COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

vrijdag 30 oktober 2009

Herzele : Harmonie wordt Concertband !


De Koninklijke Harmonie Herzele wordt Concertband Vivace Herzele. Dat kondigde het bestuur, onder leiding van Gerard De Cooman, officiëel aan tijdens een persconferentie op donderdag 29 oktober 2009.

Dit is een nieuwe mijlpaal in de lange geschiedenis van de muziekmaatschappij die gesticht werd in 1843 en daarmee tot de oudste van het land behoort.

De harmonie wordt uitgebreid met instrumenten die niet altijd de kans krijgen om in groep te musiceren : strijkers, gitaren, keyboard, ... Dit zorgt meteen voor een totaal nieuw geluid en uiteraard ook een ander repertoire. Van musical- en filmmuziek tot pop à la Smoke on the Water (Deep Purple) of The final Countdown (Europe).

De aanleiding voor deze evolutie ligt bij de jeugd die zich steeds minder echt thuis voelt bij het repertoire dat de harmonie brengt. De omschakeling zou vlot moeten verlopen aangezien de harmonie de laatste jaren zeer sterk heeft geinvesteerd in jeugdwerking en bovendien kon ze , in het kader van dit nieuwe project, een aantal zeer beloftevolle nieuwe muzikanten aantrekken.

Dirigent is Andy Asselman. Hij begon zijn muziekstudies aan de academie van August De Boeck te Ternat waar hij de bugel leerde bespelen. Later schakelde hij over op de trompet en behaalde het einddiploma aan de muziekacademie. Tussendoor combineerde hij dit met de kunsthumaniora van Brussel.

Op zaterdag 7 november om 20 u in de Steenoven te Herzele heeft de eerste afspraak met het publiek plaats. De concertband zal dan voornamelijk film- en musicalmuziek brengen. Tijdens dit optreden zal de toeschouwer van dichtbij de overgang van harmonie naar concertband kunnen 'zien' en 'horen'. Het spectakel zal volledig 'visueel' en 'auditief' opgebouwd zijn rond deze 'gedaanteverandering'.

Belangstellenden kunnen kaarten bestellen bij het bestuur via 0475/92.18.88 of via info@harmonieherzele.be

Een uitgebreid verslag van het concert zal u op deze weblog kunnen zien vanaf 8 november 2009.

EDM

zondag 25 oktober 2009

Herzele : Night of the Perreparel

Op zaterdag 24 oktober had in de GBS De Perreparel te Hillegem de Night of the Perreparel plaats. Het was een gezellig en door de vele aanwezigen luid toegejuicht muziek- en dansoptreden van de leerlingen van de school. Zowel kleuters als leerlingen van de eerste, tweede als derde graad brachten het beste van zichzelf. Ze presenteerden het onder de noemer van bekende zang- en danstalenten zoals Joe Cocker, John Miles, Michael Jackson, Boney M en vele anderen.

De inzet en de motivatie van het lerarenkorps en van de kinderen kan heel goed verwoord worden door de tekst van een liedje die prijkte op het programmaboekje:

Er is geen kunnen aan,
geen saaie theorie,
al wat er nodig is,
is goeie wil.
Geen uren notenleer,
geen partituurgedoe,
het mag heel simpel zijn,
alleen maar I love you!

Zingen over leuke dingen,
over verre dromen,
over wat nog komen gaat,
En zingen,
zelfs een beetje swingen,
alles gaat veel beter,
als je samen zingt.

(overname van de tekst van het liedje van de GBS Hillegem)

EDM

woensdag 21 oktober 2009

Herzele : Installatie van de jeugdgemeenteraad 2009-2010

Op woensdag 21 oktober 2009 had in de raadzaal van het gemeentehuis van Herzele de installatie plaats van de jeugdgemeenteraad. Onder leiding van schepen Rita Vandenoostende werden de afgevaardigden uit de verschillende scholen voorgesteld en legden die plechtig de eed af. Daarna werden verschillende werkgroepen gevormd rond de volgende thema's : Verkeer, Milieu, Sport en Spel, Bibliotheek en de Tettergazet (infoblad voor en door Herzeelse jongeren).

Na de bevestiging van de werkgroepen konden de deelnemers van elke werkgroep reeds een eerste ideeën-uitwisseling (brainstorming) doen. Onder leiding van een begeleider (afgevaardigd door de gemeente) mochten ze ook een officiële naam voor hun respectievelijke werkgroep bedenken en naar voor brengen. Tegelijk presenteerden ze reeds enkele specifieke onderwerpen waarop ze in de loop van het volgende werkjaar wensen te gaan werken.

Schepen Vandenoostende en alle begeleiders toonden zich aan het einde van de vergadering bijzonder opgetogen bij het zien van zoveel inzet en creativiteit bij deze eerste 'gemeenteraadszitting'.

Het belooft een vruchtbare en interessante 'ambtstermijn' te worden voor deze jeugdige raadsleden.

EDM

Sfeerbeelden :

zondag 4 oktober 2009

Herzele : Eerste Oktoberfest 2009

Op 3 oktober 2009 hadden op de Herzeelse burchtweide de eerste oktoberbierfeesten plaats naar het voorbeeld van de legendarische gelijknamige jaarlijkse feesten in Munchen.

De twee Herzeelse brouwerijen, De Ryck en Van Den Bossche sloegen de handen in elkaar voor de organisatie van deze feesten en ze konden tenvolle rekenen op de uitgebreide logistieke steun van de Gemeente Herzele. Voor de catering werd samengewerkt met Het Hof van Weenen.

De 500 plaatsen die voorzien waren voor deze eerste editie van de feesten waren al heel snel en op voorhand uitverkocht. Elke deelnemer kocht een bierpot en kreeg hiermee een plaats in de verwarmde tent tot 1 h 's nachts. Dat was inderdaad ook het moment dat de tent zou sluiten want, zoals de organisatoren hadden aangekondigd, het moest een feest worden met veel plezier en billengeklets (en geen zuipnacht) bij mooie aangepaste muziek van de groep 'Die Gipfelfreunde'.

Het Oktoberfest, dat feestelijk werd geopend door de Burgemeester en leden van het Schepencollege, was een groot succes en al diegenen die erbij waren zullen getuigen dat de sfeer er uitgelaten was.

Meteen werd hiermee een geweldig mooi toeristisch seizoen in Herzele afgesloten.

EDM

De fotoreportage :