COPYRIGHT

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Eddy De Moor. Hetzelfde geldt voor de foto's van deze auteur op andere websites of clouds zoals Picasa of Google Photos waar via deze website wordt naartoe geleid. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto's te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Alleen indien er daarover een schriftelijke overeenstemming werd bereikt is (her)gebruik toegestaan. In dat geval is de uitdrukkelijke naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto's bij de fotograaf ligt.

Webcover 2 10/2017

Webcover 2 10/2017

101.000 bezoekers : een erg mooi aantal !

Meer dan 101.000 bezoekers bezochten deze weblog sinds zijn bestaan.
Het doet mij bijzonder veel plezier vast te stellen dat zoveel mensen de weg naar deze site vonden. Ik dank hen van ganser harte voor deze belangstelling.

EDM

donderdag 15 februari 2018

Herzele : Valentijnsfeest in LDC 't Ryckbosch 2018

Op woensdag 14 februari 2018 blies Valentijn verzamelen in de cafetaria van het LDC 't Ryckbosch te Herzele.

Daar werd immers gefeest ter gelegenheid van de dag van de liefde, Valentijnsdag. Iedereen werd er getrakteerd met taart en koffie en bovendien was Danny De Roover er te gast. Hij verzorgde er een uitgebreid en fel gewaardeerd optreden en hij bracht er tal van bekende liedjes van al even bekende artiesten maar ook een resem eigen nummers. Veel van zijn vurige supporters lieten zich daarbij uiteraard uitgelaten horen maar ook alle anderen genoten ten volle van de erg verzorgde show.

Het werd een zeer gezellige namiddag in een volle cafetaria.

Sfeerfoto's daarvan vind je door HIER te klikken.

Eddy De Moor

vrijdag 26 januari 2018

Herzele : Prijswinnaars van de gedichtenwedstrijd werden gevierd 2018

Op donderdag 25 januari 2018 werden de deelnemers aan de jaarlijkse gedichtenwedstrijd door het College van Burgemeester en Schepenen en door de leden van de werkgroep Poëzie uitgenodigd in de Wattenfabriek.

Daar werden de winnaars in de verschillende categorieën bekend gemaakt en mochten ze - in aanwezigheid van de juryleden - een mooie prijs in ontvangst nemen.

Sarah De Moor leidde de academische zitting. Sommige leerlingen van de plaatselijke academie voor podiumkunsten zorgden voor muzikale intermezzo's en anderen lazen voor uit de winnende gedichten.

Sarah De Moor wees erop - in naam van de jury - dat menige inzending de wenkbrauwen had doen fronsen niet zozeer door de uitmuntende kwaliteit van de ingezonden tekst maar wel door het vaak erg slordig gebruik van woorden en zinnen en het hoge aantal spellingsfouten bij het gebruik van de Nederlandse taal. Zij gaf ook aan dat enkele inzendingen helemaal niet beantwoordden aan het gestelde thema van de wedstrijd én dat daarnaast sommige inzendingen eerder deden denken aan een tekenwedstrijd dan aan een gedichtenwedstrijd. Zij voegde er onmiddellijk aan toe dat dergelijke inzendingen uiteraard niet konden worden weerhouden.

De jury gelooft dat streng zijn in deze materie de enige manier is om de kwaliteit van de inzendingen én van de wedstrijd in de toekomst te waarborgen. Ze legt in de boodschap die ze hieromtrent geeft ook een bijzondere uitnodiging aan de "dichters" en "dichters in spe" om in de toekomst met meer zorg tewerk te gaan.

Uit de weerhouden inzendingen koos de jury toch unaniem de verdiende winnaars en ze bedacht hen allen met een mooie prijs.

De jeugdburgemeester en één van zijn jeugdschepenen waren present om een aantal prijzen te overhandigen. Zij werden bijgestaan door de schepen van Cultuur Sofie Hoefman én de coördinator van de jeugddienst.

Tot slot van de feestelijke zitting, die werd bijgewoond door tal van "dichters", vrienden, familie en sympathisanten, las "gouden stem" uit Herzele, Peter Creemers, nog het winnende gedicht in de categorie "Volwassenen" voor.

Daarna verzamelden de winnaars, de juryleden en de voorzitter van de cultuurraad Patricia De Corte voor een fotoshoot waarna ze konden genieten van een erg gewaardeerde receptie in de mediabox.

Foto's : klik HIER

Eddy De Moor
zondag 7 januari 2018

Herzele : Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de gemeente 2018


Op zondag 7 januari 2018 nodigden de burgemeester en de leden van het schepencollege alle inwoners uit in de Wattenfabriek om nieuwjaarswensen uit wisselen.

Er werd verzameld op de Groenlaan ter hoogte van het beeld "House on Basement" van kunstenaar Van Oers. De gemeente Herzele won dit beeld in 2017 via de inzet van vele personeelsleden en inwoners van de gemeente. De gemeente nam deel aan de wedstrijd van Radio 2 met als titel "Een thuis voor een beeld".

Het beeld werd in de voorbije maanden ter plaatse gebracht en gebouwd op de plaats waar een huis werd afgebroken. De burgemeester mocht nu niet alleen het beeld inhuldigen, hij nam deze gelegenheid ook te baat om het lint door te knippen van een nieuwe voet- en fietsweg. Deze weg verbindt de Groenlaan met het Solleveld.

Het was bijgevolg nu ook erg makkelijk voor de vele aanwezigen bij de huldiging om al direct - onder begeleiding van passende "fanfaremuziek" - in stoet naar de Wattenfabriek aan het Solleveld te trekken via de nieuwe weg.

In de Wattenfabriek wachtten nog veel meer mensen hen op. Daar dankte de burgemeester iedereen voor hun aanwezigheid en hij bood in zijn naam maar ook in naam van alle leden van het schepencollege de beste wensen aan voor het nieuwe jaar. Hij gaf nog toelichting bij enkele op stapel staande projecten die in de loop van 2018 moeten worden gerealiseerd en hief nadien samen met alle aanwezigen het glas op een gezond en voorspoedig 2018.

Nadien kon iedereen genieten bij een drankje en een hapje van een aangename ontmoeting met vrienden, buren, kennissen en medebewoners van Herzele.


Voor foto's : klik HIER

Eddy De Moor


dinsdag 26 december 2017

Herzele : Radio Star presenteert de 200 klassiekers op vinyl 2017

Op Kerstdag 2017 presenteerde Radio Star 200 klassieke liedjes en ze werden allemaal gedraaid op een klassieke platendraaier. Het waren immers ook klassieke "45-toeren-vinyl-plaatjes".

Ze kwamen allen uit de uitgebreide verzameling van Herzelenaar Michel Raes die al sinds zijn jeugd niet alleen een fervent liefhebber van pop-muziek is maar ook een gepassioneerd verzamelaar van (vinyl-)platen.

Michel stelde de plaatjes graag ter beschikking. Hij had ook de volgorde waarin de plaatjes geklasseerd waren bepaald én hij was - samen met zijn echtgenote Viviane - in de studio aanwezig om bij een aantal liedjes anekdotes en/of weetjes te vertellen. Hij was ook de opsteller van enkele vragen die door de luisteraars in de loop van de dag konden worden beantwoord. Uit de juiste antwoorden werd dan telkens een winnaar getrokken - uiteraard werden daarvoor onschuldige handen ingeschakeld - en die kon rekenen op een mooie prijs die uiteraard met muziek te maken had.

Els, Evy en Danny waren naarstige radiomakers die de plaatjes keurig aankondigden terwijl de technici Andy, Damien en Erwin zich foutloos van hun taken kweten.

Schepen Benjamin Rogiers - toevallig op bezoek in de studio - werd al snel ingeschakeld om inkomende telefoons te beantwoorden, antwoorden te noteren en de trekkingen te organiseren. Alle studio-gasten waren het nadien roerend eens over het feit dat hij die taken zeer naar behoren uitvoerde en ze feliciteerden iedereen van Radio Star met het geslaagde aangename programma.

De kerstsfeer in de studio was uitgelaten, hapjes en drankjes waren voorhanden zelfs al kon worden vastgesteld dat sommigen nog teerden op wat ze op Kerstavond hadden verorberd.

Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor


Herzele : Fototentoonstelling HRZL2017 in de Wattenfabriek 2018

Vanaf 27 december 2017 tot 27 januari 2018 worden opnieuw - nu al voor de 4de keer - meer dan 250 foto's tentoon gesteld in het cultuurhuis De Wattenfabriek. Deze foto's geven een beeld van meer dan 52 evenementen die in de loop van het jaar 2017 in Herzele plaats hadden.

Iedereen is van harte welkom en de toegang is volledig gratis.

Wie zijn of haar favoriete foto's kenbaar maakt maakt bovendien kans op één van de gemeentelijke geschenkbonnen die liggen te wachten aan het einde van de tentoonstelling.Meer foto's : klik HIER

Eddy De Moor