Ieder heeft zijn eigen inbreng vanuit zijn mogelijkheden en talenten. Samen vormen wij een koor, een fanfare, die streeft naar schoonheid, harmonie en geluk."

EDM


Herzele : Hommagetocht aan Frank Vandenbroucke ( VDB Forever Classic )

Op zondag 6 juni organiseerden de nauwe vrienden van de overleden profrenner Frank Vandenbroucke, in samenwerking met de gemeente Herzele, een hommagetocht tussen Steenhuize en Ploegsteert over 100 km. Het werd een tocht met ontbijt, 2 bevoorradingen onderweg en een hapje bij de aankomst in Ploegsteert. Ter plaatse bood een bezoek aan de begraafplaats aan zijn fans en zijn vrienden de kans om op sportieve wijze hulde te brengen aan hun idool.


Vanuit het landelijke Steenhuize, waar Frank bij de familie Vandenberghe een nieuwe thuis vond in zijn laatste levensjaar trok de tocht door de Vlaamse Ardennen richting Oudenaarde. Dwars door de Scheldestreek met zijn grote wielergeschiedenis ging de tocht naar Sint-Eloois-Winkel vanwaar Nico Mattan en Frank honderden keren het traject tot Ploegsteert samen aflegden. Nico Mattan koos ervoor naar aanleiding van deze unieke VDB Forever Classic hun gezamenlijke trainingswegen over 35 km op te nemen in het parcours van deze hommagetocht. Bij de aankomst in Ploegsteert werd een stille hulde gebracht aan Frank op de begraafplaats van Ploegsteert.


EDM


woensdag 2 juni 2010

Herzele : Interscholen voetbaltornooi 2010

Op woensdag 2 juni 2010 had op de terreinen van SV Ressegem het jaarlijks voetbaltornooi plaats voor de basisscholen van Herzele. Niet minder dan 33 ploegen schreven zich in voor dit sportgebeuren. Onder een stralende zon speelden jongens en meisjes zich de ziel uit het lijf op zoek naar de zo begeerde overwinning voor hun ploeg. Het enthousiasme van iedereen was groot en het plezier dat op en rond de velden werd gemaakt was immens. Het werd voor alle kinderen weer een memorabele gezonde en plezante dag en alle leerkrachten en begeleiders beaamden dat volmondig.

EDM

dinsdag 1 juni 2010

Herzele : Viering van 5 jaar dienstencheques-onderneming

In februari 2005 startte het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) te Herzele met een afdeling "dienstencheques". Werklozen, die via het PWA systeem thuishulp verleenden bij privé-personen kregen hierdoor de mogelijkheid om naar een reguliere tewerkstelling over te stappen. Via dit systeem kregen zij een vast contract en een volwaardig statuut van werknemer. Ook niet-PWA werknemers konden hun kandidatuur stellen voor een tewerkstelling binnen de onderneming.
In Herzele werd de dienstencheques-onderneming een succesverhaal. Er zijn 29 werknemers die 196 gezinnen bedienen. Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd met als doel over competente en gemotiveerde werknemers te beschikken.

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan werden alle werknemers, samen met raadsleden en anderen die zich belangeloos inzetten, uitgenodigd op een feestmaaltijd op zondag 30 mei 2010.

EDM

maandag 31 mei 2010

Herzele : Ronde van België 2010 - Tijdrit van 16,8 km

Op zaterdag 29 mei 2010 werd in Herzele de 4de rit van de Ronde van België afgewerkt. Het was een tijdrit over een prachtig parcours van 16,8 km met veel bochten en hellingen.
De belangstelling voor deze rit was groot en bij mooi weer zakten, van in de voormiddag reeds, heel wat wielerliefhebbers af naar de Vlaamse Ardennen.
Voor de tijdrit leidde Philippe Gilbert (Omega Pharma - Lotto) in het algemeen klassement met slechts 10" voorsprong op Ronny Martias (Saur-Sojasun) en Tomas Vaitkus (Radioshack).
De wedstrijd verliep onder gunstige weersomstandigheden al stak de wind af en toe toch de kop op. Dominique Cornu zette een zeer scherpe tijd neer en bevestigde hiermee eens temeer zijn grote tijdrit-capaciteiten. Koos Moerenhout en Stijn Devolder kwamen erg dicht in de buurt en strandden op amper 4 seconden. Het was dus wachten op Philippe Gilbert die uiteraard als laatste het parcours werd opgestuurd. Halfweg koers gebeurde echter wat velen hadden verwacht maar niemand had gehoopt. Een zware regenbui kwam Herzele en omgeving teisteren en water viel met bakken naar beneden terwijl Philippe Gilbert nog goed de helft van het parcours diende af te leggen. Deze plensbui was natuurlijk ver van een geschenk uit de hemel voor de ambitieuze renner van Omega Pharma Lotto. Hoewel hij amper een 20-tal seconden had verloren halfweg de wedstrijd standde hij toch op meer dan één minuut van de winnaar en zag aldus zijn kansen op de eindzege redelijk gehypothekeerd. Dominique Cornu won uiteindelijk de wedstrijd met 4 seconden voorsprong op Koos Moerenhout en Stijn Devolder. Hij nam meteen ook de leiderstrui over van Gilbert en mocht ook de blauwe trui van beste jongere aantrekken. De punten trui bleef bij Jimmy Casper en Nico Eeckhout mocht verder de rode trui voor de beste in de rushes blijven dragen.

De regen had niet alleen gezorgd voor onverwachte tijdverschillen maar had ook lelijk huisgehouden bij de vele toeschouwers. Alle tenten en drankgelegenheden liepen snel vol met mensen op zoek naar beschutting maar niemand die het waagde te spreken van een niet-geslaagde wielernamiddag.

EDM

Vanaf 18 u werden alle sportliefhebbers uitgenodigd op het groot Rondefeest in de tuin van het gemeentehuis waar de Honey's optraden. Voor de weinige regen die toch bij wijlen nog uit de hemel viel kon iedereen beschutting vinden onder de grote tent die in de tuin was opgesteld. De sfeer was er uitgelaten en dat velen reeds goed geoefend hadden in de loop van de dag was erg goed te merken. Herzele mocht fier terugblikken op een dag met veel spanning, sport en plezier.

EDM

Herzele : Optreden van Popkoor Harjasali in De Steenoven

Op vrijdag en zaterdag 28 en 29 mei 2010 bracht het popkoor Harjasali uit Herzele in Cultuurcentrum De Steenoven een zeer geslaagd concert onder de naam "Van Eigen Bodem". Zoals de naam laat vermoeden presenteerden ze een selectie van popsongs "van eigen bodem". Het koor, dat reeds 22 jaar bestaat en zijn naam ontleent aan de oude naam van de plaats Herzele, werd meesterlijk gedirigeerd door Nathalie De Coen. De 'electric band' , onder de deskundige leiding van Krista De Kinder, ondersteunde de zanggroep op een zeer kwaliteitsvolle en originele manier.
Het werd stil in de zaal bij het horen van liedjes van Yasmine, Clouseau, Jacques Brel, Will Tura, Luc Steeno, The Radios, Soulsister, Natalia en vele anderen. Het enthousiasme van het publiek was zeer goed voelbaar en de enorme waardering voor het gebrachte werk en het prachtige resultaat werd helemaal zichtbaar wanneer het applaus losbarstte.
Voorzitter van het koor, de heer Emmanuel De Coen, dankte aan het einde van de voorstelling de koorleden, de dirigente, de leden van de "electric band", de mensen die zorgden voor de belichting en sponsors. Zonder hen zou het optreden onmogelijk geweest zijn. De grootste dank was er voor het talrijk opgekomen publiek dat bij het verlaten van de zaal verrast werd met een kleine attentie 'van eigen bodem' !

EDM

Herzele : Feest voor de buren 2010

De Europese dag van de buren is aan zijn tiende editie toe. Daarom nodigde het gemeentebestuur van Herzele op vrijdag 28 mei 2010 - ook al voor de derde keer - haar inwoners, die zich de voorbije maanden in Herzele kwamen vestigen, uit voor een leuke, gezellige en informatieve burenbabbel. De ontmoeting vond plaats in de tuin van het gemeentehuis.
Iedereen werd er verwelkomd door burgemeester Johan Van Tittelboom. Bij een hapje en een drankje konden de 'nieuwe buren' kennis maken met elkaar en met de leden van het plaatselijke bestuur, met de OCMW-afgevaardigden en met mensen van de lokale politiezone.

EDM

maandag 24 mei 2010

Herzele : Huldiging van sportkampioenen

Op zondag 23 mei 2010 werden op het gemeentehuis, naar jaarlijkse gewoonte, inwoners gehuldigd die hetzij als club, hetzij individueel een opmerkelijke sportprestatie hebben geleverd in het voorbije jaar. Zij werden ontvangen door de Schepen van Sport, de heer Jo De Loor die het gemeentebestuur vertegenwoordigde.
Dit jaar werd hulde gebracht aan voetbalclub SV Ressegem, aan Maaike Lauwaerts (Steenhuize), aan Arne Van Snick (Hillegem) en aan Jarich Van Rijckegem (Sint-Antelinks).
SV Ressegem, een voetbalclub met een rijke geschiedenis die werd opgericht in 1969, speelde dit jaar kampioen in vierde provinciale C en behaalde 12 punten meer dan de tweede in de uitslag. Bovendien behaalde deze ploeg ook de beker van de Denderstreek.
Maaika Lauwaerts, afkomstig uit Destelbergen maar woonachtig te Steenhuize, behaalde op 20 maart 2010 in het Casino te Knokke de titel van Miss Sports Belgium.
Arne Van Snick behaalde als jong wielrenner een reeks van titels in de recente Belgische Kampioenschappen op de baan te Gent. Hij werd kampioen van België Omnium, Puntenkoers, Scratch, 1000 meter en teamsprint.
Jarich Van Rijckegem werd in het veldlopen op 6 februari 2010 in Ninove vice provinciaal kampioen van Oost-Vlaanderen en in maart 2010 in Oostende vice Belgisch kampioen bij de pupillen. Bovendien behaalde hij tijdens het laatste zomerseizoen de titel van provinciaal kampioen meerkamp.

Met uitzondering van Arne Van Snick, die op het moment van de viering deelnam aan de Internationale Driedaagse van Axel (NL), waren alle gelauwerden, samen met familieleden en sympathisanten, aanwezig. Zij kregen alle lof van de heer De Loor die hen bovendien bedacht met bloemen en een passend geschenk vanwege de gemeente Herzele. Nadien volgde een gezellige babbel bij een passend drankje.

EDM

zaterdag 1 mei 2010

Geraardsbergen - Herzele - Ninove : Ik wil de mooiste zijn ... (WAK)

Onder het motto "Ik wil de mooiste zijn", organiseren de diensten Cultuur van Geraardsbergen, Herzele en Ninove samen een kunsttentoonstelling.
De tentoonstelling heeft plaats op 1 en 2 mei in de mooie Priorij Hunnegem te Geraardsbergen en past volledig in de Week van de Amateurkunsten (WAK). "Goesting" in mode, in creatie en in beeldende kunsten is dit jaar als onderwerp uitgekozen.
Meer dan 40 amateur kunstenaars van de genoemde gemeenten nemen deel en stellen hun werken voor. Zij werden allen, in aanwezigheid van talrijke genodigden en sympathisanten, geprezen voor hun creativiteit, passie en vakmanschap tijdens de openingszitting op vrijdagavond 30 april. Deze unanieme waardering en lof werd uitgesproken door de heren G. De Padt, A. Callebaut en L. Hoorens, respectievelijk schepen van Geraardsbergen, Ninove en Herzele.
Tijdens de receptie die volgde nadat de genodigden de gelegenheid namen om de verschillende kunstwerken te bewonderen was er nog een, fel gesmaakte, Tai-Chi demonstratie onder leiding van Mevrouw Agnes Van der Goten.
De concertband Vivace uit Herzele zorgde voor de muzikale omlijsting van de avond.

De tentoonstelling is nog open op 1 mei van 11 tot 18 u en op 2 mei van 11 tot 17 u in de Priorij Hunnegem, Gasthuisstraat 100 te Geraardsbergen.

Onderstaande foto's geven een sfeerbeeld en een selectie van getoonde kunstwerken.

EDM

maandag 26 april 2010

Herzele : Open Brouwerijendag 2010

Op zondag 25 april zetten de brouwerijen De Ryck en Van Den Bossche respectievelijk in Herzele-Centrum en Sint-Lievens-Esse hun deuren open voor het grote publiek. In beide familieondernemingen was de ontvangst zeer hartelijk en werden er gans de dag rondgangen georganiseerd. Natuurlijk kon er op elke lokatie van de verschillende soorten bieren naar hartelust geproefd worden en wie dat wilde kon in Sint-Lievens-Esse ook nog smakelijk eten van het 'varken aan 't spit'. Overal was er randanimatie en in Sint-Lievens-Esse was er ook nog kermis op het kerkplein dat in de schaduw ligt van de brouwerij.
Aangezien Herzele een erg mooie wandel- en fietsgemeente is hadden de organisatoren ervoor gezorgd dat op beide lokaties fietsen konden gehuurd worden. Met het mooie lenteweer lieten ook heel wat bezoekers de kans niet liggen om een tochtje te maken door en rond Herzele.
Beide bedrijven mochten terecht terugblikken op een geslaagde, erg interessante dag en op een door iedereen fel gewaardeerde organisatie.

EDM

Herzele : De Promillekes winnen de beker in het zaalvoetbal

Nadat in de kerncompetitie van het zaalvoetbal te Herzele de Promillekes voor de 4de achtereenvolgende keer kampioen werden voor Sunnyboys en Lappetem werden op zondag 25 april 2010 de finales gespeeld van de lokale bekercompetie.
Promillekes nam het in de grote finale op tegen De Roeligans. Alhoewel de eerste helft van de wedstrijd (zie foto's) vrij evenwichtig verliep wonnen de Promillekes uiteindelijk toch met afgetekende 7-2 cijfers en behaalden alzo hun tweede opeenvolgende bekerwinst. In de kleine finale haalde Sunnyboys het van de Bleukes.
Er namen 10 ploegen deel aan de competities. Nieuwkomers waren De Bleukes en Roda 09. De Bleukes eindigden in beide competities op de 4de plaats. Roda 09, die 10de werd in de competitie, kreeg verdiend de prijs voor de beste fair-play.
Schepen van Sport te Herzele, Jo De Loor, huldigde alle deelnemers en uiteraard heel in het bijzonder de winnaars en drukte de hoop uit dat in het volgende seizoen evenveel ploegen zullen deelnemen.

EDM

woensdag 21 april 2010

Herzele : De afdelingen KVLV Borsbeke en Hillegem bezoeken samen de Gentse Floraliën

Op maandag 20 april 2010 gingen de afdelingen van KVLV Borsbeke en Hillegem samen op stap naar de Floraliën te Gent. Voor de 34ste keer waren de Gentse professionele siertelers in de weer geweest om de vijfjaarlijkse bloemenpracht tot in de puntjes te verzorgen. De grootste binnentuin ter wereld in Flanders Expo is 4,5 hectare groot en het wandelparcours is 2 km lang. Iedereen was het er roerend over eens dat deze bloemenpracht echt de moeite was om te bekijken en het twee uur durende wandeltraject was voor velen nog veel te kort ...

EDM

maandag 19 april 2010

Herzele : Met de heemkundige kring De Hellebaard naar Tongeren

Op zondag 18 april 2010 organiseerde de heemkundige kring de Hellebaard uit Herzele , onder een stralende hemel, een daguitstap met de bus naar Tongeren voor haar leden, vrienden en sympathisanten. Voor de vijftig deelnemers stonden een bezoek aan de grootste antiekmarkt van het land en aan het Provinciaal Archeologisch Museum op het programma. In het museum werden de deelnemers bovendien opgewacht voor een geleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling "Ambiorix, de koning van de Eburonen".

EDM

zaterdag 17 april 2010

Herzele : Monitoren van speelpleinwerking Pinokio gaan weer stunten !

Net zoals vorig jaar gaan de monitoren van speelplein Pinokio uit Herzele weer een stunt in mekaar boksen. Ze doen dit om het speelplein van Herzele nog meer bekendheid te geven.
Vier monitoren zullen de klus klaren en ondersteund en begeleid worden door een team van twee mensen. Aangezien er zeven kandidaten inschreven voor deze stunt dienden deze monitoren zich op vrijdag 16 april 2010 aan te bieden voor een heuse selectieprocedure. Deze wedstrijd, georganiseerd door Mathieu Stevens en Joren Van Impe, werd bijgewoond door een enthousiast publiek van geëngageerde jongeren.
De kandidaten dienden zich te onderwerpen aan een indringend interview en mochten zich anderzijds ook, elk in zijn eigen stijl, voorstellen (verkopen) aan het uitgelaten publiek. De aanwezige monitoren konden hen immers ook stemmen opleveren. Alles gebeurde onder het streng toeziend oog van de jury (leden van Chiro, Scouts en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking), die zelf ook stemrecht had. Na een drie uren durende show (mede opgeluisterd door het huisbandje "Kotsebeu') en een Hitchcock-achtige finale werden uiteindelijk Sarah De Moor, Sietse Bliki, Wouter Dekens en Maaike Van De Vijver geselecteerd om de grote stunt uit te voeren.
In de derde week van juli 2010 zal het verkozen team gedropt worden op een onbekende plaats. Zij zullen, vooraleer naar Herzele terug te kunnen keren, gedurende een week verschillende opdrachten moeten uitvoeren en door verschillende steden en gebieden moeten toeren. Hun belevenissen zullen te zien en te lezen zijn op een website die daartoe speciaal wordt ontwikkeld.
De geselecteerde monitoren kregen de volledige steun van de Schepen van Sport, Jo De Loor, die hen, en alle andere monitoren en medewerkers, prees voor hun grote inzet.
EDM

woensdag 7 april 2010

Herzele : De Zweed Sebastian Balck wint de Grote Prijs Garage Toyota Badisco

Op woensdag 7 april 2010 namen 178 renners (Elite-renners zonder contract en Beloften) de start. Ze kregen een mooi parcours van 12 km voor de wielen geschoven en dat dienden ze 10 keer af te leggen.
Deze koers werd niet alleen gekenmerkt door een erg sterk deelnemersveld maar ook door de grote aanwezigheid van buitenlandse ploegen.
Vrij snel na de start kwam een eerste ontsnapping op gang met een 5-tal renners. Ze kregen nooit meer dan 33 seconden voorsprong en hielden stand tot de derde ronde. Daarna probeerde opnieuw een groep weg te rijden maar slaagde daar amper in aangezien ze slechts 12 seconden voor de anderen uit konden rijden. Ondanks het feit dat het peleton voortdurend erg waakzaam was slaagde een vrij omvangrijke groep renners erin om de sprong naar de eersten te maken en bij het ingaan van de 7de ronde had een 20-tal renners een voorsprong van ongeveer 20 seconden. Onder hen was toen reeds de latere winnaar.
Het bleef vechten voor elke seconde maar zonder succes want bij het ingaan van de laatste ronde reed een voltallig peleton door het centrum van Herzele.
Rijkhalzend werd uitgekeken naar een massaspurt. Toch kon één renner zich op enkele kilometers van de aankomst loswerken uit het peleton en afgezonderd de eindstreep bereiken.
Veel overschot had de Zweed Sebastian Balck niet want erg kort na hem werd de sprint voor de tweede plaats gewonnen door zijn clubgenoot Jonas Ahlstrand. Joeri Stallaert, die vorig jaar nog de Ronde van Vlaanderen voor Juniores won te Herzele, werd mooi derde. Een plaats waar hij als eerstejaars belofte erg fier mag op zijn.
De organisatoren, VZW Jong en Moedig uit Herzele, konden terugblikken op een succesvolle organisatie en een podium met steengoede renners.

EDM

dinsdag 6 april 2010

Herzele : Ruben Van Der Haeghen wint de juniores wielerwedstrijd

Op maandag 5 april 2010 werd in Herzele, naar jaarlijkse traditie, de wielerwedstrijd voor juniores georganiseerd. De vzw Jong en Moedig zorgde voor een schitterende omloop en een vlekkeloze organisatie.
Om 15 u verschenen 99 deelnemers aan de start voor een koers van 85 km over 8 ronden. Ook Noorwegen (Stavanger Sykleklubb) was vertegenwoordigd en wel met een ploeg van 9 renners.
De talrijk opgekomen toeschouwers, kermisgangers (op Pasen is er kermis in Herzele) en supporters zagen een erg spannende wedstrijd. Van bij de start trokken enkele renners de groep op een lint. Arne Van Snick, de lokale vedette, waagde zich aan een uitval maar erg veel ruimte kreeg hij niet. Anderen probeerden zijn voorbeeld te volgen maar ook zij werden vrij snel tot de orde geroepen. Toch telden we half koers een verbrokkeling van het lang gerekte peleton hoewel niemand meer dan honderd meter diende prijs te geven aan zijn voorgangers.
Nooit was er dan ook een voorsprong van meer dan 15 seconden bij de doortocht in de Kerkstraat waar de aankomstlijn lag. Het was dus wachten op een groepsspurt. In de laatste kilometer probeerden nog enkelen een ultieme ontsnappingspoging maar zonder succes. Uiteindelijk won Ruben Van Der Haeghen uit Merelbeke met lichte voorsprong in een lange spurt. Bryan Kouwenbergh uit Berendrecht werd tweede en de Noor Sven Erik Bystrom eindigde op de derde plaats.
Opgemerkt werd de mooie ereplaats van Arne Van Snick uit Herzele die 6de werd.
De winnaar kreeg bloemen uit de handen van de heer Jo De Loor, Schepen van Sport, te Herzele.

EDM

zondag 4 april 2010

Herzele : Paaszoektocht georganiseerd door de Jeugdraad

Op Paaszondag 4 April 2010 organiseerde de jeugdraad van Herzele naar jaarlijkse gewoonte een Paaszoektocht voor de kinderen van de gemeente.
Elk kind kreeg van de jeugdraad een mandje. Met assistentie van leden van de raad en tal van ouders konden de kinderen de mandjes versieren. In de school aan de Tuinwijkstraat was alle knutsel-, teken- en schrijfgerief voorzien. Stro was er ook in overvloed. Op die manier kon er in elk mandje wat gespreid worden; een kwestie van een zacht bedje te maken om er de eitjes die de kinderen nadien zouden zoeken (en vinden !) te kunnen opleggen.
Nadat de Paashaas alle kinderen met hun afgewerkt mandje had verzameld in de turnzaal van de school begeleidde hij hen naar het speelbos in de buurt van het CC De Steenoven, waar de eigenlijke zoektocht plaatsvond.
Elk gevonden eitje kon nadien ingewisseld worden voor lekkere eitjes van chocolade.
De kinderen waren taltrijk opgekomen en waren vol enthousiasme. Geen enkel eitje bleef aan het einde van de zoektocht achter in het speelbos.

EDM

Herzele : Paasontbijt van de Gezinsbond van Ressegem

In de zaal Sint-Antoniuskring te Borsbeke organiseerde de Gezinsbond van Ressegem op Paaszondag 4 April 2010 het jaarlijks Paasontbijt. Zoals gewoonlijk was er een grote opkomst van de leden. De Paastafel voorzag zoveel variatie dat iedereen vlot en makkelijk zijn eigen feestelijk ontbijt kon samenstellen. De Paashaas had bijzonder veel aandacht voor de kinderen en schonk hen veel lekkers. Het organiserende team van de Gezinsbond mocht terecht fier zijn op deze zeer geslaagde Paasmaaltijd.

EDM

Sfeerbeelden :

woensdag 31 maart 2010

Herzele tekent een convenant voor de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen 2010

Op zondag 4 april 2010 wordt de 94ste Ronde van Vlaanderen georganiseerd. Honderdduizenden toeschouwers worden gezogen naar de bergzone van de Vlaamse Ardennen. Om dit sportief feest duurzaam te verankeren in de regio en verder tot ieders tevredenheid te laten uitgroeien, hebben overheid en organisatoren sluitende afspraken gemaakt. Voor de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag 3 april 2010, werd voor het eerst een convenant afgesloten.
Herzele, vertegenwoordigd door de heren Jo De Loor en Daniel Adriaens, heeft samen met de gemeenten Brakel, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zingem, Geraardsbergen, Ninove en Zottegem het convenant ondertekend . De persconferentie van dinsdag 30 maart 2010 vond plaats in het "Centrum Ronde van Vlaanderen" te Oudenaarde waar de heer M. De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde, het welkomstwoord uitsprak.
Het convenant kwam tot stand onder impuls van de heer André Denys, gouverneur van de provincie. Hij verdedigde vurig de inhoud ervan tijdens de zitting, geflankeerd door de heren G. Merchiers (procureur des Konings), W. van Herreweghe (Flanders Classics), C. Impens (Golazo) en J. Cooman (Wielerbond Vlaanderen). Het is een bundeling van afspraken over de te volgen procedures in verband met o.a. veiligheid, communicatie, informatie en verzekeringen bij de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen.
Veiligheid is een absolute prioriteit. Het is in dat kader dat het convenant onder meer bepaalt dat inbreuken op het verkeersreglement zullen worden geverbaliseerd door de politie. Inbreuken op de interne veiligheidsregels van de organisatie zullen door de organisatoren worden genoteerd en deze kunnen leiden tot een verwittiging en op termijn zelfs tot een uitsluiting van deelname voor de betrokkene.
Ter gelegenheid van de persconferentie stelden de gedeputeerden van de provincie Eddy Couckuyt (Toerisme) en Hilde Bruggeman (Sport) een aantal initiatieven voor in het kader van de promotie van Oost-Vlaanderen als dé fiets- en wielerprovincie.
Belangrijke nieuwe initiatieven zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/wielerprovincie en op www.toerismevlaamseardennen.be.
Bovendien werd ook een facebookpagina gecreëerd www.facebook.com/oostvlaanderen.wielerprovincie.
De heer R. Van Walleghem, directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen, belichtte de 'schoonheid van de koers' vooraleer het gloednieuw wielertenu voor de Oost-Vlaamse (en ook andere) wielerliefhebbers (mannen en vrouwen) werd voorgesteld. Het is verkrijgbaar tegen erg democratische prijzen op www.oost-vlaanderen/wielerprovincie of in het Centrum Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde.

EDM

Sfeerbeelden :

maandag 29 maart 2010

Herzele : Toneelgroep Torengalm speelt "Sex en Jaloezie"

Op 20, 26 en 27 maart 2010 speelde toneelgroep Torengalm uit Herzele in het CC De Steenoven het stuk 'Sex en Jaloezie' van Marc Camoletti.
Het publiek was enthousiast en kwam in grote getale naar deze komedie kijken. De acteurs gaven het beste van zichzelf en onder de deskundige leiding van Annoesjka Breemans, die voor de regie zorgde, gaven ze een onberispelijke vertolking ten beste.
Het applaus dat volgde na iedere voorstelling was intens.
Op 20, 26 en 27 november 2010 brengt Torengalm opnieuw een komedie in CC De Steenoven. "Paprika uit Afrika" is eeen stuk van Kamiel Kemels en zal geregisseerd worden door Guy De Moor. Toneelliefhebbers zullen deze data vast en zeker nu reeds in hun agenda noteren.

EDM

zaterdag 13 maart 2010

Herzele : De Grizzly's winnen de Hebo quiz 2010

Op vrijdag 12 maart 2010 had, naar goede jaarlijkse gewoonte, de Hebo-quiz plaats. Meer dan 70 ploegen van telkens 4 spelers verzamelden in de zaal Sint-Michaël te Sint-Lievens-Houtem. De organisatie was in handen van de volleybal-club V.C. HEBO van Herzele-Borsbeke en werd in goede banen geleid door Philip Van Den Bossche en zijn talrijke vrienden en medewerkers.
Tien reeksen van tien vragen over een een erg breed gamma van onderwerpen werden aan de deelnemers voorgelegd. De jury kon beschikken over zeer uitgebreide informatorische mogelijkheden om de antwoorden te controleren en op elk moment de tussenstanden mede te delen. Natuurlijk leverden de hierbij betrokken mensen schitterend en onberispelijk werk dat trouwens door alle deelnemers openlijk werd gewaardeerd. Geen enkele klacht diende immers verwerkt te worden.
Meer dan één deelnemer kreeg er bij wijlen dorst (en honger) van. Ook daar hadden de organisatoren aan gedacht en rekening mee gehouden. Zowel de kaartjes waarmee een deelnemer zijn of haar 'dorst' discreet (?) kon melden als een uitgebreide reeks van dorstlessers waren voorzien. De talrijke 'drankbedieners en -bediensters' kregen op hun beurt dan ook meer dan "tien vragen" te beantwoorden.
Tussendoor maakte de jury de winnaar van de publieksvraag bekend en deze eer viel te beurt aan Mevrouw Hilde Van der Stuyft. Zij kreeg uit handen van de juryvoorzitter de publieksprijs.
Voor de hoofdprijzen van de quiz bleef het erg spannend tot het antwoord op de laatste vraag werd gecontroleerd. The Grizzly's wonnen uiteindelijk de wedstrijd en mochten de hoofdprijs ophalen. De groepen Asdammen en Nescio werden tweede en haalden evenveel punten. Ook zij waren zeer blij met de prijzen die hen werden overhandigd door de juryvoorzitter, de heer Philip Van Den Bossche.
Voor veel andere groepen waren er mooie troostprijzen.

EDM

dinsdag 2 maart 2010

Herzele : Bedankingsfeest voor de vrijwilligers

Op maandag 1 maart 2010, de eerste dag van de week van de vrijwilliger, zette het Gemeentebestuur van Herzele de vrijwilligers in de bloemetjes.
Schepen Noël De Smet sprak de talrijk opgekomen genodigden toe en dankte hen zeer hartelijk voor hun grenzeloze inzet en hij onderstreepte het belang ervan voor het sociale weefsel van de gemeente.
Elkeen kreeg uit handen van de heer De Smet een herinnering aan deze viering en werd meteen ook uitgenodigd op een gezellige receptie die omlijst werd met aangepaste muziek.

EDM

maandag 1 maart 2010

Herzele : Getooid door de sneeuw !

De winter loopt (wellicht) op zijn laatste benen. Tijd dus voor een beetje nostalgie ...

EDM

vrijdag 26 februari 2010

Herzele : Gemachtigde Opzichters

Een aantal Herzelenaren slaagde voor een theoretisch en praktisch examen en behaalde op die manier het brevet van 'gemachtigde opzichter'. Dit laat hen toe kinderen te begeleiden op gevaarlijke oversteekplaatsen, aan scholen, enz.
De gemeente Herzele hecht erg veel belang aan de veiligheid in het verkeer en het was bijgevolg met veel plezier en fierheid dat deze Herzelenaren door het college van Burgemeester en Schepenen en afgevaardigden van de lokale politie in de raadzaal van het Gemeentehuis werden ontvangen op 25 februari 2010. Zij ontvingen bij die gelegenheid de attributen die nodig zijn bij het uitoefenen van de functie van gemachtigde opzichter.
Zowat alle scholen die actief zijn in de gemeente hadden een afvaardiging naar de opleiding gestuurd.
Schepen De Smet, die de zitting voorzat wegens niet te voorziene afwezigheid van de Burgemeester, dankte iedereen en wenste hen veel succes toe.
Aan het einde van de vergadering werd een drankje aangeboden aan de laureaten.

EDM

Sfeerbeelden :

woensdag 24 februari 2010

Herzele in de uitzending "Zonde van de zendtijd" op Canvas.

Wie de uitzending "Zonde van de Zendtijd" op Canvas, met de Ahrend tripel van Brouwerij De Ryck in de hoofdrol, heeft moeten missen, hoeft niet te treuren.
Klik hier en je kan de uitzending opnieuw bekijken.

EDM

zondag 21 februari 2010

Herzele : Jaarlijks ledenfeest van de Gezinsbond Ressegem

Op zaterdag 20 februari 2010 vierden de leden van de Gezinsbond te Ressegem feest. Alle leden werden uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd en een gezellig dansfeest. Het lokale bestuur had de alom bekende muziekband The Honey's gevraagd om ten dans te spelen en deze zeer vaardige muzikanten deden dat graag en met veel inzet en vakmanschap.
De voorzitster van de Gezinsbond, Mevrouw Ingrid Rottiers, verwelkomde vooraf iedereen. Ze deed dat met zodanig veel enthousiasme dat geen mens in de zaal er nog maar een seconde aan kon twijfelen dat het een geweldige feestavond zou worden. Elk woord dat ze in haar toespraak gebruikte walste op tonen van vriendschap, gezelligheid en plezier. Nadat ze van de gelegenheid ook had gebruik gemaakt om het jaarprogramma van de vereniging voor het komende jaar toe te lichten wachtte haar een geweldig en verdiend applaus.
Zij dankte op haar beurt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en ze stelde meteen ook enkele nieuwe bestuursleden voor.
Nadat ze tenslotte de dans had geopend volgde een onvergetelijke amusementsavond in zaal Da Vinci te Ressegem.

EDM

zaterdag 20 februari 2010

Herzele : Jaarlijks Carnavalsfeest van OKRA te Ressegem

Op vrijdag 19 februari 2010 organiseerde OKRA Ressegem naar jaarlijkse gewoonte het carnavalfeest voor de leden en sympathisanten.
Voorzitster, Mevrouw Olga Thienpont, heette iedereen welkom en vroeg tegelijk ook een moment van ingetogenheid voor de overleden leden van de seniorenvereniging.
Mevrouw Eliane Vereeken, secretaresse, gaf op haar beurt een overzicht van praktische informatie voor de senioren, onder andere in verband met wijzigingen op het vlak van de verplichte ziekteverzekering. Aansluitend schetste ze een klein overzicht van de boekhoudkundige resultaten van activiteiten waarbij de vereniging was betrokken. Ze eindigde met de aandacht te trekken op interessante activiteiten die in de loop van het jaar 2010 zullen worden georganiseerd op lokaal en op gewestelijk vlak.
De taart, die de koffie vergezelde, werd aangeboden door de heer en mevrouw E. Den Tandt, die onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag konden vieren.
Het dansfeest, dat volgde na de koffie, werd geanimeerd door D.J. Willy die dat met zeer veel inzet en plezier deed en hiervoor door alle aanwezigen verdiend werd geapplaudiseerd en bedankt.
Een verrassingsact werd opgevoerd door de Championetten (van Ressegem) terwijl in dezelfde zaal de 'gezworen kaarters' zich door niets of niemand uit hun concentratie lieten brengen.
De feestnamiddag werd afgesloten met koffie en belegde broodjes.

EDM

zaterdag 13 februari 2010

Herzele : Kindercarnaval van de gezinsbond te Ressegem

Op zaterdag 13 februari 2010 organiseerde de Gezinsbond van Ressegem zijn jaarlijks kindercarnaval met een heuse optocht door de straten van de deelgemeente.
Veel enthousiaste kinderen, ouders en grootouders kwamen opdagen voor dit feest. Groot en klein was dus van de partij.
De veelkleurige pakjes waarmee de kinderen zich hadden verkleed schitterden in het Ressegemse landschap tegenover de helwitte achtergrond van de sneeuw die dit jaar uitzonderlijk voor een winters decor had gezorgd.
Van enige kou was geen sprake, bij niemand. Dat kon ook niet anders want de vreugde en het plezier van de kinderen was voor iedereen die het zag, hartverwarmend.
Aan het einde van de stoet kon iedereen die deelnam, in het voormalige klooster genieten van zeer smakelijke pannenkoeken.

EDM

Sfeerbeelden :

maandag 8 februari 2010

Herzele : Nieuwjaarsreceptie van de Middenstandsvereniging

Op zondag 7 februari 2010 nodigde het bestuur van de middenstandsvereniging van Herzele haar leden uit voor de nieuwjaarsreceptie. De plaats van afspraak voor dit gezellige gebeuren was het eet- & praatcafé De Wijngaard te Borsbeke.
De voorzitter van de vereniging, Paul Van Bellinghen, en andere bestuursleden heetten de gasten van harte welkom.
De heer Van Bellinghen schetste in zijn nieuwjaarstoespraak de richting die de vereniging in het komende jaar wil uitgaan en vestigde de aandacht op een aantal activiteiten die al in de agenda van de vereniging zijn opgenomen.

EDM